Документ 653-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2015, підстава - 879-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 липня 2012 р. № 653
Київ

Про внесення змін до Порядку виконання підготовчих робіт і Порядку виконання будівельних робіт

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 879 від 21.10.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку виконання підготовчих робіт і Порядку виконання будівельних робіт, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1404, № 69, ст. 2634; 2012 р., № 8, ст. 297, № 16, ст. 592), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2012 р. № 653

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку виконання підготовчих робіт і Порядку виконання будівельних робіт

1. У Порядку виконання підготовчих робіт:

1) у пункті 1:

в абзаці другому слова “під забудову” виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Електронна система здійснення декларативних процедур у будівництві - автоматизований комплекс із забезпечення електронного документообігу з питань декларативних процедур у будівництві, функціонування якого забезпечує Держархбудінспекція у порядку, визначеному Мінрегіоном.

Реєстрація - внесення даних до єдиного реєстру.”;

2) в абзаці першому пункту 2 слова “Державній архітектурно-будівельній інспекції” замінити словом “Держархбудінспекції”;

3) у пункті 5:

абзац перший після слів “з описом вкладення” доповнити словами “чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві”;

в абзаці другому слова “генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або”, “авторського і” та “чи відповідальних за виконання підготовчих робіт,” виключити;

абзац третій доповнити реченням такого змісту: “Зазначене повідомлення подається з дотриманням вимог абзацу першого цього пункту.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник повідомляє Інспекції про такі зміни листом.”;

4) у пункті 7:

абзац третій викласти у такій редакції:

“Реєстрацію декларації щодо об’єкта, розміщеного на території кількох регіонів або вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності якого після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на два і більше регіони (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь), здійснює Держархбудінспекція, а декларації щодо іншого об’єкта - її територіальний орган за місцезнаходженням об’єкта на безоплатній основі.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Держархбудінспекція може доручити розгляд та реєстрацію декларацій її територіальному органові в порядку, визначеному Мінрегіоном.”;

5) у пункті 8:

абзац перший після слів “з описом вкладення” доповнити словами “чи через електронну систему здійснення декларативних процедур у будівництві”;

6) у пункті 9 слова “реєструє її” замінити словами “вносить їх до єдиного реєстру”;

7) у пункті 14:

в абзаці першому слова “генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або” та “чи відповідальних за виконання підготовчих робіт,” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник повідомляє Інспекції про такі зміни листом.”;

8) у пункті 16 слова “зміна генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників);” та “чи відповідальних за виконання підготовчих робіт” виключити;

9) додатки 1-3 до Порядку викласти у такій редакції:


“Додаток 1
до Порядку виконання підготовчих робіт

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт


Додаток 2
до Порядку виконання підготовчих робіт

ДЕКЛАРАЦІЯ
про початок виконання підготовчих робіт


Додаток 3
до Порядку виконання підготовчих робіт

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих робіт”.


{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 879 від 21.10.2015}вгору