Деякі питання запровадження заохочувальних відзнак Прем'єр-міністра України
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2000423-р
Документ 423-2000-р, поточна редакція — Редакція від 04.07.2019, підстава - 563-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 26 жовтня 2000 р. N 423-р
Київ
Деякі питання запровадження
заохочувальних відзнак Прем'єр-міністра України
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 405-р ( 405-2011-р ) від 11.05.2011
Постановою КМ
N 76 ( 76-2013-п ) від 04.02.2013
Розпорядженнями КМ
N 877-р ( 877-2013-р ) від 07.11.2013
N 584-р ( 584-2015-р ) від 04.06.2015
Постановою КМ
N 563 ( 563-2019-п ) від 26.06.2019 }

1. Вітальний лист та подяка Прем'єр-міністра України є
заохочувальними відзнаками, які запроваджуються для привітання, а
також для оголошення подяки працівникам та трудовим колективам за
значні досягнення у відповідній галузі чи сфері діяльності,
зразкове виконання службових обов'язків, пов'язаних з реалізацією
державної політики.
2. Подання про привітання, оголошення подяки вноситься до
Кабінету Міністрів України центральними органами виконавчої влади,
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами
місцевого самоврядування.
Подання про привітання, оголошення подяки працівникам або
трудовим колективам підприємств, установ, організацій та державних
органів вноситься міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади за погодженням відповідно з Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та
Севастопольською міською державною адміністрацією, на території
якої розташовано підприємство, установа, організація або державний
орган. Подання про привітання, оголошення подяки працівникам та
трудовим колективам центрального апарату міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади вноситься без зазначеного
погодження. { Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з
Розпорядженням КМ N 877-р ( 877-2013-р ) від 07.11.2013 }
Подання про привітання, оголошення подяки працівникам або
трудовим колективам підприємств, установ, організацій та державних
органів вноситься Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями, органами місцевого самоврядування за погодженням
відповідно з міністерством, іншим центральним органом виконавчої
влади, до сфери управління якого належать підприємство, установа,
організація. У разі коли таке подання вноситься стосовно
працівників або трудових колективів територіальних органів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, воно
погоджується з відповідним міністерством, іншим центральним
органом виконавчої влади. { Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно
з Розпорядженням КМ N 877-р ( 877-2013-р ) від 07.11.2013 }
Подання про оголошення подяки працівникам або трудовим
колективам підприємств, установ, організацій - учасників
Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)
- "100 кращих товарів України", які, зокрема, мають впроваджені
систему управління якістю та/або екологічного управління та/або
інші системи управління, вноситься Міністерством економічного
розвитку і торгівлі. { Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з
Розпорядженням КМ N 584-р ( 584-2015-р ) від 04.06.2015 }
До подання додається інформація про заслуги працівника
(трудового колективу), що стали підставою для внесення пропозицій
щодо заохочення відзнакою. У разі внесення пропозиції щодо
оголошення подяки працівникові подається його біографічна довідка,
а щодо оголошення подяки трудовому колективу - довідка про стан
справ на підприємстві (в установі, організації). { Абзац п'ятий
пункту 2 в редакції Постанови КМ N 563 ( 563-2019-п ) від
26.06.2019 }
Подання розглядаються Першим віце-прем'єр-міністром України.
{ Абзац пункту 2 в редакції Розпорядження КМ N 405-р
( 405-2011-р ) від 11.05.2011 }
У разі внесення до Кабінету Міністрів України подання із
грифом "Таємно" або "Для службового користування" матеріали
опрацьовуються структурним підрозділом Секретаріату Кабінету
Міністрів України разом з Департаментом кадрового забезпечення та
Режимно-секретним управлінням. Матеріали з грифом "Таємно"
зберігаються в Режимно-секретному управлінні, а з грифом "Для
службового користування" - в Департаменті кадрового
забезпечення. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 76 ( 76-2013-п ) від 04.02.2013 }
У разі невідповідності подання і доданих до нього матеріалів
вимогам, установленим цим пунктом, вони повертаються органу або
підприємству, установі, організації, що їх надіслали, із
супровідним листом за підписом Державного секретаря Кабінету
Міністрів України або одного з його заступників. { Пункт 2
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 563 ( 563-2019-п ) від
26.06.2019 }
3. Текст вітального листа і подяки Прем'єр-міністра України
готують відповідні структурні підрозділи Секретаріату Кабінету
Міністрів України.
Збереження бланків заохочувальних відзнак, а також облік і
реєстрацію відзначених Прем'єр-міністром України осіб (трудових
колективів) здійснює Департамент кадрового забезпечення
Секретаріату Кабінету Міністрів України. { Абзац другий пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 405-р
( 405-2011-р ) від 11.05.2011 }
4. Керівнику Секретаріату Кабінету Міністрів України
забезпечити розроблення і виготовлення бланків заохочувальних
відзнак Прем'єр-міністра України. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 405-р
( 405-2011-р ) від 11.05.2011 }

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 19вгору