Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2012613
Документ 613-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.04.2018, підстава - 355-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 липня 2012 р. № 613
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1182 від 19.12.2012
№ 180 від 13.03.2013
№ 816 від 07.11.2013
№ 1069 від 28.12.2016
№ 355 від 24.05.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2012 р. № 613

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 818 “Про порядок надання спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 28, ст. 1264; 2006 р., № 15, ст. 1118):

1) у пункті 2 постанови слова “Національній комісії з питань регулювання зв'язку” замінити словами “Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,”;

2) у Порядку надання спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 6 слова “(далі - Комісія)” виключити;

у першому реченні абзацу другого пункту 21 слова “письмово повідомляє про це Комісію, яка” виключити;

у тексті Порядку слова “Національна комісія з питань регулювання зв'язку”, “Державна інспекція зв'язку” і “Комісія” в усіх відмінках замінити словом “НКРЗІ”;

3) у додатках 7 та 10 до Порядку слова “Національна комісія з питань регулювання зв'язку” замінити словами “Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 1208 “Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 51, ст. 3196; 2008 р., № 84, ст. 2815):

1) у пункті 3 постанови слова “Національній комісії з питань регулювання зв'язку” замінити словами “Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації”;

2) у Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженій зазначеною постановою, слова “Національна комісія з питань регулювання зв'язку” в усіх відмінках замінити словом “НКРЗІ”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815 “Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 24, ст. 1771):

1) у пункті 2 постанови слова “Національній комісії з питань регулювання зв'язку” замінити словами “Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,”;

2) в абзаці дев'ятнадцятому Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого зазначеною постановою, слова “Національною комісією з питань регулювання зв'язку” замінити словом “НКРЗІ”.

4. У Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 993 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 57, ст. 2290):

у пункті 3 слова “Національної комісії з питань регулювання зв'язку (далі - Комісія)” замінити словом “НКРЗІ”;

у тексті Порядку слово “Комісія” в усіх відмінках замінити словом “НКРЗІ”.

5. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 954 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2824) позицію “Національна комісія з питань регулювання зв'язку” замінити позицією “НКРЗІ”.

6. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1147 “Про затвердження розміру плати за виділення номерного ресурсу і порядок її внесення” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 100, ст. 3337) слова “Національна комісія з питань регулювання зв'язку” в усіх відмінках замінити словами “Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,” у відповідному відмінку.

7. У пункті 76 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 23, ст. 750), слово “НКРЗ” замінити словом “НКРЗІ”.

{Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1182 від 19.12.2012}

{Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 355 від 24.05.2017}

10. У додатках до Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 828 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 60, ст. 2120; 2011 р., № 77, ст. 2854):

1) у пункті 5 додатка 1 слова “Національна комісія з питань регулювання зв'язку” замінити словами “НКРЗІ”;

2) у пункті 11 додатка 2 слово “НКРЗ” замінити словом “НКРЗІ”.

{Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 816 від 07.11.2013}

12. У переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2240; 2011 р., № 35, ст. 1437):

1) у пункті 71 слова “крім тих, що не потребують отримання дозволу НКРЗ” замінити словами “крім тих, ввезення з-за кордону яких здійснюється на бездозвільній основі”;

2) пункт 72 виключити.

{Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 180 від 13.03.2013}

14. У підпункті 2 пункту 3 Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 412 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1196), слово “НКРЗ” замінити словом “НКРЗІ”.

{Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1069 від 28.12.2016}вгору