Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2003717
Документ 717-2003-п, поточна редакція — Редакція від 10.02.2016, підстава - 1057-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 травня 2003 р. N 717
Київ
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 368 ( 368-2004-п ) від 24.03.2004
N 457 ( 457-2004-п ) від 14.04.2004
N 777 ( 777-2004-п ) від 16.06.2004
N 290 ( 290-2005-п ) від 13.04.2005
N 560 ( 560-2005-п ) від 12.07.2005
N 630 ( 630-2005-п ) від 21.07.2005
N 158 ( 158-2007-п ) від 07.02.2007
N 1168 ( 1168-2007-п ) від 26.09.2007
N 397 ( 397-2010-п ) від 02.06.2010
N 704 ( 704-2011-п ) від 22.06.2011
N 11 ( 11-2014-п ) від 09.01.2014
N 609 ( 609-2015-п ) від 05.08.2015
N 1057 ( 1057-2015-п ) від 16.12.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2003 р. N 717
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В Єдиних правилах ремонту і утримання автомобільних доріг,
вулиць, залізничних переїздів, правилах користування ними та
охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
30 березня 1994 р. N 198 ( 198-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 7,
ст. 182; 1995 р., N 5, ст. 133; Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 7, ст. 244; 2001 р., N 52, ст. 2341; 2002 р., N 16, ст. 865):
у пункті 6 слова "що визначають відповідно Укравтодор і
Держбуд" замінити словами "що визначають відповідно Укравтодор,
Держбуд і Держжитлокомунгосп";
у пункті 40 слова "що затверджуються відповідно Укравтодором
і Держбудом" замінити словами "що затверджуються відповідно
Укравтодором, Держбудом і Держжитлокомунгоспом".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 вересня
1997 р. N 1050 ( 1050-97-п ) "Про заходи щодо подальшого
вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та жидкого пічного побутового палива" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 39, с. 17; 2000 р., N 5, ст. 178) слова
"Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики"
в усіх відмінках замінити словами "Державний комітет з питань
житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку.
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 жовтня
1997 р. N 1154 ( 1154-97-п ) "Про стан розрахунків та механізм
погашення заборгованості за спожиті теплову електричну енергію та
природний газ, водопостачання та водовідведення
установами і організаціями, що фінансуються з державного і
місцевих бюджетів, а також населенням за житлово-комунальні
послуги" слова "Державний комітет будівництва, архітектури та
житлової політики" в усіх відмінках замінити словами "Державний
комітет з питань житлово-комунального господарства" у відповідному
відмінку.

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 290
( 290-2005-п ) від 13.04.2005 )

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 630
( 630-2005-п ) від 21.07.2005 )

6. У тексті Положення про державну систему моніторингу
довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
30 березня 1998 р. N 391 ( 391-98-п ) (Офіційний вісник України,
1998 р., N 13, ст. 495; 1999 р., N 39, ст. 1943; 2001 р., N 21,
ст. 933), слово "Держбуд" замінити словом "Держжитлокомунгосп".
( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 560
( 560-2005-п ) від 12.07.2005 )

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 липня 1998 р.
N 992 ( 992-98-п ) "Про затвердження Програми освоєння виробництва
обладнання і комплектуючих виробів для виготовлення трамвайних
вагонів та оновлення рухомого складу підприємств міського
електротранспорту України":
1) у пункті 3 постанови слова "Державний комітет будівництва,
архітектури та житлової політики" в усіх відмінках замінити
словами "Державний комітет з питань житлово-комунального
господарства" у відповідному відмінку;
2) у тексті Програми, затвердженої зазначеною постановою,
слово "Держбуд" замінити словом "Держжитлокомунгосп".

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 368
( 368-2004-п ) від 24.03.2004 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 11
( 11-2014-п ) від 09.01.2014 }

11. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 грудня
1998 р. N 2024 ( 2024-98-п ) "Про правовий режим зон санітарної
охорони водних об'єктів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 51,
ст. 1890):
1) у пункті 2 постанови слова "Державному комітетові
будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами
"Державному комітетові з питань житлово-комунального
господарства";
2) в абзаці третьому пункту 3 правового режиму зон санітарної
охорони водних об'єктів, затвердженого зазначеною постановою,
слово "Держбуду" замінити словом "Держжитлокомунгоспу".
12. У пунктах 4 і 5 постанови Кабінету Міністрів України від
25 грудня 1998 р. N 2074 ( 2074-98-п ) "Про поетапну передачу у
комунальну власність територіальних громад великих міст (з
населенням понад 100 тис. чол.) об'єктів теплопостачання
споживачів житлово-комунальної сфери" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 52, ст. 1945) слова "Державний комітет будівництва,
архітектури та житлової політики" в усіх відмінках замінити
словами "Державний комітет з питань житлово-комунального
господарства" у відповідному відмінку.
13. У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України від
14 травня 1999 р. N 822 ( 822-99-п ) "Про вдосконалення порядку
призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та пічного побутового (рідкого) палива" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 20, ст. 886) слова "Державним комітетом
будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами
"Державним комітетом з питань житлово-комунального господарства".
14. ( Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 777 ( 777-2004-п ) від 16.06.2004 )
15. У пунктах 4 і 7 постанови Кабінету Міністрів України від
2 лютого 2000 р. N 211 ( 211-2000-п ) "Про внесення змін і
доповнень до постанов Кабінету Міністрів України з питань надання
населенню житлових субсидій та адресної соціальної допомоги
малозабезпечених сім'ям" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 5,
ст. 178) слова "Державним комітетом будівництва, архітектури та
житлової, політики" замінити словами "Державним комітетом з питань
житлово-комунального господарства".
16. У заходах, передбачених Програмою запобігання та
реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного
характеру на 2000-2005 роки, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 2000 р. N 1313 ( 1313-2000-п )
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 34, ст. 1457):
1) у розділі 1:
абзаци дев'ятий, шістнадцятий і тридцятий після слова
"Держбуд" доповнити словом "Держжитлокомунгосп";
в абзаці тридцять дев'ятому слово "Держбуд" замінити словом
"Держжитлокомунгосп";
2) абзац тридцять перший розділу 2 перед словом "Держбуд"
доповнити словом "Держжитлокомунгосп".

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 609
( 609-2015-п ) від 05.08.2015 }

{ Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1168
( 1168-2007-п ) від 26.09.2007 }

19. Пункт 3 плану комплексних заходів, спрямованих на
ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, запобігання та оперативного реагування на них, на
період до 2005 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 7 лютого 2001 р. N 122 ( 122-2001-п ) (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 7, ст. 274), після слова "Держбуд"
доповнити словом "Держжитлокомунгосп".

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397
( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }

21. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від
21 грудня 2001 р. N 1712 ( 1712-2001-п ) "Про затвердження
Комплексної програми забезпечення реалізації Стратегії подолання
бідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2339)
слова "Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової
політики" замінити словами "Державним комітетом з питань
житлово-комунального господарства".

{ Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 158
( 158-2007-п ) від 07.02.2007 }

{ Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 704
( 704-2011-п ) від 22.06.2011 }

{ Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 457
( 457-2004-п ) від 14.04.2004 }

{ Пункт 25 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1057
( 1057-2015-п ) від 16.12.2015 }вгору