Документ 496-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.05.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.06.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 травня 2009 р. N 496
Київ
Про внесення змін до Порядку формування,
ведення і користування відомостями
ліцензійного реєстру та подання
їх до Єдиного ліцензійного реєстру

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку формування, ведення і користування
відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного
ліцензійного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 8 листопада 2000 р. N 1658 ( 1658-2000-п ) (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 45, ст. 1937), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2009 р. N 496
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку формування, ведення
і користування відомостями ліцензійного реєстру
та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру
( 1658-2000-п )

1. Пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Єдиний ліцензійний реєстр - це автоматизована система
збирання, накопичення та обліку даних з питань ліцензування певних
видів господарської діяльності.
Розпорядником та держателем Єдиного ліцензійного реєстру є
Держкомпідприємництво, що веде такий реєстр, здійснює
нормативно-методичне забезпечення його функціонування.
Адміністратор Єдиного ліцензійного реєстру - державне
підприємство "Інформаційно-ресурсний центр" Держкомпідприємництва,
що здійснює заходи з адміністрування та супроводження програмного
забезпечення Єдиного ліцензійного реєстру, забезпечує його
функціонування в межах окремої віртуальної мережі, відповідає за
збереження даних та їх захист від несанкціонованого доступу до
Єдиного ліцензійного реєстру, має повний прямий доступ до
структури єдиної комп'ютерної бази даних і відповідає за
збереження даних у Єдиному ліцензійному реєстрі, захист даних від
руйнування.".
2. У пункті 7:
абзац перший викласти у такій редакції:
"7. Органи ліцензування зобов'язані щомісяця не пізніше ніж
15 числа наступного періоду подавати відомості до Єдиного
ліцензійного реєстру із застосуванням
інформаційно-телекомунікаційних засобів в електронній формі.";
в абзаці другому слово "Держпідприємництвом" замінити словом
"Держкомпідприємництвом".
3. Доповнити Порядок ( 1658-2000-п ) пунктом 7-1 такого
змісту:
"7-1. Інформація, що міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі
та реєстрах, є відкритою.
На офіційних веб-сайтах органів ліцензування та
Держкомпідприємництва розміщується інформація, що міститься в
Єдиному ліцензійному реєстрі та реєстрах, а саме:
відомості про орган ліцензування (найменування, адреса);
відомості про суб'єкта господарювання (найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи -
підприємця);
відомості про ліцензію (номер ліцензії, строк дії, вид
господарської діяльності).".
4. В абзаці першому пункту 10 слово "Держпідприємництво"
замінити словом "Держкомпідприємництво".вгору