Про схвалення Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Програма, План, Заходи від 13.07.2016552-р
Документ 552-2016-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.07.2016

Реалізація проектів дасть змогу досягти підвищення рівня стійкості, надійності та ефективності роботи об’єднаної енергетичної системи України завдяки збалансованій структурі потужностей, забезпечити необхідний обсяг маневрових потужностей з наданням в повному обсязі системних послуг, створити умови для постійного та якісного задоволення попиту на електроенергію, а також дозволить до 2026 року довести частку маневрених потужностей гідроелектростанції і гідроакумулюючої електростанції у загальному балансі галузі до 15,5 відсотка, що забезпечить оптимальний баланс між різними видами енергогенеруючих потужностей на ринку електроенергії в Україні та дасть можливість стабілізувати ціни на електроенергію на економічно обґрунтованому рівні.

Додатковими ефектами від реалізації Програми будуть:

підвищення якості електроенергії;

зниження собівартості виробітку електроенергії;

зменшення викидів продуктів горіння від теплової електростанції на органічному паливі;

зменшення аварійності на тепловій електростанції у зв’язку із зменшенням непроектних маневрових режимів роботи;

покращення соціально-економічних і екологічних умов шляхом:

комплексного використання водосховищ, зокрема для виробітку електроенергії, боротьби з паводками, рекреації і водопостачання, що сприятиме запобіганню виникненню надзвичайних ситуацій природного характеру, створенню більш екологічно безпечних і сприятливих умов життєдіяльності населення;

залучення інвестицій в регіон під час будівництва гідроелектростанції і гідроакумулюючої електростанції, зокрема на соціальні та екологічні потреби;

збільшення робочих місць завдяки будівництву гідроенергетичних об’єктів;

підвищення рівня безпеки гідроенергетичних об’єктів та суттєвого зменшення ризику виникнення аварійних ситуацій; мінімізації ризику економічних збитків, пов’язаних із виникненням аварійних ситуацій та ліквідацією наслідків.

За рахунок приросту виробітку електроенергії на гідроелектростанції і роботи гідроакумулюючої електростанції буде отримано значну економію органічного палива, в тому числі завдяки:

реконструкції та вводу нових потужностей;

часткового заряду гідроакумулюючих електростанцій від атомних електростанцій, які витіснять теплоелектростанції з графіка навантаження;

збільшенню високоманеврових потужностей, які замінять блоки теплоелектростанцій, що здійснюють добове регулювання графіка навантажень.

Економічним результатом стане зниження собівартості виробітку електроенергії:

на Дніпровській ГЕС - після проведення реконструкції;

на вугільних теплоелектростанціях - завдяки створенню умов для роботи в проектному режимі та зменшенню витрат палива;

на атомній електростанції - завдяки створенню умов роботи в постійному базисному режимі з підвищенням коефіцієнта використання встановленої потужності та підвищення виробітку електроенергії.

Також слід зазначити, що в Україні є практично завершений цикл виробництва основного гідросилового та допоміжного обладнання для будівництва та експлуатації гідроелектростанції та гідроакумулюючої електростанції - це турбіни, гідрозатвори, а відтак - стало можливо забезпечити замовленнями великі підприємства, зокрема ВАТ “Турбоатом”, державне підприємство “Електроважмаш” (м. Харків), ПАТ “Запоріжтрансформатор” (м. Запоріжжя) та інші, що дасть можливість забезпечити роботою майже 12 тис. робітників.

Крім того, будівництво гідроелектростанцій та гідроакумулюючих електростанцій дозволить збільшити кількість робочих місць в регіонах будівництва до 3000 тис. під час проведення робіт протягом принаймні п’яти - шести років та близько 300-400 місць на період роботи гідроелектростанції, тобто протягом майже 100 років (йдеться лише про робочі місця для кваліфікованого промислового персоналу).

Екологічними та соціальними результатами реалізації Програми будуть зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище та покращення умов проживання, зниження шкідливого впливу викидів на здоров’я населення шляхом зменшеного використання органічного палива і викидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище, зокрема парникових газів.

Оскільки гідроенергетичній галузі України вже протягом 20 років надається дієва підтримка з боку міжнародних фінансових організацій, дана Програма має слугувати підґрунтям для взаємодії із зазначеними організаціями на середньострокову перспективу.

XXI сторіччя висуває на перший план проблему дбайливого розпорядження ресурсами питної води. Актуальність цього питання підтверджено всесвітньою Декларацією ICOLD “Водосховища для стійкого розвитку”, якою, зокрема, передбачається необхідність досягнення балансу між безпекою інфраструктури, активним використанням водних ресурсів. Даний документ і передбачає комбіноване використання великих та середніх водосховищ з огляду на необхідність та пріоритетність сталого розвитку територій та мінімізації негативного наслідку і при цьому дозволяє отримати дешеву, чисту і необхідну суспільству електроенергію.Додаток 1
до Програми

ПЛАН
розвитку генеруючих потужностей гідроенергетики на період до 2026 року

Найменування проекту/ показника результату

Одиниця виміру

Джерело інформації

Кошторисна вартість/ оціночна вартість

Потужність

Прогнозний період

проектна

прогнозна

усього

у тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1.

Модернізація існуючих потужностей (друга черга реконструкції гідроелектростанції)Ключові показники


проект, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 2358 (скоригований проект на стадії затвердження)

6,46 млрд. гривень (22,33 млрд. гривень - згідно з висновком експертизи)
- введення потужності

МВт

титул будови


245,2

307


7,5

9,8

16,5

23,1

23,3

21,5

22

2,8

2,8

2,8

2,8


- фінансування капітальних вкладень (проектні роботи)

тис. гривень

титул будови

- фінансування капітальних вкладень (будівництво)

тис. гривень

титул будови
16 366 294

2 019 126

2 694 078

2 501 315

2 657 953

2 661 326

745 351

675 960

610 726

600 459

600 000

600 000


в тому числі за джерелами:кредити міжнародно-фінансових організацій (згідно з проектом)

тис. гривень

6 598 575

1 614 051

978 044

1 200 584

1 406 508

1 399 388
власні кошти з податку на додану вартість (згідно з проектом)

тис. гривень

8 567 720

405 075

1 716 034

1 300 732

1 251 445

1 261 938

745 351

675 960

610 726

600 459
кредит міжнародного банку реконструкції і розвитку (проект, прогнозні показники)

тис. гривень

1 200 000


600 000

600 000

2.

Будівництво першої черги Дністровської ГАЕСКлючові показники


скоригований проект, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 1032 (уточнений проект першої черги)

10,926 млрд. гривень (14,794 млрд. гривень - проект на затвердженні Кабінету Міністрів України)
- введення потужності

МВт

титул будови


972

972


324
- фінансування капітальних вкладень (проектні роботи)

тис. гривень

титул будови

- фінансування капітальних вкладень (будівництво)

тис. гривень

титул будови
4 291 040

903 069

2 689 297

698 674


у тому числі за джерелами:кредити міжнародно-фінансових організацій

тис. гривень


власні кошти з податку на додану вартість

тис. гривень

4 291 040

903 069

2 689 297

698 674


Фінансування соціальної інфраструктури та транспортних засобів

тис. гривень


249,296 млн. гривень117 031

20 000

97 031


3.

Будівництво другої черги Дністровської ГАЕС у складі гідроагрегату № 4Ключові показники


попередні розрахунки ПАТ “Укргідропроект”

2,796 млрд. гривень
- введення потужності

МВт

попередні розрахунки


324

324

324

- фінансування капітальних вкладень (проектні роботи)

тис. гривень

попередні розрахунки
20 456

20 456
- фінансування капітальних вкладень (будівництво)

тис. гривень

попередні розрахунки
2 775 332


625 332

1 250 000

900 000

у тому числі за джерелами:кредити міжнародно-фінансових організацій

тис. гривень


власні кошти з податку на додану вартість

тис. гривень

2 775 332


625 332

1 250 000

900 000
4.

Будівництво Канівської ГАЕСКлючові показники


розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 р. № 1050

11,98 млрд. гривень
- введення потужності

МВт

титул будови


1000

1000


250

250

250

250

- фінансування капітальних вкладень (проектні роботи)

тис. гривень

титул будови

- фінансування капітальних вкладень (будівництво) (розбивка здійснена згідно з кошторисною вартістю проекту в цінах станом на 1 січня 2013 р. в еквіваленті, що дорівнює 1,5 млрд. доларів США, за середньозваженим курсом долара США за 2012 рік 7,99 гривні за 1 долар США)

тис. гривень

титул будови

еквівалент 1,5 млрд. доларів США за курсом 7,99 гривні за 1 долар США11 915 560

232 908

987 495

1 531 653

2 610 944

2 595 660

1 723 888

1 678 135

554 879

в тому числі за джерелами:кредити міжнародно-фінансових організацій

тис. гривень

10 593 253

30 500

512 925

1 221 224

2 503 366

2 497 569

1 679 229

1 633 476

514 964

власні кошти з податку на додану вартість

тис. гривень

1 322 307

202 408

474 570

310 429

107 578

98 091

44 659

44 659

39 915

- фінансування будівництва об’єктів соціальної сфери

тис. гривень

302 000
80 100

89 250

58 500

54 150

20 000
5.

Будівництво Каховської ГЕС-2Ключові показники


попередні оцінки ПАТ “Укргідропроект” та компанії Fichtner (Німеччина)

420 млн. євро (без податку на додану вартість)
- введення потужності

МВт

попередні розрахунки


250

250

62,5

187,5
- фінансування капітальних вкладень (проектні роботи)

тис. гривень

попередні розрахунки
127 000

8 974

114 906

3 120


- фінансування капітальних вкладень (будівництво)

тис. гривень

попередні розрахунки
13 453 013
918 661

1 493 801

2 037 002

2 960 443

3 082 663

2 960 443
у тому числі за джерелами:кредити міжнародно-фінансових організацій

тис. гривень

12 107 711
348 100

1 419 111

1 935 152

2 812 421

2 928 530

2 664 398
власні кошти з податку на додану вартість

тис. гривень

1 345 301
570 561

74 690

101 850

148 022

154 133

296 0446.

Будівництво каскаду верхньодністровських гідроелектростанційКлючові показники


попередні розрахунки ПАТ “Укргідропроект”

20,185 млрд. гривень
- введення потужності

МВт

попередні розрахунки


390

39060

90

60

60

60

60


- фінансування капітальних вкладень (проектні роботи)

тис. гривень

попередні розрахунки
160 000

9 720

85 280

65 000


- фінансування капітальних вкладень (будівництво)

тис. гривень

попередні розрахунки
20 185 000
804 000

2 215 000

3 554 000

3 504 000

3 254 000

3 254 000

2 450 000

1 150 000


у тому числі за джерелами:кредити міжнародно-фінансових організацій

тис. гривень

18 166 500

2 084 130

3 390 860

3 295 120

3 093 390

3 093 390

2 290 980

918 630


власні кошти з податку на додану вартість

тис. гривень

2 018 500
804 000

130 870

163 140

208 880

160 610

160 610

159 020

231 370


ПАТ “Укргідроенерго”, всьогоВведення потужності

МВт

2 422,9

331,5

9,8

16,5

347,1

273,3

331,5

362,0

375,3

250,3

62,8

62,8


Фінансування капітальних вкладень (проектні роботи), всього

тис. гривень

307 456

39 150

200 186

68 120


Фінансування капітальних вкладень (будівництво), всього

тис. гривень

68 986 239

3 155 103

6 996 202

5 981 643

7 891 558

8 965 787

8 060 241

8 818 538

7 502 267

6 814 902

3 050 000

1 750 000


у тому числі за джерелами:

тис. гривень


кредити міжнародно-фінансовий організацій

тис. гривень

48 666 039

1 644 551

1 490 969

2 421 808

4 257 974

7 400 198

7 005 241

7 741 017

6 536 884

5 757 788

2 890 980

1 518 630


власні кошти з податку на додану вартість

тис. гривень

20 320 200

1 510 552

5 505 233

3 559 835

3 633 584

1 565 588

1 055 000

1 077 521

965 383

1 057 113

159 020

231 370

7.

Будівництво Ташлицької ГАЕС - пускові комплекси № 3-5 (гідроагрегати № 3-6)


проект, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1036 (завершується коригування проекту)

3,38 млрд. грн. (14,9 млрд. гривень)
Ключові показники


попередні розрахунки ПАТ “Укргідропроект”

- введення потужності

МВт

попередні розрахунки


604

604

151


151


151151


- фінансування капітальних вкладень (проектні роботи)

тис. гривень

попередні розрахунки
115 764

13 579

12 500

12 500

8 221

11 000

11 988

11 000

11 988

9 000

9 000

4 988


- фінансування капітальних вкладень (будівництво)

тис. гривень

попередні розрахунки
14 758 579

25 843

148 500

2 300 000

2 253 200

1 600 000

1 577 012

1 600 000

1 577 012

1 197 012

1 240 000

1 240 000


у тому числі за джерелами:власні кошти з податку на додану вартість
(розглядається питання залучення зовнішнього фінансування)

тис. гривень

14 758 579

25 843

148 500

2 300 000

2 253 200

1 600 000

1 577 012

1 600 000

1 577 012

1 197 012

1 240 000

1 240 000


__________
УсьогоВведення потужності

МВт

3 026,9

331,5

9,8

16,5

498,1

273,3

482,5

362,0

526,3

250,3

62,8

213,8


Фінансування капітальних вкладень (проектні роботи), всього

тис. гривень

423 220

52 729

212 686

80 620

8 221

11 000

11 988

11 000

11 988

9 000

9 000

4 988


Фінансування капітальних вкладень (будівництво), всього

тис. гривень

83 744 818

3 180 946

7 144 702

8 281 643

10 144 758

10 565 787

9 637 253

10 418 538

9 079 279

8 011 914

4 290 000

2 990 000


у тому числі за джерелами:

тис. гривень


кредити міжнародно-фінансових організацій

тис. гривень

48 666 039

1 644 551

1 490 969

2 421 808

4 257 974

7 400 198

7 005 241

7 741 017

6 536 884

5 757 788

2 890 980

1 518 630


власні кошти з податку на додану вартість

тис. гривень

35 078 779

1 536 395

5 653 733

5 859 835

5 886 784

3 165 588

2 632 012

2 677 521

2 542 395

2 254 125

1 399 020

1 471 370вгору