Документ 40-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.07.1998
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.08.1998. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про постійні комісії Верховної Ради України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 40-41, ст.250 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про постійні комісії Верховної
Ради України" ( 116/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., N 19, ст. 134) такі зміни:
1. Статтю 26 викласти в такій редакції:
"Стаття 26.
1. Комітет за пропозицією його Голови на своєму засіданні
більшістю голосів від затвердженого Верховною Радою України його
складу відкритим голосуванням обирає першого заступника і
заступника (заступників) Голови комітету.
2. Перший заступник і заступник (заступники) Голови комітету
не можуть бути членами однієї депутатської фракції, а також тих
депутатських фракцій, до складу яких входять Голова комітету та
секретар комітету.
3. Голова комітету в межах своїх повноважень розподіляє
обов'язки між першим заступником і заступником (заступниками)
Голови комітету".
2. У назві і тексті Закону слова "постійні комісії" замінити
словом "комітети" у відповідних відмінках.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 липня 1998 року
N 40-XIVвгору