Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.1994592
Документ 592-94-п, поточна редакція — Прийняття від 29.08.1994

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 серпня 1994 р. N 592
Київ
Про вдосконалення мережі вищих
навчальних закладів

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти пропозицію Міністерства освіти, Міністерства
охорони здоров'я, Міністерства сільського господарства і
продовольства, погоджену з відповідними Радами народних депутатів,
Міністерством фінансів, Міністерством економіки, про створення:
Донбаської державної академії будівництва і архітектури
(м.Макієвка Донецької області) на базі Донбаського
інженерно-будівельного інституту, що ліквідується; Державної агроекологічної академії України (м.Житомир) на
базі Житомирського державного сільськогосподарського інституту, що
ліквідується; Запорізької державної інженерної академії на базі
Запорізького індустріального інституту, що ліквідується; Київського державного лінгвістичного університету на базі
Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, що
ліквідується; Київського державного торговельно-економічного університету
на базі Київського торговельно-економічного інституту, що
ліквідується; Луганського державного медичного університету на базі
Луганського медичного інституту, що ліквідується; Одеського державного медичного університету на базі Одеського
медичного інституту, що ліквідується; Одеського державного морського університету на базі Одеського
інституту інженерів морського флоту, що ліквідується; Південноукраїнського педагогічного університету (м.Одеса) на
базі Одеського державного педагогічного інституту. Зберегти за
новоствореним університетом ім'я К.Д.Ушинського, що його носив
педагогічний інститут; Полтавського технічного університету на базі Полтавського
інженерно-будівельного інституту, що ліквідується; Севастопольського технічного університету на базі
Севастопольського приладобудівного інституту, що ліквідується; Технологічного університету Поділля (м.Хмельницький) на базі
Хмельницького технологічного інституту, що ліквідується; Тернопільської академії народного господарства на базі
Тернопільського інституту народного господарства. що ліквідується; Українського державного морського технічного університету
(м.Миколаїв) на базі Миколаївського кораблебудівного інституту. що
ліквідується; Української академії друкарства (м.Львів) на базі
Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова, що
ліквідується; Української інженерно-педагогічної академії (м.Харків) на
базі Харківського інженерно-педагогічного інституту, що
ліквідується; Української медичної стоматологічної академії (м.Полтава) на
базі Полтавського державного медичного стоматологічного інституту; Українського транспортного університету (м.Київ) на базі
Київського автомобільно-дорожнього інституту, що ліквідується.
2. Створення зазначених вищих навчальних закладів здійснити у
межах асигнувань на підготовку кадрів, що передбачаються
відповідно Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я,
Міністерству сільського господарства і продовольства, у сфері
управління яких перебували ліквідовані інститути.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28вгору