Деякі питання дерегуляції господарської діяльності
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 28.01.201542
Документ 42-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.11.2017, підстава - 858-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 січня 2015 р. № 42
Київ

Деякі питання дерегуляції господарської діяльності

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 829 від 16.11.2016
№ 858 від 15.11.2017 - застосовується з 27 вересня 2017 року}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2015 р. № 42

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 295 (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 253; Офіційний вісник України, 2000 р., № 50, ст. 2156; 2002 р., № 27, ст. 1260; 2004 р., № 24, ст. 1588; 2006 р., № 23, ст. 1720; 2007 р., № 89, ст. 3252; 2010 р., № 75, ст. 2669; 2011 р., № 79, ст. 2916):

1) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Клопотання про включення препаратів до плану державних випробувань на поточний рік приймаються Мінприроди до 25 березня поточного року.”;

2) пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

“План державних випробувань препаратів після погодження з МОЗ та затвердження Мінприроди розміщується на офіційному веб-сайті Мінприроди.”;

3) пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. Згідно з планом державних випробувань, планами наукових досліджень та договорами, укладеними заявником і виконавцем, Мінприроди надає дозволи на ввезення дослідних партій препаратів, де зазначаються їх науково обґрунтовані обсяги. Мінприроди надає дозволи на ввезення дослідних партій препаратів у десятиденний термін після подання заявником зазначених документів.”;

4) пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:

“Реалізація дослідних партій вітчизняних препаратів забороняється до їх державної реєстрації.”;

5) абзац третій пункту 20 після слів “матеріали (досьє)” доповнити словами “на діючу речовину і препаративну форму”;

6) абзац перший пункту 21 викласти в такій редакції:

“21. Після прийняття на розгляд реєстраційних документів заявникові протягом 10 днів видається для оплати рахунок за проведення експертизи препарату.”;

7) у пункті 23:

абзац другий після слів “в письмовій формі” доповнити словами “з роз’ясненням підстав”;

абзац п’ятий після слів “санітарно-епідеміологічної експертизи” доповнити словами “з роз’ясненням підстав”;

абзац сьомий після слів “екологічної експертизи” доповнити словами “з роз’ясненням підстав”;

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

“рішення суду, яким встановлено, що виробництво та/або використання, та/або продаж, та/або будь-які інші дії щодо заявленого на реєстрацію (перереєстрацію) препарату порушують права інтелектуальної власності інших осіб.”.

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;

8) абзац перший пункту 24 викласти в такій редакції:

“24. Після сплати реєстраційного внеску протягом 10 днів затверджується зразок етикетки, препарат заноситься до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів (далі - Державний реєстр препаратів), а заявникові видається реєстраційне посвідчення про державну реєстрацію препарату за формою, встановленою Мінприроди.”;

9) пункт 25 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

“Не допускається розширення сфери застосування препаратів з експериментальною реєстрацією.

Зміна власника та/або торгової назви препарату не є підставою для продовження його експериментальної реєстрації та постачання на ринок.

Не допускається зміна реєстрації з експериментальної на постійну в разі ненадання заявником повного досьє на діючу речовину, що відповідає нормам міжнародного права, або листа від власника такого досьє, яким надається згода на використання документації з метою реєстрації.

Якщо власник препарату, що має постійну реєстрацію, бажає зареєструвати препарат додатково під іншими торговими назвами, він має надати гарантійного листа щодо ідентичності складу та якості діючої речовини та відповідну заявку на реєстрацію. Такий препарат не потребує проведення державних випробувань та додаткових експертиз. Посвідчення про державну реєстрацію видається після сплати реєстраційного внеску в розмірі, що відповідає внеску за перереєстрацію.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим;

10) пункт 26 доповнити абзацом такого змісту:

“Не допускається продовження терміну експериментальної реєстрації більше ніж на один рік.”;

11) пункт 27 виключити;

12) у пункті 28:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“неповідомлення про внесення змін до складу препарату та нові дані щодо його небезпечності відповідно до законодавства, крім внесення змін, що не впливають на біологічну ефективність, токсикологічні та екотоксикологічні властивості препарату;”;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“рішення суду, яким встановлено, що виробництво та/або використання, та/або продаж, та/або будь-які інші дії щодо зареєстрованого препарату порушують права інтелектуальної власності інших осіб.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

13) перше речення абзацу першого пункту 29 викласти в такій редакції: “Перереєстрації підлягають раніше зареєстровані препарати з постійною реєстрацією, не підлягають перереєстрації препарати з експериментальною реєстрацією.”;

14) пункт 35 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі наявності технічних помилок у Переліку та доповненнях до нього Мінприроди надсилає суб’єктам господарювання офіційного листа з повідомленнями щодо таких помилок.”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705 “Про деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 37, ст. 1459; 2009 р., № 72, ст. 2487; 2010 р. № 16, ст. 755; 2011 р., № 61, ст. 2439):

1) у Порядку проведення огляду, обстеження, аналізу, фумігації (знезараження) та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Висновок фітосанітарної експертизи надається за результатами аналізу щодо наявності шкідливих організмів протягом 24 годин з моменту подання зразка об’єкта регулювання на аналіз.”;

абзац шостий пункту 21 викласти в такій редакції:

“Державний фітосанітарний інспектор протягом п’яти календарних днів після надходження зазначених документів, але не пізніше ніж протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу проводить фітосанітарні процедури та видає фітосанітарний сертифікат чи фітосанітарний сертифікат на реекспорт або обґрунтовану відмову в його видачі. Інформація про час завершення завантаження транспортного засобу, спосіб транспортування та вагу вантажу з об’єктами регулювання зазначається у повідомленні, яке надсилається власником вантажу чи довіреною особою власника відповідному органу Держветфітослужби.”;

пункти 25 і 27 викласти в такій редакції:

“25. Карантинний сертифікат супроводжує вантаж об’єктів регулювання, що перевозиться в межах України.”;

“27. Державний фітосанітарний інспектор протягом п’яти календарних днів після подання документів, але не пізніше ніж протягом 24 годин після завершення завантаження транспортного засобу проводить фітосанітарні процедури та видає карантинний сертифікат або обґрунтовану відмову в його видачі. Інформація про час завершення завантаження транспортного засобу, спосіб транспортування та вагу вантажу з об’єктами регулювання зазначається у повідомленні, яке надсилається власником вантажу чи довіреною особою власника відповідному органу Держветфітослужби.”;

{Підпункт 2 пункту 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 829 від 16.11.2016}

3) у переліку об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, затвердженому зазначеною постановою, у графі “Найменування об’єкта регулювання” доповнити позначкою “*” такі позиції:

“0901 11 00

Кава несмажена з кофеїном

0901 12 00 00

Кава несмажена без кофеїну”;

“1001

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)

1002 00 00 00

Жито

1003 00

Ячмінь

1004 00 00 00

Овес

1005

Кукурудза

1006

Рис

1007 00

Сорго зернове

1008

Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури

1101 00

Борошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслину)

1102

Борошно інших зернових культур, крім пшеничного або суміші пшениці та жита (меслину)

1103

Крупи, крупка та гранули зернових культур

1104

Зерно зернових культур, оброблене іншими способами (наприклад, лущене, плющене, у вигляді пластівців, шліфоване, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису товарної позиції 1006; зародки зернових культур цілі, плющені, у вигляді пластівців або мелені

1105

Борошно, крупа, порошок, пластівці, гранули з картоплі

1106

Борошно, крупа та порошок з сушених бобових овочів товарної позиції 0713, з серцевини сагової пальми або з коренеплодів чи бульбоплодів товарної позиції 0714 або продуктів групи 08

1107

Солод, обсмажений або необсмажений

1201 00

Соєві боби, подрібнені або неподрібнені

1202

Арахіс (земляні горішки) не смажений і не приготовлений іншим способом, лущений або нелущений, подрібнений або неподрібнений

1203 00 00 00

Копра

1204 00

Насіння льону, подрібнене або неподрібнене

1205 00

Насіння свиріпи або ріпака, подрібнене або неподрібнене

1206 00

Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене

1207

Олійне насіння та плоди інших олійних культур, подрібнені або неподрібнені

1208

Борошно з насіння чи плодів олійних культур, крім борошна з гірчиці”;

“1210

Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або неподрібнені, розмелені або у вигляді гранул; лупулін

1211

Рослини, частини рослин, насіння та плоди, використовувані головним чином у парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або неподрібнені, розмелені або нерозмелені

1212

Плоди ріжкового дерева, морські та інші водорості, цукрові буряки та цукрова тростина, свіжі, охолоджені або сушені, подрібнені або неподрібнені; кісточки, ядра плодів та інші продукти рослинного походження (включаючи несмажені корені цикорію виду Cichorium intybus sativum), використовувані головним чином для харчових цілей, не включені до інших угруповань (крім морських та інших водоростей свіжих, охолоджених та всієї замороженої продукції)

1213 00 00 00

Солома та полова зернових, необроблені, подрібнені або неподрібнені, розмелені або нерозмелені, пресовані або у вигляді гранул

1214

Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормові коренеплоди, сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормові продукти, гранульовані або негранульовані”;

“1404

Матеріали рослинного походження, не включені до інших угруповань”;

“2302

Висівки, кормове борошно та інші відходи й залишки від просіювання, помелу або інших способів обробки зерна зернових культур або бобових культур, гранульовані чи негранульовані

2308

Продукти рослинного походження і рослинні відходи, рослинні залишки й побічні продукти, негранульовані або гранульовані, використовувані для годівлі тварин, не включені до інших угруповань”;

доповнити перелік виноскою “*” такого змісту:

“* Об’єкти регулювання у сфері карантину рослин виключно для цілей імпорту, експорту та реекспорту. Контроль у сфері карантину рослин за переміщенням зазначених об’єктів територією України здійснюється виключно за вимогою власників таких об’єктів.”.

3. У Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1832, № 54, ст. 2151; 2012 р., № 30, ст. 1116, № 81, ст. 3283; 2013 р., № 6, ст. 202):

1) абзац третій пункту 26 виключити;

2) в абзаці першому пункту 27 слова “, поновлює дію” виключити.

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 858 від 15.11.2017 - застосовується з 27 вересня 2017 року}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2015 р. № 42

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176 “Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 49, ст. 3074).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 778 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2267).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526 “Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 40, ст. 1350).

4. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. № 901 “Про додаткові заходи щодо врегулювання земельних відносин” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 65, ст. 2271).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 965 “Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 70, ст. 2427).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 70 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150 та від 21 травня 2009 р. № 526” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 7, ст. 326).

7. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 179 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 13, ст. 628).

8. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176 і від 17 травня 2006 р. № 685, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 р. № 340 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 35, ст. 1213).

9. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. № 619 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 55, ст. 1867).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1122 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 526” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 94, ст. 3352).

11. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 841 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2427).

12. Пункт 10 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1115 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3102).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 767 “Про затвердження Порядку віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів і дієтичних добавок та їх державної реєстрації” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 84, ст. 3110).вгору