Документ 476/95-ВР, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 15.12.1995, підстава - 477/95-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про Державний бюджет України на 1995 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 45, ст.337 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 477/95-ВР від 15.12.95,
ВВР, 1995, N 45, ст.338 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Виходячи з підсумків роботи галузей народного господарства і
виконання Державного бюджету України за 9 місяців поточного року
внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 1995
рік" ( 126/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N
16, ст.111, N 30, ст. 230) такі зміни і доповнення:
1. Статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1995 рік з
урахуванням підсумків його виконання за 9 місяців 1995 року по
доходах у сумі 1 441 126 618,5 млн. карбованців, по видатках -
1 772 693 593,4 млн. карбованців, граничний розмір дефіциту -
331 566 974,9 млн. карбованців. Джерелами покриття дефіциту Державного бюджету України
визначити кредити Національного банку України - 244 000 000 млн.
карбованців, зовнішні джерела фінансування - 87 566 974,9 млн.
карбованців".
2. Збільшити надходження доходів Державного бюджету України
на 1995 рік на 63 427 615 млн. карбованців, у тому числі:
Податок на прибуток підприємств 32 920 400
Прибутковий податок з громадян 10 068 400
Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин 294 715
Надходження коштів від реалізації військового майна 2 500 000
Надходження до Державного інноваційного фонду 944 100
Надходження до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу 16 700 000
3. Зменшити надходження доходів Державного бюджету України на
1995 рік на 125 000 000 млн. карбованців, у тому числі:
Рентна плата за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні, та різниця в цінах на природний газ 75 000 000
Надходження до стабілізаційного фонду паливно-енергетичного комплексу 50 000 000
4. Збільшити видатки Державного бюджету України на 1995 рік
на 27 594 500 млн. карбованців, у тому числі:
Соціальний захист населення 1 500 000
з них за рахунок Фонду розвитку
паливно-енергетичного комплексу 1 500 000
Фінансування науки 944 100
з них видатки Державного
інноваційного фонду 944 100
Народне господарство - разом 3 950 400
з них:
- проведення заходів з водного
господарства 3 000 000
- охорона та відтворення рибних
запасів 100 000
- проведення земельної реформи та
землевпорядкування 50 000
- фінансова допомога і часткова сплата
процентів по виданих кредитах селянським
(фермерським) господарствам 600 000
- інші видатки по народному господарству 200 400
Інші видатки Державного бюджету України 6 000 000
у тому числі погашення заборгованості
1994 року щодо різниці в цінах на газ,
реалізований населенню 6 000 000
Видатки, здійснювані за рахунок Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу 15 200 000
5. Зменшити видатки Державного бюджету України на 1995 рік на
115 280 000 млн. карбованців, у тому числі:
Соціальний захист населення 5 000 000
з них за рахунок стабілізаційного
фонду паливно-енергетичного комплексу 5 000 000
Фінансування соціально-культурних закладів і установ 24 650 000
з них:
освіти 12 000 000
культури 3 500 000
охорони здоров'я 8 000 000
фізичної культури та молодіжних
заходів 1 000 000
видатків на здійснення заходів
щодо відзначення 50-річчя Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 150 000
Державні капітальні вкладення 20 000 000
Народне господарство - разом 930 000
з них:
часткове відшкодування вартості
племінної худоби 630 000
відшкодування витрат з оплати
сортових надбавок на елітне насіння 300 000
Видатки, здійснювані за рахунок стабілізаційного фонду паливно- енергетичного комплексу 45 000 000
Охорона навколишнього природного середовища 2 000 000
Правоохоронні, митні органи, податкова служба 2 000 000
з них:
митні органи 1 000 000
місцеві державні податкові
інспекції 1 000 000
Утримання органів законодавчої, виконавчої та судової влади 500 000
з них судової влади 500 000
Зовнішньополітична діяльність 15 200 000
з них:
внески до міжнародних організацій,
членом яких є Україна 10 000 000
утримання дипломатичних представ-
ництв України за кордоном 5 000 000
видатки на короткотермінові відрядження
за кордон відповідальних працівників
органів державної виконавчої влади та
інші неторговельні витрати 200 000
6. Передбачити видатки Пенсійного фонду України у сумі
434 347 000 млн. карбованців, з них 10 000 000 млн. карбованців
для запровадження доплат окремим групам пенсіонерів до межі
малозабезпеченості.
7. Залучити до Державного бюджету України 100 відсотків
залишків нерозподілених коштів в іноземній валюті Позабюджетного
державного фонду приватизації за станом на 1 листопада 1995 року.
8. Статтю 37 викласти в такій редакції: "Стаття 37. Створити Фонд розвитку паливно-енергетичного
комплексу ( 675-95-п ) та включити до складу доходів і видатків
Державного бюджету України кошти цього Фонду. Встановити, що до Фонду розвитку паливно-енергетичного
комплексу зараховуються: - відрахування у розмірі 15 відсотків від вартості обсягу
реалізації бензину та дизельного палива в роздрібній торговельній
мережі; - відрахування у розмірі 5 відсотків від обсягу реалізації
метизів та реалізації на експорт металобрухту, карбаміду та аміаку
(з віднесенням їх на собівартість продукції) підприємств
металургійної та хімічної промисловості незалежно від форм
власності; - частини сум ввізного мита на продукти нафтопереробки і
вугілля кам'яне у розмірах, визначених Кабінетом Міністрів
України. Порядок сплати обов'язкових платежів, передбачених цією
статтею, визначається Положенням про Фонд розвитку
паливно-енергетичного комплексу, яке затверджується Кабінетом
Міністрів України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 грудня 1995 року
N 476/95-ВРвгору