Документ 39/2016, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.01.2017, підстава - 12/2017

Указ
Президента України

Про затвердження військово-адміністративного поділу території України

{Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 12/2017 від 23.01.2017}

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України, частини третьої статті 2 Закону України "Про оборону України", на підставі подання Кабінету Міністрів України та ураховуючи пропозицію Ради національної безпеки і оборони України, постановляю:

1. Затвердити військово-адміністративний поділ території України (додається).

2. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити врахування затвердженого цим Указом військово-адміністративного поділу території України під час планування заходів з оборони держави, мобілізаційної підготовки, вирішення питань мобілізації та територіальної оборони України;

2) визначити у місячний строк особливості виконання військово-адміністративних функцій органами військового управління, на які покладена відповідальність за території, що актами Верховної Ради України визнані тимчасово окупованими, а також за повітряний простір над ними та прилеглий морський простір.

3. Запровадити попередній розгляд Радою національної безпеки і оборони України поданого Кабінетом Міністрів України на затвердження Президентові України проекту військово-адміністративного поділу території України, змін до військово-адміністративного поділу території України та внесення за результатами такого розгляду відповідних пропозицій.

4. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 2 вересня 2013 року № 498 "Про затвердження військово-адміністративного поділу території України".

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
5 лютого 2016 року
№ 39/2016
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 лютого 2016 року № 39

Військово-адміністративний поділ території України

Загальна частина

1. Військово-адміністративний поділ території України - це розмежування території держави на військово-адміністративні зони (райони) в інтересах забезпечення оборони України.

Військово-адміністративний поділ території України (далі - військово-адміністративний поділ) визначає територіальний розподіл відповідальності та повноважень органів військового управління Збройних Сил України у сфері оборони держави на суші, у повітряному та морському просторі.

2. Основою для здійснення військово-адміністративного поділу є:

адміністративно-територіальний устрій України з урахуванням тимчасово окупованих територій;

відомості про характер можливих воєнних конфліктів та основні реальні і потенційні загрози національній безпеці у воєнній сфері;

функції та завдання Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у мирний та воєнний час, дані про стан і перспективи їх розвитку;

стан і перспективи розвитку оборонної інфраструктури.

3. Територія України поділяється на такі військово-адміністративні зони (райони):

військово-сухопутні - для поділу суші (далі - сухопутна територія України);

військово-повітряні - для поділу повітряного простору України;

військово-морські - для поділу внутрішніх вод та територіального моря України (далі - морський простір України).

Межі військово-адміністративних зон (районів), що проходять по лінії державного кордону України з Республікою Білорусь, Російською Федерацією, Республікою Молдова, Румунією, Угорщиною, Словацькою Республікою, Республікою Польща, визначаються відповідними міжнародними договорами України.

Межі між військово-адміністративними зонами (районами) та тимчасово окупованими територіями України визначаються відповідно до законів України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також постанов Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 252-VIII "Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування" та № 254-VIII "Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями". Виконання військово-адміністративних функцій органами військового управління на зазначених територіях здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Кабінетом Міністрів України.

Сухопутна територія України

4. Сухопутна територія України поділяється на чотири військово-сухопутні зони, межі яких установлюються по зовнішній лінії адміністративних меж (у тому числі по лінії державного кордону) областей України, що входять до відповідної зони, та один окремий військово-сухопутний район.

Військово-сухопутні зони є зонами відповідальності оперативних командувань "Північ", "Південь", "Захід" і "Схід" та включають територію:

військово-сухопутна зона "Північ" - Житомирської, Київської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернігівської областей та міста Києва;

військово-сухопутна зона "Південь" - Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей;

військово-сухопутна зона "Захід" - Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей;

військово-сухопутна зона "Схід" - Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Луганської областей.

Сухопутна територія окремих районів Донецької та Луганської областей у межах військово-сухопутної зони "Схід" належить до зони відповідальності оперативного командування "Схід" з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", постановами Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 252-VIII "Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування" та від 17 березня 2015 року № 254-VIII "Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями".

Окремий військово-сухопутний район - сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя належить до зони відповідальності оперативного командування "Південь" з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Повітряний простір України

5. Повітряний простір України поділяється на чотири військово-повітряні зони та один окремий військово-повітряний район, межами яких є умовні вертикальні поверхні, що проходять по лінії державного кордону України на суші, морі, річках, озерах, інших водоймах та по прямих лініях між визначеними географічними точками з урахуванням повітряного простору над тимчасово окупованою територією України.

Військово-повітряні зони є зонами відповідальності повітряних командувань "Захід", "Центр", "Схід" та "Південь", межі яких установлюються:

1) військово-повітряна зона "Захід" - від географічної точки 51°28'17" північної широти та 27°45'35" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 51°23'00" північної широти та 27°45'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 50°19'41" північної широти та 27°07'41" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 50°06'00" північної широти та 27°12'05" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 49°45'42" північної широти та 27°51'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 48°43'31" північної широти та 27°50'26" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 48°29'29" північної широти та 27°35'50" східної довготи, далі по лінії державного кордону України з Республікою Молдова, Румунією, Угорщиною, Словацькою Республікою, Республікою Польща, Республікою Білорусь до географічної точки 51°28'17" північної широти та 27°45'35" східної довготи.

Військово-повітряна зона "Захід" є зоною відповідальності повітряного командування "Захід";

2) військово-повітряна зона "Центр" - від географічної точки 51°28'17" північної широти та 27°45'35" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 51°23'00" північної широти та 27°45'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 50°19'41" північної широти та 27°07'41" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 50°06'00" північної широти та 27°12'05" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 49°45'42" північної широти та 27°51'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 48°43'31" північної широти та 27°50'26" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 48°29'29" північної широти та 27°35'50" східної довготи, далі вздовж державного кордону України з Республікою Молдова до географічної точки 47°48'19" північної широти та 29°17'22" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 48°11'29" північної широти та 29°53'04" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 47°46'00" північної широти та 32°50'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 48°07'06" північної широти та 32°53'18" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 48°57'00" північної широти та 33°22'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 49°18'48" північної широти та 33°37'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 50°12'46" північної широти та 33°53'07" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 50°20'43" північної широти та 33°57'20" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 50°49'42" північної широти та 34°13'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 51°14'55" північної широти та 34°28'40" східної довготи, далі по лінії державного кордону України з Російською Федерацією, Республікою Білорусь до географічної точки 51°28'17" північної широти та 27°45'35" східної довготи.

Військово-повітряна зона "Центр" є зоною відповідальності повітряного командування "Центр";

3) військово-повітряна зона "Схід" - від географічної точки 51°14'55" північної широти та 34°28'40" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 50°49'42" північної широти та 34°13'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 50°20'43" північної широти та 33°57'20" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 50°12'46" північної широти та 33°53'07" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 49°18'48" північної широти та 33°37'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 48°57'00" північної широти та 33°22'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 48°07'06" північної широти та 32°53'18" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 47°46'00" північної широти та 32°50'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 47°44'00" північної широти та 33°03'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 47°38'25" північної широти та 33°01'55" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 47°35'40" північної широти та 33°55'23" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°58'00" північної широти та 36°00'00" східної довготи, далі по прямій лінії до точки в морі 46°28'00" північної широти та 36°54'00" східної довготи, далі по зовнішній межі прибережних морських вод Азовського моря шириною 12 морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні, до найближчої точки державного кордону України з Російською Федерацією на суші, далі по лінії державного кордону України з Російською Федерацією до географічної точки 51°14'55" північної широти та 34°28'40" східної довготи.

Військово-повітряна зона "Схід" є зоною відповідальності повітряного командування "Схід".

Повітряний простір над територією окремих районів Донецької та Луганської областей у межах військово-повітряної зони "Схід" належить до зони відповідальності повітряного командування "Схід" з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", постановами Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 252-VIII "Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування" та від 17 березня 2015 року № 254-VIII "Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями";

4) військово-повітряна зона "Південь" - від географічної точки 47°48'19" північної широти та 29°17'22" східної довготи, далі по лінії державного кордону України з Республікою Молдова до найближчої точки державного кордону України з Румунією на суші, далі по лінії державного кордону України з Румунією по зовнішній межі територіального моря України у Чорному морі до точки в морі 45°49'44" північної широти та 32°32'49" східної довготи, далі по прямій лінії до точки в морі 45°54'30" північної широти та 33°07'30" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°08'07" північної широти та 33°37'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°08'27" північної широти та 33°38'19" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°13'35" північної широти та 33°36'57" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°13'49" північної широти та 33°38'52" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°11'09" північної широти та 33°44'34" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°12'20" північної широти та 33°49'51" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°06'37" північної широти та 34°02'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°07'02" північної широти та 34°05'14" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°03'24" північної широти та 34°16'06" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°00'44" північної широти та 34°24'16" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 45°56'42" північної широти та 34°28'31" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 45°59'17" північної широти та 34°33'13" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 45°54'03" північної широти та 34°48'15" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 45°48'40" північної широти та 34°48'02" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 45°45'51" північної широти та 34°58'21" східної довготи, далі по адміністративній межі між Херсонською областю та Автономною Республікою Крим до точки в морі 45°46'30" північної широти та 35°00'30" східної довготи, далі по прямій лінії до точки в морі 46°02'30" північної широти та 35°27'00" східної довготи, далі по зовнішній межі прибережних морських вод Азовського моря шириною 12 морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні, до точки в морі 46°28'00" північної широти та 36°54'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°58'00" північної широти та 36°00'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 47°35'40" північної широти та 33°55'23" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 47°38'25" північної широти та 33°01'55" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 47°44'00" північної широти та 33°03'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 47°46'00" північної широти та 32°50'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 48°11'29" північної широти та 29°53'04" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 47°48'19" північної широти та 29°17'22" східної довготи.

Військово-повітряна зона "Південь" є зоною відповідальності повітряного командування "Південь";

5) окремий військово-повітряний район - від точки в морі 46°28'00" північної широти та 36°54'00" східної довготи, далі по державному кордону України з Російською Федерацією в Азовському морі до точки в Керченській протоці 45°26'31" північної широти та 36°41'05" східної довготи, далі по зовнішній межі територіального моря України у Чорному морі до точки в морі 45°54'30" північної широти та 33°07'30" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°08'07" північної широти та 33°37'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°08'27" північної широти та 33°38'19" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°13'55" північної широти та 33°36'57" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°13'49" північної широти та 33°38'52" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°11'09" північної широти та 33°44'34" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°12'20" північної широти та 33°49'51" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°06'37" північної широти та 34°02'00" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°07'02" північної широти та 34°05'14" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°03'24" північної широти та 34°16'06" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 46°00'44" північної широти та 34°24'16" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 45°56'42" північної широти та 34°28'31" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 45°59'17" північної широти та 34°33'13" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 45°54'03" північної широти та 34°48'15" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 45°48'40" північної широти та 34°48'02" східної довготи, далі по прямій лінії до географічної точки 45°45'51" північної широти та 34°58'21" східної довготи, далі по прямій лінії до точки в морі 45°46'30" північної широти та 35°00'30" східної довготи, далі по прямій лінії до точки в морі 46°02'30" північної широти та 35°27'00" східної довготи, далі по зовнішній межі прибережних морських вод Азовського моря шириною 12 морських миль, відлічуваних від ліній найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні, до точки в морі 46°28'00" північної широти та 36°54'00" східної довготи.

Повітряний простір у межах окремого військово-повітряного району належить до зони відповідальності повітряного командування "Південь" з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

{Пункт 5 в редакції Указу Президента № 12/2017 від 23.01.2017}

Морський простір України

6. Морський простір України включає внутрішні води та територіальне море України.

Морський простір з урахуванням внутрішніх морських вод і територіального моря України поділяється на такі військово-морські зони відповідальності командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території У країни":

військово-морська зона "Чорноморська", що включає води територіального моря і внутрішні води України у Чорному морі;

військово-морська зона "Азовська", що включає внутрішні води України в Азовському морі та Керченській протоці.

Глава Адміністрації
Президента України


Б.ЛОЖКІНвгору