Про обрання суддів
Постанова Верховної Ради України від 03.11.20114004-VI
Документ 4004-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.11.2011

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про обрання суддів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.297 )

Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини
першої статті 128 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Обрати суддів, раніше обраних безстроково, на посади суддів:
Вищого господарського суду України
Нєсвєтову Надію Миколаївну;
апеляційного суду Вінницької області
Зайцева Андрія Юрійовича,
Панасюка Олександра Сергійовича,
Стадника Ігоря Михайловича,
Шемету Тетяну Миколаївну;
апеляційного суду Запорізької області
Забіяко Юлію Георгіївну,
Трофимову Діану Анатоліївну;
апеляційного суду Івано-Франківської області
Шалауту Галину Іванівну;
апеляційного суду Луганської області
Пащенко Ларису Вікторівну,
Стахову Наталію Володимирівну;
апеляційного суду Сумської області
Левченко Тетяну Афанасіївну;
апеляційного суду Тернопільської області
Комендата Романа Тарасовича;
апеляційного суду Черкаської області
Безверхого Ігоря Вікторовича,
Попельнюха Руслана Олексійовича;
апеляційного суду Чернівецької області
Марчука Валерія Трохимовича.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 3 листопада 2011 року
N 4004-VIвгору