Про передачу на баланс професійних навчально-виховних закладів будівель і споруд
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 01.09.1993689
Документ 689-93-п, поточна редакція — Прийняття від 01.09.1993

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 вересня 1993 р. N 689
Київ
Про передачу на баланс професійних
навчально-виховних закладів будівель
і споруд

З метою збереження майна професійних навчально-виховних
закладів, недопущення використання їхніх навчальних і побутових
приміщень підприємствами, організаціями для виробничих і
комерційних цілей та більш ефективного розв'язання проблем
підготовки робітничих кадрів Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Міністерствам, відомствам, корпораціям забезпечити до
1 жовтня 1993 р. передачу підпорядкованими підприємствами й
організаціями на баланс професійних навчально-виховних закладів
будівель і споруд згідно з додатками N 1 і 2.
2. Міністерству освіти провадити витрати на утримання в
1993 році зазначених будівель і споруд професійних
навчально-виховних закладів у межах коштів, передбачених на освіту
державним бюджетом ( 3091-12 ).

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 1993 р. N 689
ПЕРЕЛІК
будівель і споруд, що передаються підприємствами,
організаціями на баланс професійних
навчально-виховних закладів

------------------------------------------------------------------ |Найменування підприємства,|Найменування Найменування об'єкта,|організації, що передає |професійного що передається* |об'єкт зі свого балансу |навчально- | |виховного | |закладу, що | |приймає об'єкт | |на свій баланс ------------------------------------------------------------------ Міністерство машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії
Навчальний корпус,
майстерні,
гуртожиток:
ПТУ N 11 виробниче об'єднання ПТУ N 11
"Жовтень" м. Вінниці
ПТУ N 16 завод цивільної ПТУ N 16
авіації N 421 м. Вінниці
ПТУ N 5 завод газотранспортних ПТУ N 5
турбоустановок міждержав- м. Ужгорода
ного акціонерного това-
риства "Газпром"
ПТУ N 11 завод "Залив" ПТУ N 11
м. Керчі
ПТУ N 20 завод "Радар" ПТУ N 20
м. Шепетівки
ВПУ N 40 завод тракторних ВПУ N 40
агрегатів м. Мелітополя
Навчальний корпус,
майстерні, побутовий
комплекс, гуртожиток:
ПТУ N 13 концерн "Родон" ПТУ N 13
м. Івано-
Франківська
ПТУ N 40 виробниче об'єднання ПТУ N 40
"Донецький машинобудів- м. Донецька
ний завод"
ВПУ N 17 завод верстатів-автоматів ВПУ N 17
виробничого об'єднання м. Житомира
"Південмашзавод"
ПТУ N 21 виробниче об'єднання ПТУ N 21
"Полярон" м. Львова
ВПУ N 27 ливарний завод ВПУ N 27
м. Куп'янська
ПТУ N 1 виробниче об'єднання ПТУ N 1
"Херсонський м. Херсона
комбайновий завод"
ПТУ N 5 суднобудівне виробниче ПТУ N 5
об'єднання м. Херсона
ПТУ N 20 завод "Мотордеталь" ПТУ N 20
м. Конотопа
ПТУ N 31 завод "Аметист" ПТУ N 31
м. Цюрупинська
ПТУ N 18 виробниче об'єднання ПТУ N 18
"Катіон" м. Хмельницького
ПТУ N 25 завод "Темп" ПТУ N 25
м. Хмельницького
ПТУ N 13 завод "Гравітон" ПТУ N 13
м. Чернівців
ПТУ N 15 завод "Кварц" ПТУ N 15
м. Чернівців
Навчальний корпус,
майстерні, гурто-
житок, їдальня:
ПТУ N 9 державний підшипниковий ПТУ N 9
завод N 28 м. Луцька
ПТУ N 5 радіозавод "Орізон" ПТУ N 5
м. Сміли
ПТУ N 11 машинобудівний завод ПТУ N 11
м. Сміли
Навчальний корпус, науково-виробниче ПТУ N 2
побутовий комплекс, об'єднання імені Фрунзе м. Сум
гуртожиток ПТУ N 2
Майстерні, їдальня виробниче об'єднання ПТУ N 34
ПТУ N 34 "Одеський завод м. Одеси
сільськогосподарського
машинобудування"
Навчальний корпус,
гуртожиток:
ПТУ N 10 науково-виробниче ПТУ N 10
об'єднання "ХЕМЗ" м. Харкова
ПТУ N 17 абразивний комбінат ПТУ N 17
"Запоріжабразив" м. Запоріжжя
Навчальний корпус,
майстерні:
ПТУ N 22 виробниче об'єднання ПТУ N 22
імені Артема м. Києва

ПТУ N 11 виробничі об'єднання ПТУ N 11
"Арсенал", "Прогрес" м. Ніжина
ВПУ N 17 виробниче об'єднання ВПУ N 17
"Південмашзавод" м. Дніпро-
петровська
Навчальний корпус, завод "Сокіл" ПТУ N 14
майстерні, побу- м. Нової Каховки
товий комплекс
ПТУ N 14
Навчальний корпус:
ПТУ N 1 завод імені ПТУ N 1
Петровського м. Києва
ПТУ N 4 завод верстатів- ПТУ N 4
автоматів імені м. Києва
Горького
ПТУ N 10 завод "Ленінська ПТУ N 10
кузня" м. Києва
ПТУ N 11 виробниче об'єднання ПТУ N 11
імені Корольова м. Києва
ПТУ N 13 виробниче об'єднання ПТУ N 13
"Реле і автоматики" м. Києва
ПТУ N 7 завод імені В.І. Леніна ПТУ N 7
м. Луганська
Гуртожиток:
ПТУ N 11 виробниче об'єднання ПТУ N 11
"Оснащення" м. Нововолинська
ПТУ N 8 виробниче об'єднання ПТУ N 8
"Севморзавод" м. Севастополя
ПТУ N 64 завод "Красний Луч" ПТУ N 64
м. Красного Луча
Громадсько- виробниче об'єднання ПТУ N 4
побутовий м. Маріуполя
комплекс ПТУ N 4
Адміністративний Жовтоводське управління ПТУ N 16
корпус, складське будівництва (Дніпропет- м. Малої Виски
приміщення ровська область) Кіровоградської
ПТУ N 16 області
Тир ПТУ N 11 виробниче об'єднання ПТУ N 11
"Південшляхмаш" м. Бердянська
Міністерство промисловості
Навчальний корпус, гірничо-металургійний ПТУ N 4
їдальня ПТУ N 4 комбінат м. Вільногірська
Дніпропетровської
області
Навчальний корпус:
ПТУ N 31 комбінат "Криворіжсталь" ПТУ N 31
м. Кривого Рогу
ПТУ N 36 виробниче об'єднання ПТУ N 36
"Хімволокно" м. Києва
Навчальний корпус,
майстерні, гурто-
житок:
ПТУ N 34 південнотрубний завод ПТУ N 34
м. Нікополя
ПТУ N 123 завод "Енергомашспец- ВПУ N 123
сталь" м. Краматорська
ПТУ N 1 виробниче об'єднання ПТУ N 1
"Хімволокно" м. Чернігова
Навчальний корпус, комбінат "Криворіжсталь" ПТУ N 45
майстерні, побутовий м. Кривого Рогу
комплекс, гуртожиток
спортзал, стадіон
ПТУ N 45
Навчальний корпус, комбінат "Криворіжсталь" ПТУ N 66
майстерні, побутовий м. Кривого Рогу
комплекс ПТУ N 66
гуртожиток ПТУ N 51 трест "Укренерго- ПТУ N 51
чормет" м. Донецька
Навчальний корпус, об'єднання "Хімпром" ПТУ N 57
гуртожиток ПТУ N 57 м. Слов'янська
Навчальний корпус, виробниче об'єднання ПТУ N 8
майстерні, побутовий "Хімволокно" м. Житомира
комплекс, гуртожиток
ПТУ N 8
Державний комітет по вугільній
промисловості
Навчальний корпус,
майстерні, гурто-
житок:
ПТУ N 40 виробниче об'єднання ПТУ N 40
"Павлоградвугілля" м. Першо-
травенська
ПТУ N 41 виробниче об'єднання ПТУ N 41
"Павлоградвугілля" м. Тернівки
Навчальний корпус, машинобудівний завод ПТУ N 35
майстерні ПТУ N 35 імені С.М. Кірова м. Горлівки
Міністерство енергетики і електрифікації
Навчальний корпус, Курахівське монтажне ПТУ N 79
майстерні, гурто- управління с. Нового Світу
житок ПТУ N 79 Донецької області
Навчальний корпус трест "Електро- ПТУ N 7
ПТУ N 7 південзахідмонтаж" м. Борислава
Міністерство оборони
Навчальні корпуси, військова частина 53074 ПТУ N 2
майстерні, гуртожи- м. Севастополя
ток, побутовий
корпус, котельні
ПТУ N 2
Навчальні корпуси, військова частина 52714 ПТУ N 1
майстерні, гуртожи- м. Сімферополя
ток ПТУ N 1
Державний комітет - з легкої
і текстильної промисловості
Навчальний корпус, виробниче шкіряне ПТУ N 12
майстерні, гуртожи- об'єднання м. Бердичева
ток ПТУ N 12
Навчальний корпус льонокомбінат ПТУ N 9
ПТУ N 9 м. Житомира
Навчальний корпус фабрика технічних ПТУ N 33
гуртожиток ПТУ N 33 тканин м. Одеси
Навчальний корпус,
майстерні, гурто-
житок, побутовий
комплекс:
ПТУ N 5 державне підприємство ПТУ N 5
"Рівнельон" м. Рівного
ПТУ N 44 швейна фабрика імені ПТУ N 44
Тенякова м. Харкова
ПТУ N 18 бавовняний комбінат ПТУ N 18
м. Херсона
Державна корпорація "Укрбуд"
Гуртожиток: трест "Дніпротяжбуд" ПТУ N 5
ПТУ N 5 м. Дніпро-
петровська
ПТУ N 6 трест "Запоріжжяжитло- ПТУ N 6
цивільбуд" м. Запоріжжя
Навчальний завод "Зоря" ПТУ N 13
корпус, гурто- м. Рубіжного
житок, їдальня
ПТУ N 13
Навчальний корпус трест "Донецькміськбуд" ПТУ N 29
ПТУ N 29 м. Донецька
Навчальний корпус, трест "Дніпрохімбуд" ПТУ N 25
майстерні, м. Дніпродзер-
побутовий комплекс жинська
гуртожиток ПТУ N 25
Державна корпорація "Укрмонтажспецбуд"
Гуртожиток, їдальня завод імені Бабушкіна ПТУ N 21
ПТУ N 21 м. Дніпропет-
ровська
Навчальний корпус,
майстерні, побу-
товий комплекс,
гуртожиток:
ПТУ N 39 трест "Дніпрометалург- ПТУ N 39
монтаж" м. Кривого
Рогу
ПТУ N 25 трест "Промхіммонтаж" ПТУ N 25
м. Луганська
Навчальний корпус, трест "Запоріжелектро- ПТУ N 38
майстерні, гурто- монтаж" м. Запоріжжя
житок ПТУ N 38
Навчальний корпус, трест "Промхіммонтаж" ПТУ N 99
їдальня, гуртожиток м. Сєверо-
ПТУ N 9 донецька
Державна корпорація "Укрбудматеріали"
Навчальний корпус, виробниче об'єднання ПТУ N 20
їдальня ПТУ N 20 "Автоскло" м. Костянтинівки
Донецької області
Державно-кооперативна корпорація
"Украгропромбуд"
Навчально-виробничий об'єднання ПТУ N 8
корпус, майстерні, "Волиньагробуд" м. Любомля
актовий і спортив-
ний зали, їдальня
ПТУ N 8
Державна корпорація "Укртрансбуд"
Навчальний корпус, трест "Південтрансбуд" ПТУ N 47
майстерні, побутовий м. Харкова
комплекс, гуртожиток
ПТУ N 47
_______________
* Без зміни статусу та функцій.

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 вересня 1993 р. N 689
ПЕРЕЛІК
об'єктів незавершеного будівництва, що передаються
підприємствами, організаціями на баланс професійних
навчально-виховних закладів

------------------------------------------------------------------ |Найменування підприємства,|Найменування Найменування об'єкта,|організації, що передає |професійного що передається* |об'єкт зі свого балансу |навчально- | |виховного | |закладу, що | |приймає об'єкт | |на свій баланс ------------------------------------------------------------------ Державно-кооперативна корпорація
"Украгропромбуд"
Навчальний корпус об'єднання ПТУ N 10
ПТУ N 10 "Житомирсільбуд" смт Олевська
Навчальний -"- ПТУ N 5
полігон ПТУ N 5 м. Житомира
Громадсько-побутовий
корпус:
ПТУ N 9 об'єднання "Сумобл- ПТУ N 9
агробуд" м. Путивля
ПТУ N 12 об'єднання "Прикарпат- ПТУ N 12
облагробуд" смт Богородчан

Гуртожиток асоціація "Хмельницьк- ПТУ N 3
ПТУ N 3 сільбуд" смт Базалії
_______________
* Без зміни статусу та функцій.

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКОвгору