Документ 770-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.09.2010. Подивитися в історії? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2010 р. N 770
Київ
 
Про внесення змін до Порядку надання
робочих місць для проходження учнями,
слухачами професійно-технічних навчальних
закладів виробничого навчання
та виробничої практики

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. N 992 ( 992-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1057), зміни, що додаються.

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 28

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. N 770
 
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання робочих місць для
проходження учнями, слухачами професійно-технічних
навчальних закладів виробничого навчання
та виробничої практики
( 992-99-п )

 
     1. У пункті 2:
 
     абзац четвертий після слів "виробничої практики" доповнити словами ", в тому числі з наступним працевлаштуванням";
 
     абзац п'ятий викласти у такій редакції:
 
     "Виробниче навчання та виробнича практика учнів, слухачів можуть проводитися, як виняток, з дозволу Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій у навчально-виробничих майстернях, на дільницях, полігонах, будівельних об'єктах, полях, фермах, навчальних господарствах, ділянках та інших підрозділах професійно-технічних навчальних закладів (в тому числі у формі стажування на виробництві, у сфері послуг) за умови забезпечення ними виконання у повному обсязі робочих навчальних планів і програм.".
 
     2. У пункті 5 слова ", Положення про виробничу практику та працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів" виключити.
 
     3. У пункті 7:
 
     абзац перший після слова "(списку)" доповнити словами "і штатного розпису";
 
     абзац другий після слова "визначеному" доповнити словом "робочими".
 
     4. У першому реченні абзацу першого пункту 8 слово "місяця" замінити словами "двох тижнів".
 
     5. Пункт 9 після слів "до змісту" доповнити словом "робочих", а після слів "оплати праці учнів, слухачів" - словами "за фактично виконаний обсяг робіт відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки)".
 
     6. У першому реченні пункту 10 слова "поширюються обов'язки" замінити словами "відповідно до законодавства про охорону праці поширюються права та обов'язки".
 
     7. У пункті 11:
 
     в абзаці другому слова "нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, нормативно-правових актів і навчально-методичних документів з професійно-технічної освіти, наукової організації праці" замінити словами "законодавства про працю, у тому числі про охорону праці, та нормативно-правових актів у сфері професійно-технічної освіти";
 
     абзац сьомий після слів "оплату їх праці" доповнити словами "за фактично виконаний обсяг робіт відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки)".
 
     8. У пункті 13 слова "умов праці" замінити словами "умов та оплати праці".
 
     9. У пункті 15:
 
     в абзаці другому слова "за два тижні" замінити словами "за один тиждень";
 
     абзац четвертий після слів "відповідно до" доповнити словом "робочих".вгору