Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху
Польща, Кабінет Міністрів України; Угода, Перелік, Міжнародний документ від 28.03.2008
Документ 616_138, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.12.2014, підстава - 616_189

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Польща про правила
місцевого прикордонного руху
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 139 ( 139-2009-п ) від 25.02.2009 }
{ Зміни до Угоди див. в Протоколі ( 616_189 ) від 17.12.2014 }

Дата підписання: 28.03.2008 Дата затвердження Україною: 25.02.2009 Дата набрання чинності для України: 01.07.2009
Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Польща, які
надалі іменуються "Договірні Сторони",
беручи до уваги розпорядження (ЄС) N 1931/2006 Європейського
Парламенту та Ради ЄС ( 994_919 ) від 20 грудня 2006 року, що
встановлює правила місцевого прикордонного руху на зовнішніх
сухопутних кордонах держав-членів та вносить зміни до положень
Шенгенської Конвенції ( 987_004 ),
беручи до уваги розпорядження Ради (ЄС) N 1932/2006 від
21 грудня 2006 року, яка внесла зміни до постанови (ЄС)
N 539/2001, в якій наведено перелік третіх держав, громадяни яких
зобов'язані мати візи під час перетину зовнішніх кордонів, а також
тих країн, громадяни яких звільнено від цієї вимоги,
діючи відповідно до положень Договору між Україною та
Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і
співробітництво ( 616_172 ), підписаного у Варшаві
18 травня 1992 року,
керуючись прагненням розвивати відносини стратегічного
партнерства та поглиблювати українсько-польське співробітництво в
усіх сферах,
беручи до уваги те, що Європейський Союз визнає запровадження
безвізового режиму поїздок для громадян України як довготермінову
перспективу,
прагнучи до запровадження взаємних спрощень при перетині
кордону мешканцями прикордонної зони,
домовились про таке:
Стаття 1
Ця Угода визначає правила місцевого прикордонного руху між
державами Договірних Сторін.
Стаття 2
1. У цій Угоді встановлюються такі визначення:
a) місцевий прикордонний рух - регулярний перетин спільного
кордону держав Договірних Сторін жителями прикордонної зони
держави однієї Договірної Сторони з метою перебування у
прикордонній зоні держави іншої Договірної Сторони з суспільних,
культурних або сімейних причин та з обґрунтованих економічних
причин, які відповідно до національного законодавства держави
іншої Договірної Сторони не визнаються прибутковою діяльністю,
протягом періоду, який не перевищує термінів перебування,
встановлених у цій Угоді,
b) прикордонна зона - територія адміністративних одиниць
держав Договірних Сторін, наведених у Додатку 1 до цієї Угоди, яка
не перевищує 30 кілометрів від спільного кордону; якщо частина
такої адміністративної одиниці лежить на відстані між 30 та
50 кілометром від лінії кордону, то вона тим не менш визнається
частиною прикордонної зони,
c) дозвіл на перетин кордону в межах місцевого прикордонного
руху (далі - "дозвіл") - документ, що дає право його власнику на
багаторазовий перетин спільного кордону держав Договірних Сторін в
межах місцевого прикордонного руху, згідно з умовами, визначеними
у цій Угоді,
d) жителі прикордонної зони - особи, які постійно проживають
у прикордонній зоні не менше трьох років, що підтверджується
відповідним документом.
2. Положення цієї Угоди поширюється також на подружжя,
неповнолітніх і повнолітніх дітей, в тому числі й усиновлених, що
залишаються на утриманні осіб, визначених у пп. d) п. 1 цієї
статті, та неповнолітніх і повнолітніх дітей, у тому числі
усиновлених, які залишаються на утриманні іншого з батьків, навіть
якщо вони постійно проживають у прикордонній зоні менше ніж 3
роки.
Стаття 3
1. Жителі прикордонної зони можуть перетинати спільний кордон
держав Договірних Сторін, в рамках місцевого прикордонного руху,
за умови, що вони:
a) представили дійсний дозвіл,
b) не є особами, які внесені у реєстр до Інформаційної
Системи Шенген (SIS) з метою відмови у в'їзді,
c) не вважаються особами, які становлять загрозу громадському
порядку, внутрішній безпеці, здоров'ю населення або міжнародним
відносинам держав Договірних Сторін, а також для жодної з держав -
членів Виконавчої Конвенції до Шенгенської Угоди від
14 червня 1985 року між урядами держав економічного союзу
Бенілюкс, Федеративної Республіки Німеччина, а також Французької
Республіки про поступове скасування контролю на їхніх спільних
кордонах ( 987_005 ), зокрема яким не заборонено в'їзд на
територію цих країн.
2. Підпункт b) пункту 1 цієї Статті застосовується по
відношенню до мешканців прикордонної зони, які мають дозвіл,
виданий компетентними органами Республіки Польща.
Стаття 4
Дозвіл, виданий компетентними органами держави однієї
Договірної Сторони, дає право його власникові на перетин спільного
кордону держав Договірних Сторін та перебування у прикордонній
зоні іншої Держави до 60 днів кожного разу з дати перетину
кордону, але загалом не більше, ніж 90 днів протягом кожних 6
місяців з дати першого перетину кордону.
Стаття 5
1. Дозвіл може бути виданий жителям прикордонної зони, які:
a) мають дійсний проїзний документ, що дає право перетину
державного кордону,
b) представлять документи, які підтверджують факт постійного
проживання у прикордонній зоні протягом періоду не менше трьох
років та наявність обґрунтованих підстав для частого перетину
кордону держав Договірних Сторін у рамках місцевого прикордонного
руху,
c) не є особами, які внесені у реєстр до Інформаційної
Системи Шенген (SIS) з метою відмови у в'їзді,
d) не вважаються особами, які становлять загрозу громадському
порядку, внутрішній безпеці, здоров'ю населення або міжнародним
відносинам держав Договірних Сторін, а також для жодної з держав -
членів Виконавчої Конвенції до Шенгенської Угоди від
14 червня 1985 року між урядами держав економічного союзу
Бенілюкс, Федеративної Республіки Німеччина, а також Французької
Республіки про поступове скасування контролю на їхніх спільних
кордонах ( 987_005 ), зокрема яким не заборонено в'їзд на
територію цих країн.
2. Підпункт c) пункту 1 цієї Статті застосовується по
відношенню до мешканців прикордонної зони, які звертаються за
отриманням дозволу до компетентних органів Республіки Польща.
3. Документи, які підтверджують факт постійного проживання у
прикордонній зоні, наведені в Додатку 2 до цієї Угоди.
4. Перший дозвіл видається жителеві прикордонної зони з
терміном дії на 2 роки, але не на довше, ніж на період дійсності
проїзного документа.
5. Чергові дозволи видаються з терміном дії на 5 років, але
на термін не довший, ніж період дії проїзного документа, за умови,
що особа, яка звертається у такій справі, користувалась попереднім
дозволом згідно з положеннями цієї Угоди та правилами, які
стосуються в'їзду і перебування на території держави Договірної
Сторони, компетентний орган якої видав дозвіл.
Стаття 6
1. Дозвіл, який видається визначеними органами Держав
Договірних Сторін, містить елементи захисту й технічні реквізити
згідно з відповідними правилами держав Договірних Сторін.
2. Дозвіл містить фотографію власника дозволу, а також
наступну інформацію:
a) назву українською та польською мовами,
b) серію та номер дозволу,
c) ім'я/імена, прізвище/прізвища, дату народження, стать
власника дозволу,
d) громадянство та місце постійного проживання власника
дозволу,
e) орган, який видав дозвіл, дату видачі та термін дії
дозволу,
f) серію та номер дійсного проїзного документа, на підставі
якого видано дозвіл,
g) прикордонну зону, в якій власник дозволу має право на
перебування та переміщення,
h) позначку, що власник дозволу не має права на переміщення
поза прикордонною зоною та, що кожне порушення правил місцевого
прикордонного руху призведе до санкцій, передбачених статтею 10
цієї Угоди.
Стаття 7
1. Компетентні органи держав Договірних Сторін перед набуттям
чинності цією Угодою здійснять дипломатичним шляхом обмін зразками
дозволів.
2. Компетентні органи держав Договірних Сторін
інформуватимуть один одного про зміни у зразках дозволів принаймні
за 30 днів до їх запровадження, при цьому надавши нові зразки
дозволів.
Стаття 8
1. Компетентні органи держав Договірних Сторін видають дозвіл
протягом найбільш короткого строку, проте не більше, ніж через
шістдесят календарних (60) днів з дня прийняття заяви з
необхідними підтверджуючими документами. В окремих випадках цей
строк може бути продовжено щонайбільше до дев'яноста (90)
календарних днів.
2. Детальні правила оформлення дозволів, а також правила
зберігання та обробки даних, пов'язаних з видачею дозволів, будуть
визначені компетентними органами держав Договірних Сторін
відповідно до їх національного законодавства.
3. Перелік органів держав Договірних Сторін, визначених для
прийому заяв про видачу дозволів та видачі самих дозволів,
наведено у Додатку 3 до цієї Угоди.
Стаття 9
1. Збір за прийом і розгляд заяви про видачу дозволу
становить 20 євро.
2. Звільняються від оплати такі категорії осіб:
a) інваліди;
b) пенсіонери;
c) діти віком до 18 років.
Стаття 10
1. Особи, які мають право на перетин спільного кордону держав
Договірних Сторін в рамках місцевого прикордонного руху, під час
перебування на території держави іншої Договірної Сторони
зобов'язані дотримуватися законодавства цієї держави.
2. У випадку будь-якого порушення правил місцевого
прикордонного руху, встановлених цією Угодою, кожна з Держав
Договірних Сторін застосовує санкції, передбачені своїм
національним законодавством.
3. Санкції, які можуть бути застосовані державами Договірних
Сторін, згідно з чинним національним законодавством, наведені в
Додатку 4 до цієї Угоди.
4. Договірні Сторони інформують одна одну дипломатичними
каналами про зміни в національному законодавстві, які стосуються
санкцій.
Стаття 11
1. Житель прикордонної зони, дозвіл якого був втрачений,
пошкоджений або знищений у період перебування на території держави
другої Договірної Сторони, зобов'язаний негайно повідомити про це
підрозділ органу охорони кордону цієї держави.
2. Підрозділ органу охорони кордону видає довідку, якою
підтверджує перетин кордону на підставі дійсного дозволу та його
втрату. Договірні Сторони взаємно визнають такі довідки
документами, що дають право на перетин кордону з метою повернення
на територію держави їх постійного проживання.
3. Договірні Сторони інформують одна одну дипломатичними
каналами про компетентні підрозділи органів охорони кордону,
уповноважені видавати такі довідки, зазначені в пункті 2 цієї
Статті.
4. У випадку, коли втрачений дозвіл знайдено, компетентні
органи держави іншої Договірної Сторони невідкладно пересилають
його органові держави іншої Договірної Сторони, який видав дозвіл.
Стаття 12
1. Жителі прикордонної зони, які подорожують в рамках
місцевого прикордонного руху, можуть перетинати спільний кордон
держав Договірних Сторін через прикордонні пункти пропуску,
призначені для міжнародного пасажирського сполучення, а також
через пункти пропуску, призначені для місцевого прикордонного
руху.
2. Підрозділи органу охорони кордону держав Договірних Сторін
здійснюють контроль осіб, які перетинають кордон у рамках
місцевого прикордонного руху, згідно зі своїм національним
законодавством, але в дозволі та проїзному документі не
проставляється відмітка про в'їзд і виїзд.
Стаття 13
1. Жителі прикордонної зони, які перетинають спільний кордон
держав Договірних Сторін у рамках місцевого прикордонного руху,
повинні мати документ, що підтверджує укладення угоди про
страхування здоров'я (страховий поліс, сертифікат), яка гарантує
медичній установі покриття коштів за лікування в екстрених
ситуаціях або в результаті нещасних випадків, а також коштів
санітарного транспортування до країни постійного проживання.
2. Документ, про який йдеться в пункті 1 цієї Статті, повинен
відповідати таким вимогам:
a) бути дійсним протягом всього терміну перебування на
території держави іншої Договірної Сторони, але не менше 14 днів;
b) підтверджувати гарантійну страхову суму у розмірі не менше
20 000 євро.
Стаття 14
1. Кожна з Договірних Сторін може, з причин громадської
безпеки, громадського порядку або здоров'я населення, зупинити дію
положень цієї Угоди повністю або частково. Рішення про зупинення
повинно бути повідомлене дипломатичними каналами іншій Договірній
Стороні не пізніше 48 годин до набуття ним чинності.
2. Договірна Сторона, яка зупинила застосування частково або
повністю положень цієї Угоди з причин, зазначених у 1 абзаці цієї
Статті, повідомляє дипломатичними каналами іншу Договірну Сторону
про скасування цього рішення негайно після припинення причин, за
якими воно було прийняте.
Стаття 15
Жодне з положень цієї Угоди не обмежує права кожної
Договірної Сторони відмовити у видачі дозволу, у в'їзді або
перебуванні на території своєї держави жителеві прикордонної зони
держави іншої Договірної Сторони, якщо це виникає з положень
національного законодавства цієї держави.
Стаття 16
1. У разі необхідності Договірні Сторони дипломатичними
каналами обмінюються інформацією та консультуються з питань, які
стосуються застосування цієї Угоди.
2. Договірні Сторони створять Спільну Комісію експертів, до
компетенції якої відноситимуться:
a) моніторинг виконання Угоди,
b) вирішення спірних питань, які виникають у ході тлумачення
або застосування положень цієї Угоди.
3. Спільна Комісія збиратиметься на засідання у випадку
необхідності на запит однієї з Договірних Сторін, однак принаймні
раз на рік.
Стаття 17
Додатки 1-4 до цієї Угоди є її невід'ємною частиною.
Стаття 18
За спільною згодою Договірних Сторін до цієї Угоди можуть
вноситися зміни.
Стаття 19
1. Ця Угода набирає чинності на десятий (10) день після дня
отримання дипломатичними каналами останньої з нот, в яких
Договірні Сторони інформують одна одну про завершення
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності
цією Угодою.
2. Ця Угода укладається на невизначений строк. Вона може бути
денонсована шляхом нотифікації кожною з Договірних Сторін. У
такому випадку Угода втрачає чинність через 60 днів з дня
отримання повідомлення про денонсацію.
Вчинено в Києві 28 березня 2008 року, у двох примірниках,
кожен українською, польською і англійською мовами, при чому усі
тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей в їх
тлумаченні, переважну силу матиме текст англійською мовою.
За Кабінет Міністрів України За Уряд Республіки Польща
(підпис) (підпис)

Додаток N 1

Перелік
адміністративно-територіальних одиниць, які
знаходяться у прикордонній зоні:
- на території Республіки Польща:
Люблінське воєводство (повіт, гміна)
1. Адамкі
2. Адамув (Ленчиньскі)
3. Адамув (Красноставскі)
4. Адамув (Замойскі)
5. Адамполь
6. Аделіна
7. Адольфін
8. Альбертув
9. Алєксандрія Кшивопольска
10. Алєксандрія Нєджяловска
11. Александрув
12. Алойзув
13. Америка
14. Анджеюв
15. Анджеювка
16. Анєльполь
17. Аннополь (Хелмскі)
18. Аннополь (Грубєшовскі)
19. Антонювка (Грубєшовскі)
20. Антонювка (Томашовскі)
21. Антонювка (Замойскі)
22. Антополь
23. Анусін
24. Безек Колонья
25. Бяла Кемпа
26. Бялка (Ленчинскі)
27. Бялка (Парчевскі)
28. Бялоскури
29. Бяловоди
30. Бялисток
31. Бєлін
32. Бєшядкі
33. Бліжув
34. Боґданка
35. Боґучіце
36. Боґутин
37. Бояри
38. Бокіня
39. Бокінка Крулєвска
40. Бокінка Паньска
41. Бондиж
42. Боньча
43. Боньча-Колонья
44. Боровіца
45. Боровєц
46. Боровіна
47. Борово
48. Борсук
49. Борунь
50. Боришік
51. Божа Воля
52. Божидар
53. Броджіца
54. Броніславка
55. Брудек
56. Бжежіни (Білгорайскі)
57. Бжежіни (Хелмскі)
58. Бжежіни (Красноставскі)
59. Бжежіни (Денчиньські)
60. Бжежіни (Томашовскі)
61. Будзинь
62. Буковєц
63. Буковіна
64. Буковскі Ляс
65. Бусувно
66. Буза
67. Бжіте
68. Цеґельня
69. Хелм
70. Хелмєц
71. Хлопятин
72. Хмєлєк
73. Хмєлюв
74. Хохлув
75. Ходиваньце
76. Хоєнєц
77. Хойно Нове I
78. Хойно Нове II
79. Хоронжанка
80. Хорощинка
81. Хилін
82. Хилін Мали
83. Хилін Вєлькі
84. Хиже
85. Хижовіце
86. Чіхобуж
87. Чєханкі
88. Чєшин
89. Шьолкі
90. Цурин
91. Цицув
92. Цицув-Колонья Друґа
93. Чайкі
94. Чарнолози
95. Чарновода
96. Чарножєм
97. Чарниляс
98. Чарторья
99. Чартовчик
100. Чартовєц
101. Чартовєц Колонья
102. Чехув Конт
103. Чехувка
104. Чепутка
105. Черкаси
106. Чермно
107. Чернічин
108. Чешнікі
109. Чолкі
110. Чортовіце
111. Чумув
112. Даньце
113. Даньчиполь
114. Давіди
115. Домброва (Грубєшовскі, гм. Грубєшув)
116. Домброва (Грубєшовскі, гм. Мірча)
117. Домброва (Грубєшовскі, гм. Уханє)
118. Домброва (Ленчиньскі, гм. Людвін)
119. Домброва (Ленчиньскі, гм. Мілеюв)
120. Домброва (Томашовскі)
121. Домброва (Замойскі)
122. Домброва Тарнавацка
123. Домбровіца Дужа
124. Дембова Клода
125. Дембовєц (Влодавскі)
126. Дембовєц (Замойскі)
127. Дембув
128. Демби
129. Длугі Конт
130. Длужнюв
131. Добромєжице
132. Добромєжице Колонья
133. Добромишль (Бяльскі)
134. Добромишль (Хелмскі)
135. Доброполь
136. Добринюв
137. Добринюв-Колонья
138. Добужек
139. Долгоброди
140. Долгобичув
141. Долголіска
142. Доманіж
143. Домінічин
144. Домініканувка
145. Дорбози
146. Дорогуча
147. Дратув
148. Древнікі
149. Дрогоювка
150. Дрогічани
151. Дроздувка
152. Дрищув
153. Дуб
154. Дубечно
155. Дубіца Дольна
156. Дубіца Ґурна
157. Дутрув
158. Диніска
159. Джєканув
160. Джєронжня
161. Ельжбєчін
162. Ельжбєчін
163. Евополє
164. Феліксув
165. Феліксувка
166. Франчішкув
167. Франкамьонка
168. Франушін
169. Футимувка
170. Ґалензув
171. Ґарбатувка
172. Ґарбатувка-Колонья
173. Ґдешин
174. Ґдешин Колоня
175. Ґенш
176. Ґлінянкі
177. Ґлініска
178. Ґліни
179. Ґлембокє (Любартовскі)
180. Ґлембокє (Ленчиньскі)
181. Ґолайха
182. Ґолембє
183. Ґоздув
184. Ґурецко Кощєльне
185. Ґурецко Старе
186. Ґурка Заблочє
187. Ґуркі
188. Ґурнікі
189. Ґурно
190. Ґрабняк
191. Ґрабнік (Замойскі, гм. Адамув)
192. Ґрабнік (Замойскі, гм. Краснобруд)
193. Ґрабовчик
194. Ґрабовіца
195. Ґрабовєц
196. Ґрабовєц Ґура
197. Ґрабувка
198. Ґродиславіце
199. Ґродиславіце Колонья
200. Ґрудек (Грубєшовскі)
201. Ґрудек (Томашовскі)
202. Ґрудек Колонья
203. Ґрудек Колонья
204. Ґрушка
205. Ґвожьджяк
206. Гайовнікі
207. Гамерня
208. Ганна
209. Ганув
210. Ганьск
211. Ганьск-Колонья
212. Гелєнін
213. Гелєнув
214. Генрикувка
215. Голя
216. Голєшув
217. Головно
218. Голужне
219. Гонятиче
220. Гонятиче Колонья
221. Гонятичкі
222. Гонятин
223. Гопкє
224. Городло
225. Городище (Бяльскі)
226. Городище (Грубєшовскі)
227. Горостита
228. Горощице
229. Горишув Польскі
230. Горишув Рускі
231. Горишув-Нова Колонья
232. Горишув-Стара Колонья
233. Гостинне
234. Гостинне Колонья
235. Гребенне (Грубєшовскі)
236. Гребенне (Томашовскі)
237. Грубєшув
238. Грущув
239. Гучіско
240. Гульче
241. Гусинне
242. Гуща Друга
243. Гуща Пєрвша
244. Гущка Дужа
245. Гущка Мала
246. Гута
247. Гута Джєронжиньска
248. Гута Комаровска
249. Гута Любицка
250. Гута Шуми
251. Гута Тарнавацка
252. Гуткі
253. Гуткув
254. Ігнацув
255. Іловєц
256. Ізабелін
257. Яблечна
258. Яблонь
259. Яцня
260. Ялінка
261. Ямнікі
262. Янкі (Грубєшовскі, гм. Городло)
263. Янкі (Грубєшовскє, гм. Грубєшув)
264. Янкі Ґурне
265. Янковіце
266. Яновіца (Хелмскі)
267. Яновіца (Ленчиньскі)
268. Янувка (Влодавскі)
269. Янувка (Замойскі)
270. Янувка Всходня
271. Янувка Заходня
272. Ярчув
273. Ярчув Колонья I
274. Ярчув Колонья II
275. Ярославєц (Грубєшовскі)
276. Ярославєц (Замойскі)
277. Яшєнєц
278. Ястжембєц
279. Ящув-Колонья
280. Єдлянка
281. Єжєрня
282. Юзефін (Грубєшовскі)
283. Юзефін (Ленчиньскі)
284. Юзефув (Білгорайскі)
285. Юзефув (Красноставскі)
286. Юзефув (Влодавскі)
287. Юзефувка
288. Юлянув
289. Юрув
290. Юстинувка
291. Качоркі
292. Кадлубіска (Любачовскі)
293. Кадлубіска (Замойскі)
294. Каліховщизна
295. Калінка
296. Калінув
297. Калінувка (Влодавскі)
298. Калінувка (Замойскі)
299. Каліви
300. Камєнна Ґура
301. Камєнь
302. Камьонка
303. Канюкі
304. Каніволя
305. Капльоноси
306. Карчунек
307. Карп
308. Кажімєрувка (Хелмскі)
309. Кажімєрувка (Томашовскі)
310. Конти
311. Клярув
312. Кльонтви
313. Клєкач
314. Клєштув
315. Кльоцувка
316. Кмічин
317. Кмічин Колонья
318. Княжє
319. Кобло
320. Кобилкі
321. Кочюба
322. Коденєц
323. Кодень
324. Коляно
325. Коляно-Колонья
326. Колонья Лащувка
327. Колонья Нємірувек
328. Колонья Партизантув
329. Колонья Рогужьно
330. Колонья Сітно
331. Колонья Закренчє
332. Колонья Зромб
333. Колаче
334. Комарув Ґурни
335. Комарувка
336. Комарув Осада
337. Комарув Вєшь
338. Конюхи
339. Конопне
340. Константин
341. Константинувка
342. Копіна
343. Копилув
344. Копитнік
345. Корхув Друґі
346. Корхув Пєрвши
347. Корчунек
348. Коргинє
349. Корнелювка
350. Корнє
351. Королювка
352. Корона
353. Коритина
354. Космув
355. Костунін
356. Косинь
357. Кошьчяшин
358. Котліце
359. Котліце Колонья
360. Которув
361. Козакі
362. Козакі Осуховскє
363. Козя Ґура
364. Козя Воля
365. Кожєнєц
366. Козодави
367. Козубата
368. Крачіце
369. Крачев
370. Красне (Любартовскі)
371. Красне (Пшеворскі)
372. Краснобруд
373. Краснистав
374. Красувка
375. Крашьнічин
376. Кропівкі
377. Кровіца
378. Крупе
379. Крупєц
380. Крихув
381. Крилув
382. Криніца
383. Криніце
384. Кринічкі
385. Кришин
386. Кшивовєжба
387. Кшивовулька
388. Кшивовулька-Колонья
389. Кшивисток
390. Ксаверув
391. Кшєнжостани
392. Кшєнжостани Колонья
393. Кусли
394. Кудри
395. Кукавка
396. Куляше
397. Кульчин
398. Кульчин-Колонья
399. Кулік
400. Кулік Колонья
401. Кулаковіце Друґе
402. Кулаковіце Пєрвше
403. Кулаковіце Тшечє
404. Кункі
405. Кунувка
406. Кузавка
407. Ляцк
408. Ляскі Брускє
409. Лєхувка
410. Лєтнє
411. Лєйно
412. Лємєшув
413. Лєнюшкі
414. Лєонув
415. Лєопольдув
416. Лєщани
417. Ліпіна
418. Ліпінкі
419. Ліпняк
420. Ліпнікі
421. Ліповєц
422. Ліпувка
423. Ліпувкі
424. Ліскі (Грубєшовскі, гм. Долгобичув)
425. Ліскі (Грубєшовскі, гм. Городло)
426. Ліси
427. Лішна
428. Лівче
429. Любічин
430. Любєнь
431. Любовєж
432. Любича Крулєвска
433. Люхув Ґурни
434. Людвінув
435. Люта
436. Лабунє
437. Лабунє-Реформа
438. Лабуньскі Друґє
439. Лабуньскі Пєрвше
440. Лаховце
441. Лани
442. Ласкув
443. Ласохи
444. Лащув
445. Лащувка
446. Лажіска
447. Лазова
448. Ломніца
449. Лопєннік Дольни
450. Лопєннік Наджечни
451. Лопєннік Подлєшни
452. Лошінєц
453. Лотошини
454. Лотув
455. Ловішув
456. Лубче
457. Лубно
458. Лукашувка
459. Лукова
460. Лущач
461. Лущув
462. Лушкув
463. Лужек
464. Ликошин
465. Линєв
466. Лиса Ґура
467. Лисоха
468. Мачєюв
469. Масошин Дужи
470. Масошин Мали
471. Майдан
472. Майдан Ґурни
473. Майдан Каштеляньскі
474. Майдан Криніцкі (Красноставскі)
475. Майдан Криніцкі (Томашовскі)
476. Майдан Кукавєцкі
477. Майдан Мали
478. Майдан Неприскі
479. Майдан Островскі
480. Майдан Рушовскі
481. Майдан Шєлєц
482. Майдан Шьостшиновскі
483. Майдан Скєрбєшовскі
484. Майдан Сопоцкі Друґі
485. Майдан Сопоцкі Пєрвши
486. Майдан Стулєньскі
487. Майдан Сурговскі
488. Майдан Тучемпскі
489. Майдан Вєлькі (Грубєшовскі)
490. Майдан Вєлькі (Замойскі)
491. Майдан Загородиньскі
492. Майданек (Хелмскі)
493. Майданек (Томашовскі)
494. Макошка
495. Малєвщизна
496. Маліце
497. Малінувка (Ленчиньскі)
498. Малінувка (Замойскі)
499. Малґожачін
500. Малкув (Грубєшовскі)
501. Малкув (Ленчиньскі)
502. Малкув Колонья
503. Малохвєй Дужи
504. Малохвєй Мали
505. Малоніж
506. Маложємце
507. Марчінувка
508. Марьянка (Білгорайскі)
509. Марьянка (Влодавскі)
510. Марьянувка
511. Марилін
512. Маринін (Хелмскі)
513. Маринін (Красноставскі)
514. Маринюв
515. Марисін (Грубєшовскі, гм. Мірча)
516. Марисін (Грубєшовскі, гм. Уханє)
517. Марисін (Красноставскі)
518. Марисін (Томашовскі, гм. Телятин)
519. Марисін (Томашовскі, гм. Тишовце)
520. Масломенч
521. Машьлюхи
522. Матче
523. Матяшувка
524. Мазанувка
525. Мажярня
526. Мажіли
527. Метелін
528. Мьончин
529. Мьончин Колонья
530. Міхалюв
531. Міхалюв Колонья
532. Міхалув
533. Міхалувка
534. Мєднікі
535. Мєняни
536. Мєтулька
537. Мєндзилєшь
538. Мєнткє
539. Мєнткє Колонья
540. Мікулін
541. Мініструвка
542. Мірче
543. Мосувка
544. Модринєц
545. Модринь
546. Моґєльніца
547. Мойславіце
548. Молодятиче
549. Моложув Колонья
550. Монятиче
551. Монятиче Колонья
552. Морочин
553. Мости
554. Мости Мале
555. Мошьчіце Дольне
556. Мотвіца
557. Мжиглоди Любицкє
558. Мшанка
559. Муратин
560. Мисув
561. Мишьлятин
562. Набруж
563. Набруж Колонья
564. Надбужанка
565. Надольце
566. Надрибє Указове
567. Недежув
568. Нєчєлін
569. Нєдзяловіце
570. Нєджвєджя Ґура
571. Нєлєдев
572. Нємірув
573. Нємірувек
574. Нетяги
575. Нєвіркув
576. Нєвіркув Колонья
577. Нова Чьотуша
578. Нова Єдлянка
579. Нова Ліпіна
580. Нова Вєшь (Томашовскі)
581. Нова Вєшь (Замойскі)
582. Нове Залуче
583. Новіни (Томашовскі)
584. Новіни (Влодавскі)
585. Новошюлкі (Бяльскі)
586. Новошюлкі (Грубєшовскі)
587. Новошюлкі (Томашовскі)
588. Новошюлкі Кардинальскє
589. Нови Брус
590. Нови Голєшув
591. Нови Ліповєц
592. Нови Махнув
593. Нови Майдан
594. Нови Ожехув
595. Нови Ущімув
596. Обровєц
597. Обша
598. Охожа (Хелмскі)
599. Охожа (Любартовскі)
600. Охожа Пнякі
601. Одлєтайка
602. Оґроднікі
603. Окунінка
604. Ольховєц (Білгорайскі)
605. Ольховєц (Хелмскі)
606. Ольхувка
607. Олєшьнікі
608. Ольшанка
609. Ольшанкі
610. Ополє
611. Орхувек
612. Орлув Муровани
613. Орнатовіце
614. Орнатовіце Колонья
615. Осередек
616. Ошічина
617. Осова
618. Острув (Бяльскі)
619. Острув (Хелмскі)
620. Острув Крупскі
621. Острувек (Грубєшовскі)
622. Острувек (Ленчиньскі)
623. Острувек Подискі
624. Острувек-Колонья
625. Острув Колонья
626. Осухи
627. Ощув
628. Паари
629. Пахолє
630. Панькув
631. Парошьля
632. Партизанцка Колонья
633. Пашєкі
634. Пастушкі
635. Пашенкі
636. Паучне
637. Павлювка
638. Пелчин
639. Пересоловіце
640. Переспа
641. Переспа Колонья
642. Пясечно
643. Пяскі
644. Пєхи
645. Пєлякі
646. Пєняни
647. Пєнькі
648. Пєшоволя
649. Пісклякі
650. Плєбанья Воля
651. Плєбанка
652. Пнякі
653. Пнювно
654. Пніскі
655. Поболовіце
656. Подбур
657. Поддомброва
658. Подедвуже
659. Подґлембокє
660. Подґуже
661. Подгайце
662. Подгайчикі
663. Подгорце (Грубєшовскі)
664. Подгорце (томашовскі)
665. Подгорце Колоня
666. Подгучє
667. Подкляштор
668. Подльодув
669. Подпущка
670. Подсошьніна
671. Подвисоцкє
672. Погожелєц
673. Полянувка
674. Поляни
675. Полюбіче Дворскє
676. Порай
677. Посадув
678. Поточек
679. Потокі
680. Поток-Сендеркі
681. Потужин
682. Прегориле
683. Пшехуд
684. Пшесінка
685. Пшеорск
686. Пшевалє
687. Пшевлока (Парчевскі)
688. Пшевлока (Томашовскі)
689. Пшеводув
690. Пшимяркі (Білгорайскі)
691. Пшимяркі (Влодавскі, гм. Уршулін)
692. Пшимяркі (Влодавскі, гм. Воля Ухруска)
693. Пухачув
694. Пухачув-Колонья
695. Пухова Ґура
696. Пукажув
697. Пуща
698. Путновіце Ґурне
699. Путновіце Вєлькє
700. Путновіце Колонья
701. Рабінувка
702. Раханє
703. Раханє Колонья
704. Раходоще
705. Радкув
706. Радкув Колонья
707. Радостув
708. Ракувка
709. Ратаєвіче
710. Ратичув
711. Рейовєц
712. Роґалін
713. Роґув
714. Роґужьно (Ленчиньскі)
715. Роґужьно (Томашовскі)
716. Романув
717. Романувка (Хелмскі)
718. Романувка (Томашовскі)
719. Роньско
720. Ровіни
721. Розбітувка
722. Роздоли
723. Рожєнчін
724. Розкошувка
725. Розплучє Друґє
726. Розплучє Пєрвше
727. Розтока
728. Розвадувка
729. Розвадувка-Фольварк
730. Ружа
731. Ружанєц
732. Ружанєц II
733. Ружанка
734. Руда Любиска
735. Руда Волоска
736. Руда Желязна
737. Руда Журавєцка
738. Рудка (Красноставскі)
739. Рудка (Томашовскі, гм. Телятин)
740. Рудка (Томашовскі, гм. Тишовце)
741. Рудка Ловєцка
742. Рудка Старошьчяньска
743. Рудкі
744. Рудно
745. Русіли
746. Рущизна
747. Рушув
748. Рибє
749. Рибніца
750. Сабаудя
751. Сади
752. Сагринь
753. Сагринь Колонья
754. Саювка
755. Сапєгув
756. Северинув
757. Северинувка
758. Сенкув
759. Шєдлікі
760. Шєдліска (Томашовскі)
761. Шєдліска (Влодавскі)
762. Шєдліско
763. Шєдліще (Хелмскі)
764. Шєдліще (Влодавскі)
765. Шєдліще Осада
766. Шєдліщкі
767. Шєкєжиньце
768. Шємєжє
769. Шємінце
770. Шєнніца Крулєвска Дужа
771. Шєнніца Надольна
772. Шєнніца Ружана
773. Шігла
774. Шьостшитув
775. Шітно
776. Скібіце
777. Скєрбєшув
778. Скєрбєшув-Колонья
779. Скоморохи Дуже
780. Скоморохи Мале
781. Скородніца
782. Славатиче
783. Славенчін
784. Смолігув
785. Собібур
786. Собуль
787. Соснова Дембова
788. Сосновіца
789. Соснувка
790. Совінєц
791. Стабрув
792. Стабрув Ґурни
793. Станіславка
794. Станіславув (Білгорайскі)
795. Станіславув (Хелмскі)
796. Станіславув (Влодавскі)
797. Стара Шьотуша
798. Стара Гута
799. Стара Єдлянка
800. Стара Ліпіна
801. Стара Вєшь (Грубєшовскі)
802. Стара Вєшь (Красноставскі)
803. Стара Вєшь (Ленчиньскі)
804. Стара Вєшь Колонья
805. Старе Хойно
806. Старе Залуче
807. Стари Брус
808. Стари Махнув
809. Стари Майдан (Хелмскі)
810. Стари Майдан (Красноставскі)
811. Стари Майдан (Влодавскі)
812. Стари Ожехув
813. Стари Ушьчімув
814. Стажина
815. Сташін Дольни
816. Сташювка
817. Сташіц Колонья
818. Сташисе
819. Ставек
820. Ставкі
821. Стефанковіце
822. Стефанковіце Колонья
823. Стефанув
824. Стенятин
825. Стемпкув
826. Стенжица Ленчиньска
827. Стенжица Надвєпшаньска
828. Стенжица-Колонья
829. Стуйло
830. Стренчин Стари
831. Стшижовєц
832. Стшижув
833. Стульно
834. Сухава
835. Суходембє
836. Суховоля
837. Суховоля-Колонья
838. Сулімув
839. Сульміце
840. Сумін (Томашовскі)
841. Сумін (Влодавскі)
842. Сургув
843. Сургув-Колонья
844. Сушєц
845. Сушно
846. Сушув
847. Сичув
848. Сичин
849. Шалєнік
850. Шараювка Колонья
851. Шароволя
852. Щешьнікі
853. Щупак
854. Шевня Дольна
855. Шевня Ґурна
856. Шлятин
857. Шопове
858. Шорсувка
859. Шостакі (Бяльскі)
860. Шостакі (Білгорайскі)
861. Шпіца
862. Шпіколоси
863. Шумінка
864. Шупінек
865. Шур
866. Шиховіце
867. Шистовіце
868. Шьліпче
869. Шьнятиче
870. Шьвісув
871. Шьвіднікі
872. Шьвєрщув (Грубєшовскі)
873. Шьвєрщув (Ленчиньскі)
874. Шьвєнчіца
875. Шьвєнчє-Колонья
876. Тарнаватка
877. Тарнаватка-Тартак
878. Тарногруд
879. Тарноволя
880. Тарнув
881. Телятин
882. Тенятиска
883. Тептюкув
884. Тератин
885. Теребінєц
886. Теребінь
887. Теребіскі
888. Теренін
889. Терешін
890. Токі
891. Томашув Любельскі
892. Томашувка
893. Травнікі
894. Травнікі-Колонья
895. Трощянка
896. Тшепєшіни
897. Тшепєтняк
898. Тшещани Друґє
899. Тшещани Пєрвше
900. Тучапи (Грубєшовскі)
901. Тучапи (Замойскі)
902. Тучемпи
903. Тучна
904. Турковіце
905. Турно
906. Туровєц
907. Туроволя
908. Тимін
909. Типін
910. Тишовце
911. Убродовіце
912. Уханє
913. Учєкайка
914. Удриче
915. Удриче-Колонья
916. Угнін
917. Угруск
918. Уяздув
919. Улюв
920. Уршулін
921. Ушьміеж
922. Вакіюв
923. Василюв
924. Велін
925. Вербковіце
926. Вереханє
927. Верейце
928. Вереще Дуже
929. Вереще Мале
930. Верещин
931. Верешин
932. Весолювка
933. Вєлькі Лан
934. Вєлькополє
935. Вєпшове Єжьоро
936. Вєпшув Ординацкі
937. Вєпшув Тарнавацкі
938. Вєрщица
939. Вєжбіца (Хелмскі)
940. Вєжбіца (Томашовскі)
941. Вєжбє
942. Вєжховіни
943. Вількув
944. Вінценчін
945. Вінцентув
946. Вішєнкі
947. Вішєнкі-Колонья
948. Віскі
949. Вішніце
950. Вішнюв
951. Віткув
952. Владиславув (Бяльскі)
953. Владиславув (Хелмскі)
954. Влодава
955. Войчєхув (Хелмскі)
956. Войчєхув (Влодавскі)
957. Войчєхувка
958. Войславіце
959. Воля Грудецка
960. Воля Корибутова Друга
961. Воля Корибутова Пєрвша
962. Воля Обшаньска
963. Воля Пшевлоска
964. Воля Ружанєцка
965. Воля Шєнніцка
966. Воля Уханьска
967. Воля Угруска
968. Воля Верещиньска
969. Воля Жуліньска
970. Воліца (Грубєшовскі)
971. Воліца (Красноставскі)
972. Воліца Бжозова
973. Воліца Бжозова Колонья
974. Воліца Шьнятицка
975. Воліца Уханьска
976. Волайовіце
977. Волчин Цукровня
978. Волчини
979. Волковяни
980. Волосковола
981. Вожучин
982. Вулька Бєлєцка
983. Вулька Цицовска
984. Вулька Горишовска
985. Вулька Гушіньска
986. Вулька Крашнічиньска
987. Вулька Лещаньска
988. Вулька Лабуньска
989. Вулька Лошінєцка
990. Вулька Надрибска
991. Вулька Потужиньска
992. Вулька Пукажовска
993. Вулька Путновіцка
994. Вулька Рейовєцка
995. Вулька Тарновска
996. Вулька Тучемпска
997. Вулька Витиска
998. Вулька Заблоцка
999. Вроновіце
1000. Вигнанка
1001. Виґода (Бяльскі)
1002. Виґода (Хелмскі)
1003. Вигалєв
1004. Вирикі-Адамполь
1005. Вирикі-Полуд
1006. Вирикі-Воля
1007. Високє
1008. Високє I
1009. Витично
1010. Вижлув
1011. Забітек
1012. Заблочє
1013. Заблочє-Колонья
1014. Заборце
1015. Заборечно
1016. Заброджє
1017. Забитув
1018. Зачіше
1019. Задембце
1020. Задембце Колонья
1021. Задембє
1022. Заднога
1023. Заґайнік
1024. Заґуже
1025. Заґрода
1026. Заґайкі
1027. Заґорув
1028. Залєшє
1029. Залєвше
1030. Заліще
1031. Замх
1032. Замяни
1033. Замолодиче
1034. Занювка
1035. Занькув
1036. Заокренґова
1037. Заренка
1038. Заставє (Красноставскі)
1039. Заставє (Влодавскі, гм. Уршулін)
1040. Заставє (Влодавскі, гм. Воля Ухруска)
1041. Зашьвятиче
1042. Затилє
1043. Завадка
1044. Завадкі
1045. Завадув
1046. Завадувка (Красноставскі)
1047. Завадувка (Влодавскі)
1048. Завади
1049. Завалув
1050. Завалув Колонья
1051. Завода
1052. Збереже
1053. Згніла Струга
1054. Жєльоне
1055. Жімно
1056. Жімно Колонья
1057. Зосін (Грубєшовскі)
1058. Зосін (Ленчиньскі)
1059. Зубовіце
1060. Звяртув
1061. Звяртувек
1062. Звяртув Колонья
1063. Звєжинєц
1064. Зинґєрувка
1065. Жабче
1066. Жджанне
1067. Жещина
1068. Жлобек Дужи
1069. Жлобек Мали
1070. Жмяркі
1071. Жмуджь
1072. Жнятин
1073. Жукі
1074. Жукув (Влодавскі)
1075. Жукув (Замойскі)
1076. Жуліце
1077. Жулін
1078. Жулава
1079. Журавце
1080. Журавлюв
1081. Жилка
Підкарпатське воєводство (повіт, гміна)
1082. Адамувка
1083. Аксманіце
1084. Антонікі
1085. Бабіце
1086. Бахлява
1087. Бахуж
1088. Бахув
1089. Балігруд
1090. Балає
1091. Бандрув Народови
1092. Барич
1093. Башня Дольна
1094. Башня Ґурна
1095. Батиче
1096. Бажанувка
1097. Бажантарня
1098. Бельвін
1099. Березка
1100. Бережьніцка Вижна
1101. Безмєхова Дольна
1102. Безмєхова Ґурна
1103. Бялобокі
1104. Бєлє
1105. Бєлювка
1106. Бігалє
1107. Бірча
1108. Бізуни
1109. Бобрка
1110. Бобрка Каньчуцка
1111. Богушувка
1112. Боіска
1113. Болєстрашице
1114. Борхув
1115. Боркі
1116. Борова Ґура
1117. Боровніца
1118. Брелікув
1119. Бриліце
1120. Бжегі Дольне
1121. Бжегі Ґурне
1122. Бжезінкі
1123. Бжежава
1124. Бжозовєц
1125. Бжозув
1126. Бжуска
1127. Будомєж
1128. Будзинь
1129. Бук
1130. Буковєц
1131. Буковіна
1132. Буковско
1133. Бушковічкі
1134. Биковце
1135. Бистре (Бещадзкі)
1136. Бистре (Лєскі)
1137. Цевкув
1138. Халупкі
1139. Халупкі Хотинєцкє
1140. Халупкі Дембняньскє
1141. Халупкі Медицкє Ґуречко
1142. Харитани
1143. Хлєвіска
1144. Хлопіце
1145. Хмель
1146. Ходачув (Лєжайскі)
1147. Ходачув (Любачовскі)
1148. Ходакувка
1149. Ходанє
1150. Холовіце
1151. Хожув
1152. Хотилуб
1153. Хотинєц
1154. Храпи
1155. Хревт
1156. Хижина
1157. Чємєнжовіце
1158. Чєнкє
1159. Чєпліце Ґурне
1160. Чєшачін Вєлькі
1161. Чєшанув
1162. Чісна
1163. Чісовєц
1164. Чаплакі
1165. Чарна Дольна
1166. Чарна Ґурна
1167. Чаши
1168. Чонстковіце
1169. Черце
1170. Чернявка
1171. Чертем
1172. Червона Воля
1173. Чудовіце
1174. Чистоґарб
1175. Чвярткі
1176. Дахнув
1177. Даровіце
1178. Дашувка
1179. Домбкув
1180. Домбрувка
1181. Домбрувка Стаженьска
1182. Дембіна
1183. Дембіни
1184. Дембна
1185. Дембув
1186. Длугє
1187. Дмитровіце
1188. Добча
1189. Добковіце
1190. Добра (Пшеворскі)
1191. Добра (Саноцкі)
1192. Добжанка
1193. Доліни
1194. Должица (Лєскі)
1195. Должица (Саноцкі)
1196. Дубєцко
1197. Дудиньце
1198. Дуньковіце
1199. Дуньковічкі
1200. Дусовце
1201. Душатин
1202. Дужи Поток
1203. Двернічек
1204. Двернік
1205. Дибавка
1206. Дибавка Дольна
1207. Дибавка Ґурна
1208. Дибкув
1209. Дидня
1210. Дильонгова
1211. Дильонгувка
1212. Динув
1213. Джюрджюв
1214. Джьвіняч Дольни
1215. Фалєювка
1216. Фльоркі
1217. Фольваркі
1218. Фредрополь
1219. Футори
1220. Ґачь
1221. Ґає
1222. Ґлінне
1223. Ґлоговєц
1224. Ґнєвчина Ланьцуцка
1225. Ґніевчина Тринєцка
1226. Ґораєц
1227. Ґорлічина
1228. Ґожице
1229. Ґуркі (Бжозовскі)
1230. Ґуркі (Ярославскі)
1231. Ґрабовєц
1232. Ґрабовніца Стаженьска
1233. Ґрабувка
1234. Ґроховце
1235. Ґрохи
1236. Ґроджіско Нове
1237. Ґрушова
1238. Ґжанка
1239. Ґженска
1240. Ґвіздай
1241. Гадлє Каньчуцкє
1242. Гадлє Шклярскє
1243. Галанє
1244. Гамерня
1245. Гарта
1246. Гелюш
1247. Германовіце
1248. Глудно
1249. Гнатковіце
1250. Гочев
1251. Горубля
1252. Горинєц Здруй
1253. Гошовчик
1254. Гошув
1255. Грушовіце
1256. Гринкув
1257. Гучіско Яворніцкє
1258. Гучіско Нєнадовскє
1259. Гулє
1260. Гульскє
1261. Гумніска
1262. Гурче
1263. Гурко
1264. Гусув
1265. Гута Бжуска
1266. Гута Лоджіньска
1267. Гута Поремби
1268. Гута Ружанєцка
1269. Гута-Зломи
1270. Гувнікі
1271. Ігнаше
1272. Іскань
1273. Іздебкі
1274. Яблоніца Руска
1275. Яблонка
1276. Яблонкі
1277. Ячьмєж
1278. Яґєлла
1279. Яксманіце
1280. Ялове
1281. Янковце
1282. Янковіце
1283. Ярослав
1284. Яшєніца Суфчиньска
1285. Яворнік Польскі
1286. Яворнік Рускі
1287. Яворнік-Пшедмєщє
1288. Єндрушковце
1289. Єджеювка
1290. Йодлувка
1291. Юречкова
1292. Юровце
1293. Кадлубіска
1294. Кальніца (Лєскі)
1295. Кальніца (Саноцкі)
1296. Кальнікув
1297. Кальварья Паславска
1298. Камєнне
1299. Каньчуга
1300. Карапити
1301. Карлікув
1302. Каролювка
1303. Кашице
1304. Кідаловіце
1305. Кєльчова
1306. Кішєлюв
1307. Кльоковіце
1308. Княжице
1309. Кобильніца Руска
1310. Кобильніца Волоска
1311. Колучкув
1312. Команьча
1313. Конячув
1314. Конюша
1315. Конюшкі
1316. Константинувка
1317. Коньскє
1318. Копань
1319. Корчова
1320. Корманіце
1321. Коритнікі
1322. Коженіца
1323. Коженєц
1324. Кочєніце
1325. Костаровце
1326. Косткув
1327. Коштова
1328. Котув
1329. Ковалє
1330. Ковалювка (Бещадскі)
1331. Ковалювка (Любачовскі)
1332. Кожєювка
1333. Крамажувка
1334. Крашіце
1335. Крашічин
1336. Красне
1337. Кронзкі
1338. Кресув
1339. Кремпак
1340. Кросценко
1341. Кровіца
1342. Кровіца Голодовска
1343. Кровіца Сама
1344. Кровіцка
1345. Крувнікі
1346. Кругель Вєлькі
1347. Кшечкова
1348. Кшемєнна
1349. Кшешовіце
1350. Кшивча
1351. Кшиве (Бещадскі)
1352. Кшиве (Бжозовскі)
1353. Кшиве (Лєскі)
1354. Ксаверув
1355. Куляшне
1356. Куньковце
1357. Купятиче
1358. Купна
1359. Кужьміна
1360. Лялін
1361. Ляскувка
1362. Лясова
1363. Лящани
1364. Ляшкі
1365. Лєско
1366. Лєщава Дольна
1367. Лєщава Ґурна
1368. Лєщавка
1369. Лєщовате
1370. Лєщини
1371. Лєшно
1372. Лєжахув
1373. Лєжахув-Осада
1374. Ліпа
1375. Ліпє (Бещадскі)
1376. Ліпє (Любачовскі)
1377. Ліпнік
1378. Ліпско
1379. Лішє Ями
1380. Лісковате
1381. Лішна (Лєскі)
1382. Ліпша (Саноцкі)
1383. Любачув
1384. Люткув
1385. Лютовіска
1386. Лапаювка (Ярославскі)
1387. Лапаювка (Пшемискі)
1388. Лапаювка (Пшеворскі)
1389. Лази (Ярославскі)
1390. Лази (Пжемискі)
1391. Лончкі
1392. Лентовня
1393. Лобозев Дольни
1394. Лобозев Ґурни
1395. Лодина
1396. Лоджіна
1397. Лоджінка Дольна
1398. Лоджінка Ґурна
1399. Лопушка Мала
1400. Лопушка Вєлька
1401. Ловце
1402. Лози
1403. Лувча
1404. Лубно
1405. Лучице
1406. Лукавіца (Лєскі)
1407. Лукавіца (Любачовскі)
1408. Лукавєц
1409. Лукове
1410. Мачькова
1411. Мачьковіце
1412. Майдан
1413. Майдан Ліповєцкі
1414. Майдан Шєнявскі
1415. Макова
1416. Маковіско
1417. Малява
1418. Мальце
1419. Малєніцка
1420. Мальховіце
1421. Малковіце
1422. Манастеж (Ярославскі)
1423. Манастеж (Пщеворскі, гм Яворнік Польскі)
1424. Манастеж (Пщеворскі, гм. Каньчуга)
1425. Марковце
1426. Мхова
1427. Медика
1428. Мединя Каньчуцка
1429. Міхалувка
1430. Міхньовєц
1431. Мєльнікі (Ярославскі, гм. Радимно)
1432. Мєльнікі (Ярославскі, гм. Вьонзовна)
1433. Мєльнув
1434. Мєндзиброджє
1435. Мєнькіш Нови
1436. Мєнькіш Стари
1437. Мікуліце
1438. Мірочін
1439. Мішталь
1440. Млодовіце
1441. Млодув
1442. Млини (Ярославскі, гм. Ярослав)
1443. Млини (Ярославскі, гм. Радимно)
1444. Мочари (Бещадскі)
1445. Мочари (Любачовскі)
1446. Мокра
1447. Мокре
1448. Мокшица
1449. Молодич
1450. Монастеже
1451. Моравско
1452. Морохув
1453. Мощеніца
1454. Мжиглоди
1455. Мжиглуд
1456. Мучне
1457. Муніна
1458. Мурованка
1459. Мичковце
1460. Мичкув
1461. На Верху
1462. Надоляни
1463. Наґужани
1464. Накло
1465. Нароль
1466. Нароль-Вєшь
1467. Насічне
1468. Нащани
1469. Негрибка
1470. Нєбєщани
1471. Нєлєпковіце
1472. Нємстув
1473. Нєнадова
1474. Нєновіце
1475. Нєважка
1476. Нєвістка
1477. Ніжіни
1478. Ніжатице
1479. Нова Ґробля
1480. Нова Вєшь
1481. Нове Брусно
1482. Нове Сади
1483. Нове Шьоло
1484. Новіни Горинєцкє
1485. Новошєльце (Пшеворскі)
1486. Новошєльце (Саноцкі)
1487. Новошєльце Кожіцкє
1488. Новошюлкі
1489. Новошюлкі Дидиньскє
1490. Новотанєц
1491. Нови Люблінєц
1492. Нови Лупкув
1493. Нозджец
1494. Обажим
1495. Оджехова
1496. Ольхова (Ярославскі)
1497. Ольхова (Саноцкі)
1498. Ольховєц
1499. Олєшице
1500. Ольшаніца
1501. Ольшани
1502. Опака
1503. Оптинь
1504. Орелєц
1505. Орли
1506. Ожеховце
1507. Острув (Ярославскі)
1508. Острув (Пшемискі)
1509. Острув (Пшеворскі)
1510. Острувек
1511. Ожаньск
1512. Пакошувка
1513. Палухи
1514. Панталовіце
1515. Папєрня
1516. Пастевнік
1517. Пашова
1518. Павлокома
1519. Павлошюв
1520. Павлова
1521. Пелкінє
1522. Пелнатиче
1523. Пяскі
1524. Пястово
1525. Пьонткова
1526. Пєльня
1527. Пігани
1528. Пікуліце
1529. Піліпи
1530. Пісаровце
1531. Півода
1532. Плазув
1533. Пловце
1534. Побєдно
1535. Подбуковіна
1536. Подемщизна
1537. Подлєшя
1538. Подлешє
1539. Поляна
1540. Полянкі
1541. Поляньчик
1542. Полянкі
1543. Пораж
1544. Посада Ячьмєрска Ґурна
1545. Посада Лєска
1546. Посада Риботицка
1547. Посада Заршиньска
1548. Постолув
1549. Пожджяч
1550. Пралковце
1551. Прелукі
1552. Прочісне
1553. Прухнік
1554. Прушє
1555. Прушєк
1556. Пшедхоловіце
1557. Пшедмєщє Дубєцкє
1558. Пшемишль
1559. Пшеворск
1560. Пшишєтніца
1561. Пшислуп
1562. Пухаче
1563. Рабе
1564. Рачкова
1565. Радава
1566. Радошице
1567. Радруж
1568. Радимно
1569. Райскє
1570. Ракова
1571. Ратнавіца
1572. Рончина
1573. Речполь
1574. Решув
1575. Рокєтніца
1576. Рокшице
1577. Ропєнка
1578. Розбуж Длуґі
1579. Розбуж Окронґли
1580. Розбуж
1581. Розпучє
1582. Розтока
1583. Розтокі
1584. Розтокі Дольне
1585. Розтокі Ґурне
1586. Рожьвєніца
1587. Рожнятув
1588. Рожубовіце
1589. Рувня
1590. Руда Ружанєцка
1591. Руда Щутовска
1592. Рудавєц
1593. Рудерка
1594. Рудка
1595. Рудоловіце
1596. Рушельчице
1597. Рибне
1598. Риботиче
1599. Ришкова Воля
1600. Жечкі
1601. Жекі
1602. Жекі Глуджєньскє
1603. Жепеджь
1604. Жеплін
1605. Саковчик
1606. Саночек
1607. Санок
1608. Середніца
1609. Семковєц
1610. Шєдлєчка
1611. Шєдліска (Бжозовскі)
1612. Шєдліска (Пшемискі)
1613. Шєєш
1614. Шєльніца
1615. Шємушова
1616. Шєнява
1617. Шєннув
1618. Шєракощє
1619. Сколін
1620. Сколошув
1621. Скопув
1622. Скураткі
1623. Сломча
1624. Сломянка
1625. Слонне
1626. Смерек
1627. Смольнік (Бещадскі)
1628. Смольнік (Саноцкі)
1629. Собєчін
1630. Соколе
1631. Соліна
1632. Солінка
1633. Сошьніца
1634. Сульца
1635. Сроґув Дольни
1636. Сроґув Ґурни
1637. Станіславчик
1638. Станькова
1639. Стара Бірча
1640. Стара Гута
1641. Старе Шьоло
1642. Стари Джікув
1643. Стари Люблінєц
1644. Стажава
1645. Стефкова
1646. Страхочіна
1647. Струже Мале
1648. Стшебовіска
1649. Стубєнко
1650. Стубно
1651. Студжєн
1652. Ступошяни
1653. Суха Воля
1654. Суфчина
1655. Сурмачувка
1656. Сурохув
1657. Щавне
1658. Щавне-Куляшне
1659. Щебле
1660. Щуткув
1661. Щитна
1662. Шеґди
1663. Шевна
1664. Шкляри
1665. Шувско
1666. Шьлівніца (Пшемискі, гм. Дубєцко)
1667. Шьлівніца (Пшемискі, гм. Крашічин)
1668. Шьредня
1669. Шьредня Вєшь
1670. Шьреднє Вєлькє
1671. Шьвідніца
1672. Шьвєбодна
1673. Шьвєнте
1674. Шьвєнтоньова
1675. Тапін
1676. Тарнава Дольна
1677. Тарнава Ґурна
1678. Тарнава Ніжна
1679. Тарнавце
1680. Тарнавка (Ланьцуцкі)
1681. Тарнавка (Пшемискі)
1682. Тарнавскє
1683. Телєшнща Ошварова
1684. Темешув
1685. Терка
1686. Токарня
1687. Торкі
1688. Тренча
1689. Труйчице
1690. Триньча
1691. Тухля
1692. Тучемпи
1693. Туліглови
1694. Тужаньск
1695. Туже Поле
1696. Тимце
1697. Тиніовіце
1698. Тирава Сольна
1699. Тирава Волоска
1700. Тивоня
1701. Убєшин
1702. Ухерце Мінеральне
1703. Уємна
1704. Уйковіце
1705. Уланіца
1706. Улуч
1707. Улазув
1708. Ужейовіце
1709. Устянова Дольна
1710. Устянова Ґурна
1711. Устшикі Ґурне
1712. Ушковце
1713. Ваславіце
1714. Валява
1715. Вандувка
1716. Ванькова
1717. Ваповце
1718. Вара
1719. Верхрата
1720. Веремєнь
1721. Версаль
1722. Весола
1723. Весолувка
1724. Ветліна
1725. Венґєрка
1726. Вьонзовніца
1727. Відачув
1728. Вєльгоси
1729. Вєлька Строна
1730. Вєлькє Очи
1731. Вєжбна
1732. Вєтлін
1733. Вєтлін Тшечі
1734. Вєнцковіце
1735. Вінне
1736. Вітошиньце
1737. Вітрилув
1738. Войскє
1739. Войткова
1740. Войткувка
1741. Воля Буховска
1742. Воля Ґурецка
1743. Воля Ґужаньска
1744. Воля Коженєцка
1745. Воля Кшивєцка
1746. Воля Марьяшова
1747. Воля Міхова
1748. Воля Молодицка
1749. Воля Пьотрова
1750. Воля Постойова
1751. Воля Рокєтніцка
1752. Воля Романова
1753. Воля Рожьвєніца
1754. Воля Жепіньска
1755. Воля Сенкова
1756. Воля Венгєрска
1757. Воля Вєлька
1758. Воля Залєска
1759. Воліца (Пшеворскі)
1760. Воліца (Саноцкі)
1761. Волковия
1762. Вулька
1763. Вулька Горинєцка
1764. Вулька Малькова
1765. Вулька Огризкова
1766. Вулька Пелкіньска
1767. Вулька Запаловска
1768. Булька Жмійовіцка
1769. Встенжніца
1770. Вибжеже
1771. Видрна
1772. Видрне
1773. Вилєва
1774. Висоцко
1775. Височани
1776. Вишатице
1777. Вздув
1778. За Санем
1779. Забяла
1780. Заблотце (Ярославскі)
1781. Заблотце (Саноцкі)
1782. Заброджє
1783. Захочевє
1784. Задомбровє
1785. Задвуже
1786. Загуж
1787. Загуже
1788. Загрудкі
1789. Загутинь
1790. Залешє (Любачовскі)
1791. Залешє (Пшемискі, гм. Дубєцко)
1792. Залешє (Пшемискі, гм. Красічин)
1793. Залешє (Пшеворскі)
1794. Залешє Журавскє
1795. Залазек Пьонтковскі
1796. Залазек Тарнавскі
1797. Залажє
1798. Залуж
1799. Залуже
1800. Замєхув
1801. Замойсце
1802. Запалув
1803. Заршин
1804. Зажече
1805. Заставне
1806. Затварніца
1807. Завадка
1808. Завуз
1809. Згода
1810. Злобек
1811. Змійовіска
1812. Зуклін
1813. Зузелє
1814. Звєжинь
1815. Жебраче
1816. Жерендка
1817. Жогатин
1818. Жукі
1819. Жукув
1820. Журавіца
1821. Журавічкі
1822. Журавєц
- на території України:
Волинська область
1. Адамчуки
2. Амбуків
3. Бабаці
4. Бегета
5. Бережці
6. Березовичі
7. Бермешів
8. Білашів
9. Білин
10. Біличі Іваничівський район
11. Біличі Любомльський район
12. Білопіль
13. Бірки
14. Блаженик
15. Бобичі
16. Бобли
17. Боремщина
18. Борове
19. Бортнів
20. Брани
21. Брідки
22. Бубнів
23. Будники
24. Будятичі
25. Бужанка
26. Бужковичі
27. Верба
28. Вербичне
29. Вербівка
30. Верхнів
31. Вигнанка
32. Вижгів
33. Високе
34. Висоцьк
35. Вишнів
36. Вишнівка
37. Відути
38. Війниця
39. Вілиця
40. Вілька-Підгородненська
41. Вільшанка
42. Волиця Іваничівський район
43. Волиця Турійський район
44. Волиця-Дружкопільська
45. Волиця-Морозовицька
46. Володимир-Волинський
47. Володимирівка
48. Воля-Свійчівська
49. Ворчин
50. Вощатин
51. Гаївка
52. Гайки
53. Галина Воля
54. Галинівка
55. Гаруша
56. Глинянка
57. Годовичі
58. Головне
59. Голядин
60. Горичів
61. Городилець
62. Городнє
63. Горохів
64. Гороховище
65. Грабове
66. Грибовиця
67. Грушів
68. Грушівка
69. Гряди
70. Губин
71. Гуменці
72. Гупали
73. Гута
74. Гуща
75. Дарницьке
76. Дігтів
77. Довгів
78. Довгоноси
79. Дожва
80. Долинка
81. Дольськ
82. Дорогиничі
83. Древині
84. Дуліби
85. Жашковичі
86. Житані
87. Жовтневе Володимир-Волинський район
88. Жовтневе Нововолинська міська Рада
89. Журавець
90. Журавники
91. Заболоття Володимир-Волинський район
92. Заболоття Любомльський район
93. Заболоття Ратнівський район
94. Заболотці
95. Забужжя
96. Завидів
97. Задиби
98. Заліси
99. Залісся
100. Залісці
101. Залужжя
102. Залужне
103. Залюття
104. Замлиння
105. Замличі
106. Замости
107. Заозерне
108. Запілля
109. Запуст
110. Заріччя
111. Застав'є
112. Заставне
113. Затишшя
114. Затурці
115. Зачернеччя
116. Защитів
117. Заячиці
118. Згорани
119. Зимне
120. Зілове
121. Зоря
122. Іваничі
123. Іванів
124. Іванівка Іваничівський район
125. Іванівка Ковельський район
126. Ізов
127. Калинівка
128. Кам'янка
129. Квасів
130. Кисилин
131. Кладнів
132. Клевецьк
133. Кличковичі
134. Клопочин
135. Клюськ
136. Когильне
137. Козлів
138. Козятин
139. Колона
140. Колпитів
141. Комарів
142. Конюхи
143. Коритниця
144. Космівка
145. Коцюри
146. Кошари
147. Краска
148. Красний Бір
149. Красноволя
150. Краснодуб'я
151. Красностав
152. Крать
153. Кремеш
154. Кречів
155. Крижова
156. Кримне
157. Кропивники
158. Кропивщина
159. Кругель
160. Крухиничі
161. Крушинець
162. Кукуріки
163. Кульчин
164. Купичів
165. Куснища
166. Кустичі
167. Кути
168. Ладинь
169. Ласків
170. Лежниця
171. Лемешів
172. Липа
173. Лисняки
174. Литовеж
175. Ліски
176. Лісняки
177. Літин
178. Локачі
179. Локутки
180. Лугове
181. Лудин
182. Луків
183. Луковичі
184. Льотниче
185. Люблинець
186. Любомль
187. Любохини
188. Людмильпіль
189. Лютка
190. Маковичі
191. Маньків
192. Марія-Воля
193. Маркелівка
194. Маркевичі Горохівський район
195. Маркевичі Локачинський район
196. Маркостав
197. Масловець
198. Машів
199. Мельники
200. Менчичі
201. Микитичі
202. Микуличі
203. Миловань
204. Миляновичі
205. Милятин
206. Мирків
207. Мировичі
208. Михайлівка
209. Михалє
210. Мишів
211. Міжгір'я
212. Міжлісся
213. Млинище
214. Мовники
215. Мовчанів
216. Мокре
217. Мокрець
218. Молодівка
219. Морозовичі
220. Мосир
221. Мочалки
222. Мшанець
223. Нехвороща
224. Низкиничі
225. Низькі Цевеличі
226. Нири
227. Нова Вижва
228. Нова Лішня
229. Новий Двір
230. Новий Загорів
231. Новини
232. Нові Кошари
233. Нововолинськ
234. Новосілки Володимир-Волинський район
235. Новосілки Турійський район
236. Новоугрузьке
237. Нудиже
238. Обенижі
239. Овадне
240. Овлочин
241. Озютичі
242. Октавин
243. Окунин
244. Олеськ
245. Омельне
246. Орищі
247. Оса
248. Осекрів
249. Осереби
250. Осмиловичі
251. Острівок
252. Острів'я
253. Осьмиговичі
254. Охлопів
255. Охнівка
256. Охотники
257. Павлівка
258. Павловичі
259. Паридуби
260. Пархоменкове
261. Перевали
262. Перевісся
263. Переславичі
264. Перешпа
265. Перковичі
266. Петрове
267. Пехи
268. Печихвости
269. Писарева Воля
270. Підбереззя
271. Підгайці
272. Підгородне
273. Підлісся
274. Підманове
275. Пірванче
276. Піща
277. Плоске
278. Полапи
279. Положеве
280. Полум'яне
281. Полюхне
282. Поляна
283. Поничів
284. Поромів
285. Почапи
286. Привітне
287. Прип'ять
288. Приріччя
289. Пулемець
290. Пульмо
291. Пустинка
292. П'ятидні
293. П'ятикори
294. Радехів
295. Радовичі
296. Радовичі
297. Растів
298. Рачин
299. Ревушки
300. Риковичі
301. Римачі
302. Рівне
303. Роговичі
304. Рогові Смоляри
305. Рогожани
306. Рокитниця
307. Романівка
308. Ростань
309. Руда
310. Руда
311. Рудка
312. Рудня
313. Ружин
314. Русів
315. Русовичі
316. Самійличі
317. Самоволя
318. Свинарин
319. Свійчів
320. Світязь
321. Селець Володимир-Волинський район
322. Селець Турійський район
323. Селіски
324. Серебряниця
325. Серкізів
326. Сильне
327. Синявка
328. Сільце
329. Скабарівщина
330. Скиби
331. Скобелка
332. Скрипиця
333. Смідин
334. Смоляри-Світязькі
335. Смолярі
336. Сокіл
337. Соловичі
338. Сомин
339. Соснина
340. Ставки
341. Ставок
342. Стара Гута
343. Стара Лішня
344. Старий Загорів
345. Старий Порицьк
346. Старі Кошари
347. Старовойтове
348. Старосілля
349. Стенжаричі
350. Столинські Смоляри
351. Стрільче
352. Сукачі
353. Суходоли
354. Сушибаба
355. Сьомаки
356. Тагачин
357. Твердині
358. Твориничі
359. Терехи
360. Тишковичі
361. Топилище
362. Торговище
363. Тростянка
364. Трубки
365. Туличів
366. Тумин
367. Тупали
368. Тур
369. Туричани
370. Турівка
371. Турійськ
372. Турія
373. Туровичі
374. Туропин
375. Устилуг
376. Фалемичі
377. Федорівка
378. Хворостів Володимир-Волинський район
379. Хворостів Любомльський район
380. Хмелів
381. Хмелівка
382. Хобултова
383. Холопичі
384. Хомичі
385. Хорів
386. Хотивель
387. Хотячів
388. Хренів
389. Хрипаличі
390. Хрипськ
391. Цевеличі
392. Черемошна Воля
393. Черчичі
394. Чесний Хрест
395. Чмикос
396. Чорників
397. Чорніїв
398. Чорноплеси
399. Шахтарське
400. Шацьк
401. Шельвів
402. Шистів
403. Штунь
404. Щенятин
405. Ягідне
406. Яковичі
407. Яревище
408. Ясне
Закарпатська область
409. Абранка
410. Анталовці
411. Бегендяцька Пастіль
412. Біласовиця
413. Буківцьово
414. Буковець
415. Великий Березний
416. Верб'яж
417. Верхні Ворота
418. Верхній Студений
419. Верхня Грабівниця
420. Верховина-Бистра
421. Вишка
422. Вільшинки
423. Вовчий
424. Воловець
425. Волосянка
426. Ворочово
427. Гайдош
428. Ганьковиця
429. Герцівці
430. Голубине
431. Грабово
432. Гукливий
433. Гусний
434. Гута
435. Домашин
436. Дубриничі
437. Жденієво
438. Жорнава
439. Забрідь
440. Завадка
441. Завбуч
442. Завосина
443. Загорб
444. Задільське
445. Зарічово
446. Збини
447. Кам'яниця
448. Канора
449. Кибляри
450. Кічерний
451. Княгиня
452. Костева Пастіль
453. Кострина
454. Костринська Розтока
455. Котельниця
456. Крите
457. Лази
458. Латірка
459. Липовець
460. Лікіцари
461. Лісарня
462. Лубня
463. Луг
464. Лумшори
465. Люта
466. Малий Березний
467. Маюрки
468. Мирча
469. Мокра
470. Невицьке
471. Нижні Ворота
472. Нижній Студений
473. Новоселиця
474. Оленьово
475. Оноківці
476. Оріховиця
477. Павлове
478. Пастілки
479. Пацканьово
480. Пашківці
481. Перехресний
482. Перечин
483. Пилипець
484. Підполоззя
485. Плоске
486. Плоский Потік
487. Подобовець
488. Поляна
489. Полянська Гута
490. Порошково
491. Пузняківці
492. Раково
493. Родниківка
494. Родникова Гута
495. Розтока Воловецький район
496. Розтока Міжгірський район
497. Розтоцька Пастіль
498. Ростов'ятиця
499. Руський Мочар
500. Свалявка
501. Синяк
502. Сіль
503. Сімер
504. Сімерки
505. Скотарське
506. Смереково
507. Ставне
508. Стричава
509. Стужиця
510. Сухий
511. Тихий
512. Тишів
513. Тростяниця
514. Туриця
515. Турички
516. Тур'ї Ремети
517. Тур'я Пасіка
518. Тур'я Поляна
519. Тур'я-Бистра
520. Ужок
521. Уклин
522. Чорноголова
523. Щербовець
524. Яківське
525. Ялове
526. Ярок
Львівська область
527. Андріївка
528. Арламівська Воля
529. Артасів
530. Артищів
531. Бабина
532. Бабино
533. Бабичі
534. Бабії
535. Багнувате
536. Баличі
537. Бар
538. Баранівці
539. Батятичі
540. Бачина
541. Белз
542. Бендюга
543. Бердихів
544. Береги
545. Берегове
546. Бережне
547. Бережниця
548. Бережок
549. Березина
550. Березів
551. Берестяни
552. Берці
553. Бесіди
554. Библо
555. Биків
556. Биків
557. Биличі
558. Бистриця Дрогобицький район Бистрицька сільська Рада
559. Бистриця Дрогобицький район Бистрицька-Гірська сільська
Рада
560. Бишів
561. Бишків
562. Біличі
563. Білоки
564. Біньова
565. Бірки Жовківський район
566. Бірки Сокальський район
567. Бірки Яворівський район
568. Бір-Кунинський
569. Бірчиці
570. Бісковичі
571. Бітля
572. Блажів
573. Блищиводи
574. Боберка
575. Боброїди
576. Боб'ятин
577. Бодячів
578. Боєвичі
579. Божа Воля
580. Болозів
581. Боляновичі
582. Боневичі
583. Боратичі
584. Бориня
585. Бориси
586. Борислав
587. Борове Жовківський район
588. Борове Сокальський район
589. Борові
590. Бортятин
591. Боршевичі
592. Борятин
593. Боянець
594. Бояничі
595. Братковичі
596. Брожки
597. Брониця
598. Брюховичі
599. Буда
600. Буди
601. Букова
602. Буковинка
603. Бунів
604. Буньковичі
605. Бусовисько
606. Бутини
607. Буховичі
608. Буців
609. Бучми
610. Ванів
611. Ваньковичі
612. Ваньовичі
613. Варяж
614. Вахули
615. Велика Білина
616. Велика Діброва
617. Велика Калинка
618. Велика Лінина
619. Велика Озимина
620. Велика Сушиця
621. Велика-Волосянка
622. Велике Сокальський район
623. Велике Старосамбірський район
624. Велике Колодно
625. Велике Передмістя
626. Великий Дорошів
627. Великі Гори
628. Великі Долини
629. Великі Макари
630. Великі Мокряни
631. Великі Мости
632. Великі Новосілки
633. Великі Передримихи
634. Великополе
635. Великосілля
636. Вербівка
637. Вербляни
638. Вербове
639. Верени
640. Верешиця
641. Верини
642. Верхівці
643. Верхнє
644. Верхнє Висоцьке
645. Верхнє Гусине
646. Верхнє Синьовидне
647. Верхній Лужок
648. Верхній Турів
649. Верхня Яблунька
650. Верхнячка
651. Верхутка
652. Викоти
653. Винники
654. Висіч
655. Високофедорівка
656. Вихопні
657. Виців
658. Вишенька
659. Вишня
660. Відродження
661. Віжомля
662. Війтівщина
663. Вільшаник
664. Вільшанка
665. Вілюничі
666. Вістовичі
667. Віхті
668. Владипіль
669. Вовча Гора
670. Вовче
671. Вовчищовичі
672. Вовчухи
673. Войславичі
674. Волиця Жовківський район
675. Волиця Мостиський район
676. Волиця Радехівський район
677. Волиця Самбірський район
678. Волиця Сокальський район Двірцівська сільська Рада
679. Волиця Сокальський район Волицька сільська Рада
680. Волостків
681. Волосянка
682. Волошиново
683. Волсвин
684. Воля Старосамбірський район
685. Воля Яворівський район
686. Воля-Баранецька
687. Воля-Бартатівська
688. Воля-Блажівська
689. Воля-Висоцька
690. Воля-Гомулецька
691. Воля-Добростанська
692. Воля-Жовтанецька
693. Воля-Любинська
694. Волянка
695. Воля-Садківська
696. Воля-Старицька
697. Вороблячин
698. Воронів
699. Вороців
700. Вощанці
701. Воютичі
702. Вузлове
703. Вуйковичі
704. В'язова
705. Гайок
706. Галасі
707. Галичани
708. Галівка
709. Ганнівка
710. Ганьковичі
711. Гатківка
712. Гвоздець
713. Гійче
714. Гіркани
715. Гірки
716. Гірник
717. Глибока
718. Глибоч
719. Глинець
720. Глиниці
721. Глинне
722. Глинськ
723. Глухів
724. Гоголів
725. Годвишня
726. Годині
727. Головецько Сколівський район
728. Головецько Старосамбірський район
729. Головське
730. Голокам'янка
731. Гораєць
732. Горбків
733. Гординя
734. Гори
735. Гориславичі
736. Городжів
737. Городисько
738. Городище Самбірський район
739. Городище Сокальський район
740. Городовичі
741. Городок
742. Горяни
743. Гостинцеве
744. Грабівниця
745. Грабовець Кам'янка-Бузький район
746. Грабовець Сколівський район
747. Градівка
748. Гребенів
749. Гребінці
750. Гринчуки
751. Грозьово
752. Грушатичі
753. Грушів
754. Грушка
755. Гряда Жовківський район
756. Гряда Кам'янка-Бузький район
757. Губичі
758. Гуманець
759. Гусаків
760. Гута Дрогобицький район
761. Гута Сокальський район
762. Гута Обединська
763. Дальнич
764. Дацьки
765. Двірці
766. Дебрі
767. Дев'ятир
768. Деревня
769. Дережичі
770. Дернаки
771. Дернів
772. Дернівка
773. Дешичі
774. Дидятичі
775. Діброва Жовківський район
776. Діброва Сокальський район
777. Діброва Яворівський район
778. Дмитровичі
779. Дністрик
780. Дністрик-Дубовий
781. Добощівка
782. Добромиль
783. Добросин
784. Добростани
785. Добротвір
786. Добряни
787. Добрячин
788. Довге
789. Довгомостиська
790. Довжки
791. Долини Кам'янка-Бузький район Сілецька сільська Рада
792. Долини Кам'янка-Бузький район Стародобротвірська
сільська Рада
793. Долинівка
794. Долиняни
795. Долішній Лужок
796. Долобів
797. Домажир
798. Домашів
799. Дрогомишль
800. Дроздовичі Городоцький район
801. Дроздовичі Старосамбірський район
802. Дубаневичі
803. Дубина
804. Дубинки
805. Дубляни
806. Дубрівка Жовківський район
807. Дубрівка Самбірський район
808. Дубровиця
809. Думи
810. Думичі Жовківський район Підлісянська сільська Рада
811. Думичі Жовківський район Погариська сільська Рада
812. Жвирка
813. Жданівка
814. Желдець
815. Жовква
816. Жорниська
817. Жужеляни
818. Жукотин
819. Жупани
820. Забава
821. Забір'я
822. Заболоття
823. Забрід
824. Забужжя Кам'янка-Бузький район
825. Забужжя Сокальський район
826. Завада
827. Завади
828. Завадів Жовківський район
829. Завадів Мостиський район
830. Завадів Яворівський район
831. Завадівка
832. Завадка Сколівський район
833. Завадка Старосамбірський район
834. Заверешиця
835. Заверхи
836. Завидовичі
837. Завишень
838. Зав'язанці
839. Загір'я Жовківський район
840. Загір'я Самбірський район Луківська сільська Рада
841. Загір'я Самбірський район Никловицька сільська Рада
842. Загорби
843. Загороди
844. Задебрі
845. Задільське
846. Задністря
847. Закичера
848. Закіпці
849. Залижня
850. Залози
851. Залокоть
852. Залужани Городоцький район
853. Залужани Самбірський район
854. Залужжя Городоцький район
855. Залужжя Яворівський район
856. Замок
857. Замочок
858. Зарайське
859. Зарище
860. Заріка
861. Заріччя Мостиський район Дмитровицька сільська Рада
862. Заріччя Мостиський район Берегівська сільська Рада
863. Заріччя Самбірський район Воютицька сільська Рада
864. Заріччя Самбірський район Бісковицька сільська Рада
865. Заріччя Старосамбірський район
866. Заріччя Турківський район
867. Зарубани
868. Зарудці
869. Засадки
870. Заставне
871. Затока
872. Зашків
873. Зашковичі
874. Збоївська
875. Звертів
876. Звір
877. Зворець
878. Зелена Гута
879. Зелений Гай
880. Зелів
881. Зимівки
882. Зіболки
883. Золотковичі
884. Зоротовичі
885. Зубейки
886. Зубів Міст
887. Зубків
888. Зубриця
889. Зушиці
890. Івана-Франка
891. Іваники
892. Іванів
893. Івано-Франкове
894. Івашківці
895. Ільковичі
896. Ільник
897. Іорданівка
898. Ісаї
899. Йоничі
900. Йосипівка
901. Казумин
902. Калинів
903. Калинівка
904. Калитяки
905. Кальне
906. Кам'яна Гора
907. Кам'янка
908. Кам'янка-Бузька
909. Кам'янобрід
910. Канафости
911. Капелюх
912. Карачинів
913. Карів
914. Карпатське
915. Карпи
916. Катина
917. Качмарі Жовківський район
918. Качмарі Мостиський район
919. Качмарі Яворівський район
920. Керниця
921. Кертинів
922. Кіндратів
923. Кіпті
924. Клебани
925. Климець
926. Климівщина
927. Княгиничі
928. Княже
929. Княжий Міст
930. Княжпіль
931. Кобло
932. Ковалі
933. Ковалі
934. Ковиничі
935. Когути
936. Кожичі
937. Козаки
938. Козулька
939. Козьова
940. Колбаєвичі
941. Колоденці
942. Колодка
943. Колониці
944. Колонія
945. Комарів
946. Комарники
947. Комаровичі
948. Конів
949. Конотопи
950. Конюшки
951. Конюшки-Тулиголівські
952. Копанка
953. Копань
954. Копитів
955. Коритище
956. Корналовичі
957. Корничі
958. Королин
959. Коропуж
960. Коростів
961. Корчин
962. Корчин
963. Корчів
964. Корчунок
965. Костеїв
966. Костильники
967. Коти
968. Котоване
969. Коханівка
970. Кошаківські
971. Краковець
972. Красічин
973. Красне
974. Красниця
975. Крехів
976. Криве Жовківський район
977. Криве Сколівський район
978. Кривка
979. Крив'яки
980. Кринтята
981. Крисовичі
982. Кропи
983. Кропивник
984. Кропильники
985. Кружики
986. Крукеничі
987. Круковець
988. Крута Долина
989. Крушельниця
990. Куликів
991. Кулиничі
992. Куличків
993. Кульматичі
994. Кульчиці
995. Кулява
996. Кунин
997. Купичволя
998. Купновичі
999. Кути
1000. Лавочне
1001. Лавриків
1002. Лаврів
1003. Лановичі
1004. Ластівка
1005. Лелехівка
1006. Лешків
1007. Лещатів
1008. Либохора
1009. Либохора
1010. Липина
1011. Липки
1012. Липник
1013. Липники Жовківський район
1014. Липники Кам'янка-Бузький район
1015. Липники Мостиський район
1016. Липовець
1017. Ліктів
1018. Лімна
1019. Ліс
1020. Лісновичі
1021. Лісове
1022. Лісок
1023. Лісопотік
1024. Лішня
1025. Лозино
1026. Лопушанка
1027. Лопушанка-Хомина
1028. Лопушниця
1029. Лопушно
1030. Лосинець
1031. Лосини
1032. Лубнівка
1033. Луг Жовківський район
1034. Луг Яворівський район
1035. Лужки Жовківський район
1036. Лужки Яворівський район
1037. Лукавиця
1038. Луки
1039. Луцики
1040. Лучиці
1041. Лущики
1042. Любеля
1043. Любині
1044. Лютовиська
1045. Мавдрики
1046. Мавковичі
1047. Магерів
1048. Мазарня-Каранська
1049. Мазури
1050. Мазярка
1051. Маїки
1052. Майдан Дрогобицький район
1053. Майдан Жовківський район
1054. Максимівка
1055. Максимовичі
1056. Максимці
1057. Макунів
1058. Мала Білина
1059. Мала Вербівка
1060. Мала Волосянка
1061. Мала Діброва
1062. Мала Озимина
1063. Мала Спринька
1064. Малий
1065. Малі Баранівці
1066. Малі Грибовичі
1067. Малі Долини
1068. Малі Мокряни
1069. Малі Новосілки
1070. Малі Передримихи
1071. Малнів
1072. Малнівська Воля
1073. Мальованка
1074. Мальчиці
1075. Мартини
1076. Матів
1077. Матків
1078. Матяші
1079. Мацошин
1080. Медвежа
1081. Межигір'я
1082. Межиріччя
1083. Мелешки
1084. Мельники
1085. Мельничне
1086. Мервичі
1087. Мильчиці
1088. Миляво
1089. Милятин
1090. Мистичі
1091. Мита
1092. Михайлевичі
1093. Михайлівка
1094. Мишлятичі
1095. Мігово
1096. Міжгайці
1097. Міженець
1098. Містковичі
1099. Млин
1100. Могиляни
1101. Модричі
1102. Мокротин
1103. Мокряни
1104. Молошки
1105. Молошковичі
1106. Монастир-Дережицький
1107. Монастирець
1108. Монастир-Лішнянський
1109. Монастирок
1110. Морозовичі
1111. Мор'янці
1112. Мостиська
1113. Мостиська Другі
1114. Мохнате
1115. Мочеради
1116. Мощана
1117. Мужиловичі
1118. Муроване
1119. Муроване
1120. Мшана
1121. Мшанець
1122. Нагачів
1123. Нагірне Мостиський район
1124. Нагірне Самбірський район
1125. Нагірне Сколівський район
1126. Нагірці
1127. Надиби
1128. Надичі
1129. Наконечне Друге
1130. Наконечне Перше
1131. Недільна
1132. Незнанів
1133. Немирів
1134. Нестаничі
1135. Ниви
1136. Нижанковичі
1137. Нижнє Самбірський район
1138. Нижнє Турківський район
1139. Нижнє Висоцьке
1140. Нижнє Гусине
1141. Нижній Турів
1142. Нижня Вовча
1143. Нижня Рожанка
1144. Нижня Яблунька
1145. Низи
1146. Никловичі
1147. Ниновичі
1148. Ніговичі
1149. Нісмичі
1150. Нова Кам'янка
1151. Нова Скварява
1152. Нове Місто
1153. Новий Витків
1154. Новий Калинів
1155. Новий Кропивник
1156. Новий Острів
1157. Новий Став
1158. Новий Яр
1159. Новини
1160. Нові Бірчиці
1161. Новосілки
1162. Новосілки-Гостинні
1163. Новосільці
1164. Новошичі
1165. Новояворівське
1166. Обидів
1167. Обортів
1168. Озерське
1169. Окопи
1170. Оліярники
1171. Опака
1172. Опільсько
1173. Оплітна
1174. Опорець
1175. Ордів
1176. Орів
1177. Ортиничі
1178. Орховичі
1179. Орява
1180. Орявчик
1181. Оселя
1182. Острів
1183. Острів
1184. Острівок
1185. Острожець
1186. Павлів
1187. Павлівка
1188. Пазиняки
1189. Паланки
1190. Панчищини
1191. Папірня
1192. Пацьковичі
1193. Перв'ятичі
1194. Передвір'я
1195. Передільниця
1196. Перекалки
1197. Перемивки
1198. Перемисловичі
1199. Перепростиня
1200. Переспа
1201. Перетоки
1202. Петики
1203. Печихвости
1204. Пили
1205. Пиняни
1206. Пирятин
1207. Пихи
1208. Підбуж
1209. Підгайчики
1210. Підгать
1211. Підгородці
1212. Піддеревенка
1213. Піддовге
1214. Піддубне
1215. Підліски
1216. Підлісся
1217. Підлуби
1218. Підмогилка
1219. Підмонастирок
1220. Підмостичі
1221. Підріка
1222. Підрясне
1223. Підсухе
1224. Пільце
1225. Пісок
1226. Пісоцький
1227. Пісочне
1228. Плав'я
1229. Плешевичі
1230. Плоске
1231. Пнікут
1232. Побережне
1233. Повітно
1234. Погар
1235. Погарисько
1236. Погірці
1237. Поздимир
1238. Полове
1239. Поляна Старосамбірський район Тернавська сільська Рада
1240. Поляна Старосамбірський район Слохинівська сільська
Рада
1241. Поляни
1242. Помлинів
1243. Попелі
1244. Поповичі
1245. Поріччя Городоцький район
1246. Поріччя Яворівський район
1247. Поріччя-Грунтове
1248. Поруби
1249. Поруденко
1250. Посада-Новоміська
1251. Потелич
1252. Потік
1253. Поториця
1254. Прибужани
1255. Прилбичі
1256. Принада
1257. Присліп
1258. Пристань
1259. Путятичі
1260. Пшонець
1261. П'яновичі
1262. П'ятниця
1263. Рава-Руська
1264. Равське
1265. Равщина
1266. Радванці
1267. Раденичі
1268. Радехів
1269. Радич
1270. Радохинці
1271. Райнова
1272. Ракова
1273. Раковище
1274. Ралівка
1275. Рата
1276. Реклинець
1277. Речичани
1278. Рибник
1279. Риків Сколівський район
1280. Риків Турківський район
1281. Ріп'яна
1282. Річки
1283. Рішин
1284. Рогалі
1285. Рогізно Самбірський район
1286. Рогізно Яворівський район
1287. Родатичі
1288. Рожаки
1289. Рожеве
1290. Роздільне
1291. Розжалів
1292. Розлуч
1293. Рокети
1294. Рокитне
1295. Романівка Городоцький район
1296. Романівка Сокальський район
1297. Ромош
1298. Ропавське
1299. Роснівка
1300. Росохач
1301. Росохи
1302. Роятин
1303. Руда Жовківський район
1304. Руда Кам'янка-Бузький район
1305. Руда Яворівський район
1306. Руда-Краковецька
1307. Руда-Крехівська
1308. Руда-Сілецька
1309. Рудка
1310. Рудки
1311. Рудня
1312. Рулево
1313. Русин
1314. Рясне-Руське
1315. Савчин
1316. Садковичі
1317. Салаші
1318. Самбір
1319. Санники
1320. Саночани
1321. Сапіжанка
1322. Сарни
1323. Сарнівка
1324. Свидник
1325. Свидниця
1326. Свитазів
1327. Себечів
1328. Селець
1329. Семирівка
1330. Середина
1331. Середкевичі
1332. Середній Горб
1333. Сигловате
1334. Синьковичі
1335. Сіде
1336. Сілець Кам'янка-Бузький район
1337. Сілець Сокальський район
1338. Скелівка
1339. Сколе
1340. Скоморохи
1341. Слабаш
1342. Славське
1343. Сливниця
1344. Слободяки
1345. Слохині
1346. Смереків
1347. Смеречка
1348. Смиків
1349. Смільна
1350. Сможе
1351. Смолин
1352. Снятинка
1353. Собанівка
1354. Созань
1355. Сокаль
1356. Сокіл
1357. Соколя
1358. Солиги
1359. Солтиси
1360. Солуки
1361. Солянуватка
1362. Сопіт
1363. Сопіт
1364. Сопошин
1365. Сороки
1366. Соснина
1367. Соснівка Старосамбірський район
1368. Соснівка Червоноградська міська Рада
1369. Спас
1370. Спасів
1371. Сприня
1372. Ставки
1373. Ставники
1374. Стадники
1375. Стаївка
1376. Станин
1377. Стара Ропа
1378. Стара Сіль
1379. Стара Скварява
1380. Старгород
1381. Старе Село
1382. Старий Добротвір
1383. Старий Кропивник
1384. Старий Самбір
1385. Старий Яр
1386. Старичі
1387. Старява Мостиський район
1388. Старява Старосамбірський район
1389. Стені
1390. Стенятин
1391. Стоділка
1392. Стоділки
1393. Сторона
1394. Стороневичі
1395. Стоянів
1396. Стоянці
1397. Страдч
1398. Страшевичі
1399. Стремінь
1400. Стриганка
1401. Стрілецьке
1402. Стрілки
1403. Стрілковичі
1404. Стрільбичі
1405. Ступниця
1406. Судковичі
1407. Судова Вишня
1408. Сусідовичі
1409. Сухий Потік
1410. Суховоля Городоцький район
1411. Суховоля Сокальський район
1412. Сушиця
1413. Сушно
1414. Східниця
1415. Сянки
1416. Тадані
1417. Тамановичі
1418. Тарава
1419. Тарнавка
1420. Тартак
1421. Тартаків
1422. Тварі
1423. Твіржа
1424. Теляж
1425. Терло
1426. Тернава
1427. Тернавка
1428. Тернів
1429. Терновиця
1430. Тершів
1431. Тетевчиці
1432. Тисовиця
1433. Тиха
1434. Тичок
1435. Тишиця
1436. Тишковичі
1437. Тоболів
1438. Товарна
1439. Товмач
1440. Толуковичі
1441. Топільниця
1442. Топільниця
1443. Торгановичі
1444. Торки
1445. Торчиновичі
1446. Трояни
1447. Трудолюбівка
1448. Трускавець
1449. Трушевичі
1450. Тудорковичі
1451. Тур'є
1452. Туринка
1453. Турича
1454. Турка
1455. Тухля
1456. Тухолька
1457. Тучапи
1458. Тщенець
1459. Тяглів
1460. Угнів
1461. Угри
1462. Угринів
1463. Ульвівок
1464. Унятичі
1465. Урич
1466. Уріж
1467. Фійна
1468. Фусів
1469. Хатки Мостиський район Раденицька сільська Рада
1470. Хатки Мостиський район Балицька сільська Рада
1471. Хатки Самбірський район
1472. Хащів
1473. Хащованя
1474. Хирів
1475. Хитрейки
1476. Хишевичі
1477. Хідновичі
1478. Хітар
1479. Хлиплі
1480. Хлівчани
1481. Хлопчиці
1482. Хляни
1483. Хоробрів
1484. Хоросниця
1485. Цеблів
1486. Цетуля
1487. Циків
1488. Цитуля
1489. Ціпівки
1490. Чайковичі
1491. Чаплі
1492. Червоноград
1493. Черляни
1494. Черлянське Передмістя
1495. Черневе
1496. Чернилява
1497. Чернихів
1498. Черхава
1499. Черчик
1500. Честині
1501. Чижевичі
1502. Чижки
1503. Чистопілля
1504. Чишки
1505. Чолгині
1506. Чорнії
1507. Чорнокунці
1508. Чуква
1509. Шабельня
1510. Шаварі
1511. Шайноги
1512. Шандровець
1513. Шарпанці
1514. Шегині
1515. Шептичі
1516. Шихтарі
1517. Шишаки
1518. Шишоровичі
1519. Шкло
1520. Школярі
1521. Шоломиничі
1522. Шпиколоси
1523. Штуковець
1524. Шумина
1525. Шум'яч
1526. Шутова
1527. Щеплоти
1528. Щиглі
1529. Яблунів
1530. Явора
1531. Яворів Турківський район
1532. Яворів Яворівський район
1533. Ягідня
1534. Язи
1535. Ялинкувате
1536. Ямельниця
1537. Ямельня
1538. Яремків
1539. Ясениця
1540. Ясениця-Замкова
1541. Ясениця-Сільна
1542. Ясенка-Стецьова
1543. Ясниська
1544. Яструбичі
1545. Ятвяги

Додаток N 2

Документи, які підтверджують постійне місце проживання у
прикордонній зоні:
- на території Республіки Польща:
a) посвідчення особи;
b) довідка про постійне місце проживання, видана
компетентними органами Польщі;
c) дозвіл на проживання.
- на території України:
a) паспорт громадянина України;
b) довідка про місце постійного проживання, видана
компетентним органом України.

Додаток N 3

Компетентні органи, уповноважені приймати заяви про
оформлення дозволів на перетин кордону в рамках місцевого
прикордонного руху та видавати дозволи на перетин кордону в рамках
місцевого прикордонного руху:
- для жителів прикордонної зони на території Республіки
Польща:
Генеральне консульство України в Любліні.
- для жителів прикордонної зони на території України:
a) Консул Республіки Польща у Львові;
b) Консул Республіки Польща у Луцьку.

Додаток N 4

Санкції, які застосовуються у випадку порушення правил
місцевого прикордонного руху:
- на території Республіки Польща:
a) рішення про зобов'язання іноземця залишити територію
Республіки Польща;
b) рішення про видворення іноземця з території Республіки
Польща;
c) внесення персональних даних іноземця до списку іноземців,
перебування яких є небажаним на території Республіки Польща;
d) анулювання дозволу;
e) штраф (ст. 148 Закону Республіки Польща про іноземців від
13 червня 2003 р.).
- на території України:
a) видворення;
b) скорочення терміну тимчасового перебування в Україні, якщо
ці порушення не передбачають адміністративної або кримінальної
відповідальності (ст. 31 Закону України "Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства") ( 3929-12 );
c) заборона в'їзду;
d) попередження або штраф (ст. 202 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ) ( 80731-10 );
e) штраф (ст. 203 Кодексу України про адміністративні
правопорушення) ( 80731-10 );
f) штраф або адміністративний арешт строком до 15 діб
(ст. 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення)
( 80731-10 ).
g) анулювання дозволу.вгору