Документ 410_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 03.10.2017

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Корейським відомством інтелектуальної власності Республіки Корея щодо всестороннього співробітництва у сфері інтелектуальної власності


Дата підписання:

03.10.2017


Дата набрання чинності для України:

03.10.2017

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Корейське відомство інтелектуальної власності Республіки Корея, які надалі іменуються "Сторонами",

ВРАХОВУЮЧИ існуючі дружні відносини між Сторонами, відповідно до нормативно-правових актів відповідних Сторін та міжнародних угод, учасниками яких є обидві Сторони,

УСВІДОМЛЮЮЧИ важливість інтелектуальної власності для економічного розвитку, підтримки інновацій і технологій, та

БАЖАЮЧИ встановити відносини між Сторонами на основі взаємної підтримки з огляду на розвиток співробітництва з питань, які стосуються створення, використання, охорони та управління правами інтелектуальної власності,

прийшли до наступного взаєморозуміння:

Стаття 1
Мета

Сторони, у рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння (далі - Меморандум), співпрацюватимуть з метою сприяння розвитку систем інтелектуальної власності обох Сторін, а також покращення та удосконалення двостороннього обміну та співпраці у сфері інтелектуальної власності, цим самим сприяючи розвитку науки, технологій та економіки.

Стаття 2
Сфери співробітництва

Співробітництво у рамках цього Меморандуму може включати:

a) обмін інформацією щодо законодавства у сфері інтелектуальної власності та експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності;

b) обмін опублікованими даними щодо інтелектуальної власності для внутрішнього використання (наприклад, використання у службових цілях, використання бібліотеками, використання для пошуку), а також для зовнішнього використання (наприклад, надання третім сторонам для комерційного використання);

c) обмін досвідом та знаннями з різних аспектів управління інституціями, які займаються інтелектуальною власністю, зокрема, щодо підготовки та розстановки кадрів, видавничої діяльності;

d) обмін інформацією щодо управління процесом проведення експертизи та організації автоматизованого пошуку;

e) підготовку кадрів та підвищення кваліфікації фахівців шляхом стажувань та практичних занять;

f) обмін знаннями та досвідом щодо підвищення рівня обізнаності населення у цій сфері;

g) сприяння винахідницькій та інноваційній діяльності у цій сфері;

h) підтримку малих та середніх підприємств у сфері правової охорони інтелектуальної власності;

i) спільне видання матеріалів про проведення досліджень та їх результати;

j) будь-які інші сфери співробітництва, які можуть бути спільно визначені Сторонами.

Конкретні види співробітництва, зокрема, обмін опублікованими даними щодо інтелектуальної власності для внутрішнього та зовнішнього використання регулюються додатковими протоколами до цього Меморандуму.

Стаття 3
Фінансові ресурси

Якщо інше не визначено у письмовій формі, Сторони відповідають за свої витрати при здійсненні будь-якої діяльності щодо співробітництва відповідно до цього Меморандуму.

Стаття 4
Вирішення спорів

Будь-які спори, які можуть виникнути у зв'язку з тлумаченням або реалізацією цього Меморандуму, врегульовуються за взаємною згодою шляхом консультацій між Сторонами.

Стаття 5
Статус документа

Цей Меморандум не призводить до виникнення будь-яких юридичних зобов'язань відповідно до норм міжнародного права.

Реалізація Меморандуму буде здійснюватися у відповідності з нормативно-правовими актами обох Сторін та за умови наявності відповідних коштів та кадрового забезпечення Сторін.

Стаття 6
Прикінцеві положення

Цей Меморандум набуває чинності з дати підписання та діє протягом 5 (п'яти) років. Кожна зі Сторін може припинити дію цього Меморандуму у будь-який час, надавши іншій Стороні письмове повідомлення щонайменше за 90 (дев'яносто) днів.

Переговори щодо внесення поправок до Меморандуму можуть бути проведені на вимогу кожної зі Сторін. Будь-які поправки до цього Меморандуму вважаються чинними лише за наявності письмової згоди Сторін.

Припинення дії цього Меморандуму не впливає на завершення спільної діяльності, що була започаткована під час дії Меморандуму.

Учинено у м. Женева 3 жовтня 2017 року, в двох примірниках, кожний українською, корейською та англійською мовами. У разі виникнення будь-яких розбіжностей в тлумаченні, переважну силу має текст англійською мовою.


За Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

За Корейське відомство
інтелектуальної власності
Республіки Корея


Михайло ТІТАРЧУК

СУНГ Юнмо


Заступник Міністра

Голова


(підпис)

(підпис)вгору