Документ 743/2011, перша редакція — Прийняття від 08.07.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про утворення Національної комісії регулювання ринку
комунальних послуг України

На виконання Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Національну комісію регулювання ринку комунальних
послуг України (далі - Комісія) як державний колегіальний орган.
2. Комісії:
1) встановлювати тарифи на комунальні послуги відповідно до
порядків формування таких тарифів і процедур їх встановлення,
затверджених Національною комісією регулювання електроенергетики
України, до прийняття Комісією нормативно-правових актів з питань
формування та встановлення тарифів на комунальні послуги.
2) здійснювати контроль за дотриманням суб'єктами
господарювання умов та правил провадження певних видів діяльності
у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та
водовідведення, передбачених ліцензіями, виданими в установленому
порядку до утворення Комісії, а також форм звітності, затверджених
Національною комісією регулювання електроенергетики України, до
прийняття Комісією нормативно-правових актів з питань статистичної
звітності.
3. Кабінету Міністрів України здійснити у місячний строк в
установленому порядку заходи, пов'язані із забезпеченням
діяльності Комісії, зокрема:
1) забезпечити розроблення проекту Положення про Національну
комісію регулювання ринку комунальних послуг України;
2) затвердити граничну чисельність працівників Комісії з
урахуванням зменшення граничної чисельності працівників
Національної комісії регулювання електроенергетики України на
кількість працівників, прийнятих з метою тимчасового виконання
функцій з регулювання ринку комунальних послуг до утворення
Комісії;
3) вирішити питання матеріально-технічного та іншого
забезпечення діяльності Комісії;
4) здійснити заходи щодо розміщення Комісії;
5) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
цим Указом;
6) забезпечити приведення центральними органами виконавчої
влади їх актів у відповідність із цим Указом.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 липня 2011 року
N 743/2011вгору