Документ 585-2003-п, поточна редакція — Редакція від 30.08.2019, підстава - 773-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 квітня 2003 р. N 585
Київ
Про встановлення тривалості здобуття освіти у закладах
загальної середньої освіти для дітей з
особливими освітніми потребами
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 753 ( 753-2016-п ) від 26.10.2016
N 773 ( 773-2019-п ) від 21.08.2019 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 780 ( 780-2010-п ) від 27.08.2010
N 753 ( 753-2016-п ) від 26.10.2016
N 773 ( 773-2019-п ) від 21.08.2019 }

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити тривалість здобуття освіти у закладах загальної
середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами:
{ Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 753 ( 753-2016-п ) від 26.10.2016, N 773 ( 773-2019-п ) від
21.08.2019 }
1) для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються
в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти,
тривалість здобуття початкової та базової середньої освіти може
бути продовжена на один рік на кожному з рівнів освіти з
доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником
та відповідно до індивідуальної освітньої траєкторії. Рішення про
продовження тривалості здобуття освіти затверджується наказом
керівника закладу освіти, що видається на підставі рішення команди
психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми
потребами, погодженого з батьками або іншими законними
представниками дитини; { Підпункт 1 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 780 ( 780-2010-п )
від 27.08.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 753
( 753-2016-п ) від 26.10.2016; в редакції Постанови КМ N 773
( 773-2019-п ) від 21.08.2019 }
2) тривалість здобуття початкової та базової середньої освіти
в спеціальних класах закладів загальної середньої освіти та
спеціальній школі на рівнях, що визначені постановою Кабінету
Міністрів України від 6 березня 2019 р. N 221 ( 221-2019-п ) "Про
затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про
навчально-реабілітаційний центр" (Офіційний вісник України,
2019 р., N 24, ст. 853), становить 10 (11) років. { Підпункт 2 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 773 ( 773-2019-п )
від 21.08.2019 }

{ Абзац пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 753
( 753-2016-п ) від 26.10.2016 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 780
( 780-2010-п ) від 27.08.2010 }

3. Припинити набір учнів до підготовчих та перших класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей із
затримкою психічного розвитку з 1 вересня 2017 р., забезпечивши
умови для навчання дітей із затримкою психічного розвитку в
спеціальних або інклюзивних класах закладів загальної середньої
освіти. { Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 753
( 753-2016-п ) від 26.10.2016; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 773 ( 773-2019-п ) від 21.08.2019 }
4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування перетворити
до 2022 року існуючі спеціальні загальноосвітні школи
(школи-інтернати) для дітей із затримкою психічного розвитку в
інші типи закладів освіти. { Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 753
( 753-2016-п ) від 26.10.2016; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 773 ( 773-2019-п ) від 21.08.2019 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28вгору