Документ 5459-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.06.2018, підстава - 2189-VIII

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

у частині третій слово "розробленні" замінити словом "формуванні";

3) у тексті статті 14 слова "центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду", "відповідний орган центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання" у відповідному відмінку;

4) у частині першій статті 28 слова "органи місцевої" замінити словами "місцеві органи";

5) у частині четвертій статті 29 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я та центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці";

6) у статті 31:

у частині першій:

у пункті 2 слова "Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України або центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері енергозбереження, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у галузі теплопостачання";

у пункті 3 слово "органів" замінити словом "органу";

у частинах третій і четвертій слова "органами центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі теплопостачання";

7) статтю 33 після слів "договором України" доповнити словами "згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України";

8) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у сфері теплопостачання" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку.

35. У Законі України "Про благоустрій населених пунктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 49, ст. 517):

1) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у сфері благоустрою населених пунктів

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, у сфері благоустрою населених пунктів, належить:

1) забезпечення формування державної політики у сфері благоустрою населених пунктів;

2) здійснення координації діяльності місцевих органів виконавчої влади у цій сфері;

3) забезпечення в межах своїх повноважень розроблення державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

4) розроблення в установленому законом порядку державних стандартів, норм і правил у цій сфері;

5) здійснення в межах своїх повноважень нормативно-методичного забезпечення у цій сфері.

2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у сфері благоустрою населених пунктів, належить:

1) реалізація державної політики у сфері благоустрою населених пунктів;

2) забезпечення виконання державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

3) забезпечення здійснення заходів щодо інженерного захисту територій населених пунктів від небезпечних геологічних процесів, прогнозування і запобігання їх розвитку;

4) організація спільно з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проведення щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку";

2) у частині першій статті 39 слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та" виключити;

3) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку.

36. У Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556; 2009 р., № 10-11, ст. 137):

1) у пунктах 10, 12 та 14 частини першої статті 12, частинах першій та другій статті 37 слова "відповідний підрозділ Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" в усіх відмінках та числах замінити словами "відповідний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України" у відповідному відмінку та числі;

2) у частині другій статті 44 слова "центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання".

37. У Законі України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 159):

1) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, у житловій сфері щодо соціального житла:

1) забезпечує формування державної житлової, науково-технічної та економічної політики формування і утримання житлового фонду соціального призначення;

2) організовує в межах своїх повноважень розроблення загальнодержавної та місцевих програм розвитку соціального житла;

3) здійснює нормативно-методичне забезпечення формування і утримання соціального житла;

4) здійснює інші повноваження у цій сфері відповідно до закону.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у житловій сфері щодо соціального житла:

1) реалізує державну житлову політику щодо соціального житла;

2) організовує в межах своїх повноважень реалізацію загальнодержавної та місцевих програм розвитку соціального житла;

3) здійснює інші повноваження у цій сфері відповідно до закону";

2) у пункті 9 частини першої статті 12 та частині другій статті 23 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";

3) у пункті 9 частини першої статті 25 слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства".

38. У частині першій статті 32 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230) слова "(патрульно-постова служба та дільничні інспектори міліції)" замінити словами "(підрозділи міліції громадської безпеки)".

39. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10-11, ст. 137; із змінами, внесеними Законом України від 21 червня 2012 року № 5000-VI):

1) у частині третій статті 21 слова "відповідним підрозділом Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "відповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України";

2) у частині третій статті 38 слова "місцевими органами Державтоінспекції" замінити словами "відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України";

3) у частині другій статті 46 слово "Державтоінспекції" виключити;

40. Статтю 5 Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 88) викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства:

забезпечує формування державної політики у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;

координує та контролює діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в населених пунктах;

розробляє і затверджує державні стандарти, норми та правила в межах, установлених законом;

організовує розроблення проектів державних програм з реконструкції, заміни житлового фонду;

здійснює нормативно-правове забезпечення та інші повноваження, передбачені законом".

41. Статтю 16 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 46, ст. 323) викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, щодо приватизації житла у гуртожитках

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, у житловій сфері щодо приватизації громадянами житла у гуртожитках:

1) забезпечує формування державної житлової, науково-технічної та економічної політики, готує пропозиції щодо фінансування, утримання, використання гуртожитків, що підлягають передачі територіальним громадам відповідно до цього Закону;

2) організовує в межах своїх повноважень розроблення державної та місцевих програм передачі гуртожитків у власність територіальних громад;

3) здійснює нормативно-методичне забезпечення формування, утримання, фінансування житлового фонду гуртожитків та прибудинкових територій;

4) здійснює інші повноваження у цій сфері відповідно до закону.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у житловій сфері щодо приватизації громадянами житла у гуртожитках:

1) організовує в межах своїх повноважень реалізацію державної та місцевих програм передачі гуртожитків у власність територіальних громад;

2) здійснює інші повноваження у цій сфері відповідно до закону".

42. У Законі України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 19, ст. 257; 2010 р., № 34, ст. 486; 2011 р., № 1, ст. 5):

1) в абзаці п’ятому частини другої статті 1 слова "центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва";

2) у статті 3:

в абзаці другому частини сьомої слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";

в абзаці першому частини восьмої слова "центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері будівництва";

3) у частині восьмій статті 4 слова "центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю".

43. У Законі України "Про будівельні норми" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 5, ст. 41; 2011 р., № 34, ст. 343):

1) у пункті 1 частини першої статті 6 слово "реалізації" замінити словом "формування";

2) у пункті 6 частини першої статті 7 слова "центрального органу виконавчої влади" замінити словом "міністерства";

3) статтю 11 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"5. Державний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання державних будівельних норм здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю".

У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;

4) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва" у відповідному відмінку, а слова "інший центральний орган виконавчої влади" в усіх відмінках та числах виключити.

{Пункт 44 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 595-VIII від 14.07.2015}

45. У Законі України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 5, ст. 34):

1) в абзаці першому частини третьої статті 22 слова "Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, посадова особа";

2) в абзаці другому пункту 2 розділу VI "Перехідні положення" слова "до органів Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб".

46. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 29, ст. 345):

1) частину першу статті 6 після слів "центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю";

2) у частині третій статті 8 слова "сільськими, селищними, міськими, районними, обласними радами та їх виконавчими органами, місцевими державними адміністраціями міст Києва та Севастополя" замінити словами "сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами, районними, обласними радами, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";

3) у пункті 3 частини сьомої статті 17 слова "Кабінету Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування";

4) у статті 21:

у частині третій:

в абзаці першому слова "(у разі делегування їм таких повноважень)" виключити;

пункт 3 доповнити словами "(у разі її утворення)";

в абзаці першому частини восьмої слово "утворюється" замінити словами "може утворюватися";

5) абзац перший частини другої статті 22 викласти в такій редакції:

"2. Містобудівний кадастр ведеться уповноваженими органами містобудування та архітектури, які можуть утворювати для цього служби містобудівного кадастру";

6) у статті 24:

в абзаці першому частини п’ятої слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальні органи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

у частині шостій слова "центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин";

7) у статті 33:

в абзаці першому частини другої слова "районної, сільської, селищної, міської ради відповідно до його" замінити словами "сільської, селищної, міської ради, районна державна адміністрація відповідно до їх";

в абзаці першому частини третьої слова "(у разі делегування їм таких повноважень відповідними радами)" виключити;

у частині четвертій слова "відповідно до її" замінити словами "районною державною адміністрацією відповідно до їх";

8) у пункті 1 частини першої статті 34 слова "Державній архітектурно-будівельній інспекції України або її територіальному органу" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю", слова "Кабінетом Міністрів України" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування", а слова "за місцезнаходженням об’єкта будівництва" виключити;

9) у статті 35:

в абзаці першому частини четвертої слово "здійснюють" замінити словом "здійснює";

у частині п’ятій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування";

в абзаці першому частини шостої слово "відмовляють" замінити словом "відмовляє";

у частині сьомій слово "зареєструвала" замінити словом "зареєстрував", а слово "відмовила" - словом "відмовив";

10) у статті 36:

в абзаці першому частини другої слово "проводять" замінити словом "проводить";

у частині третій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування";

в абзаці першому частини четвертої слово "відмовляють" замінити словом "відмовляє";

в абзаці першому частини п’ятої слово "зареєструвала" замінити словом "зареєстрував", а слово "прийняла" - словом "прийняв";

у частині шостій слова "яка зареєструвала" замінити словами "який зареєстрував";

11) у статті 37:

у частині третій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути анульовано:

1) органом державного архітектурно-будівельного контролю у разі:

а) подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;

б) наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем (замовником), смерті фізичної особи - замовника або визнання її безвісно відсутньою;

2) адміністративним судом за позовом органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо застосування такого заходу реагування у разі перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами органу державного архітектурно-будівельного контролю, якщо таке перешкоджання було здійснено протягом одного року після накладення штрафу за зазначене порушення";

в абзаці другому частини сьомої слова "яка видала" замінити словами "який видав";

12) в абзаці другому частини другої статті 38 слово "якої" замінити словом "якого";

13) у частині шостій і абзаці першому частини сьомої статті 39 слово "відмовляють" замінити словом "відмовляє";

14) у статті 41:

у частині третій слово "розглядають" замінити словом "розглядає";

у частині четвертій:

у пункті 6 слова "центральному органі виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури";

у пункті 9 слово "інспекції" замінити словами "органу державного архітектурно-будівельного контролю";

у частині п’ятій слово "взаємодіють" замінити словом "взаємодіє";

у частині шостій слово "їх" замінити словом "його";

15) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування" у відповідному відмінку, слова "Державна архітектурно-будівельна інспекція", "інспекція державного архітектурно-будівельного контролю", "відповідна інспекція державного архітектурно-будівельного контролю" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган державного архітектурно-будівельного контролю" у відповідному відмінку та числі, а слово "спеціально" виключити.

47. У Законі України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 16, ст. 146; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року № 5076-VI):

1) у статті 5:

у частині першій, абзаці першому частини другої і частині п’ятій слова "відповідного органу міграційної служби" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

в абзаці другому частини другої слова "представнику органу міграційної служби" замінити словами "представнику центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

2) у другому реченні частини першої статті 7 слова "до органу міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

3) у статті 8:

у частині четвертій слова "наказом керівника органу міграційної служби" замінити словами "наказом уповноваженої посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

у частині восьмій слова "а також інформує про це протягом трьох робочих днів орган внутрішніх справ за місцем проживання особи" виключити;

у частині дев’ятій слова "інформуючи про це орган внутрішніх справ за місцем проживання особи протягом трьох робочих днів" виключити;

4) у статті 9:

у частині першій слова "органами міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", а слова "керівником органу міграційної служби" - словами "уповноваженою посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

у частині дванадцятій слова "органу міграційної служби, який розглядав справу" виключити;

5) у статті 10:

у першому реченні частини першої слова "органу міграційної служби, який розглядав заяву" виключити;

у частині другій слова "від органу міграційної служби, який здійснював розгляд заяви" замінити словами "від уповноважених посадових осіб цього центрального органу виконавчої влади, які здійснювали розгляд заяви";

у частині сьомій слова "органу міграційної служби, який розглядав заяву" замінити словами "уповноваженим посадовим особам цього центрального органу виконавчої влади, які розглядали заяву";

частину дев’яту виключити;

абзац другий частини одинадцятої викласти в такій редакції:

"Під час перереєстрації біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, строк дії посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, продовжується";

у частині тринадцятій слова "орган міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "уповноважена посадова особа цього центрального органу виконавчої влади";

у частині чотирнадцятій слова "а також інформує про це протягом трьох робочих днів орган внутрішніх справ за місцем проживання особи" виключити;

у частині п’ятнадцятій слова "інформуючи про це орган внутрішніх справ за місцем проживання особи протягом трьох робочих днів" та "в органі міграційної служби" виключити;

6) у статті 11:

у частині восьмій слова "Органи міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "Уповноважені посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

у частині десятій слова "органу міграційної служби за місцем проживання біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту" замінити словами "уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

у частині одинадцятій слова "від органу міграційної служби, який вніс подання" замінити словами "від уповноваженої посадової особи, яка внесла подання";

у частині п’ятнадцятій слова "до органу міграційної служби за місцем проживання такої особи" замінити словами "до відповідних посадових осіб цього центрального органу виконавчої влади";

перше речення частини шістнадцятої викласти в такій редакції:

"16. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, надсилає особі, стосовно якої прийнято рішення про втрату або позбавлення її статусу біженця чи додаткового захисту або скасовано рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або видає їй письмове повідомлення із зазначенням причин такого рішення і роз’ясненням порядку його оскарження";

у частині сімнадцятій слова "а також інформує про це протягом трьох робочих днів орган внутрішніх справ за місцем проживання особи" виключити;

у частині вісімнадцятій слова "про що інформується орган внутрішніх справ за місцем проживання особи протягом трьох робочих днів" та "в органі міграційної служби" виключити;

7) у статті 12:

у частині першій слова "органу міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" виключити;

у частині третій слова "через відповідний орган міграційної служби" виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. У разі якщо особа або її законний представник оскаржує рішення в судовому порядку, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, продовжує строк дії довідки про звернення за захистом в Україні";

у частині восьмій слова "У разі якщо спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань міграції або суд прийняв позитивне рішення за скаргою заявника, орган міграційної служби протягом семи робочих днів з дня отримання такого рішення приймає рішення" замінити словами "У разі якщо центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, або суд прийняв позитивне рішення за скаргою заявника, протягом семи робочих днів з дня отримання такого рішення приймається рішення";

у частині десятій слова "і повідомляє про це орган міграційної служби за місцем проживання заявника" виключити;

8) у частині другій статті 13:

в абзаці другому слова "відповідному органу міграційної служби" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

в абзаці п’ятому слова "до відповідного органу міграційної служби" замінити словами "до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, про свої поїздки за межі адміністративно-територіальної одиниці України, на території якої вона проживає";

9) у частині першій статті 16:

в абзаці другому слова "органу міграційної служби за місцем проживання" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

в абзаці третьому слова "у відповідному органі міграційної служби" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

в абзаці четвертому слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань міграції" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";

10) у частині другій статті 20 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти";

11) статтю 27 викласти в такій редакції:

"Стаття 27. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, належить:

1) прийняття рішень про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, рішень про втрату, позбавлення статусу біженця або додаткового захисту і скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

2) подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо необхідності прийняття рішення про тимчасовий захист і про припинення тимчасового захисту;

3) прийняття рішення про позбавлення іноземця чи особи без громадянства тимчасового захисту;

4) координація взаємодії органів виконавчої влади з питань стосовно біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;

5) розроблення зразків заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні;

6) розгляд скарг на рішення про відмову у прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, і скасування цих рішень, якщо вони були прийняті з порушенням законодавства;

7) направлення запитів до компетентних органів влади інших країн щодо наявності в цих країнах членів сім’ї осіб, які подали заяви про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, чи яких було визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, і правових підстав для возз’єднання сімей;

8) видача проїзних документів іноземцям та особам без громадянства, яких було визнано біженцями іншими країнами - учасниками Конвенції про статус біженців 1951 року та/або Протоколу щодо статусу біженців 1967 року;

9) ведення централізованого обліку та створення централізованої інформаційної системи про осіб, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

10) збір та аналіз інформації про наявність у країнах походження біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, умов, зазначених у пунктах 1, 13 і 14 частини першої статті 1 цього Закону;

11) утворення, реорганізація, утримання та ліквідація пунктів тимчасового розміщення біженців, затвердження штатної чисельності їх працівників;

12) підготовка до розгляду Кабінетом Міністрів України пропозицій щодо визначення обсягу фінансування заходів, що здійснюються на виконання цього Закону;

13) здійснення контролю за виконанням цього Закону.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, організовує роботу з:

1) прийняття від іноземців та осіб без громадянства заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

2) проведення дактилоскопії осіб, які подали заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

3) сприяння у влаштуванні у відповідні дитячі заклади чи сім’ї дітей, розлучених із сім’єю;

4) сприяння дітям, розлученим із сім’єю, у розшуку батьків або інших законних представників;

5) прийняття рішень про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрати або позбавлення статусу біженця чи додаткового захисту або скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

6) розгляду заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та підготовки письмового висновку щодо визнання або відмови у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

7) видачі довідок про звернення за захистом;

8) видачі посвідчень та проїзних документів для виїзду за кордон особам, яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

9) видачі посвідчень особам, яким надано тимчасовий захист;

10) перереєстрації осіб, яких визнано біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту;

11) реєстрації осіб, яким надано тимчасовий захист;

12) визначення місць для тимчасового проживання осіб, які подали заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та направлення їх у пункти тимчасового розміщення біженців;

13) попереднього визначення місць для проживання осіб, яким надано тимчасовий захист;

14) прийняття рішення про надання грошової допомоги особам, яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист;

15) сприяння у працевлаштуванні особам, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

16) сприяння в отриманні особами, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, соціально-побутових і медичних послуг;

17) ведення обліку та особових справ осіб, які звернулися із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

18) сприяння особам, які подали заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист, у розшуку та возз’єднанні з членами їхніх сімей в Україні або за її межами, а також направлення запитів щодо перевірки наявності в інших країнах членів сім’ї зазначених осіб та наявності правових підстав для возз’єднання сімей;

19) реєстрації осіб, які подали заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів, які оскаржили чи оскаржують рішення щодо статусу біженця або додаткового захисту, про відмову в оформленні документів, про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про втрату чи про позбавлення статусу біженця, додаткового або тимчасового захисту, скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

20) підготовки подань про втрату чи позбавлення статусу біженця або додаткового захисту, про позбавлення тимчасового захисту, скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

21) вирішення інших питань, віднесених законодавством до повноважень відповідного органу";

12) статтю 28 виключити;

13) у статті 29:

у частині першій слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони державного кордону" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону", а слова "та інформує про місцезнаходження органів міграційної служби" виключити;

у частині третій слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики, його органи на місцях по можливості надають" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, забезпечує надання у разі можливості";

у другому реченні частини п’ятої слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

у частині шостій слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освіти" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, затверджує правила розгляду заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, зразки заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, довідки про звернення за захистом в Україні та положення про пункти розміщення біженців";

14) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань міграції" та "орган міграційної служби" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" у відповідному відмінку, а слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку.

48. У Законі України "Про протидію торгівлі людьми" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 173):

1) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:

"1. Суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, є:

1) Президент України;

2) Кабінет Міністрів України;

3) центральні органи виконавчої влади;

4) місцеві органи виконавчої влади;

5) закордонні дипломатичні установи України;

6) заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми";

2) розділ II доповнити статтею 5-1 такого змісту:

"Стаття 5-1. Повноваження Президента України у сфері протидії торгівлі людьми

Президент України визначає центральний орган виконавчої влади, який є національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми";

3) у частині першій статті 6:

пункт 1 доповнити словами "зазначених у пунктах 3-6 частини першої статті 5 цього Закону";

підпункт "а" пункту 2 виключити;

4) у частині четвертій статті 14 слова "територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб";

5) у частині третій статті 16 слова "територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції за місцем проживання особи, яка постраждала від торгівлі людьми" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб";

6) у статті 19:

у частині другій слова "територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції надсилають" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, надсилає";

у частині третій слова "територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції із залученням інших суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми, а також неурядових і міжнародних організацій надають" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, із залученням інших суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми, а також неурядових і міжнародних організацій надає".

49. У Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179):

1) у пункті 4 частини першої статті 1, частині третій статті 26 та частині четвертій статті 32 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту державного кордону" у відповідному відмінку;

2) у частині четвертій статті 17, частині першій статті 18, абзаці першому частини другої статті 24, абзаці першому частини третьої статті 25, абзаці другому частини шостої статті 26, абзаці першому частини п’ятої статті 30 та частині четвертій статті 32 слова "територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції" в усіх відмінках та числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції" у відповідному відмінку;

3) в абзаці другому частини п’ятої статті 30 слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
№ 5459-VI
вгору