Документ 478-92-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2015, підстава - 551-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 серпня 1992 р. N 478
Київ
Про перелік протиепізоотичних, лікувальних,
лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших
ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами
державної ветеринарної медицини за рахунок
відповідних бюджетних та інших коштів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1836 ( 1836-98-п ) від 19.11.98
N 179 ( 179-2001-п ) від 28.02.2001
N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004
N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011
N 1348 ( 1348-2011-п ) від 28.12.2011
N 551 ( 551-2015-п ) від 05.08.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік протиепізоотичних, лікувальних,
лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших
ветеринарно-санітарних заходів при інфекційних і паразитарних
захворюваннях тварин, що проводяться органами державної
ветеринарної медицини за рахунок коштів державного бюджету,
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих
бюджетів (додаток N 1-3). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1836
( 1836-98-п ) від 19.11.98 }
Установити, що у разі виникнення масових захворювань та/або
загибелі тварин, які не перелічено у додатках N 2 і 3 до цієї
постанови, необхідні лабораторно-діагностичні дослідження та
профілактичні обробки таких тварин проводяться за рішенням
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби або Ради міністрів
Автономної Республіки Крим чи відповідного органу місцевого
самоврядування за рахунок коштів відповідно державного бюджету,
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих
бюджетів. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1836 ( 1836-98-п ) від 19.11.98; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }
2. Надати Державній ветеринарній та фітосанітарній службі
право: { Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011 }
здійснювати оперативний перерозподіл коштів, що виділяються з
державного бюджету на проведення протиепізоотичних заходів, між
органами та установами системи державної ветеринарної медицини
залежно від епізоотичної ситуації;
на підставі оцінки епізоотичної ситуації створювати необхідні
резерви засобів захисту тварин. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1836 ( 1836-98-п ) від
19.11.98 }
3. Установити, що матеріально-технічне забезпечення органів
та установ системи державної ветеринарної медицини здійснюється
через управління державної ветеринарної медицини Автономної
Республіки Крим, обласні, Київське і Севастопольське міські,
районні управління державної ветеринарної медицини. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1836 ( 1836-98-п ) від
19.11.98 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1348
( 1348-2011-п ) від 28.12.2011 }

5. Витрати на планові профілактичні, технологічні та
ветеринарно-санітарні заходи (прибирання, ремонт, дезінфекція
приміщення, знищення мух, кліщів, мишовидних гризунів, боротьба з
гнусом, протикліщові обробки місцевості, застосування
антибіотиків, вітамінів, мінеральних речовин, мікроелементів тощо)
провадяться за рахунок господарств або власників тварин.
За медикаменти і перев'язувальний матеріал, що відпускаються
державним господарствам, колгоспам, іншим кооперативним,
фермерським господарствам і громадянам для лікування тварин в
умовах господарства, справляється плата за діючими прейскурантами.
{ Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004 }
6. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Міністерству економіки, Міністерству праці, Міністерству фінансів,
Українській академії аграрних наук разом з іншими заінтересованими
міністерствами й відомствами узагальнити за 1992 рік досвід роботи
державних районних (міських) підприємств "Ветеринарна медицина",
що діють за принципами господарського розрахунку в
Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській,
Хмельницькій та Чернігівській областях відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 1991 р. N 274
( 274-91-р ), внести до Кабінету Міністрів України пропозиції про
доцільність його поширення на інші регіони, розробити та
затвердити єдиний порядок формування тарифів за послуги державної
ветеринарної медицини.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ
Інд. 22

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 1992 р. N 478
ПЕРЕЛІК
протиепізоотичних, лікувальних,
лабораторно-діагностичних, радіологічних
та інших ветеринарно-санітарних заходів, що
проводяться органами державної ветеринарної
медицини за рахунок коштів державного бюджету,
республіканського бюджету Автономної Республіки
Крим і місцевих бюджетів
{ Назва додатка 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1836 ( 1836-98-п ) від 19.11.98 }
1. Протиепізоотичні заходи:
запобігання та ліквідація інфекційних і паразитарних
захворювань сільськогосподарських, домашніх, зоопаркових,
лабораторних тварин та інших представників фауни (додаток N 2 до
постанови)
придбання техніки для проведення дезінфекції у господарствах
незалежно від форми власності { Абзац третій пункту 1 в редакції
Постанови КМ N 1836 ( 1836-98-п ) від 19.11.98 }
придбання лабораторних тварин, діагностикумів, реактивів,
антибіотиків, антгельмінтних і хіміотерапевтичних препаратів,
медикаментів, інструментів, перев'язувальних матеріалів,
необхідних для боротьби з інфекційними та паразитарними хворобами
тварин
організація протиепізоотичних експедицій для вивчення хвороб
з невиясненою етіологією або тих, що не реєструвалися на території
України
видання інструкцій, настанов, положень тощо, депонування,
випробування штамів мікроорганізмів і біологічних препаратів в
Державному науково-дослідному контрольному інституті ветпрепаратів
і кормових добавок { Абзац шостий пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1836 ( 1836-98-п ) від 19.11.98 }
утримання спеціалістів ветеринарної медицини і водіїв
спеціалізованого транспорту, залучених для боротьби з епізоотіями
гостроінфекційних захворювань тварин
придбання та утримання транспортних засобів, придбання
запасних частин, вузлів, пально-мастильних матеріалів; телефонні,
телеграфні і командировочні витрати, пов'язані із виконанням
заходів по боротьбі з епізоотіями
{ Абзац дев’ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 551 ( 551-2015-п ) від 05.08.2015 }
{ Абзац десятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 1836 ( 1836-98-п ) від 19.11.98 }
організація і утримання тимчасових спеціальних
ветеринарно-карантинних загонів і постів контролю за виконанням
карантинних правил.
2. Лабораторно-діагностичні дослідження: проведення вірусологічних, бактеріологічних,
хіміко-токсикологічних, патологоанатомічних, гістологічних,
паразитологічних та інших досліджень (додаток N 3 до постанови) з
метою діагностики хвороб тварин { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1836
( 1836-98-п ) від 19.11.98 }
3. Радіологічні дослідження продуктів тваринництва,
рослинництва, сировини, дослідження на трихінельоз при
ветеринарно-санітарній експертизі на ринках, базах, складах,
м'ясокомбінатах, бойнях тощо.
4. Інші ветеринарно-санітарні та протиепізоотичні заходи, що
виконуються спеціалістами ветеринарної медицини у разі виникнення
інфекційних захворювань, що не вказані в пункті 1 постанови і не
реєструвалися на території України. В цих випадках весь комплекс
ветеринарних заходів проводиться за рахунок коштів державного
бюджету.
5. Невідкладна лікувальна допомога, що надається
спеціалістами державної ветеринарної медицини разово при
захворюваннях, що загрожують життю тварини (отруєння, гострі
тимпанії, перенаповнення рубця, коліки, закупорка стравоходу,
важкі травми, кровотечі, патологічні пологи і т. ін.), а також при
гострих інфекційних захворюваннях. При цьому медикаменти і
перев'язувальний матеріал, що використовуються безпосередньо в
державних закладах ветеринарної медицини, відпускаються безплатно.

Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 1992 р. N 478
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 19 листопада 1998 р. N 1836
( 1836-98-п )

ПЕРЕЛІК
інфекційних і паразитарних захворювань тварин,
заходи щодо ліквідації яких проводяться за рахунок
коштів державного бюджету, республіканського бюджету
Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів
Сказ
Везикулярний стоматит
Лейкоз
Віспа
Класична чума свиней
Чума африканська
Ящур
Злоякісна катаральна лихоманка
Катаральна лихоманка (блутанг)
Скрепі овець
Контагіозний пустульозний дерматит (ектима)
Ньюкаслівська хвороба
Контагіозна плевропневмонія великої рогатої худоби
(перипневмонія)
Бруцельоз
Лептоспіроз
Сап
Сибірка
Туберкульоз
Трихінельоз
Везикулярна хвороба свиней
Чума великої рогатої худоби
Чума дрібних жуйних
Чума (високопатогенний грип) птиці
Губчастоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби та
скрейпі овець і кіз
{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 1836 ( 1836-98-п ) від
19.11.98; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 179
( 179-2001-п ) від 28.02.2001 }
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ

Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 серпня 1992 р. N 478
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 19 листопада 1998 р. N 1836
( 1836-98-п )

ПЕРЕЛІК
лабораторно-діагностичних досліджень при інфекційних
та паразитарних захворюваннях тварин, що проводяться
за рахунок коштів державного бюджету, республіканського
бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів
1. Вірусологічні
Сказ
Везикулярна хвороба свиней
Везикулярна екзантема свиней
Везикулярний стоматит коней
Злоякісна катаральна гарячка великої рогатої худоби
Катаральна гарячка дрібної рогатої худоби
Заразний вузликовий дерматит великої рогатої худоби
Ку-лихоманка
Ньюкаслівська хвороба
Рикетсіозний кератокон'юнктивіт великої рогатої худоби
Чума
Контагіозна плевропневмонія великої рогатої худоби
(перипневмонія)
Віспа овець та кіз
Ящур
Лихоманка долини Ріфт
Аденовірусна інфекція великої рогатої худоби
Грип
Інфекційний ринотрахеїт великої рогатої худоби
Вірусний артериїт коней
Ринопневмонія коней
Ентеровірусний енцефаломієліт свиней
Хламідіози
Енцефаліти, енцефаломієліти коней
2. Бактеріологічні
Сибірка
Бруцельоз
Лептоспіроз
Туберкульоз
Туляремія
Сап
Некробактеріоз
Правець
Емфізематозний карбункул
Пастерельоз
Сальмонельоз
Лістеріоз
Інфекційна агалактія овець і кіз
Інфекційний метрит коней
Брадзот
Інфекційний епідидиміт
Виразкова хвороба судаків і щук
3. Серологічні
Бруцельоз
Сап
Сибірка
Інфекційна анемія коней
Лістеріоз
Інфекційний епідидиміт
Лептоспіроз
Лейкоз (у тому числі гематологічно)
Паратуберкульоз
4. Гістологічні
Губчастоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби
Скрепі овець
Вісна-маеді овець
Аденоматоз овець і кіз
Токсикози риб
5. Паразитологічні
Трихінельоз
6. Радіологічні
Відбір і дослідження проб на ізотопи цезію, стронцію та інші
радіонукліди із контрольних пунктів.
{ Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 1836 ( 1836-98-п ) від
19.11.98 }
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ

{ Додаток 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1348
( 1348-2011-п ) від 28.12.2011 }вгору