Документ 633/2005, поточна редакція — Прийняття від 13.04.2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо виведення українського
миротворчого контингенту з Республіки Ірак

Відповідно до статті 107 Конституції України ( 254к/96-ВР )
та статті 7 Закону України "Про участь України в міжнародних
миротворчих операціях" ( 613-14 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Відкликати український миротворчий контингент із
Республіки Ірак.
Розпочати повернення українського миротворчого контингенту до
України та завершити його до кінця 2005 року.
2. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 1 березня 2005 року "Про заходи щодо виведення
українського миротворчого контингенту з Республіки Ірак".
У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони
України:
1) Кабінету Міністрів України:
затвердити у двомісячний строк програму розвитку
довгострокового співробітництва України з Республікою Ірак,
передбачивши в ній, зокрема, заходи щодо:
- участі українських суб'єктів господарювання в розробці
родовищ нафти і газу в Республіці Ірак;
- опрацювання проектів щодо транспортування іракських
енергоносіїв до Європи з використанням транзитних можливостей
України, а також експорту електричної енергії з України до
Республіки Ірак;
- участі українських суб'єктів господарювання всіх форм
власності у відбудові економіки Республіки Ірак, сприяння таким
суб'єктам в одержанні відповідних контрактів;
- сприяння виходу на іракський ринок продукції українських
товаровиробників, зокрема енергетичної, авіабудівної,
суднобудівної, металургійної, машинобудівної,
сільськогосподарської та харчової промисловості, організації в
Республіці Ірак постійно діючої виставки українських товарів та
послуг;
- участі українських суб'єктів господарювання, фахівців у
реалізації гуманітарних проектів (відновлення систем
життєзабезпечення, в тому числі транспортних комунікацій,
відбудова об'єктів соціальної сфери, житла, надання освітніх і
медичних послуг тощо) в Республіці Ірак;
- підготовки в установленому порядку фахівців, у тому числі
за рахунок української сторони, для галузей економіки,
гуманітарної сфери, збройних сил, інших військових формувань та
правоохоронних органів Республіки Ірак у навчальних закладах
України, а також надання допомоги в організації підготовки таких
фахівців у Республіці Ірак;
оновити в місячний строк склад української частини
Українсько-іракської спільної комісії з питань торговельного,
економічного, наукового та технічного співробітництва та вжити
спільно з іракською стороною заходів щодо налагодження її роботи;
забезпечити вирішення у тримісячний строк у встановленому
порядку питань щодо збільшення штатної чисельності посольства
України в Республіці Ірак, у тому числі торговельно-економічної
місії України, передбачивши для цього відповідні видатки під час
підготовки пропозицій про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) та у проектах
законів про Державний бюджет України на 2006 та наступні роки;
організувати проведення медичної та психологічної
реабілітації військовослужбовців українського миротворчого
контингенту в місячний строк після повернення їх в Україну;
внести в місячний строк пропозиції щодо започаткування
постійного співробітництва між іракською провінцією Васіт та
однією з областей України;
забезпечити проведення роботи з керівниками місцевих органів
влади, впливових політичних сил та релігійними лідерами в
іракській провінції Васіт щодо створення сприятливих умов для
дальшого розвитку українсько-іракського співробітництва на
регіональному рівні;
2) Міністерству оборони України забезпечити виконання плану
поетапного виведення українського миротворчого контингенту
Багатонаціональних сил з Республіки Ірак;
3) Міністерству оборони України, Міністерству промислової
політики України подати в тримісячний строк пропозиції щодо
розвитку військово-технічного співробітництва України з
Республікою Ірак;
4) Міністерству закордонних справ України:
терміново узгодити питання виведення українського
миротворчого контингенту з Республіки Ірак з відповідними
державами, контингенти яких беруть участь у складі
багатонаціональних сил зі створення умов стабільності та безпеки в
Республіці Ірак;
підготувати в двомісячний строк та внести в установленому
порядку за підсумками візиту делегації України на переговори з
Урядом Республіки Ірак та командуванням Багатонаціональних сил в
Іраку щодо виведення українського миротворчого контингенту з
Республіки Ірак та довгострокового співробітництва в економічній,
воєнній і військово-технічній сферах пропозиції щодо направлення
українського миротворчого персоналу до Республіки Ірак;
5) Службі безпеки України за участю Генеральної прокуратури
України забезпечити дієвий контроль за використанням українським
миротворчим контингентом у Республіці Ірак фінансових та
матеріально-технічних ресурсів;
6) рекомендувати Верховній Раді України вжити заходів щодо
розвитку міжпарламентських зв'язків із Республікою Ірак.
3. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря
Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 13 квітня 2005 року
N 633/2005вгору