Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 22.07.2015524
Документ 524-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.10.2016, підстава - 715-2016-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2015 р. № 524
Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 1188-р від 18.11.2015
Постановою КМ
№ 313 від 20.04.2016
Розпорядженням КМ
№ 715-р від 05.10.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань національно-патріотичного виховання у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань національно-патріотичного виховання, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2015 р. № 524

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання

Віце-прем’єр-міністр України, голова Комісії

Міністр молоді та спорту, заступник голови Комісії

Заступник Міністра молоді та спорту, секретар Комісії

Заступник Міністра фінансів - керівник апарату

Заступник Міністра культури - керівник апарату

Заступник Міністра охорони здоров’я - керівник апарату

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра внутрішніх справ - керівник апарату

Заступник Міністра інформаційної політики

Заступник Міністра оборони з питань європейської інтеграції

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Заступник Голови Національної поліції - керівник патрульної поліції

Заступник Голови Держприкордонслужби

Заступник Голови ДСНС

Заступник Голови СБУ (за згодою)

Заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)

Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Заступник Голови Українського інституту національної пам’яті (за згодою)

Заступник командувача Національної гвардії по роботі з особовим складом

Народні депутати України (за згодою)

Керівники структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить питання національно-патріотичного виховання

Представники підприємств, установ, організацій (за згодою)

Голова Ради козацьких отаманів України, голова громадської організації “Молодіжний клуб Джура” (за згодою)

Голова громадської організації “Ресурсний центр патріотичного виховання “Звитяга” (за згодою)

Голова Секретаріату Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Молодіжний Націоналістичний Конгрес” (за згодою)

Член Всеукраїнської громадської організації “Спілка Української Молоді в Україні” (за згодою)

Голова Всеукраїнської громадської організації “Молодий Народний Рух” (за згодою)

{Склад в редакції Розпорядження КМ № 1188-р від 18.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 313 від 20.04.2016; в редакції Розпорядження КМ № 715-р від 05.10.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2015 р. № 524

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань національно-патріотичного виховання

1. Міжвідомча комісія з питань національно-патріотичного виховання (далі - Комісія) є тимчасовим дорадчим органом Кабінету Міністрів України, який утворено для відродження та впровадження національно-патріотичного виховання.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань національно-патріотичного виховання;

2) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань відродження та впровадження національно-патріотичного виховання, підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади із зазначених питань;

3) удосконалення нормативно-правової бази з питань національно-патріотичного виховання.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі відродження та впровадження національно-патріотичного виховання;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань відродження та впровадження національно-патріотичного виховання;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань з питань відродження та впровадження національно-патріотичного виховання;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань національно-патріотичного виховання;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції з питань відродження та впровадження національно-патріотичного виховання.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

8. Голова Комісії затверджує її персональний склад. Члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться в міру потреби. Засідання Комісії проводить голова Комісії або за дорученням голови його заступник.

Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Комісії вносять голова та члени Комісії.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

10. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації, розроблені Комісією, вважаються схваленими у разі, коли за них проголосували більш як половина її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації, схвалені Комісією, оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії і надсилається членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює Мінмолодьспорт.вгору