Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Перелік, Вимоги, Форма типового документа, Декларація, План, Заходи від 11.07.2013515
Документ 515-2013-п, перша редакція — Прийняття від 11.07.2013
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

20. Додатково на іграшці, прикріпленій етикетці (ярлику), пакуванні або в супровідних листівках (якщо вони додаються) зазначається найменування алергенних ароматичних речовин, наведених у таблиці 2, якщо їх концентрація перевищує 100 міліграмів на кілограм в іграшці або комплектувальних виробах до неї.

Таблиця 2

Найменування алергенної ароматичної речовини

Реєстраційний номер Хімічної реферативної служби (САS)


1. Анісовий спирт

105-13-5

2. Бензилбензоат

120-51-4

3. Бензилцинамат

103-41-3

4. Цитронелол

106-22-9

5. Фарнезол

4602-84-0

6. Гексилцинамальдегід

101-86-0

7. Ліліаль

0-54-6

8. D-лімонен

5989-27-5

9. Ліналоол

78-70-6

10. Метилгептинкарбонат

111-12-6

11. 3-метил-4-(2.6,6-триметил-2-циклогексен-1-іл)- 3-бутен-2-он

127-51-5

21. Використання ароматичних речовин, зазначених під номерами 41-55 у таблиці 1 та 1-11 у таблиці 2, дозволяється в настільних іграх, метою застосування яких є допомогти дитині навчитися розпізнавати запахи або аромати, а також в іграх, спрямованих на розвиток смакового сприйняття, за умови, якщо:

такі ароматичні речовини чітко зазначені на пакуванні та пакування містить застереження, встановлені в пункті 11 додатка 5 до Технічного регламенту безпечності іграшок;

кінцеві продукти, що виготовлені дітьми відповідно до інструкцій, відповідають вимогам нормативно-правових актів щодо косметичної продукції;

ароматичні речовини відповідають вимогам відповідних нормативно-правових актів щодо харчових продуктів.

Зазначені ігри не можуть призначатися для дітей віком до 36 місяців та повинні відповідати вимогам пункту 2 додатка 5 до Технічного регламенту безпечності іграшок.

22. Рівень міграції та вміст хімічних сполук в іграшках не повинні перевищувати значень, передбачених санітарними нормами.

23. Іграшки не повинні працювати від джерел електричної енергії з номінальною напругою вище ніж 24 В постійного струму або еквівалентного значення напруги змінного струму, їх доступні частини не повинні перебувати під напругою, що перевищує 24 В постійного струму або еквівалентне значення напруги змінного струму.

Усередині іграшки напруга не повинна перевищувати 24 В постійного струму або еквівалентного значення напруги змінного струму, крім випадку, коли комбінація напруги і струму не призводить до жодного ризику електричного удару навіть у разі пошкодження іграшки.

24. Частини іграшок, які підключаються або призначені для підключення до джерела електроенергії, здатного спричинити електричний удар, разом із шнурами або іншими провідниками, через які електроенергія подається на такі частини, повинні бути належним чином ізольовані та механічно захищені для запобігання виникненню ризику такого удару.

25. Електричні іграшки повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб максимальна температура, якої досягає доступна зовнішня поверхня іграшки, не спричиняла опіків у разі торкання до неї.

26. Іграшки повинні відповідати вимогам електричної безпечності в умовах передбачуваного пошкодження.

27. Електричні іграшки не повинні створювати пожежної небезпеки.

28. Електричні іграшки повинні бути розроблені і виготовлені таким чином, щоб електричні, магнітні, електромагнітні поля та інше випромінювання, створюване ними, перебувало в межах, необхідних для роботи іграшки.

29. Іграшки, оснащені електронною системою управління, повинні бути розроблені і виготовлені у спосіб, що забезпечує їх безпечну роботу навіть у разі, коли електронна система почала працювати неправильно або вийшла з ладу.

30. Іграшки повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб не становити небезпеку для здоров’я або ризик ушкодження очей чи шкіри лазером, світловипромінювальними діодами (LEDs) або будь-яким іншим типом випромінювання.

31. Електричний трансформатор не повинен бути вбудованою частиною іграшки.

32. Іграшки повинні бути розроблені та виготовлені у спосіб, що відповідає вимогам нормативно-правових актів щодо гігієни і чистоти, з метою запобігання виникненню ризику інфікування, захворювання або зараження.

33. Іграшка, призначена для дітей віком до 36 місяців, повинна бути розроблена та виготовлена у спосіб, що забезпечує можливість її чищення. Для забезпечення дотримання зазначеної вимоги іграшка з тканини повинна бути придатна до прання, за винятком іграшки, що містить механізм, який може пошкодитися від води під час прання. Така іграшка повинна відповідати вимогам безпечності також після її чищення згідно з інструкціями виробника.

34. Іграшки повинні відповідати вимогам, установленим законодавством та нормативно-правовими актами щодо радіаційної безпеки.Додаток 3
до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідністьДодаток 4
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до технічної документації

Технічна документація повинна містити:

детальний опис проекту та виробництва, включаючи перелік компонентів і матеріалів, які використані в іграшці, а також паспорти безпеки використаних хімічних речовин та сумішей, отримані від постачальників таких речовин і сумішей;

результати оцінки безпечності, проведеної згідно з пунктом 54 Технічного регламенту безпечності іграшок;

опис застосованої процедури оцінки відповідності;

примірник декларації про відповідність;

адресу місця виробництва та зберігання;

копії документів, які виробник подав призначеному органу з оцінки відповідності (у разі його залучення);

протоколи випробувань та опис засобів, за допомогою яких виробник забезпечив відповідність іграшок національним стандартам з переліку національних стандартів, якщо виробник застосував процедуру внутрішнього контролю виробництва, встановлену в пункті 55 Технічного регламенту безпечності іграшок;

копію сертифіката перевірки типу, опис засобів, за допомогою яких виробник забезпечив відповідність продукції типу, зазначеному в сертифікаті перевірки типу, та копії документів, які виробник подав призначеному органу з оцінки відповідності, якщо виробник подав іграшку для перевірки типу і застосував процедуру відповідності типові, встановлену в пункті 56 Технічного регламенту безпечності іграшок.Додаток 5
до Технічного регламенту

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
щодо безпечного використання іграшок

1. Обмеження стосовно користувачів, зазначені в пункті 36 Технічного регламенту безпечності іграшок, повинні включати щонайменше мінімальний або максимальний вік користувача, його здібності, максимальну або мінімальну вагу та необхідність забезпечення нагляду дорослої особи під час користування іграшкою.

2. Іграшки, що можуть бути небезпечними для дітей віком до 36 місяців, повинні містити таке попередження: “Не призначено для дітей віком до 36 місяців” чи “Не призначено для дітей віком до 3 років”, або таке зображення:

У попередженні обов’язково зазначається конкретна небезпека.

Зазначене попередження може не застосовуватися до іграшок, які через свої функції, розміри, інші характеристики очевидно не підходять для дітей віком до трьох років.

3. Іграшки для стимулювання активності повинні містити попередження такого змісту: “Лише для використання в домашніх умовах”.

До іграшок для стимулювання активності, що приєднуються до поперечки (балки), а також інших іграшок для стимулювання активності у разі потреби додається інструкція, у якій зазначається необхідність проведення перевірок та технічного обслуговування основних частин (підвісок, кріплень, стопорів тощо) через визначені інтервали часу із застереженням, що в разі, коли така перевірка не проведена, іграшка може призвести до падіння або перевертання користувача.

Інструкції повинні містити інформацію про правильний монтаж іграшки із зазначенням частин, що можуть становити небезпеку в разі неправильного монтажу, а також конкретні дані про поверхню, придатну для її встановлення.

4. Функціональні іграшки повинні містити попередження: “Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи”.

Інструкції до таких іграшок повинні додатково містити попередження, що порушення рекомендацій стосовно використання призведе до виникнення небезпеки, а також, що такі іграшки повинні зберігатися в місці, недоступному для дітей певного віку, який установлюється виробником.

5. Іграшки, які призначені для безпосереднього поводження з хімічними речовинами та сумішами, повинні містити на пакуванні та додатково в інструкціях таке попередження: “Не призначено для дітей віком до _______ року (років). Використовувати під наглядом дорослої особи”.

Зазначеними іграшками, зокрема, є хімічні комплекти, пластилінові набори, мініатюрні майстерні для виготовлення кераміки, емалювання або фотографії та подібні іграшки, під час використання яких відбувається хімічна реакція або аналогічна зміна речовини.

6. Якщо ковзани, роликові ковзани, ролери, скейтборди, самокати та іграшкові велосипеди для дітей пропонуються до продажу як іграшки, вони повинні містити таке попередження: “Слід використовувати захисне спорядження. Не використовувати в дорожньому русі”.

Інструкції повинні містити застереження про те, що іграшкою необхідно користуватися обережно, оскільки вона потребує певних умінь для того, щоб запобігти падінню чи зіткненню, що може призвести до тілесних ушкоджень користувача або інших осіб. У разі потреби відповідне попередження наноситься також на рекомендованому захисному спорядженні (шоломи, рукавички, наколінники, налокітники тощо).

7. Іграшки для гри на воді повинні містити таке попередження: “Використовувати лише у воді, в якій дитина відчуває дно під ногами, та під наглядом дорослої особи”.

8. Іграшки, що розміщені в харчових продуктах або поєднані з ними, повинні містити таке попередження: “Усередині іграшка. Рекомендується нагляд дорослої особи”.

9. Імітатори захисних масок і шоломів повинні містити таке попередження: “Ця іграшка не забезпечує захисту”.

10. Іграшки, призначені для нанизування над колискою, дитячим ліжком або дитячою коляскою за допомогою мотузок, шнурів, резинок чи ременів, повинні містити попередження, яке також наноситься на пакування: “Для запобігання можливому травмуванню внаслідок заплутування зніміть цю іграшку, коли дитина почне намагатися підвестися на руки та коліна”.

11. Пакування для ароматичних речовин у настільних іграх, метою застосування яких є допомогти дитині навчитися розпізнавати запахи або аромати, та іграх для розвитку смакового сприйняття, зазначених під номерами 41-55 у таблиці 1 та 1-11 у таблиці 2 пункту 19 додатка 2 до Технічного регламенту безпечності іграшок, повинне містити таке попередження: “Містить ароматичні речовини, що можуть спричинити алергію”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2013 р. № 515

ПЛАН ЗАХОДІВ
із застосування Технічного регламенту безпечності іграшок

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Призначення органів з оцінки відповідності іграшок вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок (далі - Технічний регламент) та опублікування переліку таких органів

Мінекономрозвитку

постійно

2. Розроблення та перегляд національних стандартів, гармонізованих з європейськими гармонізованими стандартами

-“-

-“-

3. Формування та опублікування переліку національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності іграшок вимогам щодо безпечності Технічного регламенту

-“-

-“-

4. Приведення у разі потреби власних нормативно-правових актів у відповідність з Технічним регламентом

-“-

-“-

5. Внесення у разі потреби змін до Технічного регламенту

Мінекономрозвитку
Держспоживінспекція

-“-
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2013 р. № 515

ЗМІНА,
що вноситься до переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності

У позиції “Держспоживінспекція” в абзаці шістнадцятому у графі “Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідний вид продукції” слова і цифри “постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 901 “Про затвердження Технічного регламенту безпеки іграшок” замінити словами і цифрами “постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 515 “Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок”.вгору