Документ 393/94, поточна редакція — Прийняття від 13.07.1994

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння почесних звань України працівникам
культурно-освітніх закладів

За значний особистий внесок у збереження і розвиток
історико-культурної спадщини народу України, високий
професіоналізм присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ"
ВАЛЬКЕВИЧ - солістці-вокалістці Кіровоградської
Раїсі Андріївні обласної філармонії
ЗАЙЦЕВІЙ - головному диригентові хору хлопчиків
Аїді Набіївні Державної чоловічої хорової капели
імені Л.М. Ревуцького
МАЛІЦЬКІЙ - художньому керівникові дитячого хору
Тетяні Іванівні "Любисток" Київської державної
консерваторії імені П.І. Чайковського
МАРІНЧЕНКУ - артистові Державного дитячого Анатолію Самійловичу музичного театру, м. Київ
ПЕРЕПЕЛКІНУ - артистові балету Вадиму Вікторовичу пісенно-танцювального ансамблю
"Полтава" Полтавської обласної
філармонії
РОДІОНОВІЙ - артистці балету Національного Катерині Валеріївні академічного театру опери та балету
України імені Т.Г. Шевченка, м. Київ
САКС - солістці Житомирської обласної Людмилі Олексіївні філармонії
САКСУ - солістові Житомирської обласної Емануїлу Йоганесовичу філармонії
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ"
ВЄРКІНІЙ - доцентові Харківського інституту Тетяні Борисівні мистецтв імені І.П. Котляревського
ГОЛОВАЩЕНКУ - редакторові тижневика "Культура і Михайлу Івановичу життя", м. Київ
ДОРОШЕНКУ - директорові Державного дитячого Івану Васильовичу музичного театру, м. Київ
ЧЕПОВЕЦЬКОМУ - письменникові, м. Київ Юхиму Петровичу
ЧУПРИНІ - першому заступникові генерального Петру Яковичу директора Національного академічного
театру опери та балету України імені
Т.Г. Шевченка, м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"
БАРВОЙНОВІЙ - завідуючій сектором Національного Олені Петрівні музею історії України, м. Київ
БОРИСОВІЙ - начальникові відділу Інституту Тамарі Борисівні підвищення кваліфікації працівників
культури, м. Київ
БОТУШАНСЬКІЙ - директорові Одеської державної Ользі Федорівні наукової бібліотеки
ВОЙЦЕХОВСЬКІЙ - директорові Київської дитячої Аллі Іванівні музичної школи N 4 імені
Д.Д. Шостаковича
ДАХНЕНКО - завідуючій відділом Житомирського Лідії Олександрівні обласного краєзнавчого музею
ДУБОВІЙ - директорові Черкаської обласної Ользі Петрівні бібліотеки для дітей
КОВТАНЮК - заступникові директора Національного
Ніні Григорівні музею історії України, м. Київ
КОМЗЮК - завідуючій Колодяжненським Вірі Михайлівні літературно-меморіальним музеєм Лесі
Українки, Волинська область
КОЦЮБИНСЬКОМУ - директорові Чернігівського Юлію Романовичу літературно-меморіального
музею-заповідника М.М. Коцюбинського
ЛАВРЕНЮКУ - директорові Тернопільського Венедикту Антоновичу краєзнавчого музею
ЛАСЦІ - заступникові директора Запорізького
Ірині Миколаївні обласного художнього музею
ЛІЗОГУБУ - баяністові-акомпаніатору Палацу Миколі Олексійовичу культури Кременчуцького
автомобільного заводу, Полтавська
область
ЛЮБІНЦЮ - заступникові голови Володимиру Федоровичу Івано-Франківської обласної
організації Українського товариства
охорони пам'яток історії та культури
МАНДЮКУ - головному охоронцеві фондового Марку Юліановичу відділу Музею народної архітектури та
побуту у Львові
ПАНЧЕНКУ - директорові оркестру народних Анатолію Михайловичу інструментів Палацу культури
Кременчуцького автомобільного заводу,
Полтавська область
ПАНЬКІВУ - директорові Івано-Франківського Михайлу Іллічу краєзнавчого музею
СЛОНЧАК - директорові Центрального державного
Ніні Миколаївні кінофотофоноархіву України, м. Київ
СТРІЛЕЦЬ - завідуючій відділом Національного Марії Степанівні музею історії України, м. Київ
ХАНКУ - заступникові директора Полтавського
Віталію Миколайовичу художнього музею
ШИДЕНКУ - провідному науковому співробітникові
Василю Артемовичу Києво-Печерського державного
історико-культурного заповідника,
м. Київ
ШКУМАТУ - старшому науковому співробітникові Івану Павловичу Балаклійського історико-меморіального
музею, Харківська область
ШРАМКУ - провідному науковцеві державного Ігорю Костянтиновичу історико-архітектурного заповідника
"Стародавній Київ", м. Київ
ЯЩЕНКО - заступникові голови правління Святославі Миколаївні Тернопільського обласного відділення
Українського фонду культури
"ЗАСЛУЖЕНИЙ МАЙСТЕР НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНИ"
ПАЖИМСЬКОМУ - завідуючому відділом "Музей-садиба Олександру Матвійовичу Самчики" Хмельницького обласного
краєзнавчого музею

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 13 липня 1994 року
N 393/94вгору