Документ 630-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.10.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.11.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України
та Урядом Республіки Албанія
про торговельно-економічне співробітництво
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 14, ст.172 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Албанія про
торговельно-економічне співробітництво ( 008_013 ), підписану
25 жовтня 2002 року в м. Тирані, ратифікувати (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 30 жовтня 2008 року
N 630-VIвгору