Документ 710_001-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 26.02.2018

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державним агентством рибного господарства України та Департаментом сільського господарства, лісництва та рибного господарства Південно-Африканської Республіки стосовно системи міжнародного наукового спостереження Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики


Дата підписання:

26.02.2018


Дата набрання чинності для України:

26.02.2018

Державне агентство рибного господарства України та Департамент сільського господарства, лісництва та рибного господарства Південно-Африканської Республіки (далі - Учасники),

ураховуючи Конвенцію зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (далі - Конвенція),

бажаючи сприяти досягненню цілей Конвенції і, зокрема, підтримувати наукове співробітництво в рамках Системи міжнародного наукового спостереження (далі - Система),

Досягли наступних домовленостей:

ПУНКТ 1

Учасник, який бажає прийняти одного або більше Наукових спостерігачів (далі - Учасник, що приймає) на борт судна під своїм національним прапором для здійснення рибальської діяльності у зоні відповідальності Конвенції (далі - Судно), здійснює відповідні заходи у рамках своєї компетенції для забезпечення прийняття Наукового спостерігача, призначеного іншим Учасником (далі - Учасник, що призначає), на борт спільно узгодженого рибальського судна, до початку промислу, з метою здійснення спостереження та звітування щодо діяльності згаданого рибальського судна, керуючись статтею XXIV Конвенції, та за умови дотримання будь-яких чинних заходів Конвенції для цільових видів.

ПУНКТ 2

1. Цей Меморандум про взаєморозуміння (далі - Меморандум) діє з урахуванням положень Системи, прийнятої Комісією зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (далі - ККАМЛР).

2. Наступні домовленості застосовуються до кожного Наукового спостерігача, що розміщується на борту судна:

(a) Науковий спостерігач розміщується, харчується та отримує інші необхідні речі на тому ж рівні, що надається офіцерам на борту судна;

(b) Учасник, що приймає, забезпечує повне співробітництво команди судна з Науковим спостерігачем з метою виконання Науковим спостерігачем завдань, поставлених ККАМЛР. Це включає в себе надання Науковому спостерігачу доступу до даних, обладнання і робіт судна, спостереження за якими необхідно для виконання обов'язків Наукового спостерігача відповідно до вимог ККАМЛР;

(c) Учасник, що приймає, забезпечує повне співробітництво оператора судна з Науковим спостерігачем із наданням права Науковому спостерігачу безперешкодно виконувати свої обов'язки зі збору даних відповідно до Довідника Наукового спостерігача. Учасник, що приймає, забезпечує доступ Наукового спостерігача до суднового навігаційного та комунікаційного обладнання для прийому та відправки повідомлень, пов'язаних з виконанням його обов'язків. Витрати на це у межах необхідності відшкодовуються Учасником, що приймає;

(d) Учасник, що приймає, вживає відповідних заходів для забезпечення безпечних умов праці, охорони, безпеки і добробуту Наукового спостерігача при виконанні його обов'язків на борту судна, забезпечення медичного обслуговування і захисту його свободи та гідності відповідно до норм міжнародного морського права;

(e) у випадку пересадки в морі Учасник, що приймає:

забезпечує проведення пересадки операторами суден за безпечних умов з максимальним дотриманням заходів безпеки та зі згоди Наукового спостерігача;

надає досвідчених членів екіпажу для надання допомоги Науковому спостерігачу під час проведення пересадки;

(f) заходи, пов'язані з транспортуванням і розміщенням Наукового спостерігача на борту судна, організовуються таким чином, щоб мінімізувати вплив цих заходів на промислову та науково-дослідну діяльність судна;

(g) Науковий спостерігач на вимогу капітана відповідного судна надає йому копії підготовленої ним звітної документації;

(h) Учасник, що призначає, забезпечує наявність у Наукового спостерігача страховки, яка задовольняє вимоги обох учасників;

(i) транспортні витрати Наукового спостерігача до та з місця посадки, витрати на обладнання, захисний одяг, проживання та добове утримання забезпечуються Учасником, що приймає, відповідно до домовленостей між Учасником, що приймає, та оператором судна.

3. Копія цього Меморандуму надсилається ККАМЛР будь-ким із Учасників за спільним рішенням. Учасник, що призначає, інформує ККАМЛР про розміщення кожного Наукового спостерігача.

4. З метою забезпечення об'єктивності і наукової цілісності даних Учасник, що приймає, забезпечує дотримання наступних положень:

Власник, капітан, оператор і команда судна, на якому розміщений Науковий спостерігач, не повинні здійснювати такі дії по відношенню до Наукового спостерігача:

(a) пропонувати Науковому спостерігачу, безпосередньо і опосередковано, будь-яких грошових винагород, подарунків, послуг, позик, або будь-чого, що має грошову цінність, за виключенням витрат на забезпечення подорожей, розміщення в готелях, якщо це пов'язано з організацією участі Наукового спостерігача в роботі на судні, а також добове утримання, передбачене контрактом Наукового спостерігача із судновласником;

(b) залякувати або принижувати Наукового спостерігача та заважати виконанню його/її обов'язків;

(c) втручатись або впливати на процедуру вибірки, що застосовується Науковим спостерігачем;

(d) псувати, знищувати чи викидати зібрані Науковим спостерігачем зразки, обладнання, яке йому належить, записи, фотоматеріали, документи чи особисті речі без прямої згоди Наукового спостерігача;

(e) забороняти, перешкоджати, погрожувати чи примушувати Наукового спостерігача здійснювати / не здійснювати збір зразків, спостереження або виконання інших обов'язків Наукового спостерігача.

5. Функцією Наукового спостерігача на борту судна, що здійснює наукові дослідження або промисел морських живих ресурсів, є спостереження та надання звітів про промислову діяльність в зоні дії ККАМЛР з урахуванням цілей і принципів Конвенції. Для здійснення цих обов'язків Науковий спостерігач виконує наступні завдання, використовуючи при цьому формати спостережень, які затверджені Науковим комітетом ККАМЛР:

(a) реєструє інформацію про діяльність судна (зокрема, щодо розподілу часу між пошуковими операціями, промислом, переходами тощо та особливості виловів, що включають метод, час і тривалість постановки та вибирання ярусів, тралів або інших знарядь лову);

(b) збирає зразки всіх видів, що присутні в улові (включаючи рибу, криля, крабів та інших безхребетних), для визначення біологічних характеристик, включаючи, де це доцільно, статистично відповідні зразки отолітів, статолітів або луски цільових видів для подальшого аналізу;

(c) реєструє біологічні дані виловлених видів, включаючи частотний розподіл довжини та ваги, та зберігає біологічні зразки при необхідності;

(d) реєструє всі прилови всіх видів, їхню кількість, біологічні характеристики та частотний розподіл довжини, включаючи види безхребетних (наприклад, крабів), та зберігає біологічні зразки при необхідності;

(e) реєструє особливості знарядь лову, що використовуються, та процедури, відповідно до яких вимірюється заявлена вага вилову, та збирає дані щодо перевідного коефіцієнту між сирою вагою та готовою продукцією у випадку, якщо вилов реєструється на основі ваги переробленої продукції;

(f) подає копії звітів капітану судна;

(g) за необхідності надає допомогу капітану судна щодо процедури реєстрації вилову та звітності;

(h) перевіряє достовірність наукової інформації, важливої для оцінки стану популяцій морських живих ресурсів Антарктики, а також для оцінки впливу рибальства на ці популяції;

(i) готує звіти про результати спостережень, використовуючи установлені Науковим комітетом ККАМЛР форми спостережень, і представляє їх на розгляд ККАМЛР через Учасника, що призначає;

(j) реєструє випадки заплутування у знаряддях лову та випадкової смертності птахів і ссавців;

(k) збирає дані щодо помічених у зоні ККАМЛР рибальських суден та надає звіти про такі випадки, включаючи до таких даних інформацію щодо ідентифікованого типу судна, географічного положення та діяльності;

(l) збирає інформацію щодо втрачених знарядь лову та скидання сміття рибальськими суднами в море.

6. Всі запити до Наукового спостерігача щодо інформації, даних та/або зразків, інших ніж ті, про які йдеться вище у підпункті 5, зроблені будь-ким із Учасників, мають менший пріоритет порівняно з завданнями, передбаченими розкладом роботи Наукового спостерігача, і узгоджуються обома Учасниками.

7. Науковий спостерігач має бути громадянином держави Учасника, що призначає, та має поводитись відповідно до традицій і порядку, що встановлені на судні, на якому він працює.

8. Науковий спостерігач повинен мати кваліфікацію і досвід в промисловій науково-дослідній діяльності, щодо якої він здійснює спостереження, бути ознайомленим з положеннями Конвенції та заходами зі збереження, ухваленими Конвенцією. Науковий спостерігач має бути належним чином підготовлений для проведення компетентного виконання обов'язків з наукового спостереження. Для цілей цього Меморандуму мова для спілкування між Науковим спостерігачем та оператором судна Учасника, що приймає спільно погоджується двома Учасниками.

9. Науковий спостерігач повинен мати посвідчення Наукового спостерігача у затвердженій ККАМЛР формі і видане Учасником, що призначає. Науковий спостерігач під час посадки на судно передає капітану судна копію узгодженого Учасниками розкладу роботи та копію цього Меморандуму.

10. Науковий спостерігач протягом одного місяця після повернення на територію країни Учасника, що призначає надає ККАМЛР через Учасника, що призначає, звіт про спостереження, зібрану інформацію, дані та наукові зразки, отримані протягом рейсу за формою, затвердженою Науковим комітетом ККАМЛР.

ПУНКТ 3

Детальна оцінка витрат, маршрут подорожі Наукового спостерігача та будь-які інші питання визначаються шляхом консультацій між Учасниками.

ПУНКТ 4

1. Цей Меморандум виконується згідно із законодавством обох держав Учасників, за умови наявності призначених коштів та персоналу Учасників.

2. Цей Меморандум не впливає на права та зобов'язання обох держав Учасників, що випливають з інших міжнародних договорів, сторонами яких є ці держави.

ПУНКТ 5

Будь-які спори, що можуть виникнути у зв'язку із тлумаченням або реалізацією положень цього Меморандуму, вирішуються шляхом консультацій та переговорів між Учасниками.

ПУНКТ 6

1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання. Будь-який з Учасників може припинити дію цього Меморандуму шляхом направлення письмового повідомлення іншому Учаснику щонайменше за шість місяців до передбачуваного терміну припинення його дії.

2. Зміни до цього Меморандуму можуть бути внесені у будь-який час за взаємною згодою Учасників.

Вчинено у м. Преторія 26 лютого 2018 року у двох примірниках українською та англійською мовами, обидва тексти мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу має текст англійською мовою.


(підпис)

(підпис)


За Державне агентство
рибного господарства України

За Департамент сільського господарства,
лісництва та рибного господарства
Південно-Африканської Республіки
вгору