Про Кримський природний заповідник
Кабінет Міністрів УРСР; Постанова від 29.06.199164
Документ 64-91-п, поточна редакція — Редакція від 12.10.1992, підстава - 584-92-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 29 червня 1991 р. N 64
Київ
Про Кримський природний заповідник
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 584 ( 584-92-п ) від 12.10.92 )
( У назві і тексті Постанови посилання "державний заповідник"
замінено посиланням "природний заповідник" згідно з
Постановою КМ N 584 ( 584-92-п ) від 12.10.92 )

З метою збереження генофонду рослинного і тваринного світу,
унікальних природних комплексів Криму, використання їх у наукових
та інших цілях і поглиблення досліджень з проблем
природокористування Кабінет Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Ради Міністрів Кримської АРСР і
громадськості, погоджену з Міністерством економіки УРСР,
Міністерством охорони навколишнього природного середовища УРСР,
Міністерством лісового господарства УРСР, Міністерством фінансів
УРСР і Академією наук УРСР, про організацію Кримського природного
заповідника на базі і в існуючих межах Кримського державного
заповідно-мисливського господарства. Вказаний заповідник перебуває
у віданні Міністерства лісового господарства УРСР.
2. Міністерству лісового господарства УРСР за погодженням з
Міністерством охорони навколишнього природного середовища УРСР,
Академією наук УРСР і Радою Міністрів Кримської АРСР розробити і
затвердити у двомісячний строк Положення про Кримський природний
заповідник, визначивши заповідну зону та зони відтворення
екосистем, обмеженої господарської діяльності, рекреаційного
використання і екологічного виховання населення.
3. Доручити Академії наук УРСР внести до Секретаріату
Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
(ЮНЕСКО) пропозицію про включення Кримського природного
заповідника до міжнародної мережі біосферних заповідників.

Прем'єр-міністр УРСР В.ФОКІН
Державний секретар
Кабінету Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інд. 19вгору