Про Академію медичних наук України
Указ Президента України від 24.02.199359/93
Документ 59/93, поточна редакція — Редакція від 23.05.2001, підстава - 332/2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Академію медичних наук України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 332/2001 ( 332/2001 ) від 23.05.2001 )

Відповідно до статті 20 Основ законодавства України про
охорону здоров'я ( 2801-12 ) п о с т а н о в л я ю :
1. Прийняти пропозицію Академії наук України та Міністерства
охорони здоров'я України і заснувати Академію медичних наук
України.
2. Академія медичних наук України є самоврядною організацією,
що діє на основі Статуту, може мати у своєму складі
науково-дослідні інститути, науково-практичні центри, навчальні
заклади, лабораторії, інші установи для організації та проведення
досліджень у галузі медицини.
3. Основними завданнями Академії медичних наук України є: визначення пріоритетних напрямів розвитку медичної науки; комплексний розвиток медичної науки, проведення
фундаментальних та прикладних досліджень у галузі охорони
здоров'я і медицини; інтеграція академічної, вузівської та галузевої медичної
науки з метою вироблення єдиної політики у цій сфері; підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації; участь у розробці пропозицій і рекомендацій з питань розвитку
медичної науки і охорони здоров'я, вищої медичної та
фармацевтичної освіти; підтримка талановитих учених, сприяння науковій творчості
молоді в галузі медицини.
4. Установити чисельність членів Академії медичних наук
України - 50 дійсних членів і 95 членів-кореспондентів. ( Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 332/2001 ( 332/2001 ) від 23.05.2001 )
Надати можливість стати членами Академії медичних наук
України понад установлену чисельність громадянам України - дійсним
членам і членам-кореспондентам колишньої Академії медичних наук
СРСР.
5. Кабінету Міністрів України здійснити необхідні заходи,
пов'язані з організацією Академії медичних наук України,
фінансовим та матеріально-технічним забезпеченням її роботи, а
також визначити перелік установ і закладів, що передаються цій
Академії.

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 24 лютого 1993 року
N 59/93вгору