Про Державну прикордонну службу України
Закон України від 03.04.2003661-IV
Документ 661-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.01.2019, підстава - 2641-VIII


     9)  за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну
політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері авіаційного транспорту, та Міністерством
оборони України надавати дозвіл щодо вильоту і посадки повітряних
суден з аеропортів (аеродромів), у яких відсутні пункти пропуску
через державний кордон України; { Пункт 9 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 406-VII
( 406-18 ) від 04.07.2013 }
10) створювати і використовувати в інтересах розвідки,
контррозвідувального забезпечення охорони державного кордону
України, оперативно-розшукової діяльності, участі у боротьбі з
організованою злочинністю та протидії незаконній міграції
інформаційні системи, у тому числі банки даних щодо осіб, які
перетнули державний кордон України, осіб, які вчинили
правопорушення, протидію яким віднесено до компетенції Державної
прикордонної служби України, осіб, яким згідно із законодавством
не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежується право
виїзду з України, недійсних, викрадених і втрачених документів на
право виїзду за кордон та в інших випадках, передбачених законами
України;
11) визначати разом із заінтересованими підприємствами,
установами та організаціями всіх форм власності місця і тривалість
зупинок (стоянок) транспортних засобів, що здійснюють міжнародні
перевезення пасажирів та вантажів у пунктах пропуску через
державний кордон України або здійснюють відповідні перевезення
через контрольні пункти в’їзду - виїзду; { Пункт 11 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1207-VII ( 1207-18 ) від 15.04.2014 }
12) вимагати від фізичних осіб припинення правопорушень і
дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Державної
прикордонної служби України;
13) у випадках та в порядку, передбачених законами України,
розглядати справи про правопорушення, накладати стягнення або
передавати матеріали про правопорушення на розгляд інших
уповноважених органів виконавчої влади або судів;
14) здійснювати адміністративне затримання осіб на підставах
і на строки, визначені законами, у тому числі іноземців та осіб
без громадянства, які незаконно перетнули державний кордон
України, стосовно яких прийнято в установленому порядку рішення
про передачу їх прикордонним органам суміжної держави, на час,
необхідний для такої передачі;
15) здійснювати на підставах та в порядку ( z0993-12 ),
установлених законами, особистий огляд затриманих, а також
оглядати і в разі потреби вилучати речі, що можуть бути речовими
доказами або заподіяти шкоду здоров'ю людей;
16) тримати осіб, затриманих в адміністративному порядку, в
спеціально обладнаних для цих цілей приміщеннях;
17) проводити відповідно до закону судову експертизу
паспортних документів, які згідно із законодавством
використовуються під час перетинання державного кордону України
( z0824-09 );
18) відповідно до своєї компетенції обмежувати або тимчасово
забороняти у випадках, які спричиняються обставинами, пов'язаними
із забезпеченням охорони державного кордону України, та
проведенням навчань і бойових стрільб, виконання різних робіт,
переміщення транспортних засобів, плавзасобів і доступ осіб на
окремі ділянки місцевості чи об'єкти у прикордонній смузі,
контрольованих прикордонних районах, за винятком робіт на будовах,
що виконуються відповідно до міжнародних договорів, та на будовах
державного значення і робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків
стихійного лиха та осередків особливо небезпечних інфекційних
захворювань;
19) здійснювати автоматизований обмін інформацією про
транспортні засоби, що перетнули державний кордон України, з
територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України.
Зупиняти та оглядати в межах прикордонної смуги, контрольованих
прикордонних районів самостійно, а за їх межами - разом з
відповідними підрозділами Національної поліції транспортні засоби,
а також перевіряти документи, що посвідчують особу водія та
пасажирів, наявність поліса обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), а також
здійснювати контроль за сплатою сум накладених стягнень за вчинені
адміністративні правопорушення, розгляд справ про які законом
віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України.
При цьому вантаж, який перевозиться транспортними засобами під
митним контролем, підлягає такому оглядові тільки разом з органами
доходів і зборів; { Пункт 19 частини першої статті 20 в редакції Закону N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 406-VII
( 406-18 ) від 04.07.2013, N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015,
N 2293-VIII ( 2293-19 ) від 27.02.2018 }
20) використовувати у порядку, встановленому законодавством,
водний і повітряний простір України, морські та річкові порти,
аеропорти та аеродроми (посадкові майданчики), розташовані на
території України, незалежно від їх відомчої належності і
призначення, одержувати навігаційну, метеорологічну, гідрографічну
та іншу інформацію, необхідну для забезпечення польотів і
кораблеводіння;
21) у встановленому законодавством порядку виконувати польоти
на літальних апаратах Державної прикордонної служби України на
повітряних трасах, за маршрутами поза трасами, а також за
встановленими маршрутами у прикордонній смузі, контрольованих
прикордонних районах та виключній (морській) економічній зоні
України;
22) здійснювати плавання на кораблях, катерах, суднах
забезпечення по всій акваторії внутрішніх вод, територіального
моря, прилеглої зони і виключної (морської) економічної зони
України, підходити до берега, будь-яких причалів (пристаней) і
здійснювати висадку на них особового складу Державної прикордонної
служби України; { Пункт 22 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2641-VIII ( 2641-19 ) від 06.12.2018 }
23) надавати дозвіл на заходження іноземних військових
кораблів у внутрішні води, на рейди та в порти України, у тому
числі відповідно до прийнятих у встановленому порядку рішень про
допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України,
схвалених Верховною Радою України;
24) проводити в установленому порядку огляд українських та
іноземних невійськових суден ( z0993-12 ), що допустили порушення
законодавства під час плавання і перебування в прилеглій зоні,
територіальному морі, внутрішніх водах, а також під час стоянки
суден у портах України, супроводжувати їх кораблями та катерами
Державної прикордонної служби України в порти або за межі
територіальних вод України; { Пункт 24 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2641-VIII ( 2641-19 ) від 06.12.2018 }
25) зупиняти та оглядати в установленому порядку судна і
плавзасоби, що ведуть промисел риби та інших водних живих
ресурсів, здійснюють пошук, дослідження та операції, пов'язані з
таким промислом, виконують інші роботи у виключній (морській)
економічній зоні України, прилеглій зоні та територіальному морі;
перевіряти документи на ведення рибного промислу та виконання
інших робіт; { Пункт 25 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2641-VIII ( 2641-19 ) від 06.12.2018 }
26) зупиняти або припиняти рибний промисел, морські наукові
дослідження, інші роботи у територіальному морі, прилеглій зоні,
виключній (морській) економічній зоні та внутрішніх водах України
в разі відсутності відповідного дозволу (погодження) або порушення
правил їх проведення, установлених законодавством; { Пункт 26 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2641-VIII ( 2641-19 ) від 06.12.2018 }
26-1) зупиняти та оглядати в установленому порядку судна і
плавзасоби, що знаходяться в зоні охорони підводної культурної та
археологічної спадщини, перевіряти документи (дозволи), що
підтверджують право на перебування в охоронюваній зоні та (чи)
проведення наукових археологічних досліджень; { Частину першу
статті 20 доповнено пунктом 26-1 згідно із Законом N 2947-VI
( 2947-17 ) від 13.01.2011 }
27) відвідувати, оглядати та перебувати на штучних островах,
в установках і спорудах, що знаходяться у виключній (морській)
економічній зоні, територіальному морі та внутрішніх водах
України, а також перевіряти документи, які посвідчують право на
проведення робіт, спорудження штучних островів, установок, споруд
і встановлення зон безпеки навколо них;
28) затримувати судна, що допускають порушення законодавства
про виключну (морську) економічну зону України, прилеглу зону
України або норм міжнародного права, і доставляти їх в один з
відкритих для заходження іноземних невійськових суден портів
України; { Пункт 28 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2641-VIII ( 2641-19 ) від 06.12.2018 }
29) тимчасово обмежувати мореплавство та забороняти вихід у
море українських невійськових суден і плавзасобів незалежно від
форми власності, які допустили порушення встановленого порядку
плавання і перебування у прилеглій зоні, територіальному морі та
внутрішніх водах України ( z0652-05 ); { Пункт 29 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2641-VIII ( 2641-19 ) від 06.12.2018 }
30) забороняти сходження на берег і перебування на березі
членів екіпажів іноземних невійськових суден та інших осіб, що
перебувають на них і допустили правопорушення під час плавання та
перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, а також під
час стоянки суден у портах України;
31) здійснювати розвідувальні, контррозвідувальні та
оперативно-розшукові заходи згідно із законами України;
32) здійснювати за домовленістю з авіаперевізниками в
іноземних аеропортах попередню перевірку правових підстав для
в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства;
33) у взаємодії з органами доходів і зборів та іншими
державними органами здійснювати заходи щодо недопущення
незаконного переміщення через державний кордон України вантажів,
стосовно яких законодавством встановлено заборони і обмеження,
вилучати такі вантажі в разі здійснення спроби переміщення їх
через державний кордон України або самостійно в ході проведення
оперативно-розшукових заходів та передавати їх за призначенням у
встановленому порядку; { Пункт 33 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно
із Законами N 1710-VI ( 1710-17 ) від 05.11.2009, N 406-VII
( 406-18 ) від 04.07.2013 }
34) запрошувати осіб до підрозділів Державної прикордонної
служби України для з'ясування обставин незаконного перетинання
державного кордону України, порушення режиму державного кордону,
прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний
кордон України, контрольних пунктах в’їзду - виїзду, порядку
в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, а також
інших правопорушень, розгляд справ про які законом віднесено до
компетенції Державної прикордонної служби України. У разі потреби
з'ясування обставин зазначених порушень може здійснюватися і в
інших місцях; { Пункт 34 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно
із Законами N 1207-VII ( 1207-18 ) від 15.04.2014, N 2293-VIII
( 2293-19 ) від 27.02.2018 }
35) на підставах, передбачених законами, скорочувати строк
перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства,
затриманих у межах контрольованих прикордонних районів;
36) користуватися на договірних засадах службовими
приміщеннями підприємств, установ та організацій усіх форм
власності, військових частин військових формувань, а також
житловими та іншими приміщеннями громадян;
37) використовувати у встановленому порядку транспортні
засоби, плавзасоби громадян, підприємств, установ та організацій
усіх форм власності (крім транспортних засобів, плавзасобів
дипломатичних та інших представництв іноземних держав та
організацій) для проїзду до місця незаконного перетинання
державного кордону України, припинення злочину, доставки до
лікувальних закладів осіб, що потребують термінової медичної
допомоги, з наступним відшкодуванням витрат і збитків цим
громадянам, підприємствам, установам та організаціям згідно із
законодавством;
38) використовувати засоби електричного зв'язку центральних
та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм
власності під час припинення збройних конфліктів та інших
провокацій на державному кордоні України, відбиття вторгнення на
територію України збройних формувань, ліквідації
диверсійно-розвідувальних груп, а також в інших випадках на
умовах, погоджених у встановленому порядку, з наступним
відшкодуванням пов'язаних з цим витрат згідно із законодавством;
39) подавати органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування обов'язкові для розгляду пропозиції щодо припинення
порушень законодавства з питань охорони державного кордону України
та усунення передумов до їх вчинення;
40) одержувати в установленому законом порядку за письмовими
запитами керівників підрозділів з оперативно-розшукової роботи чи
розвідувального органу відомості з автоматизованих інформаційних і
довідкових систем та банків даних, створюваних Верховним Судом
України, Генеральною прокуратурою України, Національним банком
України, Антимонопольним комітетом України, Фондом державного
майна України, міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування України;
( Пункт 40 частини першої статті 20 в редакції Закону N 965-IV
( 965-15 ) від 19.06.2003 )
41) матеріально і морально заохочувати осіб, які надають
Державній прикордонній службі України допомогу у виконанні
покладених на неї завдань;
42) співпрацювати відповідно до законодавства з іноземними
дипломатичними і консульськими установами в питаннях, що належать
до компетенції Державної прикордонної служби України і стосуються
обмеження чи поновлення прав іноземців та осіб без громадянства;
43) взаємодіяти з питань охорони державного кордону України,
протидії незаконній міграції, незаконному обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, транскордонній
злочинності, контрабандній діяльності з компетентними органами та
військовими формуваннями іноземних держав, міжнародними
організаціями в порядку і на засадах, установлених законодавством;
44) під час безпосереднього виконання завдань з охорони
державного кордону при несенні служби у складі прикордонних
нарядів або здійсненні оперативно-розшукової діяльності безоплатно
користуватися всіма видами міського пасажирського транспорту
загального користування (крім таксі), засобами залізничного,
водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських
маршрутів, а також попутним транспортом;
45) у порядку, передбаченому законодавством, одержувати і
використовувати земельні ділянки для розміщення стаціонарних
технічних засобів та інженерних споруд на державному кордоні
України, розташування органів, підрозділів, навчальних закладів,
підприємств, установ та організацій Державної прикордонної служби
України, пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, базування
кораблів і катерів, авіаційних підрозділів, стрільбищ і навчальних
полів тощо;
46) у порядку, визначеному міжнародними договорами України,
здійснювати спільний прикордонний контроль та інші заходи з
охорони державного кордону на території суміжних держав; { Частину першу статті 20 доповнено пунктом 46 згідно із Законом
N 1710-VI ( 1710-17 ) від 05.11.2009 }
47) закріплювати на форменому одязі, службових транспортних
засобах автоматичну фото- і відеотехніку та використовувати
отриману з неї інформацію для запобігання, виявлення або
фіксування правопорушень та забезпечення публічної безпеки і
правопорядку в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний
кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, а також у
контрольованих прикордонних районах та у межах виключної
(морської) економічної зони України. { Частину першу статті 20 доповнено пунктом 47 згідно із Законом
N 2293-VIII ( 2293-19 ) від 27.02.2018 }
У випадках, передбачених законом, посадові та службові особи
Державної прикордонної служби України здійснюють також і інші
повноваження.
Стаття 21. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів,
зброї та бойової техніки особовим складом
Державної прикордонної служби України
{ Назва статті 21 в редакції Закону N 2641-VIII ( 2641-19 ) від
06.12.2018 }
Військовослужбовці, а також працівники Державної прикордонної
служби України, які відповідно до їх службових повноважень можуть
залучатися до оперативно-службової діяльності, під час виконання
завдань з охорони державного кордону та суверенних прав України в
її прилеглій зоні виключній (морській) економічній зоні в межах
повноважень, визначених цим Законом, законами України "Про
державний кордон України" ( 1777-12 ), "Про прилеглу зону України"
( 2641-19 ), "Про виключну (морську) економічну зону України"
( 162/95-ВР ), мають право в порядку і випадках, передбачених
Законом України "Про Національну поліцію" ( 580-19 ), військовими
статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими
актами, застосовувати фізичну силу, використовувати службових
собак, а також зберігати, носити спеціальні засоби і зброю,
використовувати і застосовувати їх самостійно або у складі
підрозділів. { Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015, N 2641-VIII ( 2641-19 ) від
06.12.2018 }
Крім підстав, зазначених у частині першій цієї статті, зброя
кораблів та катерів Морської охорони Державної прикордонної служби
України може застосовуватися:
1) без попередження з метою:
відбиття збройного нападу та вторгнення на територію України
озброєних військових груп і злочинних угруповань;
припинення збройних конфліктів та збройних провокацій;
відбиття нападу (надання допомоги для відбиття нападу) на
кораблі (катери) та судна Державної прикордонної служби України
або інші судна під Державним прапором України;
припинення збройного опору;
2) після попереджувальної стрільби з метою:
затримання суден, які порушили законодавство України про
державний кордон або митне, фіскальне (податкове), імміграційне
(міграційне), санітарне законодавство України, під час
переслідування по гарячих слідах, що розпочалося у територіальному
морі або прилеглій зоні України, або суден, які порушили
законодавство України про виключну (морську) економічну зону
України під час переслідування по гарячих слідах, у разі
невиконання вимоги зупинитися, якщо судно намагається зникнути, а
інші можливості для його зупинення вичерпані;
припинення ворожих дій суден щодо узбережжя України,
підводних та надводних об’єктів під Державним прапором України. { Статтю 21 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2641-VIII
( 2641-19 ) від 06.12.2018 }
Не допускається застосування зброї в напрямку території
суміжної держави, за винятком випадків відбиття збройного нападу
та вторгнення на територію України озброєних військових груп і
злочинних угруповань, припинення збройних провокацій, а також для
відбиття нападу або припинення збройного опору осіб, які незаконно
перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон
України.
Стаття 22. Сприяння органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, громадських організацій
і громадян виконанню завдань Державною
прикордонною службою України
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування,
їх службові і посадові особи в межах своїх повноважень сприяють
Державній прикордонній службі України в охороні державного кордону
та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній
зоні.
Державна прикордонна служба України має право для виконання
покладених на неї завдань залучати до співробітництва на платній
та безоплатній основі осіб за їх згодою, а також громадські
формування з охорони громадського порядку і державного кордону у
порядку, встановленому законами, що регулюють оперативно-розшукову
діяльність та участь громадян в охороні державного кордону
України.
Розділ V
ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Стаття 23. Правове становище особового складу Державної
прикордонної служби України
Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової
служби), а також працівникам Державної прикордонної служби
України, які відповідно до їх службових повноважень можуть
залучатися до оперативно-службової діяльності, видаються службові
та спеціальні посвідчення, а також відповідні знаки (жетони).
Законні вимоги і розпорядження військовослужбовців та
працівників Державної прикордонної служби України, які відповідно
до їх службових повноважень залучені до оперативно-службової
діяльності, є обов'язковими для виконання громадянами України,
іноземцями, особами без громадянства, посадовими і службовими
особами.
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної
служби України під час виконання покладених на них обов'язків
керуються тільки законами, діють на підставі, у межах повноважень
та у спосіб, що передбачені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та
законами України. Ніхто інший, за винятком уповноважених посадових
осіб державних органів у передбачених Конституцією ( 254к/96-ВР )
та законами України випадках, не вправі втручатися у законну
діяльність військовослужбовців та працівників Державної
прикордонної служби України.
Ніхто не має права покласти на особовий склад Державної
прикордонної служби України виконання завдань і обов'язків, не
передбачених законами України.
З метою попередження корупції військовослужбовцям та
працівникам Державної прикордонної служби України під час
здійснення прикордонного контролю забороняється:
1) приймати будь-які предмети (речі) від будь-яких осіб та
передавати предмети (речі) будь-кому, якщо інше не встановлено
законодавством України;
2) надавати будь-кому інформацію про осіб, транспортні
засоби, вантажі, що переміщуються через державний кордон або через
контрольні пункти в’їзду - виїзду, якщо інше не передбачено
законом; { Пункт 2 частини п'ятої статті 23 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1207-VII ( 1207-18 ) від 15.04.2014 }
3) надавати переваги в перетинанні державного кордону або
в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї особам,
транспортним засобам та вантажам; { Пункт 3 частини п'ятої статті 23 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1207-VII ( 1207-18 ) від 15.04.2014 }
4) мати будь-які особисті засоби зв'язку, що не належать
Державній прикордонній службі України та не входять до предметів
екіпірування прикордонного наряду;
5) мати при собі грошові кошти понад розмір, встановлений
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони державного кордону ( z0879-15 ). { Статтю 23 доповнено частиною згідно із Законом N 1710-VI
( 1710-17 ) від 05.11.2009 }
Зазначені особи зобов'язані на вимогу своїх прямих
начальників або посадових чи службових осіб підрозділів
внутрішньої безпеки надати можливість перевірити дотримання ними
зазначених обмежень. { Статтю 23 доповнено частиною згідно із Законом N 1710-VI
( 1710-17 ) від 05.11.2009 }
Втручання в діяльність Державної прикордонної служби України
тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
Військовослужбовці Державної прикордонної служби України
мають право на носіння військової форми одягу із знаками
розрізнення, зразки яких затверджуються відповідно до Закону
України "Про військовий обов’язок і військову службу" ( 2232-12 ).
{ Частина статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007; в редакції Закону N 567-VIII
( 567-19 ) від 01.07.2015 }
Використання військових звань, відзнак, форменого одягу,
службових чи спеціальних посвідчень, знаків (жетонів) особою, яка
не належить до особового складу Державної прикордонної служби
України, тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
Стаття 24. Правовий захист особового складу Державної
прикордонної служби України
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної
служби України під час виконання покладених на них обов'язків є
представниками влади, недоторканність особи, честь і гідність яких
охороняються законом.
Недоторканність особи військовослужбовця, а також працівника
Державної прикордонної служби України, який відповідно до його
службових повноважень залучений до оперативно-службової
діяльності, їх честь і гідність охороняються законом.
Привід, затримання та арешт і пов'язані з цим обшук,
особистий огляд та огляд речей військовослужбовця, працівника
Державної прикордонної служби України під час здійснення ним
прикордонного контролю проводиться після закінчення несення ним
служби або заміни його іншим військовослужбовцем чи працівником
Державної прикордонної служби України, а у разі нагальної
необхідності здійснити це невідкладно - лише в присутності
уповноваженого представника органу охорони державного кордону. { Статтю 24 доповнено частиною згідно із Законом N 1710-VI
( 1710-17 ) від 05.11.2009 }
Вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень щодо
членів сімей військовослужбовців та працівників Державної
прикордонної служби України у зв'язку з виконанням ними службових
обов'язків тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
{ Частина четверта статті 24 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013 }
Вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень щодо
військовослужбовців або працівників Державної прикордонної служби
України, які звільнилися зі служби чи з роботи, а також членів
їхніх сімей, у зв'язку з їх попередньою службовою діяльністю, а
так само і щодо особи, яка відповідно до закону бере участь в
охороні державного кордону України, та членів її сім'ї тягне за
собою відповідальність згідно із законом. { Частина п'ята статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013 }
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної
служби України, які виконують завдання за кордоном, перебувають
під захистом України.
Стаття 25. Соціальний захист особового складу Державної
прикордонної служби України
Держава забезпечує соціальний захист особового складу
Державної прикордонної служби України відповідно до Конституції
України ( 254к/96-ВР ), цього Закону та інших актів законодавства.
Пенсійне забезпечення військовослужбовців Державної
прикордонної служби України здійснюється у порядку та у розмірах,
встановлених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ).
{ Частина друга статті 25 в редакції Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V
( 328-16 ) від 03.11.2006 }
Військовослужбовці Державної прикордонної служби України
користуються правовими і соціальними гарантіями відповідно до
Закону України "Про соціальний та правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ), цього Закону,
інших актів законодавства.
Соціальний захист працівників Державної прикордонної служби
України забезпечується на загальних підставах відповідно до
законодавства про працю, якщо інше не передбачено трудовим
договором.
Особовому складу Державної прикордонної служби України
гарантується безоплатне медичне забезпечення, яке здійснюється в
лікувально-профілактичних закладах Державної прикордонної служби
України.
Діти загиблих під час виконання службових обов'язків
військовослужбовців, а також працівників Державної прикордонної
служби України, які відповідно до їх службових повноважень були
залучені до оперативно-службової діяльності, мають право вступу до
навчальних закладів Державної прикордонної служби України поза
конкурсом.
Стаття 26. Виплата одноразової грошової допомоги у разі
загибелі (смерті), інвалідності або часткової
втрати працездатності без встановлення
інвалідності військовослужбовців Державної
прикордонної служби України та компенсаційної
виплати у випадку заподіяння шкоди майну
військовослужбовців і працівників Державної
прикордонної служби України чи їх близьким родичам
{ Назва статті 26 в редакції Закону N 328-V ( 328-16 ) від
03.11.2006, із змінами, внесеними згідно із Законами N 1014-V
( 1014-16 ) від 11.05.2007, N 5040-VI ( 5040-17 ) від 04.07.2012 }
Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі
(смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без
встановлення інвалідності військовослужбовця Державної
прикордонної служби України здійснюється в порядку та на умовах,
визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ). { Частина
перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законами N 328-V
( 328-16 ) від 03.11.2006, N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007; в
редакції Закону N 5040-VI ( 5040-17 ) від 04.07.2012 } { Щодо зупинення дії частини першої статті 26 на 2007 рік див.
Закон N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }
У разі загибелі (смерті) військовослужбовця Державної
прикордонної служби України під час виконання ним обов'язків
військової служби за його сім'єю зберігається право на одержання
жилого приміщення для постійного проживання. { Статтю 26 доповнено
частиною згідно із Законом N 328-V ( 328-16 ) від 03.11.2006; в
редакції Закону N 5040-VI ( 5040-17 ) від 04.07.2012 } { Щодо зупинення дії частини другої статті 26 на 2007 рік див.
Закон N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }
Шкода, заподіяна майну військовослужбовця або працівника
Державної прикордонної служби України чи його близьким родичам у
зв'язку з виконанням ним обов'язків військової служби з
безпосередньої охорони державного кордону України чи її суверенних
прав у виключній (морській) економічній зоні, компенсується в
установленому законом порядку за рахунок коштів державного
бюджету. { Частина третя статті 26 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 }

Розділ VI
ФІНАНСУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Стаття 27. Фінансування діяльності Державної прикордонної
служби України
Фінансування діяльності Державної прикордонної служби України
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших
джерел, передбачених законодавством.
Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом,
надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання
відповідних бюджетних установ. { Статтю 27 доповнено частиною
другою згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
Стаття 28. Забезпечення діяльності Державної прикордонної
служби України
Забезпечення діяльності органів Державної прикордонної служби
України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону,
через державне оборонне замовлення та закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування сприяють Державній прикордонній службі України, її
органам у розв'язанні житлових та інших соціально-побутових
проблем, забезпеченні транспортними засобами і зв'язком. Державна
прикордонна служба України звільняється від передачі місцевим
державним адміністраціям або органам місцевого самоврядування
частини житла, побудованого за рахунок цільових державних
капітальних вкладень та інших коштів. Житло державного житлового
фонду, що звільняється військовослужбовцями Державної прикордонної
служби України, передається у встановленому порядку її відповідним
органам для його повторного заселення.
Державна прикордонна служба України має службові приміщення
та інші споруди, об'єкти охорони здоров'я, навчального,
науково-дослідного, господарського та соціально-культурного
призначення, службовий житловий фонд.
Майно, закріплене за центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону,
органами Державної прикордонної служби України, її навчальними
закладами, установами та організаціями, є державною власністю і
належить їм на праві оперативного управління.
Розділ VII
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Стаття 29. Контроль Верховної Ради України за діяльністю
Державної прикордонної служби України
Голова Державної прикордонної служби України систематично
інформує Верховну Раду України про виконання Державною
прикордонною службою України покладених на неї завдань, додержання
законодавства, забезпечення прав і свобод людини та з інших
питань.
Голова Державної прикордонної служби України щороку подає
Верховній Раді України письмовий звіт про діяльність Державної
прикордонної служби України.
Стаття 30. Контроль Президента України за діяльністю
Державної прикордонної служби України
Контроль за діяльністю Державної прикордонної служби України
здійснюється Президентом України відповідно до повноважень,
визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ).
Голова Державної прикордонної служби України систематично
інформує Президента України, Раду національної безпеки і оборони
України з основних питань діяльності Державної прикордонної служби
України, а також щороку подає Президенту України письмовий звіт
про діяльність Державної прикордонної служби України.
Стаття 31. Контроль за господарською і фінансовою діяльністю
Державної прикордонної служби України
Контроль за господарською і фінансовою діяльністю Державної
прикордонної служби України здійснюється в порядку, визначеному
законами України.
Стаття 32. Нагляд за дотриманням законності в діяльності
Державної прикордонної служби України
Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної
прикордонної служби України здійснюється в порядку, визначеному
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.
Розділ VIII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Стаття 33. Відповідальність особового складу Державної
прикордонної служби України
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної
служби України самостійно приймають рішення в межах своїх
повноважень, керуючись Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами
України, іншими нормативно-правовими актами та наказами прямих
начальників. Наказ, який є явно злочинним, виконанню не підлягає.
Посадові особи, які віддали такий наказ, несуть відповідальність і
відшкодовують заподіяну внаслідок його виконання шкоду згідно із
законом.
За протиправні дії чи бездіяльність військовослужбовці та
працівники Державної прикордонної служби України несуть
відповідальність згідно із законом.
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної
служби України, які виконують свої обов'язки відповідно до наданих
цим Законом повноважень, не несуть відповідальності за заподіяну
не з їх вини іншим особам майнову шкоду. Така шкода у разі
недоведення вини цих осіб компенсується відповідно до законів за
рахунок Державного бюджету України.
Стаття 34. Відповідальність за неправомірні дії, що
перешкоджають реалізації повноважень
Державної прикордонної служби України
Непокора або опір законним вимогам військовослужбовців та
працівників Державної прикордонної служби України, неправомірне
втручання в їх законну діяльність тягне за собою відповідальність,
передбачену законом.
Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2003 року, крім
частини другої статті 6 цього Закону, яка набирає чинності
з 1 січня 2005 року. До набрання нею чинності загальна чисельність
Державної прикордонної служби України становитиме:
до 1 січня 2004 року - 45000 осіб, у тому числі 42000
військовослужбовців;
з 1 січня 2004 року - 48000 осіб, у тому числі 42000
військовослужбовців.
2. З набранням чинності цим Законом втрачають чинність:
1) Закон України "Про Прикордонні війська України"
( 1779-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 2,
ст. 7; 1996 р., N 37, ст. 167; 1999 р., N 48, ст. 419; 2002 р.,
N 16, ст. 113, N 33, ст. 236);
2) Закон України "Про загальну структуру і чисельність
Прикордонних військ України" ( 554-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 18, ст. 158; 2002 р., N 48, ст. 360);
3) Постанова Верховної Ради України від 4 листопада 1991 року
"Про порядок комплектування, військового, матеріально-технічного і
фінансового забезпечення Прикордонних військ України" ( 1781-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 9, N 29,
ст. 400; 1996 р., N 37, ст. 167);
4) Постанова Верховної Ради України від 4 листопада 1991 року
"Про порядок введення в дію Закону України "Про Прикордонні
війська України" ( 1780-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 2, ст. 8).
3. Державна прикордонна служба України є правонаступником
Прикордонних військ України, створюється на їх основі, у тому
числі матеріально-технічній базі, у межах штатної чисельності та
фінансування за станом на 1 січня 2003 року.
4. До приведення у відповідність із Законом України "Про
Державну прикордонну службу України" закони та інші
нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить
цьому Закону.
5. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 661-IVвгору