Документ 405/2003, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення державними нагородами України
наукових працівників

За вагомі особисті заслуги в розвитку вітчизняної науки,
створення національних наукових шкіл, зміцнення науково-технічного
потенціалу України та з нагоди Дня науки п о с т а н о в л я ю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
МОРГУНА - директора Інституту фізіології рослин і
Володимира Васильовича генетики НАН України, доктора
біологічних наук, академіка НАН
України, м. Київ
Нагородити орденом княгині Ольги II ступеня
КОРДЮМ - заступника директора Інституту ботаніки
Єлизавету Львівну імені М.Г. Холодного НАН України,
доктора біологічних наук,
члена-кореспондента НАН України,
м. Київ
Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня
ГОНЧАРУКА - ректора Львівської комерційної академії,
Якова Андрійовича доктора економічних наук, професора
Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня
АВЄРІНА - провідного наукового співробітника Юрія Олександровича Кримського відділення Українського
державного геолого-розвідувального
інституту, доктора
геолого-мінералогічних наук,
м. Сімферополь
БИТЯКА - директора Інституту державного Юрія Прокоповича будівництва та місцевого
самоврядування Академії правових наук
України, члена-кореспондента
Академії правових наук України,
м. Харків
БОДНАРЧУКА - директора Інституту бджільництва імені
Леоніда Івановича П.І. Прокоповича УААН,
члена-кореспондента УААН, м. Київ
ГНЕСІНА - провідного наукового співробітника Георгія Гдалевича Інституту проблем матеріалознавства
імені І.М. Францевича НАН України,
доктора технічних наук,
члена-кореспондента НАН України, м. Київ
КОРЕПАНОВА - заступника директора, завідувача відділу
Валерія Євгеновича Львівського центру Інституту космічних
досліджень НАН України і Національного
космічного агентства України, доктора
технічних наук
МАДЗІГОНА - першого віце-президента Академії Василя Миколайовича педагогічних наук України, доктора
педагогічних наук, академіка АПН
України, м. Київ
МАНЖЕЛІЯ - завідувача відділу Фізико-технічного Вадима Григорійовича інституту низьких температур
імені Б.І. Вєркіна НАН України,
доктора фізико-математичних
наук, академіка НАН України, м. Харків
НОГОВІЦИНА - начальника Головного науково-технічного
Олексія Володимировича управління Міністерства промислової
політики України, доктора технічних
наук, м. Київ
ЧУРЮМОВА - провідного наукового співробітника Клима Івановича Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, доктора фізико-
математичних наук, професора
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"
ПІКЕЛЬНІЙ - професорові, деканові Криворізького Валерії Семенівні державного педагогічного університету,
докторові педагогічних наук,
Дніпропетровська область
СОЛОВ'Ю - проректорові Київського національного Мирославу Івановичу лінгвістичного університету
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
АНТИПКІНУ - першому заступникові директора, Юрію Геннадійовичу завідувачу відділення Інституту
педіатрії, акушерства і гінекології
АМН України, докторові медичних наук,
члену-кореспонденту АМН України, м. Київ
БОЙКУ - завідувачу кафедри Дніпродзержинського
Віталію Івановичу державного технічного університету,
докторові технічних наук, професорові,
Дніпропетровська область
БУР'ЯНУ - завідувачу кафедри Луганського Михайлу Степановичу державного педагогічного університету
імені Тараса Шевченка, докторові
історичних наук, професорові
ЗОРІ - завідувачу кафедри Донецького Анатолію Анатолійовичу національного технічного університету,
докторові технічних наук, професорові
ІВАНИЦІ - проректорові, завідувачу кафедри Володимиру Олексійовичу Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова, докторові
біологічних наук, професорові
КЛОЧЕКУ - завідувачу кафедри Кіровоградського Григорію Дмитровичу державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка, докторові
філологічних наук, професорові
КОВАЛЬОВУ - директорові Українського державного Євгену Тихоновичу науково-дослідного вуглехімічного
інституту, докторові технічних наук,
м. Харків
КОНОНОВУ - професорові Харківського військового Борису Тимофійовичу університету Військ Протиповітряної
оборони Збройних Сил України,
докторові технічних наук
КОШЛЯКОВУ - завідувачу відділу Інституту Володимиру Миколайовичу математики НАН України, докторові
фізико-математичних наук, академіку
НАН України, м. Київ
КУЛИКУ - проректорові Національного авіаційного
Миколі Сергійовичу університету, докторові технічних наук,
професорові, м. Київ
ЛІНЧЕВСЬКОМУ - завідувачу відділу Селекційно- Анатолію Адамовичу генетичного інституту - Національного
центру насіннєзнавства та сортовивчення
УААН, докторові сільськогосподарських
наук, академіку УААН, м. Одеса
МІШИНУ - професорові Національного аграрного Володимиру Івановичу університету, докторові технічних
наук, м. Київ
МОЛОДКІНУ - заступникові директора Інституту Вадиму Борисовичу металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН
України, докторові фізико-математичних
наук, члену-кореспонденту НАН України,
м. Київ
НАЙДІЧУ - завідувачу відділу Інституту проблем Юрію Володимировичу матеріалознавства імені І.М. Францевича
НАН України, докторові технічних наук,
академіку НАН України, м. Київ
НІКОЛАЄВУ - завідувачу відділу Інституту Володимиру Григоровичу експериментальної патології, онкології
і радіобіології імені Р.С. Кавецького
НАН України, докторові медичних наук,
професорові, м. Київ
ПОНОМАРЕНКУ - ректорові Харківського державного Володимиру Степановичу економічного університету, докторові
економічних наук, професорові
РОМАНЧЕНКУ - заступникові начальника Центрального Ігорю Сергійовичу науково-дослідного інституту Збройних
Сил України, докторові військових наук,
професорові
ФЛІСУ - завідувачу кафедри Національного Петру Семеновичу медичного університету імені
О.О. Богомольця, докторові медичних
наук, професорові, м. Київ
ЯХНУ - завідувачу кафедри Національного Олегу Михайловичу технічного університету України
"Київський політехнічний інститут",
докторові технічних наук, професорові,
м. Київ.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 травня 2003 року
N 405/2003вгору