Документ 772/2003, поточна редакція — Редакція від 09.12.2010, підстава - 1085/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про реорганізацію Державного комітету
у справах охорони державного кордону України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }

З метою вдосконалення структури управління у сфері
захисту державного кордону та відповідно до пункту 15
частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Реорганізувати Державний комітет у справах охорони
державного кордону України в Адміністрацію Державної прикордонної
служби України.
Установити, що Адміністрація Державної прикордонної служби
України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним
статусом.

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }

3. Кабінету Міністрів України:
1) здійснити у тримісячний строк заходи, пов'язані з
реорганізацією Державного комітету у справах охорони державного
кордону України;
2) у місячний строк:
затвердити граничну чисельність працівників Адміністрації
Державної прикордонної служби України;
розробити пропозиції щодо внесення до актів Президента
України змін, які випливають із цього Указу;
привести свої акти у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 липня 2003 року
N 772/2003вгору