Документ 523-2014-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.12.2018, підстава - 982-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 жовтня 2014 р. № 523
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 238 і від 30 березня 2011 р. № 311

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 982 від 21.11.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 238 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 757) і від 30 березня 2011 р. № 311 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 24, ст. 976) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2014 р. № 523

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 238 і від 30 березня 2011 р. № 311

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 982 від 21.11.2018}

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 311:

1) назву і постановляючу частину постанови після слів “періодичність здійснення” доповнити словом “планових”, а після слів “нагляду (контролю)” - словами “Державною інспекцією навчальних закладів”;

2) у критеріях, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю), затверджених зазначеною постановою:

назву критеріїв після слів “періодичність здійснення” доповнити словом “планових”, а після слів “нагляду (контролю)” - словами “Державною інспекцією навчальних закладів”;

пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які надають послуги у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти на підставі ліцензій, виданих у порядку, визначеному законодавством, та видають документи про освіту державного зразка, незалежно від їх підпорядкування і форми власності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), є:

строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти;

наявність фактів порушення вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти (відсутність правових підстав для провадження освітньої діяльності, порушення вимог щодо формування учнівського контингенту, кадрового забезпечення навчального процесу, невиконання навчальних планів);

результати атестації суб’єкта господарювання;

виконання планових показників діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання.”;

пункт 2 після слів “форми власності” доповнити словами “і підпорядкування”;

пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

“3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб’єкти:

1) у системі загальної середньої освіти:

у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої освіти становить не більш як:

- для загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - чотири роки;

- для загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня - п’ять років;

- для загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня - два роки;

у яких під час здійснення попереднього заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої освіти (відсутність правових підстав для провадження освітньої діяльності, порушення вимог щодо формування учнівського контингенту, кадрового забезпечення навчального процесу, невиконання навчальних планів);

які за результатами попередньої атестації визнані неатестованими;

які не виконують планові показники діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання;

2) у системі професійно-технічної освіти:

у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти становить менш як три роки;

у яких під час здійснення попереднього заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти (відсутність правових підстав для провадження освітньої діяльності, порушення вимог щодо формування учнівського контингенту, кадрового забезпечення навчального процесу, невиконання навчальних планів);

за результатами попередньої атестації яких прийнято негативне рішення;

які не виконують планові показники діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб’єкти:

1) у системі загальної середньої освіти:

у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої освіти становить не більш як 10 років;

які за результатами попередньої атестації визнані атестованими умовно;

які виконують планові показники діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання, з порушенням строків, передбачених такими планами;

2) у системі професійно-технічної освіти:

у яких строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі професійно-технічної освіти становить від трьох до 10 років;

у яких кількість атестованих професій (спеціальностей), за якими здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, є меншою, ніж встановлена законодавством норма;

які виконують планові показники діяльності, що містяться у щорічних планах суб’єкта господарювання, з порушенням строків, передбачених такими планами.”;

доповнити критерії пунктами 7 і 8 такого змісту:

“7. У разі коли протягом останніх трьох років, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю), не виявлено фактів порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства стосовно провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

8. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.”.вгору