Про Державний бюджет України на 2007 рік
Закон України; Перелік, Бюджет від 19.12.2006489-V
Документ 489-V, чинний, поточна редакція — Визнання неконституційними окремих положень від 09.07.2007, підстава - v0a6p710-07

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 2007 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 7-8, ст.66 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007, ВВР, 2007, N 18-19, ст.269
N 899-V ( 899-16 ) від 05.04.2007, ВВР, 2007, N 25, ст.343 N 900-V ( 900-16 ) від 05.04.2007, ВВР, 2007, N 25, ст.344 N 1004-V ( 1004-16 ) від 04.05.2007, ВВР, 2007, N 26, ст.359 N 1119-V ( 1119-16 ) від 01.06.2007, ВВР, 2007, N 44, ст.515 }
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 4-рп/2007 ( v004p710-07 ) від 18.06.2007
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4050-VI ( 4050-17 ) від 17.11.2011, ВВР, 2012, N 26, ст.273 }

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на
2007 рік у сумі 157.287.046 тис. гривень, у тому числі доходи
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
125.443.819,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного
бюджету України - у сумі 31.843.226,7 тис. гривень, згідно з
додатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2007 рік у
сумі 174.631.522,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального
фонду Державного бюджету України - у сумі 142.768.163 тис. гривень
та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі
31.863.359,2 тис. гривень.
Затвердити на 2007 рік:
обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у
сумі 1.983.680,1 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
554.501,3 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального
фонду Державного бюджету України - у сумі
1.429.178,8 тис. гривень;
обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі
3.705.204 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із
загального фонду Державного бюджету України - у сумі
992.929,7 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду
Державного бюджету України - у сумі 2.712.274,3 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету
України на 2007 рік у сумі 15.715.729 тис. гривень, у тому числі
граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету
України - у сумі 14.412.501 тис. гривень та граничний розмір
дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі
1.303.228 тис. гривень. Дозволити Кабінету Міністрів України
додатково спрямувати на фінансування загального фонду Державного
бюджету України у 2007 році частину вільного залишку коштів
державного бюджету у сумі 3.350.271,1 тис. гривень, згідно з
додатком N 2 до цього Закону.
Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України
на 2007 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду
Державного бюджету України, визначених цією статтею. { Стаття 1 в редакції Закону N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1004-V ( 1004-16 ) від
04.05.2007; в редакції Закону N 1119-V ( 1119-16 ) від
01.06.2007 }
II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду
Державного бюджету України на 2007 рік належать:
1) податок на додану вартість (крім податкової заборгованості
з податку на додану вартість Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України", яка є джерелом формування спеціального фонду
державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому
Законі);
2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток
підприємств комунальної власності, а також податкової
заборгованості з податку на прибуток Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України", яка є джерелом формування
спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами,
визначеними у цьому Законі);
3) збір за спеціальне водокористування;
4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів
державного значення;
5) платежі за користування надрами загальнодержавного
значення;
6) 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок Державного бюджету України;
7) акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується
платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів);
8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів
(крім акцизного збору з ввезених на територію України
нафтопродуктів і транспортних засобів);
9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
(крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими
органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);
10) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території
України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом
Міністрів України порядку;
11) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти і
транспортні засоби та шини до них);
12) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат,
що видобуваються в Україні;
13) надходження від розміщення в установах банків тимчасово
вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного
казначейства України;
14) державне мито в частині, що відповідно до закону
зараховується до державного бюджету;
15) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що
застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб
Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади
(крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими
органами відповідних рад та утвореними ними в установленому
порядку адміністративними комісіями, штрафних санкцій за порушення
законодавства про патентування), а також за рішеннями судів,
прийнятими за зверненнями уповноважених підрозділів Міністерства
внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху; штрафних санкцій внаслідок невиконання укладених
розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на
придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного
бюджету;
16) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням
суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи
дарування, безхазяйного майна, у тому числі такого, від якого
відмовився власник або отримувач, валютних цінностей, що
пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням
норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та
внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном
зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або
з метою відшкодування належних державному бюджету платежів,
знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких
невідомі;
17) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що
вилучається до бюджету (крім надходження коштів від Державного
підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія
"Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України ( 1868-15 )
"Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної
безпеки"), та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, які є у державній власності;
18) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та
організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото,
платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і
50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та
організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
19) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;
20) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;
21) надходження від реалізації розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку
N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету
України;
22) до розмежування земель державної та комунальної
власності - 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності (крім земельних ділянок, визначених пунктом 30 статті 8
та абзацом третім пункту 1 частини першої статті 59 цього Закону);
після розмежування земель державної та комунальної власності -
100 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності;
23) рентна плата за транзитне транспортування природного газу
(крім податкової заборгованості з рентної плати за транзитне
транспортування природного газу Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України", яка є джерелом формування спеціального фонду
державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому
Законі);
24) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів
магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
25) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;
26) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною
виконавчою службою;
27) надходження від Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про
передачу з України до Російської Федерації важких
бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання ( 643_116 );
28) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії
ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та
видачу копій і дублікатів таких ліцензій;
29) плата за виділення номерного ресурсу;
30) плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії
ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу
дублікатів таких ліцензій;
31) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил
України (крім надходжень від реалізації військових містечок та
іншого нерухомого майна);
32) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового
майна і майна Національної академії наук України та галузевих
академій наук), що належить бюджетним установам, які утримуються
за рахунок державного бюджету;
33) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв
і тютюнових виробів;
34) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в
басейнах річок загальнодержавного значення;
35) плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів
поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом,
установленим для митних органів (з моменту набуття Україною
членства в Світовій організації торгівлі);
36) митні збори (до моменту набуття Україною членства в
Світовій організації торгівлі);
37) надходження коштів від продажу спеціальних дозволів на
користування надрами та збору за видачу таких дозволів;
38) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої
регіональної організації за участь українського контингенту
Збройних Сил України в миротворчих операціях;
39) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів
забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню
учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );
40) кошти, що надійдуть від учасника - переможця процедури
закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення
його виконання, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю,
відповідно до умов договору;
41) надходження від плати за оренду цілісних майнових
комплексів та іншого державного майна (крім надходжень, визначених
пунктом 32 цієї статті);
42) вивізне мито;
43) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України;
44) 40 відсотків надходжень від видачі сертифікатів на
експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними
речовинами і прекурсорами;
45) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного
бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ).
Стаття 3. Установити, що підприємства, частка держави у
статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, господарські
товариства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких
знаходиться у статутних фондах інших господарських товариств,
акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом
акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких
підприємств і товариств, учасники договорів про спільну
діяльність, та/або уповноважені особи договорами про спільну
діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно
здійснюють продаж:
нафти сирої і газового конденсату власного видобутку
(видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування
надрами), крім обсягів, які використовуються на власні
технологічні потреби, а також газу скрапленого - виключно на
біржових аукціонах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України;
всього природного газу (у тому числі нафтового (попутного)
газу) власного видобутку (видобутого на підставі спеціальних
дозволів на користування надрами) для формування ресурсу
природного газу, що використовується для потреб населення,
безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України
на формування такого ресурсу, за ціною, що не перевищує граничний
рівень оптової ціни на природний газ, що використовується для
потреб населення, визначеної в установленому порядку за
вирахуванням розміру тарифів на транспортування, постачання та
цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для
споживачів усіх форм власності.
Установити, що за рахунок природного газу (у тому числі
нафтового (попутного) газу), що видобувається суб'єктами
господарювання, визначеними в абзаці першому цієї статті,
формується та використовується у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, ресурс природного газу, що використовується для
потреб населення.
З метою дотримання норм цієї статті передання нафти сирої,
газового конденсату, природного газу, у тому числі нафтового
(попутного) та скрапленого, на умовах договорів комісії,
давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають
передання права власності на них, не допускається.
Стаття 4. Кабінету Міністрів України погасити у 2007 році
частину заборгованості, визначену абзацом третім частини першої
статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань
Кабінету Міністрів України перед Національним банком України"
( 1697-14 ), у сумі не менше 255.000 тис. гривень.
Установити, що Національний банк України у 2007 році вносить
до Державного бюджету України щоквартально рівними частинами
перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками
Національного банку України на загальну суму не менш як
1.875.700 тис. гривень.
Стаття 5. Установити, що у 2007 році продаж спеціальних
дозволів на користування надрами здійснюється на аукціонах, крім
випадків, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок
проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами та порядок їх надання встановлюються
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 6. Установити, що кошти, які надходять від Державного
підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія
"Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про
впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної
безпеки" ( 1868-15 ), зараховуються до спеціального фонду
Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, і додатково обліковуються у Державному
казначействі України на окремому відповідному рахунку як
фінансовий резерв для зняття з експлуатації атомних блоків.
Стаття 7. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз
України" забезпечити у 2007 році перерахування до спеціального
фонду Державного бюджету України податкової заборгованості у сумі
не менше 2.640.000 тис. гривень з метою її спрямування на
компенсацію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України"
різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його
реалізації суб'єктам господарювання на виробництво теплової
енергії, яка споживається населенням.
Така компенсація до ціни реалізації природного газу (без
податку на додану вартість та збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на природний газ) не може перевищувати 245 гривень
за одну тис. куб. метрів природного газу.
Стаття 8. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2007 рік у частині доходів є:
1) акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів;
2) акцизний збір із ввезених на територію України
нафтопродуктів і транспортних засобів;
3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини
до них;
4) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських
дій за межами України;
5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до
діючого тарифу на електричну та теплову енергію;
6) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної
28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської
Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом
Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту
Російської Федерації на території України ( 643_077 );
7) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною
виконавчою службою;
8) надходження коштів від реалізації надлишкової космічної
техніки військового та подвійного призначення, що належить
Національному космічному агентству України;
9) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених
відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних
Сил України) і правоохоронних органів;
10) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що
відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових
операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із
золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при
відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу
нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку
(додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;
11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого
фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну
діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях;
12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
13) надходження до страхового фонду безпеки авіації;
14) надходження від зборів за підготовку до державної
реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права
автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних
марок;
15) 60 відсотків надходжень від видачі сертифікатів на
експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними
речовинами і прекурсорами;
16) власні надходження бюджетних установ (у тому числі
наукових установ Національної академії наук України і галузевих
академій наук), які утримуються за рахунок коштів державного
бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна, майна
Національної академії наук України і галузевих академій наук та
50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним
установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
17) надходження від реалізації матеріальних цінностей
державного резерву;
18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком
N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету
України;
19) надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ та іншої
регіональної організації за участь українського контингенту
органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;
20) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;
21) 65 відсотків збору за забруднення навколишнього
природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
22) 70 відсотків надходжень від збору за проведення
гастрольних заходів;
23) 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок Державного бюджету України;
24) надходження від плати за оформлення посвідчення
закордонного українця;
25) надходження від Державного підприємства "Національна
атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від погашення
заборгованості компанії перед цільовим галузевим фондом створення
ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат
природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі
протягом 1994-1999 років ядерне паливо у сумі
165.687 тис. гривень;
26) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства;
27) надходження коштів від Державного підприємства
"Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань,
пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 );
28) надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;
29) надходження від енергогенеруючих компаній у рахунок
погашення заборгованості перед Державним комітетом України з
державного матеріального резерву за поставлене протягом
1997-2000 років органічне паливо, але не менше
50.000 тис. гривень;
30) 90 відсотків коштів, отриманих від продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у
державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації;
31) відсотки за користування пільговим довгостроковим
державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
32) платежі, що пов'язані з виконанням Угоди між Урядом
України і Урядом Російської Федерації про участь Російської
Федерації у розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя
та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові
формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території
України ( 643_255 );
33) надходження від реалізації військових містечок та іншого
нерухомого майна Збройних Сил України;
34) надходження від Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед
Державним комітетом України з державного матеріального резерву за
поставлені матеріальні цінності у сумі не менше
50.000 тис. гривень;
35) кошти, що надійдуть від плати за використання бюджетної
позики в межах режиму державних заставних закупівель зерна;
36) надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного
забезпечення розгляду справ у судах;
37) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації
прав та їх обтяжень;
38) надходження податкової заборгованості Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України" з податку на додану
вартість, податку на прибуток та рентної плати за транзитне
транспортування природного газу.
Стаття 9. Державному підприємству "Національна атомна
енергогенеруюча компанія "Енергоатом" забезпечити щомісячно
рівними частинами протягом 2007 року перерахування до спеціального
фонду державного бюджету 165.687 тис. гривень заборгованості перед
цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в
Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене
йому на компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядерне
паливо.
Стаття 10. Установити, що у 2007 році погашення
заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" за отримані матеріальні цінності з державного резерву
здійснюється у сумі не менше 50.000 тис. гривень у рахунок
зобов'язань Державного комітету України з державного матеріального
резерву за поставлені до державного резерву матеріальні цінності
перед суб'єктами господарювання, які мають заборгованість по
розрахунках з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз
України".
Порядок проведення розрахунків відповідно до цієї статті
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 11. Установити на 31 грудня 2007 року граничний розмір
державного внутрішнього боргу України в сумі
20.274.714,9 тис. гривень та в сумі 1.033.911,9 тис. доларів США,
граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі,
еквівалентній 9.890.764,5 тис. доларів США.
Стаття 12. Установити, що державні внутрішні і зовнішні
запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених
цим Законом граничних розмірів державного внутрішнього боргу
України та державного зовнішнього боргу України. У разі
надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування
певного типу, визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповному
обсязі допускається збільшення надходжень коштів із зовнішніх
(внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним
перевищенням граничного розміру державного зовнішнього
(внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних
обсягів запозичень з відповідним коригуванням загального обсягу
державного боргу, визначеного статтею 11 цього Закону, з
щомісячним обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету.
Стаття 13. Установити, що у 2007 році державні підприємства,
у статутному фонді яких державі належить більше 50 відсотків
акцій, здійснюють внутрішні довгострокові і середньострокові та
зовнішні запозичення за погодженням з Міністерством фінансів
України, внутрішні короткострокові запозичення - за погодженням з
відповідними органами центральної виконавчої влади, у сфері
діяльності яких вони знаходяться.
Стаття 14. Установити, що у 2007 році державні гарантії
надаються відповідно до законів України за поданням Кабінету
Міністрів України.
Юридичні особи, щодо яких приймається рішення про надання
кредитів або гарантій (крім Державної служби автомобільних доріг
України), зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні
гарантії банків, які протягом 2005-2007 років додержуються
встановлених Національним банком України обов'язкових економічних
нормативів, або надати інше належне забезпечення та сплатити до
Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі,
встановленому Кабінетом Міністрів України. { Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 900-V ( 900-16 ) від 05.04.2007 }
Установити, що у 2007 році надання гарантій Ради міністрів
Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого
самоврядування (крім гарантій за кредитами, які надаються
міжнародними фінансовими організаціями або на умовах
співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями)
не здійснюється.
Дозволити Кабінету Міністрів України у встановленому ним
порядку надавати державні гарантії за зобов'язаннями Державної
іпотечної установи у сумі 1.000.000 тис. гривень та кредитними
коштами, залученими Державною службою автомобільних доріг України
у сумі до 4 700 000 тис. гривень на розвиток основних
автомобільних доріг загального користування, у тому числі у сумі
200 000 тис. гривень на придбання обладнання та механізмів для
ремонту і утримання автомобільних доріг. { Частина четверта статті 14 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 900-V ( 900-16 ) від 05.04.2007 }
Стаття 15. Міністерство фінансів України має право брати
зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням
запозичень, передбачених цим Законом, у тому числі щодо відмови
від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних
із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від
будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів,
протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.
Стаття 16. У разі виконання державою гарантійних зобов'язань
перед іноземними кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок
коштів Державного бюджету України або шляхом укладання з такими
кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких
гарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання яких
гарантовані, з моменту такого виконання виникає прострочена
заборгованість перед державою за кредитами, залученими під
державні гарантії, в обсязі фактичних витрат державного бюджету
та/або таких реструктурованих сум, а до держави, відповідно,
переходять права кредитора та право вимагати від боржника
погашення такої заборгованості в установленому законом порядку.
Якщо угодою з позичальником передбачається зобов'язання з
погашення та обслуговування іноземних кредитів, залучених державою
або під державні гарантії, невиконання або неналежне виконання
позичальником таких зобов'язань тягне за собою перехід до держави
права стягнення простроченої заборгованості у повному обсязі
незалежно від стану виконання державою зобов'язань за такими
кредитами.
Стаття 17. Надати право Міністерству фінансів України
здійснювати операції з державним боргом України з метою економії
бюджетних коштів, включаючи операції щодо обміну, випуску та
викупу державних боргових зобов'язань, при дотриманні граничного
розміру державного боргу на кінець року.
Міністерство фінансів України щомісяця інформує Верховну Раду
України про здійснені операції з державним боргом України.
Детальний перелік здійснених операцій з державним боргом України
включається окремим додатком до річного звіту про виконання закону
про Державний бюджет України, який подається до Верховної Ради
України.
Стаття 18. Надати право Міністерству фінансів України
здійснювати на конкурсних засадах операції короткострокового
характеру на ринку цінних паперів та розміщення бюджетних коштів
на депозитах за рахунок тимчасового залучення коштів єдиного
казначейського рахунку з наступним їх поновленням до кінця року у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 19. Установити, що до надходжень фінансування
загального фонду Державного бюджету України на 2007 рік належать:
1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх
та державних зовнішніх запозичень;
2) кошти, одержані від приватизації державного майна та інших
надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та
кредитуванням підприємств, а також кошти, які надійдуть від сплати
штрафів та пені за невиконання власниками приватизованих об'єктів
умов договорів їх купівлі-продажу, з урахуванням пункту 2
статті 20 цього Закону;
3) повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних
паперів, що використовуються для управління ліквідністю;
4) зміни обсягів готівкових коштів загального фонду
Державного бюджету України.
Стаття 20. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2007 рік у частині
фінансування є:
1) позики, що залучаються державою від міжнародних та
іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або
надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;
2) кошти, які надійдуть від приватизації об'єктів
незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до
Чорнобильської будівельної програми, але не більше ніж
242 тис. гривень.
Стаття 21. Визначити в 2007 році органи державної податкової
служби України органами стягнення заборгованості юридичних осіб
перед державою за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на
поворотній основі (яка надходить за кодами програмної класифікації
видатків та кредитування державного бюджету 2801440 та 3511630).
Дозволити Міністерству фінансів України залучати в 2007 році
юридичних осіб для представництва органів державної влади в судах
у справах про стягнення заборгованості перед державою за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії,
бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на
поворотній основі, в тому числі в процесі банкрутства, стосовно
стягнення якої органам податкової служби було відмовлено.
Надати Міністерству фінансів України право використовувати на
оплату таких послуг юридичних осіб до п'яти відсотків від
фактичних надходжень до державного бюджету внаслідок забезпечення
цими особами здійснення стягнення.
Стаття 22. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 6
статті 8 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу
України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної
міжурядової угоди.
Стаття 23. Фонду державного майна України забезпечити в
2007 році надходження до Державного бюджету України коштів,
отриманих від приватизації державного майна, відповідно до
пункту 2 статті 19 та пункту 2 статті 20 цього Закону, у сумі не
менш як 10.587.711 тис. гривень.
Стаття 24. Надати Міністерству фінансів України право
здійснювати у 2007 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги
погашення простроченої більше ніж три роки заборгованості перед
державою за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на
поворотній основі, у тому числі оформленої простими векселями на
ім'я Міністерства фінансів України.
Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та
фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, за якими
юридичні особи-резиденти мають заборгованість перед державою. При
цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу прав вимоги до
50 відсотків їх номінальної суми.
Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником
зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою
допомогою, наданою на поворотній основі, на оформлену векселями
суму заборгованості, списується.
Міністерство фінансів України здійснює продаж таких прав
вимоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 25. На часткову зміну частини другої статті 21 Закону
України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2005 р., N 7-8, ст. 162,
NN 17-19, ст. 267; 2006 р., N 4, ст. 59, NN 9-11, ст. 96)
дозволити в процесі приватизації державного майна оплату його
вартості у вільно конвертованій іноземній валюті.
IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 26. Затвердити бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2007 рік у
розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами та
централізовані заходи і програми в розрізі
адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатками N 3, N 4
та N 5 до цього Закону.
У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках
за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного
бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл
видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації
в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по
загальному та спеціальному фондах державного бюджету. Перерозподіл
бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального
обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету,
збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок
зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по
загальному та спеціальному фондах здійснюються лише за погодженням
із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Передача
бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), перерозподіл бюджетних
призначень на централізовані заходи і програми між
адміністративно-територіальними одиницями здійснюються за
погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у
порядку, визначеному Міністерством фінансів України.
Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному
та спеціальному фондах Державного бюджету України на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок
зменшення інших видатків;
видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з
функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення
інших видатків.
Перелік бюджетних програм, по яких затверджуються порядки
використання коштів державного бюджету, визначається Кабінетом
Міністрів України ( 134-2007-п, 139-2007-п, 178-2007-п,
182-2007-п ).
Установити, що у 2007 році норми законодавства щодо
виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і
порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків,
врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих
бюджетів на 2007 рік.
Розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів (далі -
розпорядникам) при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі
проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та
послуг. Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному
виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним
розпорядником обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням
зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на
10 відсотків.
Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями
розпорядників коштів державного бюджету виключно за наявності
затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.
Перерозподіл обсягів коштів між субвенціями з державного
бюджету місцевим бюджетам та місцевими бюджетами у межах
загального обсягу відповідних субвенцій у 2007 році здійснюється у
порядку, визначеному Міністерством фінансів України.
Стаття 27. Перелік об'єктів та обсягів бюджетних коштів на
будівництво та реконструкцію автомобільних доріг загального
користування державного значення затверджується Кабінетом
Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету.
Стаття 28. Видатки, пов'язані з утриманням працівників
закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх
відомчої підпорядкованості (крім військових аташе), проводяться
виключно через Міністерство закордонних справ України.
{ Положення статті 29 втратило чинність, як таке, що визнано
неконституційним на підставі Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 } Стаття 29.
Установити, що у 2007 році виплата щорічної разової допомоги
відповідно до законів України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) та "Про жертви
нацистських переслідувань" ( 1584-14 ) здійснюється у таких
розмірах: інвалідам I групи - 450 гривень, інвалідам II групи -
360 гривень, інвалідам III групи - 300 гривень; учасникам бойових
дій та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів,
гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які
народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, -
280 гривень; особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, - 450 гривень; членам сімей загиблих та дружинам
(чоловікам) померлих інвалідів війни та дружинам (чоловікам)
померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв
нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами, - 150
гривень; учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних
таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були
насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів,
підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським
режимом у тилу ворога - 55 гривень.
Стаття 30. Установити, що у 2007 році вступ до міжнародних
організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в
яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших
виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за
рішенням Кабінету Міністрів України в межах обсягів, визначених на
цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у порядку, визначеному
Законом України "Про міжнародні договори України" ( 1906-15 ).
Стаття 31. Затвердити такий перелік захищених статей видатків
загального фонду Державного бюджету України на 2007 рік за
економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код
1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
виплата процентів за державним боргом (код 1200);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на
2007 рік видатки на будівництво (придбання) житла для
військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил
України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та
вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і
боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів
боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та
використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними
виробами, засобами пересування та реабілітації, підготовку кадрів
вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації,
фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні
розробки, а також видатки на розселення та облаштування
депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які
були депортовані з території України, видатки на компенсацію
Пенсійному фонду України втрат від застосування платниками
фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки по
збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Стаття 32. Установити, що у 2007 році оплата послуг з
оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень у
системі електронних переказів Національного банку України
Державним казначейством України не здійснюється.
Стаття 33. Установити, що виконання рішення, яке прийнято
органом державної влади, що відповідно до закону має право на його
застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним
казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства
фінансів України.
Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного
казначейства України.
Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету
здійснюється виключно органами Державного казначейства України за
черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних
бюджетних асигнувань.
Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури, а також судів, у 2007 році за
вимогою органів державної виконавчої служби України здійснюється
органами Державного казначейства України в межах бюджетних
призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету,
в такому порядку:вгору