Документ 753-94-п, поточна редакція — Прийняття від 03.11.1994

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 листопада 1994 р. N 753
Київ
Про передачу майна, яке перебуває у загальнодержавній
власності, до комунальної власності областей

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозиції обласних Рад народних депутатів,
погоджені з відповідними органами державної виконавчої влади, на
які покладено здійснення функцій управління майном, яке перебуває
у загальнодержавній власності, про передачу до комунальної
власності областей майна згідно з додатками N 1-7.
Відповідним міністерствам і відомствам забезпечити проведення
зазначеної передачі до 1 грудня 1994 р.
Передачу здійснити у порядку, встановленому постановою Ради
Міністрів УРСР від 28 квітня 1980 р. N 285 ( 285-80-п ) "Про
порядок передачі підприємств, об'єднань, організацій, установ,
будинків і споруд" (ЗП УРСР, 1980 р., N 5, ст. 43), з наступним
повідомленням органів державної статистики, податкових та
фінансових органів.
2. Установити, що підприємства та організації, майно яких
передається до комунальної власності областей згідно з додатками
N 1-7 до цієї постанови, зберігають у 1994 році відносини з
бюджетом, які існували на момент передачі їхнього майна.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 25

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 1994 р. N 753
ПЕРЕЛІК
загальнодержавного майна, яке передається
до комунальної власності Донецької області

Сільське господарство
Державне сільськогосподарське підприємство - племптахорадгосп
"Зуївський" виробничого об'єднання "Донецькптахопром"
Мінсільгосппроду (Харцизький район, смт Зуївка).

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 1994 р. N 753
ПЕРЕЛІК
загальнодержавного майна, яке передається
до комунальної власності Житомирської області

Освіта
Дитячий садок Озерянського державного комбінату
залізобетонних і гідротехнічних конструкцій Держводгоспу
(Олевський район, смт Новоозерянка).
Дитячі садки Житомирського державного льонокомбінату
Держкомлегтексу у м. Житомирі: N 35 (вул. Б. Тена, 44-а); N 44
(вул. Вітрука, 17-а); N 66 (вул. Вітрука, 44).

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 1994 р. N 753
ПЕРЕЛІК
загальнодержавного майна, яке передається
до комунальної власності Закарпатської області

Об'єкти відкритого акціонерного товариства "Берточ"
Мінмашпрому у м. Берегове:
приміщення головного корпусу (площа Кошути, 4);
приміщення (прибудова) дитячого садка (вул. І. Франка, 47);
опалювальна котельня (вул. І. Франка, 31).

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 1994 р. N 753
ПЕРЕЛІК
загальнодержавного майна, яке передається
до комунальної власності Луганської області

Лисичанський завод по виробництву кисню та рідкісних газів
Мінмашпрому (м. Лисичанськ, вул. К. Маркса, 149)

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 1994 р. N 753
ПЕРЕЛІК
загальнодержавного майна, яке передається
до комунальної власності Львівської області

Опалювальна котельня державного підприємства "Золочівський
завод" Мінмашпрому (м. Золочів, вул. Львівська, 12-а).

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 1994 р. N 753
ПЕРЕЛІК
загальнодержавного майна, яке передається
до комунальної власності Миколаївської області

Перша нитка водоводу "Дніпро-Миколаїв".

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 1994 р. N 753
ПЕРЕЛІК
загальнодержавного майна, яке передається
до комунальної власності Рівненської області

Культура
Будинок культури "Будівельник" (м. Рівне, вул. Поштова, 5).
Сільське господарство
Радгосп "Україна" Мінсільгосппроду (Рівненський район,
с. Обарів).

Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКОвгору