Про утворення державного авіабудівного концерну "Авіація України"
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Статут від 14.03.2007428
Документ 428-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.12.2008, підстава - 1014-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 березня 2007 р. N 428
Київ
Про утворення державного авіабудівного
концерну "Авіація України"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 589 ( 589-2008-п ) від 02.07.2008
N 1014 ( 1014-2008-п ) від 30.10.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити державний авіабудівний концерн "Авіація України"
(далі - Концерн) з включенням до його складу державних підприємств
згідно з додатком та віднесенням Концерну до сфери управління
Міністерства промислової політики.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1014
( 1014-2008-п ) від 30.10.2008 }

3. Ліквідувати державну літакобудівну корпорацію "Національне
об'єднання "Антонов" та у зв'язку з цим виключити з її складу
державні підприємства "Авіаційний науково-технічний комплекс
імені О.К. Антонова", "Київський авіаційний завод "Авіант", "Завод
410 цивільної авіації", Харківське державне авіаційне виробниче
підприємство.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 14 липня 2005 р.
N 583 ( 583-2005-п ) "Про утворення державної літакобудівної
корпорації "Національне об'єднання "Антонов" (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 28, ст. 1654);
постанову Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2005 р.
N 998 ( 998-2005-п ) "Про затвердження Статуту державної
літакобудівної корпорації "Національне об'єднання "Антонов"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 40, ст. 2547).
5. Міністерству промислової політики:
разом з генеральним директором Концерну забезпечити у
двотижневий строк державну реєстрацію Концерну, відкриття рахунків
у банках, вирішення кадрових та інших питань діяльності Концерну;
подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України
узгоджені пропозиції щодо складу правління Концерну;
забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією
державної літакобудівної корпорації "Національне об'єднання
"Антонов".
6. Взяти до відома, що Концерн розміщується по
просп. Перемоги, 100/1, у м. Києві.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2007 р. N 428
ПЕРЕЛІК
державних підприємств, що включені до складу
державного авіабудівного концерну "Авіація України"

----------------------------------------------------------------- | Найменування підприємства |Код згідно з ЄДРПОУ| |-------------------------------------------+-------------------| | 1. Державне підприємство "Авіаційний | 14307529 | | науково-технічний комплекс | | | імені О.К. Антонова" | | |-------------------------------------------+-------------------| | 2. Державне підприємство "Київський | 14310325 | | авіаційний завод "Авіант" | | |-------------------------------------------+-------------------| | 3. Державне підприємство "Завод N 410 | 01128297 | | цивільної авіації" | | |-------------------------------------------+-------------------| | 4. Харківське державне авіаційне виробниче| 14308894 | | підприємство | | |-------------------------------------------+-------------------| | 5. | |-------------------------------------------+-------------------| | 6. | |-------------------------------------------+-------------------| | 7. | |-------------------------------------------+-------------------| | 8. | |-------------------------------------------+-------------------| | 9. | |-------------------------------------------+-------------------| |10. | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 589
( 589-2008-п ) від 02.07.2008, N 1014 ( 1014-2008-п ) від
30.10.2008 }

{ Статут державного авіабудівного концерну "Авіація України"
втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1014 ( 1014-2008-п )
від 30.10.2008 }вгору