Митний тариф України (Групи 01-72)
Закон України; Тариф від 19.09.2013584-VII
Документ 584а-VII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII

Група 22
Алкогольні і безалкогольні напої та оцет

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) продукти цієї групи (крім продуктів товарної позиції 2209), виготовлені для кулінарних цілей, тим самим не придатні для вживання як напої (в основному товарна позиція 2103);

(b) морську воду (товарна позиція 2501);

(c) дистильовану воду, воду для вимірювання електропроводності або воду з аналогічною чистотою (товарна позиція 2853);

(d) оцтову кислоту з концентрацією понад 10 мас. % (товарна позиція 2915);

(e) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004; або

(f) парфумерні або туалетні засоби (група 33).

2. У цій групі та в групах 20 і 21 концентрація спирту за об’ємом визначається при температурі 20 °С.

3. У товарній позиції 2202 термін "безалкогольні напої" означає напої з концентрацією спирту не більш як 0,5 об. %. Алкогольні напої класифікуються в товарних позиціях 2203-2206 або в товарній позиції 2208.

Примітка до товарної підпозиції:

У товарній підпозиції 2204 10 термін "вина ігристі" означає вина в закритих посудинах, що мають надлишковий тиск 3 бар або більше при температурі 20 °С.

Додаткові примітки:

1. У товарну підкатегорію 2202 10 00 00 включаються води, у тому числі мінеральні та газовані, що містять доданий цукор чи інші підсолоджувальні або ароматизувальні речовини, за умови безпосереднього використання цих вод як напоїв.

2. У товарних позиціях 2204 і 2205 та в товарній підкатегорії 2206 00 10 00:

(a) термін "фактична концентрація спирту за об’ємом" означає число об’ємів чистого спирту при температурі 20 °С у 100 об’ємах продукту при цій температурі;

(b) термін "потенційна концентрація спирту за об’ємом" означає число об’ємів чистого спирту при температурі 20 °С, які можна одержати в разі повного збродження цукрів, що містяться в 100 об’ємах продукту при цій температурі;

(c) термін "загальна концентрація спирту за об’ємом" означає суму фактичної та потенційної концентрацій спирту за об’ємом;

(d) термін "натуральна концентрація спирту за об’ємом" означає загальну концентрацію спирту за об’ємом у продукті до будь-якого його збагачення;

(e) символ "об. %" позначає концентрацію спирту за об’ємом.

3. У товарній підкатегорії 2204 30 10 00 термін "виноградне сусло в процесі бродіння" означає продукт, одержаний шляхом зброджування виноградного сусла, фактична концентрація спирту в якому понад 1 об. % і менш як 3/5 загальної концентрації спирту за об’ємом.

4. У товарних підпозиціях 2204 21-2204 29:

А. Термін "загальний сухий екстракт" означає вміст у продукті в грамах на літр усіх речовин, які за певних фізичних умов не звітрюються.

Загальний сухий екстракт повинен визначатися при температурі 20 °С денсиметром.

B. (a) Наявність у продуктах товарних підкатегорій 2204 21 11 00-2204 21 98 00 і 2204 29 11 00-2204 29 98 00 зазначеного у пунктах 1, 2, 3 та 4 вмісту загального сухого екстракту не впливає на класифікацію цих продуктів:

1) у продуктах з фактичною концентрацією спирту не більш як 13 об. % - 90 г або менше загального сухого екстракту на 1 л;

2) у продуктах з фактичною концентрацією спирту понад 13 об. %, але не більш як 15 об. % - 130 г або менше загального сухого екстракту на 1 л;

3) у продуктах з фактичною концентрацією спирту понад 15 об. %, але не більш як 18 об. % - 130 г або менше загального сухого екстракту на 1 л;

4) у продуктах з фактичною концентрацією спирту понад 18 об. %, але не більш як 22 об. % - 330 г або менше загального сухого екстракту на 1 л.

Продукти із загальним сухим екстрактом понад максимум, зазначений вище для кожного класу, повинні бути класифіковані в наступному класі, за винятком випадку, коли загальний сухий екстракт перевищує 330 г на 1 л, у цьому разі продукти класифікуються в товарних підкатегоріях 2204 21 98 00 і 2204 29 98 00.

(b) Наведені вище правила не стосуються продуктів, класифікованих у товарних підкатегоріях 2204 21 23 00 і 2204 29 11 00.

5. До товарних підкатегорій 2204 21 11 00-2204 21 98 00 і 2204 29 11 00-2204 29 98 00 включаються:

(a) виноградне сусло, бродіння якого зупинене шляхом додання спирту, тобто продукт, який:

- має фактичну концентрацію спирту не менш як 12 об. %, але менш як 15 об. %, і

- одержано шляхом додання до незбродженого виноградного сусла, що має натуральну концентрацію спирту не менш як 8,5 об. %, продукту, одержаного дистиляцією вина;

(b) вино кріплене для перегонки, тобто продукт, який:

- має фактичну концентрацію спирту не менш як 18 об. %, але не більш як 24 об. %,

- одержано виключно шляхом додання до вина, що не містить залишкового цукру, неректифікованого продукту, що одержаний шляхом перегонки вина та має максимальну фактичну концентрацію спирту 86 об. %, і

- має максимальний вміст летких кислот 1,5 г/л у перерахунку на оцтову кислоту;

(c) лікерне вино, тобто продукт, який має:

- загальну концентрацію спирту не менш як 17,5 об. % і фактичну концентрацію спирту не менш як 15 об. %, але не більш як 22 об. %, і

- натуральну концентрацію спирту не менш як 12 об. % і одержано з виноградного сусла або вина із сортів винограду, схвалених у третій країні для виробництва лікерних вин:

- заморожуванням, або

- доданням у процесі бродіння чи після нього:

- продукту, одержаного шляхом перегонки вина, або

- концентрованого виноградного сусла або деяких високоякісних лікерних вин, включених до списку вин, для яких така практика традиційна, виноградного сусла, яке сконцентроване дією прямого тепла та яке, крім цієї операції, відповідає визначенню концентрованого виноградного сусла, або

- суміші цих продуктів.

Проте деякі високоякісні лікерні вина можуть бути одержані із свіжого незбродженого виноградного сусла, яке не завжди може мати концентрацію спирту, що дорівнює 12 об. %.

6. Термін "концентроване виноградне сусло" (товарні підкатегорії 2204 30 92 00 і 2204 30 96 00) означає виноградне сусло, для якого показники рефрактометра (при температурі 20 °С) становлять не менш як 50,9 %.

7. До товарної позиції 2205 включаються лише вермут та інші вина із свіжого винограду, які приправлені рослинними або ароматичними речовинами і в яких вміст фактичної концентрації спирту становить 7 об. % або більше.

8. У товарній підкатегорії 2206 00 10 00 термін "пікет" означає продукт, одержаний бродінням необроблених виноградних вичавків, які вимочені у воді, або екстракцією зброджених виноградних вичавків за допомогою води.

9. У товарних підкатегоріях 2206 00 31 00 і 2206 00 39 00 "ігристими" вважаються:

- зброджені напої у пляшках, закріплених "грибоподібними" корками, які підтримуються за допомогою кріплень чи зав’язок,

- зброджені напої в іншій тарі, які мають надмірний тиск не менш як 1,5 бар, вимірюваний при температурі 20 °С.

10. У товарних підкатегоріях 2209 00 11 00 і 2209 00 19 00 термін "винний оцет" означає оцет, одержаний виключно оцтовокислим бродінням вина, загальна кислотність якого становить не менш як 60 г/л у перерахунку на оцтову кислоту.

Додаткові примітки України:

1. У товарних підкатегоріях 2207 10 00 10, 2208 90 91 10 і 2208 90 99 10 класифікується спирт етиловий, який відповідає вимогам Закону України "Про лікарські засоби".

2. У товарній підкатегорії 2207 20 00 10 класифікується біоетанол із концентрацією денатурованого етилового спирту 97,8 об. % або більше, який буде використовуватися підприємствами тільки для виробництва біоетанолу, бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу. Назви денатуруючих добавок до біоетанолу та концентрація цих добавок у біоетанолі, що класифікується у підкатегорії 2207 20 00 10 згідно з УКТ ЗЕД, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів України.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

2201

Води, включаючи природнi або штучнi мiнеральнi, газованi, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лiд та снiг:

2201 10

- води мiнеральнi та газованi:


- - води мiнеральнi природнi:

2201 10 11 00

- - - негазованi


10

10

л

2201 10 19 00

- - - iншi


10

10

л

2201 10 90 00

- - iншi


10

10

л

2201 90 00 00

- iншi


10

10

-

2202

Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин, iншi безалкогольнi напої, крiм фруктових або овочевих сокiв товарної позицiї 2009:

2202 10 00 00

- води, включаючи мiнеральнi та газованi, з доданням цукру чи iнших пiдсолоджувальних або ароматизувальних речовин


5

5

л

2202 90

- iншi:

2202 90 10 00

- - без вмiсту продуктiв товарних позицiй 0401-0404 або жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401-0404


5

5

л


- - iншi, з вмiстом жирiв, одержаних з продуктiв товарних позицiй 0401-0404:

2202 90 91 00

- - - менш як 0,2 мас. %


5

5

л

2202 90 95 00

- - - 0,2 мас. % або бiльше, але менш як 2 мас. %


5

5

л

2202 90 99 00

- - - 2 мас. % або бiльше


5

5

л

2203 00

Пиво із солоду (солодове):


- у посудинах мiсткiстю 10 л або менше:

2203 00 01 00

- - в пляшках


0,05 євро
за 1 л

0,05 євро
за 1 л

л

2203 00 09 00

- - iншi


0,05 євро
за 1 л

0,05 євро
за 1 л

л

2203 00 10 00

- у посудинах мiсткiстю більш як 10 л


0,05 євро
за 1 л

0,05 євро
за 1 л

л

2204

Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крiм того, що включено до товарної позицiї 2009:

2204 10

- вина iгристi:


- - з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO):

2204 10 11 00

- - - Сhampagne (шампанське)


1,5 євро
за 1 л

1,5 євро
за 1 л

л

2204 10 91 00

- - - Asti spumante (асті спуманте)


1,5 євро
за 1 л

1,5 євро
за 1 л

л

2204 10 93 00

- - - iншi


1,5 євро
за 1 л

1,5 євро
за 1 л

л

2204 10 94 00

- - з захищеною географічною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI)


1,5 євро
за 1 л

1,5 євро
за 1 л

л

2204 10 96 00

- - інші сортові вина


1,5 євро
за 1 л

1,5 євро
за 1 л

л

2204 10 98 00

- - інші


1,5 євро
за 1 л

1,5 євро
за 1 л

л


- інші вина; виноградне сусло, бродіння якого зупинене шляхом додання спирту:

2204 21

- - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:


- - - вина, крiм зазначених у товарній пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподібними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав’язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бар при температурі 20 °С, який зумовлений розчиненим діоксидом вуглецю:

2204 21 06 00

- - - - з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 07 00

- - - - з захищеною географічною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 08 00

- - - - інші сортові вина


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 09 00

- - - - інші


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л


- - - інші:


- - - - вироблені в Європейському Союзі:


- - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 15 об. %:


- - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO):


- - - - - - - бiлi:

2204 21 11 00

- - - - - - - - ельзаське (Alsace)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 12 00

- - - - - - - - бордо (Bordeaux)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 13 00

- - - - - - - - бургундське (Bourgogne)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 17 00

- - - - - - - - долина Луари (Val de Loire)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 18 00

- - - - - - - - мозель-саар-рувер (Mosel-Saar-Ruwer)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 19 00

- - - - - - - - пфальц (Pfalz)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 22 00

- - - - - - - - рейнхесен (Rheinhessen)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 23 00

- - - - - - - - токайське (Tokay)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 24 00

- - - - - - - - лацiо (Lazio)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 26 00

- - - - - - - - тосканське (Toscana)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 27 00

- - - - - - - - трентiно (Trentino), альто адідже (Alto Adige) і фріулі (Friuli)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 28 00

- - - - - - - - венето (Veneto)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 32 00

- - - - - - - - вино верде (Vinho Verde)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 34 00

- - - - - - - - пенедеc (Penedes)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 36 00

- - - - - - - - рiоя (Rioja)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 37 00

- - - - - - - - валенсiя (Valencia)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 38 00

- - - - - - - - iншi


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л


- - - - - - - iншi:

2204 21 42 00

- - - - - - - - бордо (Bordeaux)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 43 00

- - - - - - - - бургундське (Bourgogne)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 44 00

- - - - - - - - божоле (Beaujolais)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 46 00

- - - - - - - - кот дю рон (Cotes du Rhone)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 47 00

- - - - - - - - лангедок-русiльйон (Languedoc-Roussillon)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 48 00

- - - - - - - - долина Луари (Val de Loire)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 62 00

- - - - - - - - п’ємонт (Piemonte)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 66 00

- - - - - - - - тосканське (Toscana)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 67 00

- - - - - - - - трентiно (Trentino) і альто адідже (Alto Adige)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 68 00

- - - - - - - - венето (Veneto)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 69 00

- - - - - - - - дао (Dao), берада (Bairrada) і дуро (Douro)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 71 00

- - - - - - - - навара (Navarra)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 74 00

- - - - - - - - пенедес (Penedes)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 76 00

- - - - - - - - ріоя (Rioja)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 77 00

- - - - - - - - вальдепеніас (Valdepenas)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 78 00

- - - - - - - - iншi


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л


- - - - - - вина з захищеною географічною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):

2204 21 79 00

- - - - - - - бiлi


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 80 00

- - - - - - - iншi


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л


- - - - - - інші сортові вина:

2204 21 81 00

- - - - - - - білі


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 82 00

- - - - - - - iншi


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л


- - - - - - інші:

2204 21 83 00

- - - - - - - білі


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 84 00

- - - - - - - інші


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л


- - - - - з фактичною концентрацiєю спирту більш як 15 об. %, але не бiльш як 22 об. %:


- - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географічною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):

2204 21 85 00

- - - - - - - мадера (Madeira) i мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 86 00

- - - - - - - херес (Sherry)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 87 00

- - - - - - - марсала (Marsala)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 88 00

- - - - - - - самос (Samos) і мускат лемнос (Muscat de Lemnos)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 89 00

- - - - - - - портвейн (Port)


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 90 00

- - - - - - - інші


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 91 00

- - - - - - інші


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 92 00

- - - - - з фактичною концентрацiєю спирту більш як 22 об. %


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л


- - - - інші:


- - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географічною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):

2204 21 93 00

- - - - - - білі


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 94 00

- - - - - - iншi


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л


- - - - - інші сортові вина:

2204 21 95 00

- - - - - - білі


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 96 00

- - - - - - інші


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л


- - - - - інші:

2204 21 97 00

- - - - - - білі


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 21 98 00

- - - - - - інші


0,3 євро
за 1 л

0,3 євро
за 1 л

л

2204 29

- - iншi:

2204 29 10 00

- - - вина, крiм зазначених у товарній пiдпозицiї 2204 10, у пляшках з "грибоподібними" корками, якi пiдтримуються за допомогою крiплень чи зав’язок; вина в iншiй тарi, з надмiрним тиском не менш як 1 бар, але менш як 3 бари при температурі 20 °С, який зумовлений розчиненим діоксидом вуглецю


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л


- - - iншi:


- - - - вироблені в Європейському Союзі:


- - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 15 об. %:


- - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO)


- - - - - - - бiлi:

2204 29 11 00

- - - - - - - - токайське (Tokay)


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 12 00

- - - - - - - - бордо (Bordeaux)


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 13 00

- - - - - - - - бургундське (Bourgogne)


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 17 00

- - - - - - - - долина Луари (Val de Loire)


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 18 00

- - - - - - - - iншi


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л


- - - - - - - iншi:

2204 29 42 00

- - - - - - - - бордо (Bordeaux)


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 43 00

- - - - - - - - бургундське (Bourgogne)


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 44 00

- - - - - - - - божоле (Beaujolais)


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 46 00

- - - - - - - - кот дю рон (Cotes du Rhone)


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 47 00

- - - - - - - - лангедок-русiльйон (Languedoc-Roussillon)


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 48 00

- - - - - - - - долина Луари (Val de Loire)


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 58 00

- - - - - - - - iншi


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л


- - - - - - з захищеною географічною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):

2204 29 79 00

- - - - - - - білі


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 80 00

- - - - - - - інші


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л


- - - - - - інші сортові вина:

2204 29 81 00

- - - - - - - білі


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 82 00

- - - - - - - інші


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л


- - - - - - iншi:

2204 29 83 00

- - - - - - - бiлi


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 84 00

- - - - - - - iншi


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л


- - - - - з фактичною концентрацiєю спирту більш як 15 об. %, але не бiльш як 22 об. %:


- - - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географічною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):

2204 29 85 00

- - - - - - - мадера (Madeira) i мускатель сетюбаль (Moscatel de Setubal)


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 86 00

- - - - - - - херес (Sherry)


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 87 00

- - - - - - - марсала (Marsala)


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 88 00

- - - - - - - самос (Samos) і мускат лемнос (Muscat de Lemnos)


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 89 00

- - - - - - - портвейн (Port)


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 90 00

- - - - - - - інші


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 91 00

- - - - - - інші


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 92 00

- - - - - з фактичною концентрацiєю спирту більш як 22 об. %


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л


- - - - інші:


- - - - - вина з захищеним найменуванням за походженням (Protected Designation of Origin, PDO) або з захищеною географічною ознакою (Protected Geographical Indication, PGI):

2204 29 93 00

- - - - - - білі


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 94 00

- - - - - - інші


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л


- - - - - інші сортові вина:

2204 29 95 00

- - - - - - білі


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 96 00

- - - - - - інші


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л


- - - - - інші:

2204 29 97 00

- - - - - - білі


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 29 98 00

- - - - - - інші


0,4 євро
за 1 л

0,4 євро
за 1 л

л

2204 30

- iнше виноградне сусло:

2204 30 10 00

- - в процесі бродiння або бродiння якого зупинено iншим шляхом, нiж додання спирту


10

10

л


- - iнше:


- - - густиною 1,33 г/см-3 або менше при температурі 20 °С і з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 1 об. %:

2204 30 92 00

- - - - концентроване


10

10

л

2204 30 94 00

- - - - iнше


10

10

л


- - - iншi:

2204 30 96 00

- - - - концентроване


10

10

л

2204 30 98 00

- - - - iнше


10

10

л

2205

Вермут та інше вино виноградне, з доданням рослинних або ароматичних екстрактів:

2205 10

- у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:

2205 10 10 00

- - з фактичною концентрацiєю спирту 18 об. % або менше


0

1 євро
за 1 л

л

2205 10 90 00

- - з фактичною концентрацiєю спирту більш як 18 об. %


0

1 євро
за 1 л

л

2205 90

- iншi:

2205 90 10 00

- - з фактичною концентрацiєю спирту 18 об. % або менше


0

1 євро
за 1 л

л

2205 90 90 00

- - з фактичною концентрацiєю спирту більш як 18 об. %


0

1 євро
за 1 л

л

2206 00

Іншi зброджені напої (наприклад, сидр, перрi (грушевий напій), напiй медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені:

2206 00 10 00

- пiкет


0

0,1 євро
за 1 л

л


- iншi:


- - iгристi:

2206 00 31 00

- - - сидр i перрi


0

0,1 євро
за 1 л

л

2206 00 39 00

- - - iншi


0

0,1 євро
за 1 л

л


- - неiгристi, у посудинах мiсткiстю:


- - - 2 л або менше:

2206 00 51 00

- - - - сидр i перрi


0

0,1 євро
за 1 л

л

2206 00 59 00

- - - - iншi


0

0,1 євро
за 1 л

л


- - - більш як 2 л:

2206 00 81 00

- - - - сидр i перрi


0

0,1 євро
за 1 л

л

2206 00 89 00

- - - - iншi


0

0,1 євро
за 1 л

л

2207

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та iншi спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї:

2207 10 00

- спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або більше:

2207 10 00 10

- - для медичних цілей та фармацевтичної промисловості


0

10

л

2207 10 00 90

- - інші


0

10

л

2207 20 00

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації:

2207 20 00 10

- - біоетанол


0

10

л

2207 20 00 90

- - інші


0

10

л

2208

Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт:

2208 20

- спиртові дистиляти та спиртні напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду:


- - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:

2208 20 12 00

- - - коньяк (Cognac)


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 20 14 00

- - - арманьяк (Armagnac)


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 20 26 00

- - - грапа (Grappa)


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 20 27 00

- - - брендi де Херес (Brandy de Jerez)


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 20 29 00

- - - iншi


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту


- - у посудинах мiсткiстю більш як 2 л:

2208 20 40 00

- - - дистиляти необробленi


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту


- - - iншi:

2208 20 62 00

- - - - коньяк (Cognac)


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 20 64 00

- - - - арманьяк (Armagnac)


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 20 86 00

- - - - грапа (Grappa)


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 20 87 00

- - - - брендi де Херес (Brandy de Jerez)


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 20 89 00

- - - - iншi


0

0,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 30

- вiскі:


- - вiскі "бурбон", у посудинах мiсткiстю:

2208 30 11 00

- - - 2 л або менше


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 30 19 00

- - - більш як 2 л


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту


- - вiскі шотландське:

2208 30 30 00

- - - вiскі солодове


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту


- - - вiскі купажоване, у посудинах мiсткiстю:

2208 30 41 00

- - - - 2 л або менше


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 30 49 00

- - - - більш як 2 л


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту


- - - вiскі зернове та купажоване зернове, у посудинах мiсткiстю:

2208 30 61 00

- - - - 2 л або менше


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 30 69 00

- - - - більш як 2 л


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту


- - - інше, купажоване віскі, у посудинах мiсткiстю:

2208 30 71 00

- - - - 2 л або менше


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 30 79 00

- - - - більш як 2 л


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту


- - iнше, у посудинах мiсткiстю:

2208 30 82 00

- - - 2 л або менше


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту2208 30 88 00

- - - більш як 2 л


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 40

- ром та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини:


- - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше:

2208 40 11 00

- - - ром, з вмістом летких речовин, крім етилового та метилового спиртів, у концентрації 225 г або більше на гектолітр чистого спирту (з допустимим відхиленням 10 %)


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту


- - - інші:

2208 40 31 00

- - - - вартістю більш як 7,9 євро за 1 л чистого спирту


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 40 39 00

- - - - інші


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту


- - у посудинах мiсткiстю більш як 2 л:

2208 40 51 00

- - - ром, з вмістом летких речовин, крім етилового та метилового спиртів, у концентрації 225 г або більше на гектолітр чистого спирту (з допустимим відхиленням 10 %)


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту


- - - інші:

2208 40 91 00

- - - - вартістю більш як 2 євро за 1 л чистого спирту


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 40 99 00

- - - - інші


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 50

- джин та ялiвцева настоянка:


- - джин, у посудинах мiсткiстю:

2208 50 11 00

- - - 2 л або менше


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 50 19 00

- - - більш як 2 л


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту


- - ялiвцева настоянка, у посудинах мiсткiстю:

2208 50 91 00

- - - 2 л або менше


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 50 99 00

- - - більш як 2 л


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 60

- горiлка:


- - з фактичною концентрацiєю спирту 45,4 об. % або менше, у посудинах мiсткiстю:

2208 60 11 00

- - - 2 л або менше


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 60 19 00

- - - більш як 2 л


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту


- - з фактичною концентрацiєю спирту більш як 45,4 об. %, у посудинах мiсткiстю:

2208 60 91 00

- - - 2 л або менше


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 60 99 00

- - - більш як 2 л


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 70

- лiкери і солодкi наливки:

2208 70 10 00

- - у посудинах мiсткiстю 2 л або менше


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 70 90 00

- - у посудинах мiсткiстю більш як 2 л


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 90

- iншi:


- - арак, у посудинах мiсткiстю:

2208 90 11 00

- - - 2 л або менше


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 90 19 00

- - - більш як 2 л


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту


- - спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки із слив, груш або вишень (крім настойок), у посудинах мiсткiстю:

2208 90 33 00

- - - 2 л або менше


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 90 38 00

- - - більш як 2 л


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту


- - інші спиртові дистиляти та інші спиртні напої, одержані шляхом перегонки, та інші напої, що містять спирт, у посудинах мiсткiстю:


- - - 2 л або менше:

2208 90 41 00

- - - - узо (ouzo)


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту


- - - - iншi:


- - - - - спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки (крім настойок):


- - - - - - перегнані з плодiв:

2208 90 45 00

- - - - - - - кальвадос


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 90 48 00

- - - - - - - iншi


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту


- - - - - - iншi:

2208 90 54 00

- - - - - - - текіла (tequila)


0

3

л
100 % спирту

2208 90 56

- - - - - - - інші:

2208 90 56 10

- - - - - - - - мескаль (mezcal)


0

3

л
100% спирту

2208 90 56 90

- - - - - - - - інші


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 90 69 00

- - - - - iншi напої, що містять спирт


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту


- - - більш як 2 л:


- - - - спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки (крім настойок):

2208 90 71 00

- - - - - перегнані з плодiв


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 90 75 00

- - - - - текіла (tequila)


0

3

л
100 % спирту

2208 90 77 00

- - - - - iншi


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 90 78 00

- - - - iншi напої, що містять спирт


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту


- - спирт етиловий неденатурований, з фактичною концентрацiєю спирту менш як 80 об. %, у посудинах мiсткiстю:

2208 90 91

- - - 2 л або менше:

2208 90 91 10

- - - - для медичних цілей та фармацевтичної промисловості


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 90 91 90

- - - - інший


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 90 99

- - - більш як 2 л:

2208 90 99 10

- - - - для медичних цілей та фармацевтичної промисловості


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2208 90 99 90

- - - - інший


0

3,5 євро
за 1 л
100 % спирту

л
100 % спирту

2209 00

Оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти:


- оцет винний, у посудинах мiсткiстю:

2209 00 11 00

- - 2 л або менше


10

10

л

2209 00 19 00

- - більш як 2 л


10

10

л


- iншi, у посудинах мiсткiстю:

2209 00 91 00

- - 2 л або менше


10

10

л

2209 00 99 00

- - більш як 2 л


10

10

лвгору