Документ 590-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.08.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.08.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 серпня 2015 р. № 590
Київ

Про внесення змін до Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 518 (Офіційний вісник України, 2014 p., № 82, ст. 2330; 2015 р., № 12, ст. 314, № 55, ст. 1794), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України


Інд. 73

А.ЯЦЕНЮК


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 серпня 2015 р. № 590


ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок

1. Пункт 3 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Протезування учасника антитерористичної операції здійснюється закордонним надавачем спеціалізованої допомоги у разі відсутності в Україні спеціалістів, які мають відповідну кваліфікаційну підготовку і позитивний практичний досвід виготовлення конструкцій (технологій) заявлених виробів.”.

У зв’язку з цим абзаци шостий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - сімнадцятим.

2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Рішення щодо доцільності протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки або кінцівок, за кордоном, вибору закордонного надавача спеціалізованої допомоги, розміру грошової допомоги на оплату витрат, зазначених у пункті 1 цього Порядку, а також (у разі необхідності) збільшення встановленого розміру грошової допомоги  (але не більше ніж у два рази) приймається Комісією з урахуванням обсягу бюджетних призначень, передбачених на зазначені цілі, та висновку експертної групи, оформляється протягом двох робочих днів з дати проведення засідання протоколом, який у день складення надсилається Службі.”.вгору