Про затвердження плану заходів з виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 25.07.2012589-р
Документ 589-2012-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.07.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 липня 2012 р. № 589-р
Київ

Про затвердження плану заходів з виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі

Затвердити план заходів з виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2012 р. № 589-р

ПЛАН
заходів з виконання Стокгольмської Конвенції про стійкі органічні забруднювачі

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансування, тис. гривень


у тому числі за роками

усього

2012

2013

2014

2015

2016

2017-2028

Зміцнення інституційної системи

1. Розроблення нормативної документації щодо:


1) створення реєстру місць зберігання та наявності хімічних речовин, віднесених рішенням IV Конференції Сторін від 8 травня 2009 р. до групи стійких органічних забруднювачів

Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

40

10

10

10

10місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

260

70

70

70

502) створення та ведення реєстру місць зберігання непридатних до використання і заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин та промислових відходів групи стійких органічних забруднювачів

Мінприроди,
Мінагрополітики

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

160

10

10

10

10

10

110

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

400

30

30

30

30

30

250

3) створення, впровадження, актуалізації та ведення реєстру підприємств, в експлуатації яких перебуває обладнання, що містить поліхлоровані дифеніли, а також місць зберігання обладнання та відходів, які їх містять

Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

40

10

10

10

10інші джерела

160

40

40

40

404) експлуатації, зберігання, маркування, вилучення, знешкодження/знищення обладнання та відходів, що містять поліхлоровані дифеніли

Мінприроди,
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

180

20

20

20

20

20

80

160

10

10

10

10

10

110

5) створення Національного реєстру викидів стійких органічних забруднювачів

Мінприроди,
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

200

80

70

50
6) проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу, в тому числі за речовинами групи стійких органічних забруднювачів

МОЗ,
Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

інші джерела

180

20

20

20

20

20

80

2. Розроблення нормативно-правового акта про створення та впровадження Національного реєстру викидів та переносу стійких органічних забруднювачів згідно з вимогами Протоколу про реєстри викидів та переносу забруднювачів до Оргуської конвенції з включенням речовин, що належать до групи стійких органічних забруднювачів

Мінприроди,
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

200

50

80

70
інші джерела

170

40

100

30
3. Розроблення та впровадження науково обґрунтованих нормативів:


вмісту в харчових продуктах та об'єктах навколишнього природного середовища поліхлорованих дибензо-n-діоксинів, поліхлорованих дибензофуранів та методів їх визначення

Мінприроди,
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

200

50

50

50

50гранично допустимих викидів стійких органічних забруднювачів із стаціонарних та пересувних джерел

-“-

-“-

100

25

25

25

25Разом за розділом2 450

465

545

445

275

90

630

державний бюджет

180

20

20

20

20

20

80

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

1 100

245

265

235

115

20

220

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

660

100

100

100

80

30

250

інші джерела

510

100

160

90

60

20

80

Знешкодження накопичених непридатних до використання і заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин, промислових відходів групи стійких органічних забруднювачів

4. Здійснення заходів щодо:


1) впровадження та актуалізації даних Національного реєстру місць зберігання непридатних до використання і заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин, у тому числі групи стійких органічних забруднювачів

Мінприроди,
МОЗ,
Мінагрополітики
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

2 600

100

124

124

120

120

2 012

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

960

60

60

60

60

60

660

міжнародна допомога

1 600


200

200

200

200

800

інші джерела

260

20

20

20

20

20

160

2) знешкодження і вивезення для знищення за межі України понад 1000 тонн дихлородифеніл-дихлороетилену, накопичених у місцях захоронення поблизу с. Алтестове Біляївського району Одеської області та ліквідації зазначених місць захоронення

Мінприроди,
МОЗ,
Одеська обласна держадміністрація

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

42 400

22 400

10 000

10 000
місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

2 200

200

1 000

1 000
міжнародна допомога

800


500

300
3) забезпечення екологічно безпечного зберігання непридатних до використання і заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин та реабілітації територій у місцях їх складування

Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

36 000

9 000

9 000

9 000

9 000місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

4 000

1 000

1 000

1 000

1 000міжнародна допомога

3 000


1 000

1 000

1 0004) знешкодження і вивезення для знищення за межами України непридатних до використання і заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин, в тому числі пестицидів, що містять стійкі органічні забруднювачі

Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

200 000

200 000


місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

8 000

8 000


5) створення і ведення Національного реєстру об'єктів, на яких виявлено обладнання і відходи, що містять поліхлоровані дифеніли

Мінприроди,
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

2 420

120

200

200

200

200

1 500

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

1 850

50

150

150

150

150

1 200

6) проведення інвентаризації та маркування обладнання і відходів, що містять поліхлоровані дифеніли

Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

1 800

180

320

320

320


660

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

1 000

100

200

350

350міжнародна допомога

1 000


400

400

200інші джерела

960

60

300

300

300Разом за розділом310 850

241 290

24 474

24 424

12 920

750

6 992

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

285 220

231 800

19 644

19 644

9 640

320

4 172

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

18 010

9 410

2 410

2 560

1 560

210

1 860

міжнародна допомога

6 400


2 100

1 900

1 400

200

800

інші джерела

1 220

80

320

320

320

20

160

Знешкодження/знищення відходів та обладнання, що містять поліхлоровані дифеніли

5. Створення матеріально-технічної бази для:


1) очищення трансформаторів від поліхлорованих дифенілів та застосування відповідних технологій виконання всього комплексу робіт із знешкодження трансформаторів, в яких виявлено поліхлоровані дифеніли, транспортування вилучених поліхлорованих дифенілів до місця їх знищення

Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

5 000

300

1 800

1 900

1 000місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

3 460

160

1 000

1 200

1 100міжнародна допомога

12 000

2 000

4 000

4 000

2 000інші джерела

7 080

180

2 500

2 500

1 9002) знищення конденсаторів, які містять поліхлоровані дифеніли, та застосування відповідних технологій виконання усього комплексу робіт з безпечного виведення з експлуатації конденсаторів з поліхлорованими дифенілами, їх зберігання та подальше транспортування до місця знищення

Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

6 490

190

2 300

2 000

2 000місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

4 000

100

900

1 500

1 500міжнародна допомога

6 000


2 000

2 000

2 000інші джерела

10 760

160

2 600

4 000

4 0003) знищення поліхлорованих дифенілів з урахуванням передових технологій, проведення яких забезпечує екологічно безпечне знищення поліхлорованих дифенілів

-“-

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

8 400

350

2 150

2 700

2 700

200

300

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

5 950

180

920

2 150

2 150

150

400

міжнародна допомога

3 200


1 100

900

900

200

100

інші джерела

9 750

250

1 950

3 650

3 650

150

100

4) очищення трансформаторів із застосуванням передових технологій проведення таких робіт

Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

15 000
5 000

5 000

5 000

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

8 000
2 000

2 000

4 000

міжнародна допомога

12 000
4 000

4 000

4 000

інші джерела

32 000
15 000

15 000

2 000

6. Виконання пілотного проекту з:


1) розроблення і впровадження графіка заміни конденсаторів на екологічно безпечні; організації збирання, безпечного зберігання і знешкодження конденсаторів, що містять поліхлоровані дифеніли, на підприємстві, на об'єктах якого розміщено не менше 10 000 таких конденсаторів

-“-

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

5 000
2 000

2 000

1 000

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

3 200
2 200

1 000


міжнародна допомога

6 000
2 000

2 000

2 000

інші джерела

2 070
470

400

1 200

2) збирання і знешкодження запасів синтетичних рідин на підприємстві, на об'єктах якого розміщено не менше 60 тонн поліхлорованих дифенілів

Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

12 000
3 000

2 000

7 000

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

6 200
2 200

2 000

2 000

міжнародна допомога

5 000
2 000

2 000

1 000

інші джерела

2 000
1 000

1 000


3) впровадження графіка заміни трансформаторів з поліхлорованими дифенілами на екологічно безпечні на підприємстві, на об'єктах якого розміщено 90 і більше таких трансформаторів

Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

9 000
3 000

3 000

3 000

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

5 000
2 000

2 000

1 000

міжнародна допомога

4 500
1 500

1 000

2 000

інші джерела

3 000
1 500

500

1 000

7. Розроблення і виконання плану поетапного виведення з експлуатації і знешкодження конденсаторів, трансформаторів та іншого обладнання, яке містить поліхлоровані дифеніли.

-“-

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

60 000
20 000

20 000

20 000

Знищення запасів поліхлорованих дифенілів і знешкодження відходів, які містять поліхлоровані дифеніли


місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

40 000
10 000

10 000

20 000

міжнародна допомога

36 000
12 000

12 000

12 000

інші джерела

68 000
25 000

25 000

18 000

Разом за розділом416 060

3 870

23 220

28 500

140 770

112 600

107 100

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

120 890

840

6 250

6 600

38 700

32 200

36 300

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

75 810

440

2 820

4 850

23 150

17 150

27 400

міжнародна допомога

84 700

2 000

7 100

6 900

26 400

21 200

21 100

інші джерела

134 660

590

7 050

10 150

52 520

42 050

22 300

Ліквідація або скорочення викидів стійких органічних забруднювачів (згідно з додатком С до Стокгольмської конвенції) внаслідок ненавмисного виробництва

8. Впровадження Національного реєстру викидів стійких органічних забруднювачів

Мінприроди,
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

530

30

200

200

100місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

350

25

75

150

100інші джерела

350

25

75

150

1009. Розроблення методичних рекомендацій з проведення розрахунку обсягу викидів стійких органічних забруднювачів в атмосферне повітря стаціонарних джерел та здійснення заходів з інвентаризації зазначених викидів

Мінприроди,
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

600


50

50

50

50

400

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

160


20

20

20

20

80

інші джерела

1 025

25

75

75

75

75

700

10. Впровадження пілотного проекту підприємствами, на яких здійснюється процес згорання, зокрема, на вугільних електростанціях, в котельнях житлово-комунального господарства та промисловості, із складенням переліку стійких органічних забруднювачів, що викидаються, розроблення і здійснення заходів щодо зменшення обсягів таких викидів

Мінприроди,
Мінпаливенерго,
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

3100

100

500

500

500

500

1 000

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

1000

50

150

200

200

200

200

міжнародна допомога

1 900


400

500

600

400


інші джерела

1 700

100

300

300

300

300

400

11. Створення навчального центру із впровадження передових технологій застосування новітніх методів

Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

1 200

50

200

550

400місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

200


50

100

50інші джерела

500

50

150

200

100Разом за розділом12 615

455

2 245

2 995

2 595

1 545

2 780

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

5 430

180

950

1 300

1 050

550

1 400

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

1 710

75

295

470

370

220

280

міжнародна допомога

1 900


400

500

600

400


інші джерела

3 575

200

600

725

575

375

1 100

Визначення територій, забруднених стійкими органічними забруднювачами

12. Розроблення методики проведення інвентаризації територій, що містять стійкі органічні забруднювачі, та їх попередньої еколого-геологічної оцінки

Мінприроди,
Мінагрополітики,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

500

50

150

150

150місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

300

25

75

100

10013. Створення Національного реєстру територій, забруднених стійкими органічними забруднювачами, із застосуванням геоінформаційних систем

-“-

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

1 000

100

350

350

200місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

620

70

150

200

20014. Проведення інвентаризації територій, забруднених стійкими органічними забруднювачами

Мінприроди,
МОЗ,
Мінагрополітики,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

1 700

100

300

300

300

300

400

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

1 370

50

150

150

170

150

700

15. Реалізація пілотних проектів для територій, забруднених стійкими органічними забруднювачами, з проведенням комплексної еколого-геологічної оцінки таких територій

-“-

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

2 280

80

400

900

900місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

1 500

50

250

600

600міжнародна допомога

1 600


500

600

500інші джерела

900

100

200

300

30016. Проведення порівняльного аналізу та здійснення відбору технологій і методів реабілітації територій, забруднених стійкими органічними забруднювачами

Мінприроди,
Мінагрополітики
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

1 000

100

450

450
місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

380

30

175

175
17. Розроблення регіональних планів заходів із реабілітації територій, забруднених стійкими органічними забруднювачами, з урахуванням специфіки регіонів

Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

1 160

160

200

400

400місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

800

50

150

300

300інші джерела

400

50

100

150

10018. Проведення робіт з реабілітації територій, забруднених стійкими органічними забруднювачами, з урахуванням специфіки регіонів

Мінприроди,
Мінагрополітики,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

14 140

140

1 000

2 000

4 000

4 000

3 000

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

4 410

60

350

1 000

1 000

1 000

1 000

міжнародна допомога

15 600


1 500

2 600

2 500

2 000

7 000

інші джерела

11 000

100

1 000

2 000

3 000

3 000

1 900

Разом за розділом60 660

1 315

7 450

12 725

14 720

10 450

14 000

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

21 780

730

2 850

4 550

5 950

4 300

3 400

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

9 380

335

1 300

2 525

2 370

1 150

1 700

міжнародна допомога

17 200


2 000

3 200

3 000

2 000

7 000

інші джерела

12 300

250

1 300

2 450

3 400

3 000

1 900

Обмін інформацією про стійкі органічні забруднювачі із заінтересованими сторонами та підвищення рівня поінформованості населення

19. Створення із залученням заінтересованих підприємств, установ та організацій автоматизованої мережі обміну інформацією про стійкі органічні забруднювачі на національному, регіональному та місцевому рівні

Мінприроди,
МОЗ,
Мінагрополітики,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

2 040

40

200

300

300

300

900

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

900

20

80

100

100

100

500

20. Здійснення заходів щодо:


1) створення та функціонування національного координаційного центру обміну інформацією про стійкі органічні забруднювачі між Сторонами Конвенції та Протоколу про стійкі органічні забруднювачі до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення на великі відстані, міжурядовими та неурядовими організаціями

Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

1 020

20

100

100

100

100

600

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

450


50

50

50

50

250

міжнародна допомога

2 000


200

200

200

200

1 200

2) надання підтримки та регулярного оновлення інформації про стійкі органічні забруднювачі на офіційному веб-сайті Мінприроди

Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

1 850

50

150

150

150

150

1 200

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

760

30

100

100

100

100

330

21. Створення та надання інформації про стійкі органічні забруднювачі шляхом опублікування статей у засобах масової інформації, видання та розповсюдження брошур та плакатів, виробництво радіо- та телевізійних тематичних програм, проведення засідань за круглим столом, конференцій, семінарів на національному та регіональному рівні, створення відеороликів у жанрі соціальної реклами та освітньо-просвітницького характеру, а також навчальних та інформаційних відеофільмів

-“-

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

740

40

100

100

100

100

300

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

180


20

20

20

20

100

міжнародна допомога

2 500500

500

500

1 000

інші джерела

3 000


200

200

200

200

2 200

22. Розроблення спеціальних навчально-методичних та інформаційних матеріалів щодо стійких органічних забруднювачів для підприємств, установ та організацій, які утворюють, застосовують або знешкоджують стійкі органічні забруднювачі

Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

500

50

100

150

200міжнародна допомога

1 000


200

400

400інші джерела

1 000

100

300

300

30023. Розроблення інформаційних матеріалів щодо походження та впливу стійких органічних забруднювачів на здоров'я людини та навколишнє природне середовище

Мінприроди,
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

500

50

100

150

200міжнародна допомога

1 000


300

300

400інші джерела

2 350

50

300

1000

100024. Розроблення та введення у навчальні плани вищих та середніх навчальних закладів спеціальних курсів з хімії, біології, екології, комунальної гігієни та інших навчальних програм для вивчення проблеми стійких органічних забруднювачів

Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

500

50

150

150

150міжнародна допомога

1 000


300

300

400інші джерела

1 420

20

300

500

60025. Розроблення навчальних і методичних матеріалів для позашкільних навчальних закладів системи освіти з включенням інформації про поводження із стійкими органічними забруднювачами

-“-

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

500

50

150

150

150міжнародна допомога

1 000


300

300

400інші джерела

1 040

40

300

300

40026. Включення навчальних програм з питань стійких органічних забруднювачів до системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Мінприроди,
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

1 290

90

400

400

400міжнародна допомога

500


100

200

200інші джерела

500

50

150

150

15027. Розроблення та впровадження на базі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова пілотного проекту “Проблема стійких органічних забруднювачів та її місце у навчально-виховному процесі”

-“-

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

1 950

50

300

800

800міжнародна допомога

500


100

200

200інші джерела

1 000

100

300

300

300Разом за розділом32 990

900

5 350

7 870

8 470

1 820

8 580

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

10 890

490

1 750

2 450

2 550

650

3 000

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

2 290

50

250

270

270

270

1 180

міжнародна допомога

9 500


1 500

2 400

2 700

700

2 200

інші джерела

10 310

360

1 850

2 750

2 950

200

2 200

Створення системи моніторингу стійких органічних забруднювачів

28. Проведення аудиту хіміко-аналітичних лабораторій для визначення реальних можливостей вимірювання рівня стійких органічних забруднювачів

Мінприроди,
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

500

50

150

150

150місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

350

30

100

120

10029. Створення банку даних хіміко-аналітичних лабораторій, що проводять наукові дослідження стійких органічних забруднювачів

Мінприроди,
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

500

50

150

150

150місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

360

30

100

130

10030. Розроблення пропозицій щодо удосконалення системи моніторингу та матеріально-технічного забезпечення хіміко-аналітичних лабораторій, що проводять моніторинг стійких органічних забруднювачів

Мінприроди,
МОЗ,
Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

200

30

70

100
31. Створення єдиного переліку методик визначення рівня стійких органічних забруднювачів відповідно до міжнародних вимог з урахуванням результатів їх апробації

Мінприроди,
МОЗ,
Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

200

50

50

50

5032. Розроблення відповідно до міжнародних стандартів єдиних вимог до оформлення висновків лабораторних досліджень

Мінприроди,
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

150

30

120

33. Розроблення напрямів діяльності базових лабораторій, їх оснащення необхідним обладнанням для проведення моніторингу стійких органічних забруднювачів та науково-дослідних робіт, пов'язаних із поводженням з такими забруднювачами. Розроблення плану заходів із створення та функціонування єдиної постійно діючої бази даних моніторингу стійких органічних забруднювачів

-“-

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

7 950

50

900

3 500

3 500місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

2 000

50

150

900

900міжнародна допомога

12 000

6 000

2 000

2 000

2 000інші джерела

4 000

100

1 400

1 500

1 00034. Забезпечення постійного функціонування акредитованих хіміко-аналітичних лабораторій з визначення поліхлорованих дибензо-n-діоксинів/поліхлорованих дибензофуранів

МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

8 350

100

650

650

650

650

5 650

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

4 870

100

320

350

350

350

3 400

міжнародна допомога

13 000


1 000

1 000

1 000

1 000

9 000

35. Проведення оцінки рівня підготовки персоналу хіміко-аналітичних лабораторій, які проводять моніторинг стійких органічних забруднювачів, та розроблення пропозицій щодо удосконалення системи атестації та підвищення кваліфікації персоналу лабораторій

Мінприроди,
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

200

50

50

50

50місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

170

50

40

40

4036. Організація системи підвищення кваліфікації персоналу хіміко-аналітичних лабораторій, які входять до системи моніторингу стійких органічних забруднювачів

Мінприроди,
МОЗ
Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

200

50

100

50
місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

100

20

40

40
міжнародна допомога

600


300

300
37. Створення та актуалізація даних Національного реєстру викидів та переносу забруднювачів відповідно до вимог Протоколу про реєстри викидів та переносу забруднювачів до Оргуської конвенції з включенням речовин, що належать до групи стійких органічних забруднювачів

Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

2 370

70

300

1 000

1 000місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

1 000

50

200

350

400міжнародна допомога

1 600


500

500

600інші джерела

1 400

50

350

500

50038. Розроблення технологій з очищення трансформаторів від поліхлорованих дифенілів та знищення конденсаторів і обладнання, що містить поліхлоровані дифеніли

Мінприроди,
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

340

40

150

150
39. Впровадження нормативів вмісту та методів визначення поліхлорованих дибензо-n-діоксинів, поліхлорованих дибензофуранів у харчових продуктах та об'єктах навколишнього природного середовища

МОЗ,
Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

470

20

225

225
40. Впровадження гранично допустимих викидів стійких органічних забруднювачів стаціонарними та пересувними джерелами

Мінприроди,
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-“-

430

30

200

200
41. Відбирання на місці захоронення твердих токсичних відходів у м. Калуші Івано-Франківської області проб і проведення аналізу поверхневих, підземних вод, ґрунтів та атмосферного повітря на вміст гексахлорбензолу

Мінприроди,
Мінагрополітики,
МОЗ,
Івано-Франківська обласна держадміністрація

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

2 750

50

250

250

250

250

1 700

міжнародна допомога

7 520


480

480

480

480

5 600

інші джерела

1 850

50

150

150

150

150

1 200

42. Відбирання проб і проведення аналізу поверхневих, підземних вод та ґрунтів на вміст дихлородифеніл-дихлороетилену та його метаболітів на території захоронення дихлородифеніл-дихлороетилену поблизу с. Алтестове Біляївського району Одеської області та прилеглій до нього території

Мінприроди,
МОЗ,
Мінагрополітики,
Одеська обласна держадміністрація

місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

4 750

50

400

400

400

400

3 100

міжнародна допомога

7 520


480

480

480

480

5 600

інші джерела

4 600

100

300

400

400

400

3 000

Разом за розділом92 300

7 350

11 675

16 165

14 700

4 160

38 250

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

12 270

430

1 890

5 050

4 900місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища

16 350

430

1 600

2 580

2 540

1 000

8 200

державний бюджет

9 590

190

1225

1225

650

650

5 650

міжнародна допомога

42 240

6 000

4 760

4 760

4 560

1 960

20 200

інші джерела

11 850

300

2 200

2 550

2 050

550

4 200

Проведення наукових досліджень

43. Розроблення плану заходів щодо захисту навколишнього природного середовища та здоров'я населення від впливу діоксинів та діоксиноподібних токсикантів

МОЗ,
Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

720

20

350

350
44. Розроблення плану проведення наукових досліджень щодо:


1) впливу стійких органічних забруднювачів на навколишнє природне середовище та здоров'я населення

Мінприроди,
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

-“-

330

30

150

150
2) розроблення, апробації і впровадження способів, технологій та установок (у тому числі мобільних) для знешкодження непридатних до використання і заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин, а також промислових відходів, віднесених до стійких органічних забруднювачів

Мінприроди,
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

900

50

50

100

100

100

500

міжнародна допомога

300


100

100

100інші джерела

400

50

50

100

100

100


3) визначення на методологічному рівні шляхів реабілітації територій, забруднених стійкими органічними забруднювачами

-“-

державний бюджет

250

50

100

100
45. Розроблення та впровадження нових технологій зменшення викидів стійких органічних забруднювачів в атмосферне повітря

Мінприроди,
МОЗ,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

300


100

100

100міжнародна допомога

300


100

100

100інші джерела

450

50

100

100

100

100


46. Проведення наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів з питань застосування технологій знешкодження стійких органічних забруднювачів, зменшення обсягів їх викидів в атмосферне повітря та негативного впливу на населення

Мінприроди,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

150


50

50

50міжнародна допомога

740


60

60

80

60

480

інші джерела

470

20

50

50

50

50

250

Разом за розділом5310

270

1260

1360

780

410

1230

державний бюджет

2650

150

800

850

250

100

500

міжнародна допомога

1340


260

260

280

60

480

інші джерела

1320

120

200

250

250

250

250вгору