Документ 600-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.09.2018, підстава - 713-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 червня 2009 р. N 600
Київ
Про затвердження Порядку надання відомостей
стосовно внутрішньо переміщених осіб щодо їх виїзду
за кордон, на тимчасово окуповані території у
Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим
і м. Севастополі або до населених пунктів на території
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження, та осіб, які в період одержання допомоги
по безробіттю перетинали державний кордон України
або перебували за межами України
{ Назва Постанови в редакції Постанови КМ
N 1016 ( 1016-2016-п ) від 28.12.2016
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 713 ( 713-2018-п ) від 05.09.2018 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1016 ( 1016-2016-п ) від 28.12.2016
N 713 ( 713-2018-п ) від 05.09.2018 }

Відповідно до пункту 23-1 статті 19 Закону України "Про
державну прикордонну службу України" ( 661-15 ) та частини сьомої
статті 11 Закону України "Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб" ( 1706-18 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, вненсеними згідно з Постановою КМ
N 1016 ( 1016-2016-п ) від 28.12.2016 }
Затвердити Порядок надання відомостей стосовно внутрішньо
переміщених осіб щодо їх виїзду за кордон, на тимчасово окуповані
території у Донецькій та Луганській областях, Автономній
Республіці Крим і м. Севастополі або до населених пунктів, на
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження, та осіб, які в період одержання допомоги по
безробіттю перетинали державний кордон України або перебували за
межами України, що додається. { Постановляюча частина в редакції Постанови КМ N 1016
( 1016-2016-п ) від 28.12.2016; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 713 ( 713-2018-п ) від 05.09.2018 }
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2009 р. N 600
ПОРЯДОК
надання відомостей стосовно
внутрішньо переміщених осіб щодо їх виїзду
за кордон, на тимчасово окуповані території у Донецькій
та Луганській областях, Автономній Республіці Крим
і м. Севастополі або до населених пунктів, на території
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження, та осіб, які в період
одержання допомоги по безробіттю перетинали
державний кордон України або перебували
за межами України
{ Назва Порядку в редакції Постанови КМ N 1016 ( 1016-2016-п ) від
28.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 713
( 713-2018-п ) від 05.09.2018 }

1. Цей Порядок визначає механізм надання Адміністрацією
Держприкордонслужби виконавчій дирекції Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття (далі - Фонд), Мінсоцполітики та Мінфіну
відомостей стосовно осіб, які в період одержання допомоги по
безробіттю перетинали державний кордон України або перебували за
межами України, а також Мінсоцполітики та Мінфіну - стосовно
внутрішньо переміщених осіб щодо їх виїзду за кордон, на тимчасово
окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній
Республіці Крим і м. Севастополі або до населених пунктів, на
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження (далі - відомості). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1016
( 1016-2016-п ) від 28.12.2016, N 713 ( 713-2018-п ) від
05.09.2018 }
2. Адміністрація Держприкордонслужби на запити Фонду та/або
Мінсоцполітики, Мінфіну надає відомості, що містяться в базі даних
"Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України" (далі
- база даних осіб) інформаційно-телекомунікаційної системи
прикордонного контролю "Гарт-1" Держприкордонслужби. { Абзац
перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1016 ( 1016-2016-п ) від 28.12.2016 }
Відомості з бази даних осіб надаються з використанням
відповідних файлів інформаційного обміну інтегрованої міжвідомчої
інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб,
транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон
(далі - система "Аркан").
3. Зміст, структура файлів інформаційного обміну (електронних
документів), періодичність надання інформації та процедури
взаємодії в системі "Аркан" визначаються положенням про цю
систему, яке затверджується спільним рішенням Адміністрації
Держприкордонслужби, Держмитслужби, ДПА, МВС, МЗС, Мінсоцполітики,
Мінфіну, СБУ та Служби зовнішньої розвідки. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1016
( 1016-2016-п ) від 28.12.2016 }
4. Фонд, Мінсоцполітики, Мінфін визначають відповідальних
осіб, які можуть подавати запити та ознайомлюватися з відомостями,
наданими Адміністрацією Держприкордонслужби, відповідно до
законодавства про інформацію. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1016
( 1016-2016-п ) від 28.12.2016 }
5. Фонд, Мінсоцполітики, Мінфін подають Адміністрації
Держприкордонслужби запити тільки для перевірки обґрунтованості
одержання особами допомоги по безробіттю, отримання довідки про
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та наявності
визначених законодавством підстав для скасування дії зазначеної
довідки. Отримані відомості не підлягають поширенню та передачі
іншим особам без письмової згоди Адміністрації
Держприкордонслужби, крім передання відомостей стосовно внутрішньо
переміщених осіб органу, який видав довідку. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1016
( 1016-2016-п ) від 28.12.2016 }вгору