Документ 413-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.03.2019, підстава - 223-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 квітня 2009 р. № 413
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 223 від 06.02.2019}

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань праці

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 18.12.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 67 від 16.01.2013
№ 1103 від 18.12.2017}

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 18.12.2017}

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань праці, згідно з додатком.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 18.12.2017}

2. Державному комітетові з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 33

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2009 р. № 413

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань праці

{Назва додатку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 18.12.2017}

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці, є певні види господарської діяльності або виконуваних робіт, які можуть становити потенційну загрозу життю і здоров'ю людей.

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017}

3. За критеріями суб'єкти господарювання незалежно від форми власності розподіляються за високим, середнім та незначним ступенем ризику для безпеки життя і здоров'я людей.

4. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться такі, що провадять діяльність, пов'язану з виконанням робіт:

з будівництва, експлуатації, ремонту та ліквідації підземних споруд, пов'язаних з видобутком корисних копалин;

підземних та відкритих гірничих;

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 67 від 16.01.2013}

із збагачення корисних копалин;

з буріння, експлуатації та капітального ремонту свердловин для видобутку нафти, газу і газового конденсату, демонтажу бурових вишок;

{Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 67 від 16.01.2013}

з вироблення розплавів чорних і кольорових металів та сплавів на основі таких розплавів;

ливарних, плавильних, заливальних і з термообробки литва;

з виробництва, переробки, розподілу, зберігання і використання продуктів розділення повітря, хлору, аміаку, природного, горючого, токсичного та супровідних металургійному виробництву газів, а також транспортування зазначених речовин по території виробництва;

{Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 67 від 16.01.2013}

лісосічних і з трелювання лісу;

{Абзац дев'ятий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 67 від 16.01.2013}

з відпалювання сталі, сплавів і відливок;

з експлуатації зареєстрованих у встановленому порядку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (за винятком трубопроводів пари і гарячої води, що працюють під тиском понад 0,05 МПа та при температурі води понад 110 °C, парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,01 МВт, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, технологічного устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки, устатковання, пов’язаного з використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин);

{Абзац одинадцятий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 67 від 16.01.2013}

{Абзац дванадцятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 67 від 16.01.2013}

із спорудження, реконструкції, монтажу, пусконалагодження, експлуатації магістральних трубопроводів, систем газопостачання та розташованих на них споруд;

з виготовлення, використання, переробки, зберігання або транспортування однієї чи кількох небезпечних речовин у кількості, що дорівнює чи перевищує порогову масу;

з будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів, що належать до I і II категорії вибухонебезпеки;

з виробництва вибухонебезпечних речовин;

{Абзац сімнадцятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 67 від 16.01.2013}

у діючих електроустановках напругою понад 1000 В;

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 67 від 16.01.2013}

{Абзац двадцятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 67 від 16.01.2013}

5. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться такі, що провадять діяльність, пов'язану з виконанням робіт:

у газо-, вибухо- і пожежонебезпечних зонах (за винятком підземних та відкритих гірничих робіт);

вибухових і таких, що пов'язані з використанням енергії вибуху, з реалізації вибухових матеріалів (за винятком підземних та відкритих гірничих робіт);

геологорозвідувальних та маркшейдерських;

{Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 67 від 16.01.2013}

з утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів і виробів ракетної техніки;

з будівництва, ремонту, експлуатації та ліквідації підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин;

з використанням електротермічних установок підвищеної та високої частоти у термічних цехах і на дільницях;

з випробування, монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції зареєстрованих у встановленому порядку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

{Абзац восьмий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 67 від 16.01.2013}

у колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, у замкнутому просторі (ємність, бокс, топка, трубопровід);

земляних на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою;

з механічної обробки деревини і металів;

з обслуговування механічних та автоматичних ліній;

з будівництва, реконструкції, реставрації, монтажу та демонтажу будинків, споруд, а також відбудови та зміцнення їх частин, що перебувають в аварійному стані;

{Абзац тринадцятий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 67 від 16.01.2013}

сільськогосподарських з використанням техніки (обробка ґрунту, сівба і збирання врожаю), пестицидів та агрохімікатів;

з цукроваріння;

з виробництва спирту;

з виробництва сухого молока;

із забезпечення навчального процесу у сфері охорони здоров’я (з використанням спеціального обладнання та шкідливих речовин), а також на об’єктах соціально-культурної сфери з масовим перебуванням людей (будівлі дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв і криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об’єкти, на яких постійно або тимчасово перебувають 50 та більше осіб);

{Абзац вісімнадцятий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 67 від 16.01.2013}

з гранулювання доменного шлаку;

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 67 від 16.01.2013}

з обслуговування станів гарячої та холодної прокатки, трубоформувальних станів і пічного зварювання труб;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 67 від 16.01.2013}

з поводження з небезпечними відходами;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 67 від 16.01.2013}

з експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, що працюють під тиском понад 0,05 МПа та при температурі води понад 110 °C, парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,01 МВт, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, устатковання, пов’язаного з використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 67 від 16.01.2013}

із зберігання та переробки зерна.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 67 від 16.01.2013}

6. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з високим і середнім ступенем ризику.

7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п’ять років.

У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства у сфері охорони праці в частині безпечного ведення робіт, безпеки робіт щодо поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, функціонування ринку природного газу та діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться у наступному плановому періоді.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1103 від 18.12.2017}

9. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше груп ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високої групи ризику з числа тих, до яких він може бути віднесений.

{Критерії доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ № 67 від 16.01.2013}вгору