Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахстан про співробітництво в галузі туризму
Угода Кабінету Міністрів України; Казахстан; Міжнародний документ від 24.04.2003
Документ 398_045, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.04.2003

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Казахстан про співробітництво в галузі туризму
Дата підписання: 24.04.2003 Дата набуття чинності: 24.04.2003
Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Казахстан,
далі - "Сторони", керуючись взаємним бажанням розвивати співробітництво в
галузі туризму між державами Сторін, визнаючи важливість двосторонніх зв'язків в сфері туризму та
розглядаючи їх як суттєвий і необхідний фактор
соціально-економічного розвитку, зміцнення дружніх відносин і
поглиблення взаєморозуміння між народами держав Сторін, згідно з Договором про дружбу і співробітництво між Україною
і Республікою Казахстан від 20 січня 1994 року ( 398_007 ), підтверджуючи положення Декларації про подальший розвиток
співробітництва між Україною і Республікою Казахстан від 14 жовтня
1997 року, бажаючи створити правову основу для подальшого розвитку
туристичних обмінів на засадах рівноправності та взаємної вигоди, погодились про наступне:
Стаття 1
Сторони зміцнюватимуть і заохочуватимуть співробітництво у
сфері туризму між державами Сторін відповідно до національних
законодавств держав Сторін, у тому числі цієї Угоди, а також інших
міжнародних договорів, учасниками яких є держави Сторін.
Стаття 2
Сторони сприятимуть встановленню та розширенню ділових
зв'язків між українськими та казахськими туристичними асоціаціями,
організаціями та підприємствами різних форм власності, що беруть
участь у розвитку міжнародного туризму, здійснюють
капіталовкладення у сферу туризму, а також спільну діяльність по
обслуговуванню туристів. Сторони заохочуватимуть як організований, так і
індивідуальний туризм у різноманітних його формах, участь на
взаємній основі у виставках, ярмарках, конференціях, конгресах і
семінарах, інших міжнародних туристичних заходах. Сторони не несуть відповідальність за зобов'язання, що
виникають з договорів між зазначеними суб'єктами держав Сторін.
Стаття 3
Сторони, згідно з національними законодавствами держав
Сторін, прагнутимуть до спрощення прикордонних, митних та інших
процедур, пов'язаних з туристичними подорожами громадян держави
однієї Сторони на територію держави іншої Сторони.
Стаття 4
Сторони здійснюватимуть необхідні заходи по взаємному
забезпеченню безпеки туристів, які подорожують до держави однієї
Сторони з держави іншої Сторони, відповідно до міжнародних
стандартів. Уповноважені органи держав Сторін інформують
туроператорів, турагентів і туристів щодо можливої небезпеки для
туристів в країні тимчасового перебування.
Стаття 5
Сторони, відповідно до національних законодавств держав
Сторін, обмінюватимуться статистичними даними, інформацією про
законодавчу базу, наукові дослідження в галузі туризму, а також
про туристичні ресурси держав Сторін, стан туристичного ринку,
довідковими та рекламними матеріалами з туризму.
Стаття 6
Сторони сприятимуть інформуванню громадян своїх держав, які
виїздять у туристичні подорожі на територію держави іншої Сторони,
про національне законодавство держави іншої Сторони, що
регламентує порядок в'їзду, перебування та виїзду іноземних
громадян.
Стаття 7
Сторони надаватимуть одна одній допомогу в підготовці
професійних кадрів для сфери туризму, а також обмінюватимуться
науковими працівниками, представниками засобів масової інформації
та експертами в галузі туризму, сприятимуть всебічним контактам і
спільній діяльності організацій держав Сторін, що здійснюють
дослідження в галузі туризму.
Стаття 8
Сторони координуватимуть співробітництво в рамках Всесвітньої
туристської організації (ВТО), а також інших міжнародних
організацій у галузі туризму, учасниками яких є держави Сторін.
Стаття 9
З метою реалізації цієї Угоди Сторони визначають компетентні
органи: з української Сторони - Державну туристичну адміністрацію
України, з казахстанської Сторони - Агентство Республіки Казахстан по
туризму і спорту. У разі зміни офіційної назви органів виконавчої влади в
галузі туризму держав Сторін, Сторони негайно повідомлять про це
одна одну по дипломатичних каналах.
Стаття 10
Сторони при необхідності проводять консультації з питань
реалізації Угоди в рамках спільної Міжурядової
українсько-казахстанської комісії з питань економічного
співробітництва. Сторони самостійно забезпечують усі витрати, пов'язані з
реалізацією цієї Угоди.
Стаття 11
За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені
зміни та доповнення, що оформляються окремими протоколами, які є
невід'ємними частинами цієї Угоди.
Стаття 12
Ця Угода набуває чинності з дати її підписання. Угода укладається на невизначений період і залишається чинною
до закінчення шести місяців із дня направлення дипломатичними
каналами однією Стороною письмового повідомлення іншій Стороні про
свої наміри припинити дію цієї Угоди. Спірні питання, пов'язані з застосуванням чи тлумаченням
положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та
переговорів. Припинення дії цієї Угоди не відобразиться на виконанні
програм та інших проектів у галузі туризму, розпочатих у період
дії положень цієї Угоди, у випадку, якщо Сторони не домовляться
про інше.
Вчинено у м. Алмати 24 квітня 2003 року в двох оригінальних
примірниках, кожний українською, казахською та російською мовами,
причому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей
при тлумаченні положень цієї Угоди Сторони звертатимуться до
тексту російською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Казахстан
(підпис) (підпис)вгору