Документ 643_051, втратив чинність, поточна редакція — Підписання від 24.06.1993
( Остання подія — Припинення дії, відбулась 01.01.1994. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Урядом України та Урядом Російської
Федерації про ціни на природний газ і
тарифи по його транспортуванню

Дата підписання: 24 червня 1993 р. Набуття чинності: 24 червня 1993 р.
Уряд України та Уряд Російської Федерації, які надалі
іменуються Сторони,
виходячи з необхідності поступового переходу до здійснення
розрахунків при реалізації природного газу та за його транзит з
урахуванням рівня цін на світовому ринку, проведення узгодженої
політики в галузі цін і тарифів на природний газ та послуги з його
транспортування, спрямованої на забезпечення взаємної економічної
вигоди,
погодились про таке:
Стаття 1
Ця Угода поширюється на ціни за природний газ, що
поставляється з Російської Федерації, на умовах франко-кордон
Російської Федерації для споживачів України, і на транзит
російського природного газу через територію України.
Стаття 2
Ціни на природний газ, що поставляється з Російської
Федерації споживачам України, встановлюються до 1 червня 1993 р. у
розмірі 15600 карбованців за 1000 куб. метрів, а з 1 червня 1993
р. встановлюється ціна у розмірі 42000 карбованців за 1000 куб.
метрів з приведенням її до 1 грудня 1993 р. до 80 доларів США.
Стаття 3
Тариф за транзит природного газу через територію України від
її кордону з Російською Федерацією і Республікою Білорусь
встановлюється до 1 червня 1993 р. у розмірі 180 карбованців за
транзит 1000 куб. метрів природного газу на відстань 100 км, а з 1
червня 1993 р. - у розмірі 1195 карбованців та доведенням його до
31 грудня 1993 р. до 1,5 долара США (з відшкодуванням витрат на
експлуатаційні потреби у розмірі 0,23 долара США).
Стаття 4
Розрахунки за природний газ та його транзит через територію
України здійснюються в карбованцях по курсу, встановленому
Центральним банком Російської Федерації станом на день, що передує
виставленню рахунку.
В цінах і тарифах, передбачених у статтях 2 і 3 цієї Угоди,
враховані податки та збори, а у цінах на природний газ, які
застосовуватимуться з 1 червня 1993 р. - митні збори.
Стаття 5
Українська Сторона забезпечує попередню оплату за наданий
природний газ. Порядок та умови попередньої оплати обумовлюються у
господарському договорі.
У разі заборгованості по виплатах на порушення встановлених
господарськими договорами строків, до порушників застосовуються
економічні санкції у розмірах, які повністю відшкодовують нанесену
Сторонами шкоду, пов'язану з виплатою процентів по банківських
кредитах на період затримки платежів.
Українська Сторона зобов'язується до 1 серпня 1993 р.
погасити прострочену заборгованість за фактично отриманий з
Російської Федерації природний газ.
Платежі, які випливають з цієї Угоди, здійснюються незалежно
від загального стану фінансово-грошових відносин між Україною та
Російською Федерацією.
Стаття 6
Ця Угода набуває чинності з моменту підписання і діє до 31
грудня 1993 р. Угода є основою для укладення господарських
договорів на постачання і транзит природного газу між
підприємствами та організаціями Російської Федерації і України.
Вчинено у м. Києві 24 червня 1993 р. в двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Уряд За Уряд
України Російської Федерації
(підпис) (підпис)вгору