Документ 679-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.09.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 вересня 2017 р. № 679
Київ

Про затвердження Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання

Відповідно до частин шостої та сьомої статті 20 Закону України “Про теплопостачання” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 вересня 2017 р. № 679

ПОРЯДОК
розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання

1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання і використовується суб’єктами господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки для розрахунку тарифу на теплову енергію, тарифу на виробництво теплової енергії.

2. Середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, її транспортування та постачання розраховуються Держенергоефективності окремо для потреб населення, а також для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету (далі - відповідні категорії споживачів).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

середньозважений тариф на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, - тариф, що розраховується як відношення суми добутків тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу (крім тарифів на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях та теплоелектростанціях), суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність у сфері теплопостачання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь), та їх річних планових корисних відпусків теплової енергії, що враховувалися під час розрахунку зазначених тарифів, до суми загальних річних планових корисних відпусків теплової енергії, що враховувалися під час розрахунку діючих тарифів, для потреб відповідної категорії споживачів, гривень за 1 Гкал (без податку на додану вартість);

середньозважений тариф на транспортування теплової енергії, виробленої з використанням природного газу, - тариф, що розраховується як відношення суми добутків тарифів на транспортування теплової енергії, виробленої з використанням природного газу, суб’єктів господарювання, що здійснюють транспортування теплової енергії на всій території України, та їх річних планових корисних відпусків теплової енергії, що враховувалися під час розрахунку зазначених тарифів, до суми загальних річних планових корисних відпусків теплової енергії, що враховувалися під час розрахунку діючих тарифів, для потреб відповідної категорії споживачів, гривень за 1 Гкал (без податку на додану вартість);

середньозважений тариф на постачання теплової енергії, виробленої з використанням природного газу, - тариф, що розраховується як відношення суми добутків тарифів на постачання теплової енергії, виробленої з використанням природного газу, суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання теплової енергії на всій території України, та їх річних планових корисних відпусків теплової енергії, що враховувалися під час розрахунку зазначених тарифів, до суми загальних річних планових корисних відпусків теплової енергії, що враховувалися під час розрахунку діючих тарифів, для потреб відповідної категорії споживачів, гривень за 1 Гкал (без податку на додану вартість).

4. Середньозважений тариф на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів у адміністративно-територіальній одиниці (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь) визначається за такою формулою:

де ТСТ - середньозважений тариф на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів у адміністративно-територіальній одиниці (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь), гривень за 1 Гкал (без податку на додану вартість);

n - кількість суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність у сфері теплопостачання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь) з метою виробництва теплової енергії;

TTn - діючий тариф на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів, встановлений суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сфері теплопостачання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь), гривень за 1 Гкал (без податку на додану вартість);

VTn - річний плановий корисний відпуск теплової енергії, що враховувався під час розрахунку діючого тарифу на теплову енергію, тис. Гкал.

5. Середньозважений тариф на транспортування теплової енергії, виробленої з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів визначається для всієї території України за такою формулою:

де TСТР - середньозважений тариф на транспортування теплової енергії, виробленої з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів, гривень за 1 Гкал (без податку на додану вартість);

n - кількість суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у сфері транспортування теплової енергії та яким встановлено тариф на транспортування теплової енергії, виробленої з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів;

ТТРn - діючий тариф на транспортування теплової енергії, виробленої з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів, встановлений суб’єкту господарювання, що здійснює транспортування теплової енергії, гривень за 1 Гкал (без податку на додану вартість);

VТРn - річний плановий корисний відпуск теплової енергії, що враховувався під час розрахунку діючого тарифу на транспортування теплової енергії, тис. Гкал.

6. Середньозважений тариф на постачання теплової енергії, виробленої з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів визначається для всієї території України за такою формулою:

де ТСП - середньозважений тариф на постачання теплової енергії, виробленої з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів, гривень за 1 Гкал (без податку на додану вартість);

n - кількість суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у сфері постачання теплової енергії та яким встановлено тариф на постачання теплової енергії, виробленої з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів;

Тnn - діючий тариф на постачання теплової енергії, виробленої з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів, встановлений суб’єкту господарювання, що провадить господарську діяльність з постачання теплової енергії, гривень за 1 Гкал (без податку на додану вартість);

Vnn - річний плановий корисний відпуск теплової енергії, що враховувався під час розрахунку діючого тарифу на постачання теплової енергії, тис. Гкал.

7. Для розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів, її  транспортування та постачання:

враховуються дані суб’єктів господарювання, які здійснювали фактичний корисний відпуск теплової енергії, виробленої з використанням природного газу, протягом останніх чотирьох кварталів, що передують звітному (крім теплоелектроцентралей та теплоелектростанцій);

не враховуються дані суб’єктів господарювання, які є платниками єдиного податку.вгору