Документ 60/95-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.10.2018, підстава - 2530-VIII


     Стаття 14. Квоти на наркотичні засоби і психотропні 
речовини
Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, щорічно визначає
квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини, в межах яких
здійснюються культивування рослин, що містять наркотичні засоби чи
психотропні речовини, включених до Переліку ( 770-2000-п ),
виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію
України, вивезення з території України наркотичних засобів,
психотропних речовин, включених до Переліку ( 770-2000-п ). { Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 15. Діяльність з культивування рослин, включених
до таблиці I Переліку ( 770-2000-п )
Діяльність з культивування рослин, включених до таблиці I
Переліку ( 770-2000-п ), на території України забороняється, за
винятком діяльності з культивування та (або) використання рослин,
включених до списку N 3 таблиці I Переліку ( 770-2000-п ), що
містять малі кількості наркотичних речовин, з додержанням умов,
зазначених у частинах другій, третій та четвертій цієї статті.
Діяльність з культивування та (або) використання рослин,
включених до списку N 3 таблиці I Переліку ( 770-2000-п ), що
містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей,
визначених ліцензією, може здійснюватися юридичними особами всіх
форм власності за наявності в них відповідної ліцензії в межах
визначених Кабінетом Міністрів України квот. Гранично допустимий
вміст наркотичних речовин у рослинах, включених до списку N 3
таблиці I Переліку ( 770-2000-п ), встановлюється Кабінетом
Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. { Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Культивування рослин, включених до списку N 3 таблиці I
Переліку ( 770-2000-п ), що містять малі кількості наркотичних
речовин, для промислових цілей, визначених ліцензією, здійснюється
шляхом застосування кондиційного і репродуктивного насіння,
придбаного у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,
за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх
незаконному обігу. { Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Юридичні особи - власники ліцензій на здійснення діяльності з
культивування та (або) використання рослин, включених до списку
N 3 таблиці I Переліку ( 770-2000-п ), що містять малі кількості
наркотичних речовин для промислових цілей, визначених ліцензією,
зобов'язані вжити заходів щодо забезпечення встановленого
законодавством режиму охорони посівів, місць зберігання і
переробки цих рослин.
Стаття 16. Діяльність з розроблення нових наркотичних
засобів або психотропних речовин
Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або
психотропних речовин дозволяється лише з метою їх застосування у
медичній практиці або для науково-дослідної роботи.
Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або
психотропних речовин здійснюється за державним замовленням
науково-дослідними установами всіх форм власності за наявності в
них ліцензії на цей вид діяльності.
Розроблення нових наркотичних засобів або психотропних
речовин здійснюється згідно із законодавством про лікарські
засоби. Нові наркотичні засоби або психотропні речовини в медичній
практиці використовуються за умови їх державної реєстрації та
здійснення клінічних досліджень, проведених згідно із
законодавством про лікарські засоби.
Стаття 17. Діяльність з виробництва, виготовлення,
зберігання, перевезення, придбання, реалізації
(відпуску), ввезення на територію України,
вивезення з території України, використання,
знищення наркотичних засобів, психотропних
речовин, включених до таблиць II і III Переліку
( 770-2000-п ), та прекурсорів, включених
до таблиці IV Переліку ( 770-2000-п )
Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання,
перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на
територію України, вивезення з території України, використання,
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до
таблиць II і III Переліку ( 770-2000-п ), здійснюється юридичними
особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на
здійснення відповідних видів діяльності.
Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних
речовин, включених до таблиць II і III Переліку ( 770-2000-п ),
здійснюються в межах визначених Кабінетом Міністрів України квот.
Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних
речовин, включених до таблиць II і III Переліку ( 770-2000-п ),
здійснюються відповідно до Правил виробництва, виготовлення
наркотичних засобів, психотропних речовин, затверджених
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
{ Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання,
перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на
територію України, вивезення з території України, використання,
знищення прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку
( 770-2000-п ), здійснюється юридичними особами всіх форм
власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних
видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.
Стаття 18. Упаковка та маркування наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
Первинна (внутрішня) та вторинна (зовнішня) упаковки і
маркування наркотичного засобу чи психотропної речовини, включених
до таблиць II і III Переліку ( 770-2000-п ), що дозволені
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу,
до використання в медичній практиці, повинні відповідати вимогам
цього Закону і Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ). { Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Первинна (внутрішня) упаковка наркотичного засобу чи
психотропної речовини, яка безпосередньо контактує з наркотичним
засобом чи психотропною речовиною, позначається подвійною червоною
смугою.
Вторинна (зовнішня) упаковка наркотичного засобу чи
психотропної речовини, в якій містяться наркотичний засіб або
психотропна речовина в первинній упаковці, повинна бути
виготовлена так, щоб виключити можливість видобути цей засіб чи цю
речовину без порушення цілісності цієї упаковки.
У разі якщо первинна (внутрішня) та вторинна (зовнішня)
упаковки і маркування наркотичного засобу або психотропної
речовини, що дозволені до використання в медичній практиці, не
відповідають вимогам частин першої, другої та третьої цієї статті,
ці наркотичні засоби та психотропні речовини підлягають знищенню в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Вимоги щодо маркування прекурсорів, включених до списку IV
Переліку ( 770-2000-п ), що використовуватимуться в медичній
практиці, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії
їх незаконному обігу. { Частина п’ята статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 19. Використання наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів у експертній і
оперативно-розшуковій діяльності
Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів при проведенні експертиз дозволяється юридичним особам
за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності, за умови
дотримання ліцензійних умов, а також умов здійснення
судово-експертної діяльності, передбачених законодавством про
судову експертизу. Проведення таких експертиз в експертних
підрозділах відповідних правоохоронних органів дозволяється без
ліцензії.
Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів для проведення контрольованого постачання і
оперативної закупівлі, оперативного експерименту, відбору зразків
для дослідження цих засобів і речовин, інших оперативно-розшукових
заходів підрозділами, які відповідно до закону мають право
здійснювати оперативно-розшукову діяльність, дозволяється без
ліцензії.
Стаття 20. Діяльність з використання наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів у наукових
та навчальних цілях
Діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях дозволяється
юридичним особам усіх форм власності за наявності в них ліцензії
на цей вид діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України ( 831-2009-п ).
Стаття 21. Діяльність з використання наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
у медичній практиці
У медичній практиці можуть використовуватися наркотичні
засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III
Переліку ( 770-2000-п ), та прекурсори, включені до таблиці IV
Переліку ( 770-2000-п ).
На правовідносини, пов'язані з обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку
( 770-2000-п ), та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку
( 770-2000-п ), які дозволені до використання в медичній практиці,
поширюється дія законодавства про лікарські засоби в частині, що
не суперечить цьому Закону.
Заклади охорони здоров'я всіх форм власності здійснюють
діяльність з придбання, перевезення, зберігання, відпуску,
використання та знищення наркотичних засобів, психотропних
речовин, включених до таблиць II і III Переліку ( 770-2000-п ), та
прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку ( 770-2000-п ), за
наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів
діяльності в порядку ( 333-2013-п ), встановленому Кабінетом
Міністрів України. Фізичні особи - підприємці, які мають ліцензію
на провадження медичної практики, здійснюють діяльність з
придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до
таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV
Переліку, за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів
діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
{ Частина третя статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4617-VI ( 4617-17 ) від 22.03.2012 }
Використання наркотичних засобів і психотропних речовин,
включених до таблиць II і III Переліку ( 770-2000-п ), які
зберігаються в аптечках першої допомоги на морських та повітряних
суднах і в літаках міжнародного сполучення та поїздах міжнародних
ліній в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної
допомоги, дозволяється за окремим рішенням центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. У цьому рішенні
зазначаються особи складу екіпажу чи обслуговуючого персоналу
транспортного засобу, які відповідають за зберігання, використання
та знищення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також
порядок їх реєстрації та подання звітів про використання цих
засобів і речовин.
Стаття 22. Використання наркотичних засобів і
психотропних речовин для лікування
транзитних пасажирів
Хворий, який прямує транзитом через територію України, може
перевозити з метою власного лікування наркотичні засоби і
психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку
( 770-2000-п ), відповідно до порядку ( 1307-2007-п ),
встановленого Кабінетом Міністрів України.
У разі якщо зазначений у частині першій цієї статті хворий
затримується на території України і для продовження лікування
потребує додаткового придбання наркотичних засобів і психотропних
речовин, їх відпуск здійснюється за рецептом, який видається в
Україні згідно з порядком надання медичної допомоги іноземцям та
особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території
України, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
{ Частина друга статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 23. Використання наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
у ветеринарній медицині
У ветеринарній медицині наркотичні засоби, психотропні
речовини і прекурсори використовуються згідно з Переліком
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що
використовуються у ветеринарній медицині ( 721-2011-п ),
затвердженим Кабінетом Міністрів України за поданням центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. Перелік
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що
використовуються у ветеринарній медицині ( 721-2011-п ), підлягає
оприлюдненню. { Частина перша статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Порядок використання наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині ( 334-2008-п )
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Фізичні особи - підприємці, які мають ліцензію на провадження
ветеринарної практики, здійснюють діяльність із застосування
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
зазначених у частині першій цієї статті, а також пов’язані з цим
придбання, перевезення, зберігання, відпуск, використання та
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин за наявності
ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України. { Статтю 23 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 4617-VI
( 4617-17 ) від 22.03.2012 }
Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з
території України або транзиту через територію
України наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів
Ввезення на територію України, вивезення з території України
чи транзит через територію України наркотичних засобів,
психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за наявності
дозволу на право ввезення (вивезення) чи транзиту наркотичних
засобів, психотропних речовин або прекурсорів, виданого
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
Порядок видачі дозволу на право ввезення на територію
України, вивезення з території України чи на право транзиту через
територію України наркотичних засобів, психотропних речовин або
прекурсорів та його форма ( 146-97-п ) встановлюються Кабінетом
Міністрів України.
Для одержання дозволу на право ввезення на територію України,
вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних
речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин
юридична особа подає до центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх
незаконному обігу, заяву, в якій зазначаються:
власне найменування і місцезнаходження юридичної особи, а
також найменування і місцезнаходження одержувача вантажу;
відповідна назва наркотичного засобу, психотропної речовини,
у тому числі їх міжнародна непатентована назва, назва прекурсора;
кількість наркотичного засобу, психотропної речовини чи
прекурсора в кожній їх партії, тобто яка відправляється в одному
транспортному засобі та оформлена одним документом;
сертифікат якості наркотичного засобу або психотропної
речовини;
мета ввезення, вивезення та строк ввезення чи вивезення;
вид транспортного засобу, який буде використовуватися для
ввезення, вивезення, або спосіб відправки вантажу;
місце перетину митного кордону України відповідною партією
наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора;
інші відомості згідно з порядком, встановленим Кабінетом
Міністрів України.
При видачі дозволу на право ввезення на територію України,
вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних
речовин центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, враховує
встановлені Кабінетом Міністрів України квоти на ввезення
(вивезення) наркотичних засобів і психотропних речовин.
Копії дозволів, завірені в установленому порядку, долучаються
до кожної партії наркотичних засобів, психотропних речовин або
прекурсорів та переміщуються разом з нею. { Частина п’ята статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2530-VIII ( 2530-19 ) від 06.09.2018 }
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, вносить
до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для
міжнародної торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого
електронним цифровим підписом, видані дозволи на право ввезення на
територію України, вивезення з території України чи на право
транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних
речовин або прекурсорів в день видачі таких дозволів. { Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2530-VIII
( 2530-19 ) від 06.09.2018 }
Органи доходів і зборів здійснюють митні формальності,
необхідні для пропуску через митний кордон України, випуску у
відповідний митний режим кожної партії наркотичних засобів,
психотропних речовин або прекурсорів, на підставі відповідного
дозволу, отриманого від центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх
незаконному обігу, з використанням механізму "єдиного вікна"
відповідно до Митного кодексу України. { Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2530-VIII
( 2530-19 ) від 06.09.2018 }

{ Частину восьму статті 24 виключено на підставі Закону
N 2530-VIII ( 2530-19 ) від 06.09.2018 }

При транзиті наркотичних засобів, психотропних речовин або
прекурсорів копія дозволу на їх вивезення надсилається центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, урядові
країни-імпортера.
Ввезення на територію України (вивезення з території України)
чи транзит через територію України наркотичних засобів,
психотропних речовин або прекурсорів здійснюються лише через
митниці, визначені Кабінетом Міністрів України. { Частина статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або
прекурсорів, що транзитом перевозиться через територію України, не
підлягає переробці. Навантаження, вивантаження, перевантаження,
виправлення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування
або перепакування наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів можуть здійснюватися лише з дозволу органу доходів і
зборів.
Транзит через територію України наркотичних засобів,
психотропних речовин або прекурсорів здійснюється за умови
обов'язкової їх охорони та супроводження органами доходів і зборів
та відповідними підрозділами Національної поліції. { Частина статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }
Партія наркотичних засобів, психотропних речовин або
прекурсорів, що ввозиться на територію України чи вивозиться з
території України без відповідного дозволу на ввезення, вивезення
наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів,
підлягає затриманню та конфіскації в порядку, встановленому
законом.
Дія цієї статті не поширюється на випадки перевезення на
морських та повітряних суднах і в літаках міжнародного сполучення
та поїздах міжнародних ліній обмеженої кількості наркотичних
засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III
Переліку ( 770-2000-п ), які зберігаються в аптечках першої
допомоги в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної
допомоги, а також у випадках перевезення партії наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів повітряним шляхом,
якщо літак міжнародного сполучення, що перевозить наркотичні
засоби, психотропні речовини чи прекурсори, пролітає над
територією України без посадки.
Стаття 25. Зберігання наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів
Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів у спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється
суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на цей вид
діяльності. { Частина перша статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4617-VI ( 4617-17 ) від 22.03.2012 }
Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів у будь-яких кількостях в цілях, не передбачених цим
Законом, забороняється.
Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, вилучених з незаконного обігу органами Національної
поліції, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і митну політику,
Службою безпеки України, здійснюється без надання відповідної
ліцензії в порядку ( 422-2008-п ), встановленому Кабінетом
Міністрів України. { Частина третя статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012, N 901-VIII ( 901-19 ) від
23.12.2015 }
Стаття 26. Порядок перевезення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
Діяльність з перевезення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів на території України здійснюється суб’єктами
господарювання всіх форм власності за наявності в них ліцензії на
цей вид діяльності. { Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4617-VI ( 4617-17 ) від 22.03.2012 }
Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів може здійснюватися за умови забезпечення схоронності
вантажу суб’єктами господарювання, що такі засоби, речовини і
прекурсори перевозять. { Частина друга статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4617-VI ( 4617-17 ) від 22.03.2012 }
Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів на території України, а також порядок оформлення
необхідних для цього документів ( 366-2008-п ) встановлюються
Кабінетом Міністрів України.
Фізичні особи мають право перевозити наркотичні засоби і
психотропні речовини, придбані за призначенням лікаря, за
наявності та на підставі рецепта, виданого закладом охорони
здоров'я відповідно до вимог статей 27 і 28 цього Закону.
Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів у поштових (у тому числі міжнародних) відправленнях
забороняється. Пересилання наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів як гуманітарної допомоги забороняється, за
винятком випадків надзвичайного стану, якщо наркотичні засоби,
психотропні речовини і прекурсори направляються у відповідні
регіони України за окремим рішенням Кабінету Міністрів України.
Стаття 27. Придбання, реалізація наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
Придбання наркотичних засобів і психотропних речовин,
включених до таблиць II і III Переліку ( 770-2000-п ), фізичною
особою за медичними показаннями здійснюється лише за рецептом
лікаря.
Придбання прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку
( 770-2000-п ), фізичною особою за медичними показаннями
здійснюється в порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. { Частина друга статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Роздрібна реалізація фізичним особам наркотичних засобів,
психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку
( 770-2000-п ), дозволених до застосування у медичній практиці,
здійснюється через аптечні заклади всіх форм власності за
наявності у них ліцензії на цей вид діяльності.
Контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин,
включених до таблиць II і III Переліку ( 770-2000-п ), та
прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку ( 770-2000-п ), в
закладах охорони здоров'я здійснюють спеціальні комісії, утворені
згідно з порядком, встановленим центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони
здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. { Частина четверта статті 27 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров’я, визначає максимальні
строки призначення наркотичних засобів і психотропних речовин,
включених до таблиць II і III Переліку ( 770-2000-п ), а також
кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини, яка може
приписуватися за одним рецептом. { Частина п’ята статті 27 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 28. Рецепти на наркотичні засоби і психотропні
речовини
Рецепти на наркотичні засоби, психотропні речовини, включені
до таблиць II і III Переліку ( 770-2000-п ), виписуються на
спеціальних бланках.
Форма спеціальних бланків рецептів, порядок їх реєстрації,
обліку і зберігання, а також правила їх оформлення встановлюються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
{ Частина друга статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Видача рецептів на наркотичні засоби або психотропні речовини
без відповідних медичних показань або з порушенням встановлених
правил оформлення забороняється.
Стаття 29. Порядок обігу прекурсорів, включених до таблиці IV
Переліку ( 770-2000-п )
Діяльність з обігу прекурсорів, включених до таблиці IV
Переліку ( 770-2000-п ), на території України здійснюється в
порядку, встановленому цим Законом та прийнятими відповідно до
нього нормативно-правовими актами.
Юридичні особи можуть придбавати та використовувати у
власному виробництві прекурсори, включені до таблиці IV Переліку
( 770-2000-п ), за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.
Юридичним особам не дозволяється придбавати, зберігати та
використовувати у власному виробництві прекурсори, включені до
таблиці IV Переліку ( 770-2000-п ), в обсягах, що перевищують їх
виробничі потреби.
Суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі забороняється
оптова реалізація прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці IV
Переліку ( 770-2000-п ).
Стаття 30. Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, інструментів або обладнання,
які використовуються для виробництва, виготовлення
наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів
Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, інструментів або обладнання, які використовуються для
виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, подальше використання яких визнано
недоцільним, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів в установленому Кабінетом Міністрів України порядку
здійснюється в разі, якщо:
закінчився термін їх придатності;
наркотичні засоби або психотропні речовини чи прекурсори
зазнали впливу фізичних або хімічних факторів, внаслідок чого
настала їх непридатність, що виключає можливість їх відновлення чи
переробки;
неможливо встановити їх належність до наркотичних засобів або
психотропних речовин;
невикористані наркотичні засоби приймаються від родичів
померлих хворих;
виявлені в обігу наркотичні засоби або психотропні речовини
чи прекурсори не можуть бути використані в медичних, наукових та
інших цілях, а також в інших випадках, встановлених Кабінетом
Міністрів України.
Юридичні особи - власники ліцензій на здійснення діяльності з
культивування та (або) використання рослин, включених до Переліку
( 770-2000-п ), зобов'язані знищувати залишки і відходи цих рослин
після збору врожаю, їх очистки та обмолоту.
Юридичні особи, які не мають ліцензії на здійснення
діяльності з культивування та (або) використання рослин, включених
до Переліку ( 770-2000-п ), та фізичні особи, які є власниками або
землекористувачами земельних ділянок, на яких ростуть ці рослини,
зобов'язані знищити такі рослини.
Порядок знищення рослин, включених до Переліку
( 770-2000-п ), їх залишків і відходів, а також критерії
віднесення цих рослин до залишків і відходів, встановлюються
Кабінетом Міністрів України.
Розділ IV
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ
ПОЛОЖЕНЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ
Стаття 31. Контроль за виконанням положень цього Закону
Контроль за виконанням положень цього Закону здійснюється
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу,
органами Національної поліції, органами доходів і зборів,
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони здоров’я, іншими органами виконавчої
влади в межах їх повноважень, визначених законом. { Частина перша статті 31 в редакції Закону N 5460-VI ( 5460-17 )
від 16.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 901-VIII
( 901-19 ) від 23.12.2015 }
Контроль за виконанням положень цього Закону в системі
органів Національної поліції, Служби безпеки України, у Збройних
Силах України та інших утворених відповідно до законів України
військових формуваннях, в органах і підрозділах цивільного захисту
покладається на керівників відповідних центральних органів
виконавчої влади, які згідно із законом здійснюють керівництво
відповідними військовими формуваннями та органами, Голову Служби
безпеки України. { Частина друга статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012, N 901-VIII ( 901-19 ) від
23.12.2015 }
Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють
діяльність суб’єктів господарювання щодо обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів. { Частина третя статті 31 в редакції Закону N 4617-VI ( 4617-17 )
від 22.03.2012 }
Стаття 32. Звіти про діяльність, пов'язану з обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів
Суб’єкти господарювання, які здійснюють відповідну діяльність
з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за
формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України,
зобов'язані подавати до центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх
незаконному обігу, такі відомості: { Абзац перший статті 32 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 4617-VI ( 4617-17 ) від
22.03.2012 }
щоквартальні звіти про кількість наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, що відповідно виробляються,
виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з
території України;
щорічні звіти про діяльність із зазначенням відповідно
кількості вирощених і перероблених рослин, включених до Переліку
( 770-2000-п ), кількості наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться
на територію України, вивозяться з території України,
реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на
31 грудня звітного року.
Стаття 33. Інвентаризація наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та баланси
Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
зобов'язані за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом
Міністрів України, проводити щоквартальну інвентаризацію
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які є в
їх розпорядженні, та складати відповідний баланс
товарно-матеріальних цінностей. { Частина перша статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4617-VI ( 4617-17 ) від 22.03.2012 }
Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність
показників балансу результатам проведеної інвентаризації
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів протягом
трьох календарних днів після їх виявлення в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України, подаються: щодо операцій, проведених
з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами в
межах території України, - Національній поліції; щодо
експортно-імпортних операцій, проведених з наркотичними засобами,
психотропними речовинами і прекурсорами, - Національній поліції та
Службі безпеки України. { Частина друга статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }
Стаття 34. Реєстрація операцій з наркотичними засобами,
психотропними речовинами і прекурсорами
Операції, здійснені в процесі діяльності щодо обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
підлягають реєстрації у спеціальних журналах юридичних осіб
особами, на яких відповідним наказом керівника юридичної особи
покладено цей обов'язок, а в журналах фізичних осіб - підприємців,
які мають ліцензію на здійснення діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, - безпосередньо такою
особою. Форма зазначених журналів, порядок їх ведення і зберігання
встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх
незаконному обігу. { Стаття 34 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4617-VI
( 4617-17 ) від 22.03.2012, N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 35. Реклама наркотичних засобів і психотропних
речовин
Реклама наркотичних засобів і психотропних речовин, включених
до таблиць II і III Переліку ( 770-2000-п ), на території України
може поширюватися виключно у спеціалізованих друкованих виданнях
чи будь-яких інших засобах інформації, спеціально призначених для
медичних, фармацевтичних, наукових працівників у сфері охорони
здоров'я.
Забороняється поширювати в цілях реклами зразки наркотичних
засобів, психотропних речовин, включених до Переліку
( 770-2000-п ).
Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства
про наркотичні засоби, психотропні речовини
і прекурсори
Особи, винні в порушенні законодавства про наркотичні засоби,
психотропні речовини і прекурсори, несуть відповідальність згідно
із законом.
Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.
2. Ліцензії на здійснення видів діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які
видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом і
ліцензування яких передбачено цим Законом, діють до закінчення
встановлених у них строків.
3. Внести зміни до таких законів України:
1) у частині першій статті 4 Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 36, ст. 299) слова "Закону України "Про обіг в Україні
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів" ( 60/95-ВР ) замінити словами "Закону України "Про
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 530-16 );
2) у Законі України "Про заходи протидії незаконному обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та
зловживанню ними" ( 62/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., N 10, ст. 62; 1999 р., N 36, ст. 317; 2003 р., N 27,
ст. 209):
а) абзаци другий-четвертий статті 1 викласти в такій
редакції:
"незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до
Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
( 770-2000-п ), розроблення, виробництва, виготовлення,
зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення
на територію України, вивезення з території України, транзиту
через територію України, використання, знищення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з
порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні
речовини і прекурсори;
наркоманія - психічний розлад, зумовлений залежністю від
наркотичного засобу або психотропної речовини внаслідок
зловживання цим засобом або цією речовиною;
особа, хвора на наркоманію, - особа, яка страждає на
психічний розлад, що характеризується психічною та (або) фізичною
залежністю від наркотичного засобу чи психотропної речовини, і
якій за результатами медичного обстеження, проведеного відповідно
до цього Закону, встановлено діагноз "наркоманія";
б) у статті 2 слова "Закону України "Про обіг в Україні
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів" ( 60/95-ВР ) замінити словами "Закону України "Про
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 530-16 );
в) у статті 3:
назву і частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Організація протидії незаконному обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів здійснюють Міністерство внутрішніх справ
України, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України,
Державний митний комітет України, Державна прикордонна служба
України, центральний орган виконавчої влади у сфері охорони
здоров'я України та інші органи виконавчої влади в межах наданих
їм законом повноважень";
у частині другій слова "Органи, уповноважені Кабінетом
Міністрів України здійснювати контроль за порядком обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" замінити
словами "Органи виконавчої влади, уповноважені законом на
здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та вирішення завдань у сфері
протидії їх незаконному обігу";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"Координація діяльності у сфері протидії незаконному обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
здійснюється органами виконавчої влади, уповноваженими на
вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу";
3) у Законі України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299; з наступними змінами):
а) статтю 2 після частини другої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до
цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом
України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і
прекурсори" ( 530-16 ).вгору