Документ 440_049, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.08.1993

               Угода 
між Урядом України та Урядом Литовської
Республіки про співробітництво в галузі
освіти, науки та культури

Дата підписання: 4 серпня 1993 р. Набуття чинності: 4 серпня 1993 р.
Уряд України та Уряд Литовської Республіки, що надалі
іменуються "Договірні Сторони",
спираючись на історичні корені дружби між народами обох
країн,
намагаючись сприяти взаємозбагаченню, збереженню й розвиткові
національних культур народів України та Литовської Республіки,
будучи зацікавленими в розвиткові та поглибленні
співробітництва й обміну в галузі освіти, науки та культури,
реалізуючи положення заключного акта Наради з безпеки та
співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року ( 994_055 ) та
Паризької Хартії для нової Європи ( 995_058 ) від 31 грудня 1990
року,
домовились про наступне:
Стаття 1
Договірні Сторони у відповідності з діючим в кожній державі
законодавством та нормами міжнародного права будуть розвивати і
підтримувати співробітництво між відповідними організаціями і
установами двох країн в галузі освіти, науки, культури, спорту,
туризму, молодіжної політики, видавничої справи та преси, радіо і
телебачення, кінематографії на основі принципів рівноправності і
взаємної поваги.
Стаття 2
Договірні Сторони будуть вирішувати питання прав національних
меншин на основі міжнародних принципів та стандартів і окремою
угодою визначать передумови, необхідні для збереження
національного ідентитету, задовільнення релігійних потреб, а також
гарантії для збереження розвитку етнічної, мовної та культурної
самобутності громадян литовської національності, які проживають на
території України, і громадян української національності, які
проживають на території Литовської Республіки.
Стаття 3
Договірні Сторони розвиватимуть співробітництво в галузі
освіти та науки шляхом:
- обміну студентами та аспірантами, викладачами, вченими та
фахівцями;
- стимулювання та підтримки прямих контактів між органами
управління освітою, навчальними закладами, науковими установами,
підприємствами, окремими вченими та фахівцями обох країн;
- заохочення і підтримки виконання спільних
науково-дослідницьких проектів, обміну результатами досліджень,
науковою інформацією та документацією, а також обладнанням та
приладами, необхідними для виконання спільних робіт;
- надання підтримки в проведенні спільних наукових
конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок, а також запрошення
вчених і фахівців на наукові конференції, які проводяться на
території однієї з держав;
- створення спільних наукових програм і творчих колективів.
Стаття 4
Договірні Сторони взаємно визнають документи про загальну
середню освіту.
Сторони будуть обмінюватись інформацією і вивчатимуть питання
щодо взаємного визнання свідоцтв і дипломів про середню
професійно-технічну освіту або дипломів відповідних типів і
рівнів, а також свідоцтв і дипломів про вищу освіту, вчені ступені
й звання.
Стаття 5
Договірні Сторони вирішуватимуть питання захисту промислової
та інтелектуальної власності, яка створюється в рамках наукового
співробітництва, з дотриманням міжнародних норм і чинних
законодавств обох держав.
Стаття 6
Договірні Сторони розвиватимуть співробітництво в галузі
культури шляхом:
- проведення Днів культури та мистецтв, фестивалів народної
творчості, Тижнів кіно, театрів тощо;
- створення умов для безпосереднього співробітництва між
музичними та театральними закладами в організації гастролей,
фестивалів і свят;
- обміну диригентами, режисерами-постановниками, акторами та
іншими діячами культури та мистецтва;
- проведення спільних заходів, присвячених знаменним датам в
історії та культурному житті народів обох країн;
- заохочення прямого співробітництва між органами управління
та закладами культури.
Стаття 7
Договірні Сторони докладатимуть зусиль для збереження та
охорони на територіях своїх держав пам'ятників і цінностей
культури, історичних місць, що свідчать про історичні події та
традиції культури, а також для їх вишукування і створення гарантій
їх вільного та доступного користування.
Стаття 8
Договірні Сторони підтримуватимуть проведення спільних
археологічних, етнографічних, фольклорних досліджень і експедицій,
а також розвиватимуть співробітництво між музеями обох держав.
Стаття 9
Договірні Сторони сприятимуть поверненню духовно-релігійних
цінностей, що становлять історичне та культурне надбання однієї
держави і опинилися в різні історичні періоди на території іншої
держави.
Сторони сприятимуть запобіганню незаконного переміщення
культурних та історичних цінностей на територіях своїх держав.
Стаття 10
Договірні Сторони сприятимуть обміну архівними матеріалами і
документами, а також проведенню наукової та дослідницької роботи в
архівах у відповідності з чинними законодавствами обох держав.
Стаття 11
Договірні Сторони заохочуватимуть співробітництво між
кіностудіями та діячами кіно, включаючи спільне кіновиробництво,
обмін та купівлю фільмів, відеопродукції, рекламних матеріалів,
журналів тощо.
Стаття 12
Договірні Сторони сприятимуть розширенню контактів між
радіотелевізійними комітетами в організації спільних програм,
трансляції та ретрансляції радіо- й телепередач.
Стаття 13
Договірні Сторони сприятимуть розвиткові співробітництва у
сфері фізичної культури та спорту, туризму і заохочувати більш
тісні контакти між відповідними організаціями і фахівцями.
Стаття 14
Договірні Сторони заохочуватимуть обмін представниками
молоді, а також співробітництво між відповідними організаціями і
фахівцями в галузі роботи з молоддю.
Стаття 15
Згідно з цією Угодою зацікавлені міністерства, відомства,
установи, громадські та інші організації обох держав укладають між
собою прямі угоди та програми співробітництва, а також створюють,
в разі потреби, спільні комісії з питань співробітництва в окремих
галузях.
Стаття 16
Ця Угода укладається строком на п'ять років і набуває
чинності з дня її підписання. Її дія автоматично
продовжуватиметься на наступний п'ятирічний період, якщо жодна з
Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про своє бажання
денонсувати її, не пізніше як за шість місяців до закінчення
терміну дії цієї Угоди.
Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за письмовою
згодою Сторін.
Вчинено в м. Києві 4 серпня 1993 року в двох примірниках,
кожен українською і литовською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову юридичну силу.
За Уряд України За Уряд Литовської Республіки
(підпис) (підпис)вгору