Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Перелік від 27.07.2016567
Документ 567-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.07.2018, підстава - 519-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 липня 2016 р. № 567
Київ

Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 709 від 05.10.2016
№ 365 від 18.05.2017
№ 30 від 31.01.2018
№ 519 від 04.07.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

{Пункт 1 виключено на підставі Постанови КМ № 30 від 31.01.2018}

2. Затвердити граничну чисельність працівників Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у кількості 67 одиниць.

3. Установити, що:

працівникам Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти виплачується надбавка у відсотках посадового окладу за стаж роботи у таких розмірах: понад три роки - 10, понад п’ять років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків посадового окладу. При цьому до стажу роботи для встановлення надбавки зараховуються період роботи на посаді та раніше набутий стаж державної служби, педагогічний, науково-педагогічний або науковий стаж відповідно до законодавства;

дія Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 64, ст. 2328; 2015 р., № 73, ст. 2401), поширюється на осіб, які продовжують здобувати наукові ступені відповідно до підпункту 7 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”;

науковий ступінь доктора наук присуджується спеціалізованими вченими радами, утвореними Міністерством освіти і науки, відповідно до законодавства, чинного до набрання чинності Законом України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII “Про вищу освіту”, та диплом доктора наук видається Міністерством освіти і науки до затвердження в установленому зазначеним Законом порядку Положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 519 від 04.07.2018}

акредитація напрямів підготовки і спеціальностей у вищих навчальних закладах у порядку, передбаченому Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1491), здійснюється до завершення повного циклу освітньої діяльності, що провадиться вищими навчальними закладами і започаткована до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1117 “Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 103). У зазначений період розгляд акредитаційних справ та прийняття рішення про видачу сертифікатів про акредитацію здійснюється Акредитаційною комісією відповідно до Положення про Акредитаційну комісію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 “Про ліцензування освітніх послуг” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 36, ст. 1946; 2012 р., № 65, ст. 2662).

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 365 від 18.05.2017}

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 5 цієї постанови, який набирає чинності з 31 грудня 2020 року.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 519 від 04.07.2018}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73


{Склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти виключено на підставі Постанови КМ № 30 від 31.01.2018}


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2016 р. № 567

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 462, доповнити розділом XXXV такого змісту:

“XXXV. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Голова

25

Керівник секретаріату

22

Заступник керівника секретаріату

21

Директор департаменту секретаріату

19-20

Керівник відділу

15-18

Завідувач сектору

13-14

Фахівець:


провідний

12

I категорії

11

II категорії

10

без категорії

9”.

2. У Порядку присудження наукових ступенів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 64, ст. 2328; 2015 р., № 73, ст. 2401; 2016 р., № 3, ст. 185):

1) абзаци перший і другий пункту 7 виключити;

2) в абзаці першому пункту 27 слова “, роботою спеціалізованих вчених рад” виключити;

3) розділи “Позбавлення наукових ступенів” і “Розгляд апеляцій” виключити.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2016 р. № 567

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. № 1183 “Про затвердження зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 90, ст. 3269).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 “Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 64, ст. 2328).

3. Пункт 41 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 538 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2283).

4. Пункт 59 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 955 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 4, ст. 101).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2014 р. № 29 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260 і від 21 листопада 2011 р. № 1183” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 10, ст. 332).

6. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 “Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 73, ст. 2401).

7. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1159 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 185).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 173 “Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. № 1183 та внесення до неї змін” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 23, ст. 903).вгору