Document 440_003-16, valid, current version — Signing on December 12, 2016

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством охорони здоров'я Литовської Республіки щодо співробітництва у сфері охорони здоров'я

Дата підписання:

12.12.2016

Дата набрання чинності для України:

12.12.2016

Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство охорони здоров'я Литовської Республіки (далі - "Сторони"), визнаючи важливість охорони здоров'я для людського розвитку, прагнучи сприяти двосторонньому співробітництву в сфері охорони здоров'я задля покращення здоров'я двох націй, уклали цей Меморандум про взаєморозуміння:

Стаття 1. Загальні принципи

Меморандум забезпечує основу, в межах якої Сторонами будуть розглядатися детальні пропозиції для програм співробітництва в сфері охорони здоров'я на основі рівності, взаємності та взаємної вигоди. Вся діяльність з обміну та співпраці в рамках цього Меморандуму проводитиметься відповідно до національного законодавства держав Сторін та норм міжнародного права. Цей Меморандум не впливатиме на права та обов'язки Сторін, які виникають із міжнародних договорів, які були укладені Сторонами або їх державами, та інших міжнародних зобов'язань, які Сторони або їх держави прийняли відповідно до міжнародних норм.

Стаття 2. Сфери співробітництва

Сторони співпрацюватимуть в наступних пріоритетних сферах:

1. Реформування системи охорони здоров'я;

2. Профілактика та контроль захворювань;

3. Політика в сфері медицини;

4. Психічне здоров'я;

5. Медична та психологічна реабілітація.

Стаття 3. Форми співробітництва

Форми співробітництва можуть включати:

1. Обмін інформацією та досвідом;

2. Обмін делегаціями та спеціалістами в сфері охорони здоров'я;

3. Проведення тренінгів;

4. Співпраця в рамках проектів Твіннінг, інших європейських та інших спільних міжнародних програм;

5. Спільні дослідницькі проекти;

6. Інші форми, прийнятні для Сторін.

Стаття 4. Участь Інституцій

Співпраця в сфері охорони здоров'я в рамках Меморандуму включатиме співробітництво між міністерствами та закладам охорони здоров'я.

Стаття 5. Фінансування

Витрати на спільну діяльність фінансуватимуться за взаємною домовленістю. Всі заходи в рамках цього Меморандуму будуть реалізовуватися за наявності відповідних фінансових ресурсів.

Стаття 6. Консультації

У разі виникнення спорів і розбіжностей при тлумаченні і застосуванні положень цього Меморандуму, Сторони вирішуватимуть їх шляхом проведення консультацій та переговорів.

Стаття 7. Строк дії

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання її і діє протягом п'яти (5) років. Строк дії цього Меморандуму автоматично продовжується на наступні п'ятирічні (5) періоди, якщо одна із Сторін не подавала письмового звернення іншій Стороні щодо припинення дії Меморандуму принаймні за три (3) місяці до кінця строку його дії.

Припинення дії даного Меморандуму не впливатиме на імплементацію узгоджених Сторонами програм, проектів та обмінів, які перебувають у процесі реалізації на момент припинення дії цього Меморандуму, та продовжать впроваджуватися до їх завершення.

Стаття 8. Внесення змін

Цей Меморандум може змінюватися за спільною домовленістю Сторін. Будь-які зміни до Меморандуму набирають чинності відповідно до статті 7.

Укладено у м. Київ у двох оригінальних примірниках, кожний українською, литовською та англійською мовами, кожен текст має однакову юридичну силу. У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні, перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

За Міністерство охорони здоров'я
України

За Міністерство охорони здоров'я
Литовської Республіки

(підпис)

(підпис)

Дата 12.12.2016

Дата 12.12.2016
on top