Документ 496_043, чинний, поточна редакція — Підписання від 02.03.1993

               Угода 
про розвиток економічного і науково-технічного
співробітництва між Міністерством енергетики й
електрифікації України і Міністерством
енергетики, геології і гірничої справи
Монголії

Дата підписання: 2 березня 1993 р. Набуття чинності: 2 березня 1993 р.
Міністерство енергетики й електрифікації України і
Міністерство енергетики, геології і гірничої справи Монголії з
метою встановлення й удосконалення форм економічного і
науково-технічного співробітництва між Міністерствами і підвищення
його ефективності, згідно з Договором про дружнє співробітництво
між Україною й Монголією від 5 листопада 1992 року ( 496_004 ),
домовилися про таке:
Стаття 1
Співробітництво між Міністерством енергетики й електрифікації
України і Міністерством енергетики, геології і гірничої справи
Монголії буде спрямоване в першу чергу на:
- розробку і здійснення заходів щодо підвищення
техніко-економічних показників енергетичної галузі, збільшення
виробництва електроенергії, поліпшення експлуатації і ремонту
устаткування, повного освоєння потужностей підприємств,
забезпечення потреб в обладнанні, запасних частинах і основних
видах матеріалів;
- установлення і здійснення прямих виробничих і наукових
зв'язків між підприємствами, організаціями, включаючи організації
кооперованого і спеціалізованого виробництва запасних частин,
матеріалів, вузлів, агрегатів для енергетичної галузі, проведення
науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, відряджання
фахівців, робітників для навчання і підвищення кваліфікації, а
також ознайомлення з науково-технічними досягненнями;
- інші взаємно погоджені форми співробітництва.
Стаття 2
Міністерство енергетики й електрифікації України і
Міністерство енергетики, геології і гірничої справи Монголії
вживуть заходів щодо надання відповідним своїм підприємствам і
організаціям найсприятливіших умов для встановлення прямих
виробничих зв'язків включаючи бартерну торгівлю, взаємне
відрядження груп фахівців і робочих бригад для виконання
виробничих робіт на енергетичних і ремонтних підприємствах на
погодженій і домовленій основі між підприємствами в рамках
відповідних правил і законів обох країн.
Стаття 3
Сторони підтримують і сприяють створенню спільних
енергетичних і ремонтних підприємств, організацій в Монголії,
включаючи капіталовкладення обох сторін при необхідності в період
співробітництва.
Стаття 4
З метою реалізації цієї Угоди Міністерство енергетики й
електрифікації України і Міністерство енергетики, геології і
гірничої справи Монголії вирішили створити робочу групу для
розробки 2 - 3-річних планів співробітництва між Міністерствами, в
яких визначаються зобов'язання Сторін, із зазначенням виконавців,
обсягів і строків виконання.
Під час підготовки планів роботи співробітництва Сторони
повинні керуватися чинною Українсько-Монгольською Угодою і
рішеннями. Сторони обмінюються пропозиціями щодо планів здійснення
співробітництва не пізніше 1-го вересня року, що передує
планованому, й оформляють плани протоколами під час чергової
зустрічі представників обох Міністерств не пізніше 1 листопада
того самого року.
Плани співробітництва можуть змінюватися і доповнюватися.
Пропозиції по зміні і доповненню будуть розглядатися Сторонами в
оперативному порядку протягом не більш двох місяців з моменту
надходження пропозиції.
Стаття 5
Представники Міністерств проводять зустрічі один раз у 2 - 3
роки по черзі в обох країнах з метою узгодження 2 - 3-річних
планів співробітництва, а також розгляду взаємних пропозицій
Сторін.
Стаття 6
З метою виконання завдань, передбачених Статтею 1 цієї Угоди,
Міністерство енергетики й електрифікації України і Міністерство
енергетики, геології і гірничої справи Монголії взаємно нададуть
можливість ознайомлення з необхідними матеріалами.
Стаття 7
Витрати, пов'язані з участю фахівців обох Міністерств у
розробці заходів і пропозицій, несуть на території України
Міністерство енергетики й електрифікації України, на території
Монголії Міністерство енергетики, геології і гірничої справи
Монголії. При цьому відряджання українських фахівців до Монголії і
монгольських фахівців в Україну для участі в розробці зазначених
заходів здійснюється на безвалютній еквівалентній основі, понад
еквівалент за рахунок зацікавленої Сторони.
Під час співробітництва можуть за узгодженням сторін
застосовуватися інші форми фінансування.
Стаття 8
Ця Угода набуває чинності від дня її підписання і діятиме до
1 січня 1996 року.
Вчинено в м. Уланбаторі 2 березня 1993 р. в чотирьох
примірниках російською мовою, кожний з яких має однакову силу.
Від Української Сторони Від Монгольської Сторони
(підпис) (підпис)
С. Кузьменко Д. Миша
Заступник міністра Заступник міністра
енергетики та енергетики, геології
електрифікації і гірничої справивгору