Документ 584-2003-р, поточна редакція — Редакція від 27.12.2006, підстава - 649-2006-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 2 жовтня 2003 р. N 584-р
Київ
Про утворення Української лабораторії якості
і безпеки продукції агропромислового комплексу
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 649-р ( 649-2006-р ) від 27.12.2006 }

1. Погодитися з пропозицією Мінагрополітики та Національного
аграрного університету про утворення Української лабораторії
якості і безпеки продукції агропромислового комплексу (далі -
Лабораторія).
Лабораторія входить до складу Національного аграрного
університету як науково-виробничий структурний підрозділ.
2. Основними завданнями Лабораторії є:
проведення за стандартами Міжнародної організації із
стандартизації (ISO), серії 9000 і 14000 експертизи якості і
безпеки продукції агропромислового комплексу, а також інших
матеріалів при застосуванні сучасних агро- і біотехнологій,
методів генної інженерії, пестицидів та інших біологічно активних
і токсичних речовин, виявлення прихованого вірусоносійства тощо,
пов'язаних з біобезпекою рослинного і тваринного світу;
впровадження системи управління якістю на підприємствах
агропромислового комплексу відповідно до зазначених міжнародних
стандартів;
розроблення нових генних, молекулярно-біологічних,
аналітичних та інших сучасних методів діагностики захворювань
рослин і тварин, проведення досліджень якості продукції
агропромислового комплексу;
забезпечення підготовки і перепідготовки кадрів для
практичного використання методик визначення якості і безпеки
продукції агропромислового комплексу, впровадження системи
управління якістю в сфері агропромислового комплексу відповідно до
зазначених міжнародних стандартів.
3. Національному аграрному університету розробити та протягом
місяця затвердити за погодженням із заінтересованими центральними
органами виконавчої влади положення про Лабораторію.
4. Мінфіну і Мінагрополітики передбачити у проектах
Державного бюджету України видатки на утворення та функціонування
Лабораторії у 2004 році в сумі 7,5 млн. та у 2005 році - 22,5 млн.
гривень, а також за окремою програмою передбачати в наступних
роках видатки на її функціонування та розвиток з урахуванням
коштів, отримуваних Лабораторією від господарської діяльності. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 649-р
( 649-2006-р ) від 27.12.2006 }
5. Національному аграрному університету і Мінагрополітики:
вжити заходів до проведення акредитації Лабораторії в
міжнародній системі сертифікації з тим, щоб забезпечити належне її
функціонування починаючи з 1 липня 2007 року; { Абзац другий
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 649-р
( 649-2006-р ) від 27.12.2006 }
розробити механізм надання послуг Лабораторією;
вжити заходів до залучення коштів інвесторів для її
функціонування та від участі у міжнародних проектах.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22вгору