Документ 432-2018-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.05.2019, підстава - 361-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 травня 2018 р. № 432
Київ

Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 579 від 18.07.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 579 від 18.07.2018
№ 361 від 24.04.2019}

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, що додається.

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою оприлюднити переліки об’єктів комунальної власності, які включені до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, але не приватизовані до дня набрання чинності цією постановою.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі щороку до 1 березня переглядати розмір плати за участь в електронному аукціоні та у разі потреби подавати Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 432

ПОРЯДОК
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 579 від 18.07.2018}

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації (далі - об’єкт приватизації) з використанням електронної торгової системи, визначення переможця за результатами електронного аукціону, розміру та порядку внесення плати за участь в електронному аукціоні, а також визначення додаткових умов продажу відповідно до положень Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” (далі - Закон).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 579 від 18.07.2018}

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

авторизаційні дані - ідентифікаційні дані, що створюються учасником під час проходження реєстрації в електронній торговій системі через електронний майданчик, за допомогою яких проводиться перевірка його повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій в електронній торговій системі для участі в електронних аукціонах;

адміністратор електронної торгової системи (далі - адміністратор) - юридична особа, визначена Кабінетом Міністрів України відповідальною за забезпечення функціонування електронної торгової системи;

етап подання цінових пропозицій для проведення електронного аукціону без умов, з умовами, із зниженням стартової ціни - проміжок часу, протягом якого всім учасникам надається можливість робити цінові пропозиції відповідно до цього Порядку;

етап подання цінових пропозицій для проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - проміжок часу, що складається з двох періодів - періоду подання закритих цінових пропозицій всіма учасниками, крім того, що зробив ставку, та періоду подання цінової пропозиції учасником, що зробив ставку;

закрита цінова пропозиція для проведення електронного аукціону без умов, з умовами, із зниженням стартової ціни - сума коштів, сплата якої декларується учасником до проведення електронного аукціону та подається в особистому кабінеті через оператора електронного майданчика в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні;

закрита цінова пропозиція для проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - сума коштів, сплата якої декларується учасниками в електронній торговій системі, крім того, що зробив ставку;

індивідуальний код учасника - набір цифр та літер, автоматично присвоєний електронною торговою системою учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;

крок аукціону для проведення електронного аукціону без умов, з умовами, із зниженням стартової ціни - надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції;

крок аукціону для проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - дисконт, на який в ході електронного аукціону автоматично і поступово здійснюється зниження стартової ціни оголошеного до продажу лота протягом періоду проведення електронного аукціону до моменту автоматичного здійснення останнього з визначених кроків або до моменту здійснення ставки учасником, та мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції;

лот - об’єкт приватизації, який виставляється на електронний аукціон;

особистий кабінет - складова частина електронної торгової системи, яка дає змогу органу приватизації/організатору аукціону, потенційному покупцю провадити діяльність в електронній торговій системі відповідно до цього Порядку;

період для подання ставки в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - проміжок часу між стартом електронного аукціону та кожним наступним автоматичним покроковим зниженням стартової ціни, протягом якого учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лота;

період проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - проміжок часу, протягом якого здійснюється автоматичне покрокове зниження стартової ціни лота на визначену відповідно до вимог цього Порядку кількість кроків та подання цінових пропозицій (у разі здійснення ставки учасником) на умовах, встановлених цим Порядком;

плата за участь - грошова винагорода оператора електронного майданчика за проведення електронного аукціону, яка сплачується переможцем електронного аукціону відповідно до договору між оператором електронного майданчика та учасником додатково до суми коштів, запропонованої ним за придбаний лот;

попередня згода на очікування - запевнення потенційного покупця, надане оператору електронного майданчика, в тому, що у разі внесення ним другої за розміром цінової пропозиції/закритої цінової пропозиції/ставки він погоджується на очікування результатів електронного аукціону відповідно до цього Порядку та на отримання його гарантійного внеску після моменту, визначеного цим Порядком;

потенційний покупець - особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні;

поточна ціна лота - ціна лота, яка відображається в режимі реального часу та діє протягом періоду між початком автоматичного покрокового зниження стартової ціни об’єкта приватизації, включаючи проміжок часу між здійсненням останнього кроку та завершенням електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

прикладний програмний інтерфейс - інтерфейс програмування додатків, доступ до якого надається як відкритий код, який визначає функціональність, що надається електронною торговою системою, та призначений для підключення електронних майданчиків (операторів електронних майданчиків) до електронної торгової системи;

реєстр - складова частина електронної торгової системи, в якій органом приватизації через особистий кабінет публікується перелік об’єктів, що підлягають приватизації, та будь-які зміни до нього;

ставка - дія учасника, вчинена в ході електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, яка зупиняє автоматичне покрокове зниження ціни лота та свідчить про згоду учасника сплатити поточну ціну лота, шляхом натискання електронної кнопки в інтерфейсі модуля електронного аукціону з використанням відповідного функціоналу електронної торгової системи;

унікальне гіперпосилання - текст із записом адреси веб-сайту в Інтернеті, натискання на який дає змогу перейти на сторінку електронного аукціону в електронній торговій системі та можливість участі в електронному аукціоні і є єдиним ідентифікатором учасника;

учасник - фізична особа або юридична особа в особі уповноваженого представника, яка виявила намір взяти участь в електронному аукціоні, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника відповідно до цього Порядку;

цінова пропозиція для проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - сума коштів, сплата якої декларується учасником, що зробив ставку;

цінова пропозиція для проведення електронного аукціону без умов, з умовами, із зниженням стартової ціни - сума коштів, сплата якої декларується учасником у ході електронного аукціону.

Інші терміни, вживаються у значенні, наведеному в Законі.

3. Перебіг строків, встановлених цим Порядком, починається з наступного дня після настання події, з якою вони пов’язані. Якщо останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Функціонування електронної торгової системи

4. Формування протоколів про результати електронних аукціонів здійснюється в електронній торговій системі автоматично в день завершення електронного аукціону, а у разі коли для участі в аукціоні не подано жодної заяви або подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, - в день закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні за формою, опублікованою на офіційному веб-сайті адміністратора електронної торгової системи.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 361 від 24.04.2019}

5. Доступ до електронної торгової системи здійснюється виключно через сервіси, що надаються операторами електронних майданчиків відповідно до цього Порядку.

6. Доступ до інформації, що розміщується в електронній торговій системі, забезпечується за допомогою прикладного програмного інтерфейсу.

7. Уся інформація в електронній торговій системі розміщується українською мовою та у разі потреби англійською або іншими мовами, у випадках, коли використання букв українського алфавіту (символів) призводить до спотворення такої інформації. Використання латинських та інших символів під час написання слів кирилицею не допускається.

8. Потенційний покупець та орган приватизації/організатор аукціону отримують доступ до електронної торгової системи через сервіси, які надаються оператором електронного майданчика. Для участі в електронному аукціоні оператор електронного майданчика забезпечує учасника унікальним гіперпосиланням, за яким надається тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу модуля електронного аукціону в електронній торговій системі.

9. Адміністратор забезпечує цілодобове функціонування електронної торгової системи, крім проміжку часу, протягом якого буде здійснюватися модернізація електронної торгової системи (регламентні роботи) та доступ до електронної торгової системи буде тимчасово зупинено, та технічну можливість доступу до електронного аукціону, в тому числі до інформації про його проведення. Електронна торгова система працює за датою та київським часом. Форматом позначення дати в електронній торговій системі є рік, місяць, день.

Електронна торгова система забезпечує можливість проведення електронного аукціону протягом робочого часу (понеділок - п’ятниця з 9 до 18 години).

10. Форматом позначення часу є години; години та хвилини; хвилини, секунди і мілісекунди (годинник вказується в 24-годинному форматі).

11. Будь-яка дія, вчинена в електронній торговій системі з особистого кабінету учасника, органу приватизації/організатора аукціону, вважається такою, що вчинена відповідною особою.

12. Учасники подають запитання в електронній торговій системі через інтерфейс електронного майданчика в текстовому вигляді без можливості приєднання файлів.

13. Учасники подають запитання щодо електронного аукціону до завершення дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Всі запитання зберігаються в електронній торговій системі.

14. Інформація про учасників, що подали запитання, розкривається після моменту закінчення електронного аукціону.

Підготовка до проведення електронного аукціону

15. Оператор електронного майданчика забезпечує функціонування електронного майданчика, цілісність даних, що передаються до електронної торгової системи або приймаються від електронної торгової системи, коректне та своєчасне відображення в електронній торговій системі даних та можливість вчинення органом приватизації/організатором аукціону, потенційними покупцями дій в електронній торговій системі через сервіси, які надаються оператором електронного майданчика відповідно до цього Порядку.

16. Оператор електронного майданчика розміщує на веб-сайті електронного майданчика інструкції з детальною інформацією про користування ним, описом умов реєстрації та механізму завантаження документів для участі в електронному аукціоні та забезпечує антивірусну та технічну перевірку інформації та матеріалів перед їх передачею до електронної торгової системи та/або збереженням.

17. Доступ до електронної торгової системи відповідно до цього Порядку надається особі, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, після проходження процедури реєстрації на веб-сайті електронного майданчика.

18. Учасник зобов’язаний забезпечити збереження авторизаційних даних, свого імені (логіну) та пароля, необхідних для роботи в електронній торговій системі.

19. Отримання оператором електронного майданчика згоди на збирання, обробку (реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення), використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу третім особам), знеособлення, публікацію, знищення персональних даних фізичної особи відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, а також попередньої згоди на очікування з метою підготовки і проведення електронного аукціону є обов’язковим під час реєстрації для участі в електронному аукціоні фізичної особи, яка має намір взяти участь у ньому.

Оператор електронного майданчика проводить перевірку відповідності ідентифікаційної інформації (для громадян України - паспортні дані; для іноземних громадян - дані документа, що посвідчує особу; для юридичних осіб - резидентів - дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; для юридичних осіб - нерезидентів - дані документа про реєстрацію у державі місцезнаходження), наданої особою, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, даним, які зазначаються такою особою в заяві на участь в електронному аукціоні. Невідповідність наданої інформації є підставою для відмови такій особі у доступі до участі в електронному аукціоні.

20. Орган приватизації після укладення з оператором електронного майданчика договору про проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації через свій особистий кабінет опубліковує в реєстрі перелік об’єктів, що підлягають приватизації, та/або зміни до нього протягом п’яти робочих днів з дати його затвердження та/або внесення змін до такого переліку.

{Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 361 від 24.04.2019}

21. Інформація, яка підлягає внесенню до електронної торгової системи під час опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації, включає:

назву, дату і номер рішення Фонду державного майна про затвердження переліку об’єктів малої приватизації державної власності, що підлягають приватизації, або про включення нового об’єкта (об’єктів) до переліку, прийнятого відповідно до частини третьої статті 11 Закону;

назву, дату і номер рішення місцевої ради щодо включення нового об’єкта до переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, прийнятого відповідно до частини четвертої статті 11 Закону;

щодо об’єктів нерухомого майна - адресу, площу об’єкта і повне найменування балансоутримувача об’єкта нерухомого майна, інформацію про балансову вартість або її відсутність, а також інформацію про державну реєстрацію права власності на об’єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна та дата реєстрації) або стан здійснення такої реєстрації;

щодо акцій, часток господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств - повне найменування господарського товариства, організації, підприємства, розмір пакета акцій або часток, що підлягає приватизації, його номінальна вартість;

щодо єдиних майнових комплексів державних і комунальних підприємств, їх структурних підрозділів - найменування підприємства і інформацію про приватизацію підприємства (структурного підрозділу) як єдиного майнового комплексу, балансову вартість (вартість активів) або її відсутність, а також інформацію про державну реєстрацію права власності на єдиний майновий комплекс підприємства (реєстраційний номер об’єкта та дата реєстрації) або стан здійснення такої реєстрації;

щодо усіх типів об’єктів - інформацію про оприлюднення інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта приватизації
(далі - інформаційне повідомлення) з інформацією в обсязі, передбаченому частиною третьою статті 21 Закону.

Під час публікації в електронній торговій системі переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та/або внесення змін до нього кожному об’єкту приватизації електронна торгова система присвоює унікальний код, з використанням якого здійснюються всі дії щодо такого об’єкта в електронній торговій системі.

У разі коли приватизацію об’єкта передбачається здійснити шляхом викупу відповідно до вимог статей 16 та 18 Закону, інформація про це обов’язково зазначається органом приватизації в реєстрі. Після укладення договору купівлі-продажу такого об’єкта, договір опубліковується органом приватизації в електронній торговій системі відповідно до вимог частини тринадцятої статті 26 Закону.

{Пункт 21 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 361 від 24.04.2019}

22. Для продажу об’єктів приватизації державними органами приватизації, органом місцевого самоврядування протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється положенням, що затверджується Фондом державного майна, органом місцевого самоврядування.

Аукціонна комісія визначає стартову ціну об’єкта приватизації на підставі балансової вартості, визначеної згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік (у разі відсутності балансової вартості - на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2669; 2015 р., № 100, ст. 3435), а у разі, коли об’єктом приватизації є акції, частки, - на рівні номінальної вартості пакета акцій (частки), розробляє обов’язкові умови продажу об’єкта приватизації, а також додаткові умови у разі потреби.

{Пункт 22 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 579 від 18.07.2018}

Аукціонна комісія, утворена органом місцевого самоврядування, подає органу приватизації територіальної громади для затвердження умови продажу об’єкта приватизації, а також додаткові умови продажу (в разі наявності) протягом 15 робочих днів з моменту прийняття місцевою радою рішення про приватизацію об’єкта та здійснення реєстрації права власності територіальної громади на об’єкт приватизації (у разі, коли станом на дату прийняття рішення право власності територіальної громади на об’єкт приватизації, що є нерухомим майном і має балансову вартість, не зареєстровано), а також з моменту отримання позитивного висновку рецензента на звіт незалежного оцінювача про визначення ринкової вартості майна (у разі, коли об’єкт малої приватизації, право власності на який належним чином зареєстроване, не має балансової вартості або прийнято рішення про приватизацію об’єкта на аукціоні з умовами щодо компенсації орендарю невід’ємних поліпшень).

{Абзац третій пункту 22 в редакції Постанови КМ № 579 від 18.07.2018}

Орган приватизації територіальної громади затверджує умови продажу (додаткові умови продажу) об’єкта приватизації комунальної власності протягом п’яти робочих днів з моменту подання їх аукціонною комісією.

23. У разі проведення аукціону з умовами продажу можуть бути визначені такі умови продажу об’єкта приватизації:

1) обов’язкові умови, передбачені абзацами п’ятим і шостим частини четвертої статті 15 та частиною другою статті 18 Закону;

2) додаткові умови щодо:

збереження основних видів діяльності підприємства протягом певного строку;

здійснення інвестицій в технічне переозброєння, модернізацію та енергомодернізацію об’єкта в певній сумі протягом певного строку;

виконання встановлених мобілізаційних завдань;

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;

забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;

вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом;

здійснення інвестицій в будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію або реставрацію об’єкта приватизації в певній сумі протягом певного строку, добудови чи розбирання об’єкта незавершеного будівництва з обов’язковим встановленням строків таких дій чи виконання інших інвестиційних зобов’язань в межах, передбачених законодавством;

оплати послуг юридичних та фізичних осіб (у разі їх залучення), пов’язаних із здійсненням заходів з приватизації об’єктів, зокрема:

- проведення обов’язкового екологічного аудиту у випадках, передбачених законодавством;

- проведення оцінки майна в процесі приватизації у випадках, передбачених Законом;

інші умови, передбачені законодавством (у такому разі в інформаційному повідомленні зазначається посилання на відповідні нормативно-правові акти, згідно з якими визначені такі додаткові умови).

Сума інвестицій, яку зобов’язаний внести переможець аукціону, може бути визначена у твердій грошовій сумі в гривні або в іноземній валюті шляхом посилання на кошторисну вартість відповідних робіт. Сума, що підлягає сплаті в іноземній валюті, визначається за офіційним курсом гривні до такої валюти, встановленим Національним банком на день укладення (підписання) договору купівлі-продажу.

Приватизація об’єктів державної власності, балансова вартість яких за останній річний звітний період (а у разі її відсутності - вартість, визначена відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891) не перевищує 50 млн. гривень, здійснюється без додаткових умов, крім випадків визначення органом приватизації необхідності:

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;

капітального ремонту, реконструкції або реставрації об’єкта культурної спадщини;

здійснення інвестицій в будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію або реставрацію об’єкта приватизації в певній сумі протягом певного строку, добудови чи розбирання об’єкта незавершеного будівництва з обов’язковим встановленням строків виконання чи виконання інших інвестиційних зобов’язань в межах, передбачених законодавством;

оплати послуг юридичних та фізичних осіб (у разі їх залучення), пов’язаних із здійсненням заходів з приватизації об’єктів, зокрема:

- проведення обов’язкового екологічного аудиту у випадках, передбачених законодавством;

- проведення оцінки майна в процесі приватизації у випадках, передбачених Законом;

визначення інших умов, передбачених законодавством (у такому разі в інформаційному повідомленні зазначається посилання на відповідні нормативно-правові акти, згідно з якими визначені такі додаткові умови).

{Абзац двадцять перший підпункту 2 пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 361 від 24.04.2019}

Приватизація пакетів акцій (часток) розміром менш як 50 відсотків статутного капіталу господарського товариства та/або пакетів акцій (часток) господарського товариства, балансова вартість активів якого за останній річний звітний період не перевищує 50 млн. гривень, здійснюється без додаткових умов, крім випадків визначення органом приватизації необхідності оплати послуг юридичних та фізичних осіб (у разі їх залучення), пов’язаних із здійсненням заходів з проведення обов’язкового екологічного аудиту у випадках, передбачених законодавством.

{Абзаци двадцять другий і двадцять третій підпункту 2 пункту 23 замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 361 від 24.04.2019}

Під час розроблення додаткових умов продажу аукціонна комісія  керується основною метою приватизації, визначеною Законом, з урахуванням принципів, на основі яких здійснюється приватизація, а також особливостей окремих об’єктів приватизації.

Аукціонна комісія, утворена органами приватизації, може розробляти додаткові умови, передбачені цим пунктом, на підставі пропозицій органів, уповноважених управляти відповідним державним майном, підприємств та/або господарських товариств, акції (частки) у статутному капіталі яких належать державі та відносяться до об’єктів малої приватизації, органів місцевого самоврядування, місцевих держадміністрацій, профспілкових організацій, потенційних покупців, а також інформації експертів, консультантів, інших спеціалістів у разі їх залучення до роботи комісії.

Після затвердження умов продажу (додаткових умов продажу) орган приватизації не пізніше ніж через 10 робочих днів опубліковує інформаційне повідомлення в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна або на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та в електронній торговій системі.

{Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 579 від 18.07.2018}

24. Інформаційне повідомлення, що публікується органом приватизації, містить такі відомості:

{Абзац перший пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 579 від 18.07.2018}

1) інформацію про об’єкт приватизації:

щодо об’єктів нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва:

- дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації (місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площу, цільове призначення земельної ділянки, інформацію про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності або користування, про наявність обтяжень на земельну ділянку), функціональне використання будівель (споруд, нежитлових приміщень) та умови користування ними;

- інформацію про договори оренди об’єкта або його частини із зазначенням за кожним договором найменування орендаря, орендованої площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди;

- інформацію про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані);

- рівень будівельної готовності (щодо об’єктів незавершеного будівництва);

- план будівлі (за наявності) (у разі прийняття рішення органом приватизації);

- фотографічне зображення об’єкта (у разі прийняття рішення органом приватизації);

щодо пакетів акцій або часток господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, єдиних майнових комплексів державних (комунальних) підприємств, а також їх структурних підрозділів:

- найменування господарського товариства, організації чи підприємства, їх місцезнаходження (у разі приватизації єдиного майнового комплексу державного (комунального) підприємства або його структурного підрозділу - найменування і місцезнаходження підприємства або структурного підрозділу);

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

- розмір статутного капіталу товариства та кількість акцій (розмір частки), запропонованих до продажу (у разі продажу пакета акцій (часток);

- середньооблікова чисельність працівників;

- обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної (за наявності);

- основні показники господарської діяльності за останніх три роки та за останній звітний період;

- у разі, коли на балансі товариства або підприємства обліковуються об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо), - інформацію про кожний об’єкт нерухомого майна в обсязі, передбаченому абзацом третім цього підпункту;

- у разі, коли товариство або підприємство використовує земельні ділянки на праві власності або користування, - інформацію про земельні ділянки в обсязі, передбаченому абзацом третім цього підпункту, разом з інформацією про правову підставу для використання такої земельної ділянки;

- обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформацію про сплату екологічних зборів та платежів тощо;

2) інформацію про аукціон:

спосіб, дата та час проведення аукціону, визначений згідно з абзацом другим пункту 25 цього Порядку;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 361 від 24.04.2019}

кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні (подання цінових аукціонних пропозицій), визначений згідно з пунктами 45 і 81 цього Порядку;

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ № 579 від 18.07.2018}

3) інформацію про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу;

{Абзац другий підпункту 3 пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 579 від 18.07.2018}

розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів продажу;

розмір реєстраційного внеску;

у разі, коли відповідно до рішення органу приватизації проводиться аукціон з умовами, - інформація про умови, визначені відповідно до пункту 23 цього Порядку;

{Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 24 в редакції Постанови КМ № 579 від 18.07.2018}

{Абзац шостий підпункту 3 пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ № 579 від 18.07.2018}

{Абзац сьомий підпункту 3 пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ № 579 від 18.07.2018}

4) додаткову інформацію:

найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти;

{Підпункт 4 пункту 24 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 579 від 18.07.2018}

реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків (зазначаються в інформаційному повідомленні шляхом розміщення посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначені реквізити таких рахунків);

{Абзац третій підпункту 4 пункту 24 в редакції Постанови КМ № 579 від 18.07.2018}

час і місце проведення огляду об’єкта;

{Абзац підпункту 4 пункту 24 в редакції Постанови КМ № 579 від 18.07.2018}

найменування особи організатора аукціону, його місцезнаходження, адреса веб-сайту, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону (прізвище, ім’я, по батькові контактної особи організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта, номер телефону, адреса електронної пошти), а у разі, коли державний орган приватизації залучив юридичну особу для організації аукціону, також - найменування такого органу приватизації, його місцезнаходження, адреса веб-сайту, номер телефону, реквізити договору між державним органом приватизації і організатором аукціону, а також посилання на веб-сторінку державного органу приватизації, на якій оприлюднено примірник зазначеного договору з усіма змінами та доповненнями;

{Абзац підпункту 4 пункту 24 в редакції Постанови КМ № 579 від 18.07.2018}

інші відомості (за рішенням органу приватизації);

5) технічні реквізити інформаційного повідомлення:

дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації, прийнятого відповідно до частини четвертої статті 15 Закону;

унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі;

період між аукціоном з умовами або без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (20-35 календарний день від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єктів малої приватизації);

{Абзац четвертий підпункту 5 пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 579 від 18.07.2018}

крок аукціону для кожного із способів продажу;

встановлена органами приватизації територіальних громад кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;

єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір (оператори зазначаються в алфавітному порядку).

Інформаційне повідомлення не повинно містити положень, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

25. Орган приватизації на підставі прийнятого ним рішення може виправити технічні помилки (описки) в описі лота та інформаційному повідомленні, опублікованому в електронній торговій системі, протягом 48 годин з часу здійснення такої публікації в електронній торговій системі.

Після завершення періоду, визначеного абзацом першим цього пункту, електронна торгова система автоматично встановлюється окремо для кожного електронного аукціону час його проведення.

{Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 361 від 24.04.2019}

26. Інформація про об’єкт приватизації (лот) міститься у відповідному рішенні органу приватизації про затвердження умов продажу, згідно з яким такий об’єкт виставлено на продаж на електронному аукціоні.

27. Орган приватизації через свій особистий кабінет вводить інформацію про лот в електронну торгову систему, опубліковує інформаційне повідомлення в електронній торговій системі, а також вчиняє інші дії, необхідні для проведення та завершення електронного аукціону, встановлені цим Порядком.

28. Особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачує реєстраційний та гарантійний внески для набуття статусу учасника.

29. Реєстраційний та гарантійний внески для участі в електронному аукціоні вважаються сплаченими з моменту їх зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

30. Оператор електронного майданчика зобов’язаний проінформувати особу, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, про зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика гарантійного та реєстраційного внесків протягом однієї години з моменту їх зарахування та набуття права такою особою на подання заяви на участь в електронному аукціоні/закритої цінової пропозиції для отримання статусу учасника електронного аукціону.

31. Реєстраційний та гарантійний внески для участі в електронному аукціоні з умовами, без умов, із зниженням стартової ціни, зараховані на банківський рахунок оператора менше ніж за одну годину до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій, не вважаються сплаченими та підлягають поверненню такому учаснику протягом одного робочого дня з моменту їх зарахування на рахунок такого оператора.

32. Реєстраційний та гарантійний внески для участі в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій вважаються сплаченими з моменту їх зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика не пізніше 16 години дня проведення електронного аукціону. Реєстраційний та гарантійний внески, зараховані на банківський рахунок оператора електронного майданчика пізніше 16 години дня проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, не вважаються сплаченими та підлягають поверненню такому учаснику протягом одного робочого дня з моменту їх зарахування на рахунок такого оператора.

33. Оператор електронного майданчика інформує особу, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, про набуття нею статусу учасника та права участі в електронному аукціоні протягом 15 хвилин з моменту зарахування сплачених такою особою гарантійного та реєстраційного внесків на банківський рахунок оператора електронного майданчика.

34. Адміністратор забезпечує створення та надання оператору електронного майданчика доступу до унікального гіперпосилання.

35. Орган приватизації надає:

відповіді на запитання щодо лота, надіслані потенційними покупцями, протягом п’яти робочих днів з дня отримання таких запитань. До дня, що передує дню проведення електронного аукціону, відповіді надаються через особистий кабінет в електронній торговій системі, після - в інший спосіб, встановлений законодавством;

доступ потенційним покупцям до документів, що стосуються лота, у спосіб, визначений законодавством, не пізніше ніж за один робочий день до дня проведення електронного аукціону або в день звернення, якщо така особа/учасник звернулися в останній день строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Відповіді на запитання щодо лота та доступ до документів, що стосуються лота, надаються протягом робочого часу (понеділок - четвер з 9 до 18 години, п’ятниця - з 9 години до 16 години 45 хвилин).

36. Будь-який користувач Інтернету має можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в інтерактивному режимі реального часу та здійснювати пошук інформації щодо проведених та/або запланованих електронних аукціонів за допомогою сервісів пошуку та перегляду аукціонів електронного майданчика.

Організація та порядок проведення електронного аукціону з умовами, без умов, із зниженням стартової ціни

37. Електронний аукціон є процедурою визначення переможця електронного аукціону, в ході якої учасники мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів, що проводяться за однаковими правилами, визначеними цим Порядком.

38. Оголосити електронний аукціон має право виключно орган приватизації на підставі відповідного рішення про затвердження умов продажу об’єкта приватизації з урахуванням вимог пункту 9 цього Порядку.

39. Для оголошення електронного аукціону з умовами, без умов орган приватизації обирає запис про об’єкт приватизації в реєстрі, що містить унікальний код такого об’єкта.

40. Аукціон із зниженням стартової ціни автоматично оголошується в електронній торговій системі на підставі рішення про затвердження умов продажу об’єкта приватизації.

41. Користувачі Інтернету на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про електронний аукціон.

42. Електронний аукціон може бути відмінено за рішенням органу приватизації на будь-якому етапі до дня його проведення.

За наявності підстав, передбачених частиною шостою статті 12 Закону, орган приватизації територіальної громади може прийняти рішення щодо відміни електронного аукціону на будь-якому етапі до дня опублікування в електронній торговій системі рішення про завершення приватизації. Рішення органу приватизації про відміну електронного аукціону опубліковується в електронній торговій системі не пізніше робочого дня, наступного за днем його прийняття.

43. Будь-яка закрита цінова пропозиція учасника, належним чином надіслана через електронний майданчик до електронної торгової системи в ході участі в електронному аукціоні, вважається згодою із запропонованими умовами продажу об’єкта приватизації, що визначені в інформаційному повідомленні.

Право на подання такої закритої цінової пропозиції виникає в особи, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, після отримання підтвердження про зарахування гарантійного та реєстраційного внесків на рахунок оператора електронного майданчика до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному інформаційному повідомленні, та забезпечує можливість його участі в електронному аукціоні. Закрита цінова пропозиція не може бути нижчою, ніж стартова ціна об’єкта приватизації.

44. Особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, через свій особистий кабінет подає відповідну заяву на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів. Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

45. Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

46. До закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій учасники мають право анулювати або внести до них зміни. Всі зміни після їх опублікування зберігаються в електронній торговій системі протягом 10 років з дати внесення такої інформації до електронної торгової системи.

Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно відповідним учасником в його особистому кабінеті до моменту закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій. Після анулювання закритої цінової пропозиції гарантійний та реєстраційний внески повертаються такому учаснику.

47. Будь-яка інформація про кожного учасника є знеособленою (анонімною) до закінчення електронного аукціону, крім інформації про номери учасників та їх кількість. Закриті цінові пропозиції учасників є недоступними для перегляду до початку електронного аукціону для всіх осіб, крім учасника, який подав таку закриту цінову пропозицію.

48. Оператор електронного майданчика зобов’язаний не розголошувати інформацію про розмір закритих цінових пропозицій учасників та кількість учасників, які подали заяви на участь в електронному аукціоні, до моменту початку електронного аукціону, а найменування та/або прізвище, ім’я, по батькові учасників до моменту завершення електронного аукціону.

49. Якщо в момент закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій подано менше двох заяв/пропозицій, електронна торгова система автоматично присвоює електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”.

У разі коли заяву на участь в електронному аукціоні подано одним учасником, такий учасник підписує протокол про результати електронного аукціону та подає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано заяву на участь в аукціоні, протягом трьох робочих днів з дня його формування електронною торговою системою.

{Пункт 49 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 361 від 24.04.2019}

Оператор електронного майданчика підписує та надсилає органу приватизації протокол про результати електронного аукціону протягом чотирьох робочих днів з дня його формування електронною торговою системою.

{Пункт 49 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 361 від 24.04.2019}

Після надходження від оператора електронного майданчика, через який подано одну заяву на участь в електронному аукціоні, підписаного особою, що подала таку заяву, та оператором протоколу про результати електронного аукціону, орган приватизації опубліковує рішення про приватизацію шляхом викупу через особистий кабінет протягом п’яти робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону, після чого опубліковує в електронній торговій системі такий протокол.

{Пункт 49 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 361 від 24.04.2019}

50. Якщо подано більше однієї закритої цінової пропозиції, електронна торгова система активує модуль електронного аукціону.

51. Якщо за результатами електронного аукціону жоден учасник не зробив крок аукціону, електронна торгова система автоматично присвоює електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”.

52. Оператори електронних майданчиків забезпечують доступ учасників до електронного аукціону. Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор електронного майданчика передає до особистого кабінету учасника унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому, та інформує учасника про цю дію електронною поштою.

53. Доставка унікального гіперпосилання до особистого кабінету відповідного учасника здійснюється оператором електронного майданчика протягом 30 хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання адміністратором, але не пізніше ніж за одну годину до початку електронного аукціону.

54. У ході електронного аукціону учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до цього Порядку. Учасник може протягом одного раунду електронного аукціону один раз підвищити свою закриту цінову пропозицію/цінову пропозицію не менше, ніж на розмір мінімального кроку аукціону (зробити крок аукціону).

Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 відсотка стартової ціни об’єкта приватизації, що затверджена органом приватизації для кожного аукціону.

55. У момент старту модуля електронного аукціону на індивідуальній веб-сторінці учасника відображається така інформація:вгору